• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2017/164.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 470

OP 2017/164.4

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 471

OP 2017/164.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 472

OP 2017/164.6

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 473

OP 2017/164.7

Tieslietu ministrijas nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 474

OP 2017/164.8

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 475

OP 2017/164.9

Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 476

OP 2017/164.10

Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

OP 2017/164.11

Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 478

OP 2017/164.12

Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 479

OP 2017/164.13

Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 480

OP 2017/164.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 481

OP 2017/164.15

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 482

OP 2017/164.16

Grozījumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzēju sarakstā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 426

OP 2017/164.17

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0. versija)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 427

OP 2017/164.18

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0. versija)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 428

OP 2017/164.19

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0. versija)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 429

OP 2017/164.20

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0. versija)
Ministru kabineta rīkojums Nr. 430

OP 2017/164.21

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 431

OP 2017/164.22

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. maija rīkojumā Nr. 222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 432

OP 2017/164.23

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 433

OP 2017/164.24

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 434

OP 2017/164.25

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 435

OP 2017/164.26

Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 436

OP 2017/164.27

Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 437

OP 2017/164.28

Par Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 438

OP 2017/164.29

Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 439

OP 2017/164.30

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektropārvades līnijai "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2-Rīgas HES"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 440

OP 2017/164.31

Par Guntaru Prāni
Ministru kabineta rīkojums Nr. 441

OP 2017/164.32

Par Kristapu Zariņu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 442
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!