• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2015/21.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.24

OP 2015/21.4

Par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" atcelšanu daļā
Ministru kabineta rīkojums Nr.28

OP 2015/21.5

Par valsts nekustamā īpašuma Vecāķu prospektā 4, Rīgā, nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.29

OP 2015/21.6

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.165 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.30

OP 2015/21.7

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.31

OP 2015/21.8

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.32

OP 2015/21.9

Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.33

OP 2015/21.10

Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.34

OP 2015/21.11

Par valsts nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.35

OP 2015/21.12

Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.36

OP 2015/21.13

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.37

OP 2015/21.14

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.436 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.38

OP 2015/21.15

Par Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojuma Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr.39

OP 2015/21.16

Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada Zilupes pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr.40

OP 2015/21.17

Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes novada Līgatnes pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr.41

OP 2015/21.18

Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr.42

OP 2015/21.19

Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr.43

OP 2015/21.20

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.586 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.44

OP 2015/21.21

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.45

OP 2015/21.22

Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.46

OP 2015/21.23

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.47

OP 2015/21.24

Par sadarbības programmas INTERACT III 2014.–2020.gadam projektu
Ministru kabineta rīkojums Nr.48

OP 2015/21.25

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.49

OP 2015/21.26

Par Māru Vidneri
Ministru kabineta rīkojums Nr.50
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!