• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2013/246.1

Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1393

OP 2013/246.2

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1432

OP 2013/246.3

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1433

OP 2013/246.4

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1434

OP 2013/246.5

Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1437

OP 2013/246.6

Par Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1446

OP 2013/246.7

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1451

OP 2013/246.8

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.627

OP 2013/246.9

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.628

OP 2013/246.10

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.629

OP 2013/246.11

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Livonia Print" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.630

OP 2013/246.12

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Plantos" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.631

OP 2013/246.13

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.632

OP 2013/246.14

Par akciju sabiedrības "Rīgas piena kombināts" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.633

Valmieras pilsētas dome

Saistošie noteikumi

OP 2013/246.20

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.178

OP 2013/246.21

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā"
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.179

OP 2013/246.22

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.52 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā"
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.180

OP 2013/246.23

Par Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.3 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.181

OP 2013/246.24

Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.182

OP 2013/246.25

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai"
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.183

OP 2013/246.26

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2006.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.23 "Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem"
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.184

OP 2013/246.27

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.185

Ventspils pilsētas dome

Saistošie noteikumi

OP 2013/246.28

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2007.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

OP 2013/246.29

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

OP 2013/246.30

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2003.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 "Par kārtības noteikumiem Bērnu pilsētiņā"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

OP 2013/246.31

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2003.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 "Par kārtības noteikumiem Pārventas jaunizveidotajā bērnu parkā"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

OP 2013/246.32

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Ventspils pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

OP 2013/246.33

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

OP 2013/246.34

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

OP 2013/246.35

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

OP 2013/246.36

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.8 "Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

OP 2013/246.37

Par Ventspils pilsētas domes 2000.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 "Par kārtību skeitparka teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.39

OP 2013/246.38

Par Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.4 "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!