"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Ceturtdiena, 05.03.2015., Nr.46 (5364)

OP 2015/46

Konstitucionālās institūcijas

Ministru kabinets

 

Noteikumi

|10|
Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.106
2015/46.1
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.109
2015/46.2
Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem
Ministru kabineta noteikumi Nr.110
2015/46.3
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.111
2015/46.4
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.112
2015/46.5
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
2015/46.6
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.114
2015/46.7
Prasības fasētas pārtikas marķējumam
Ministru kabineta noteikumi Nr.115
2015/46.8
Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.116
2015/46.9
Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.117
2015/46.10

Ministru prezidents

 

Rīkojumi

|4|
Par Danas Reiznieces-Ozolas komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.102
2015/46.13
Par Edgara Rinkēviča komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.104
2015/46.14
Par Riharda Kozlovska komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.105
2015/46.15
Par Ulda Auguļa komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.106
2015/46.16

Šodien visvairāk lasītie
Prasības fasētas pārtikas marķējumam
Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"