• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2016/149.1

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr. 1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 496

OP 2016/149.2

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

OP 2016/149.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 498

OP 2016/149.4

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 499

OP 2016/149.5

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500

OP 2016/149.6

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 501

OP 2016/149.7

Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 502

OP 2016/149.8

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 503

OP 2016/149.9

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 504

OP 2016/149.10

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 505

OP 2016/149.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 506

OP 2016/149.12

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 507

OP 2016/149.13

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr. 580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 508

OP 2016/149.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 509

OP 2016/149.15

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 424

OP 2016/149.16

Par valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības daļas nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 425

OP 2016/149.17

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. marta rīkojumā Nr. 169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 426

OP 2016/149.18

Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 427

OP 2016/149.19

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 428

OP 2016/149.20

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 429

OP 2016/149.21

Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti" Skultes pagastā, Limbažu novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 430

OP 2016/149.22

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 431

OP 2016/149.23

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v2.0
Ministru kabineta rīkojums Nr. 432
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!