Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2013/250.9

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1435

OP 2013/250.10

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1436

OP 2013/250.11

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1439

OP 2013/250.12

Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr.1440

OP 2013/250.13

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1441

OP 2013/250.14

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1442

OP 2013/250.15

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1444

OP 2013/250.16

Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1445

OP 2013/250.17

Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1447

OP 2013/250.18

Noteikumi par publisko testamentu reģistru
Ministru kabineta noteikumi Nr.1448

OP 2013/250.19

Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1449

OP 2013/250.20

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1452

OP 2013/250.21

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1453

OP 2013/250.22

Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.1456

OP 2013/250.23

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1457

OP 2013/250.24

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1458

OP 2013/250.25

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1460

OP 2013/250.26

Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
Ministru kabineta noteikumi Nr.1462

OP 2013/250.27

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1463

OP 2013/250.28

Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sadarbības turpināšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1464

OP 2013/250.29

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1465

OP 2013/250.30

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1466

OP 2013/250.31

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1467

OP 2013/250.32

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1468

OP 2013/250.33

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1469

OP 2013/250.34

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1470

OP 2013/250.35

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1471

OP 2013/250.36

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1472

OP 2013/250.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1473

OP 2013/250.38

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam
Ministru kabineta noteikumi Nr.1474

OP 2013/250.39

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1475

OP 2013/250.40

Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1476

OP 2013/250.41

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1477

OP 2013/250.42

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr.1478

OP 2013/250.43

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1479

OP 2013/250.44

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1480

OP 2013/250.45

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1481

OP 2013/250.46

Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1482

OP 2013/250.47

Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1483

OP 2013/250.48

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1484

OP 2013/250.49

Par Grozījumiem Līgumā starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
Ministru kabineta noteikumi Nr.1485

OP 2013/250.50

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486

OP 2013/250.51

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1487

OP 2013/250.52

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1488

OP 2013/250.53

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1494

OP 2013/250.54

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1495

OP 2013/250.55

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1496

OP 2013/250.56

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1497

OP 2013/250.57

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1498

OP 2013/250.58

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1499

OP 2013/250.59

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1501

OP 2013/250.60

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1503

OP 2013/250.61

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr.644

OP 2013/250.62

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.645

OP 2013/250.63

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.646

OP 2013/250.64

Par darba grupu sarunām ar Lietuvas Republiku par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma projektu par ekonomisko sadarbību Baltijas jūras ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā
Ministru kabineta rīkojums Nr.647

OP 2013/250.65

Par publisko iepirkumu attiecībā uz būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu pārvietošanu un apsardzes nodrošināšanu Priedaines ielā 20, Rīgā
Ministru kabineta rīkojums Nr.648
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!