Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2013/169.1

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.642

OP 2013/169.2

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.643

OP 2013/169.3

Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.644

OP 2013/169.4

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.645

OP 2013/169.5

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr.646

OP 2013/169.6

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.647

OP 2013/169.7

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.648

OP 2013/169.8

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.649

OP 2013/169.9

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.650

OP 2013/169.10

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.651

OP 2013/169.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.652

OP 2013/169.12

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.653

OP 2013/169.13

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.654

OP 2013/169.14

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr.655

OP 2013/169.15

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.656

OP 2013/169.16

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra"
Ministru kabineta noteikumi Nr.657

OP 2013/169.17

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.600 "Kremācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.658

OP 2013/169.18

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.659

OP 2013/169.19

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.660

OP 2013/169.20

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.661

OP 2013/169.21

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.317 "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

OP 2013/169.22

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.663

OP 2013/169.23

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.664

OP 2013/169.24

Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
Ministru kabineta noteikumi Nr.665

OP 2013/169.25

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.666

OP 2013/169.26

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.667

OP 2013/169.27

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.668

OP 2013/169.28

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.669

OP 2013/169.29

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.833 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.670

OP 2013/169.30

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.671

OP 2013/169.31

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.672

OP 2013/169.32

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1635 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.673

OP 2013/169.33

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.674

OP 2013/169.34

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.675

OP 2013/169.35

Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.676

OP 2013/169.36

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.235 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.677

OP 2013/169.37

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus"
Ministru kabineta noteikumi Nr.678

OP 2013/169.38

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.679

OP 2013/169.39

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.680

OP 2013/169.40

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam"
Ministru kabineta noteikumi Nr.681

OP 2013/169.41

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.682

OP 2013/169.42

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.683

OP 2013/169.43

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū"
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

OP 2013/169.44

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.755 "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.685

OP 2013/169.45

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.686

OP 2013/169.46

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.687

OP 2013/169.47

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.688

OP 2013/169.48

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.689

OP 2013/169.49

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""
Ministru kabineta noteikumi Nr.690

OP 2013/169.50

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""
Ministru kabineta noteikumi Nr.691

OP 2013/169.51

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.692

OP 2013/169.52

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""
Ministru kabineta noteikumi Nr.693

OP 2013/169.53

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""
Ministru kabineta noteikumi Nr.694

OP 2013/169.54

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi""
Ministru kabineta noteikumi Nr.695

OP 2013/169.55

Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli"
Ministru kabineta noteikumi Nr.696

OP 2013/169.56

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos""
Ministru kabineta noteikumi Nr.697

OP 2013/169.57

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.698

OP 2013/169.58

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.699

OP 2013/169.59

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.703

OP 2013/169.60

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.704

OP 2013/169.61

Par nepieciešamo finansējumu 2014.gadam, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.401

OP 2013/169.62

Par Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā nepieciešamo amata vietu finansējuma ietekmi uz ministriju un Ministru kabineta bāzes izdevumiem 2015.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.402

OP 2013/169.63

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.442 "Par darba grupu Eiropas Savienības informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.403

OP 2013/169.64

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.404

OP 2013/169.65

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.decembra rīkojumā Nr.566 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.405
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!