Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
DARBĪBAS PĀRSKATI. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.07.1996., Nr. 127 (612) https://www.vestnesis.lv/ta/id/94029

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

KONKURSI

Vēl šajā numurā

30.07.1996., Nr. 127 (612)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

DARBĪBAS PĀRSKATI

 

GADA PĀRSKATA BILANCE

Gada pārskata bilance un auditoru ziņojums tulkoti no franču valodas

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(miljonos MRF) 31. decembris
1995 1994 1993
AKTĪVI
Skaidrā nauda, prasības pret centrālajām bankām, konti pasta nodaļās 6,250 5,055 5,753
Valdības parādzīmes un tamlīdzīgi vērtspapīri 56,224 61,527 62,175
Prasības pret bankām 356,284 356,697 361,013
Kredīti klientiem 650,319 606,185 607,725
Līzings un tamlīdzīgas operācijas 57,047 56,487 58,280
Obligācijas un citi prasījuma vērtspapīri 209,430 183,782 191,300
Akcijas un citi vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību statūtsabiedrībā 65,239 42,865 59,017
Investīcijas nekon solidētajās filiālēs un saistītajos uzņēmumos 25,424 24,968 23,527
Investīcijas konsolidētajās filiālēs un saistītajos uzņēmumos, uzskaitītas pēc kapitāla (equity) metodes  

 

 

3,541

 

 

 

3,997

 

 

 

4,173

Pamatlīdzekļi 27,368 24,822 22,316
Pašu akcijas 2,304 2,432 2,169
Uzkrātie procentu un citi ienākumi un pārējie aktīvi 140,311 117,321 136,198
Nemateriālie aktīvi 141 83 137
Kopā 1,599,882 1,486,211 1,553,783
ĀRPUSBILANCES POSTEŅI
Aizdevumu saistības 326,347 277,065 254,117
Garantiju saistības 176,947 164,081 160,179
Vērtspapīru operāciju saistības 33,080 22,809 42,871
Valūtas maiņas operācijas 1,982,203 1,877,435 1,443,719
Saistības forvarda darīju mi cm 7,463,123 6,999,996 6,032,653
Kopā 9,981,700 9,341,386 7,933,539
PASĪVI UN PAŠU KAPITĀLS
Saistības pret centrālajam bankām, konti pasta nodaļās 2,804 7,498 10,412
Saistības pret bankām 519,415 504,610 485,078
Klientu noguldījumi 505,265 448,902 429,381
Saistības emitēto vērtspapīru formā 288,722 292,733 334,460
Nākamo periodu izdevumi un pārējās saistības 182,458 135,334 177,901
Rezerves vispārējam riskam un nākamo periodu darījumiem 9,819 12,022 14,013
Rezerves vispārējam bankas riskam 1,904 1,904 1,904
Ilgtermiņa subordinētie parādi 32,472 29,919 30,704
Dividenžu procenti mazākuma akcionāriem saistītās sabiedrībās 3,488 3,513 3,492
Akciju kapitāls 2,623 2,499 2,419
Rezerves kapitāls 14,339 12,604 11,217
Nesadalītā peļņa 32,756 30.836 29,192
Tīrā peļņa 3,817 3,847 3,610
Kopā 1,599,882 1,486,221 1,533,783
ĀRPUSBILANCES POSTEŅI
Aizdevumu saistības no bankām 3,818 4,468 2,115
Garantiju saistības no bankām 46,708 52,509 49,146
Vērtspapīru operācijām saņemtās saistības 38,983 24,262 44,014
Valūtas maiņas operācijas 1,978,594 1,875,571 1,448,413
Saistības forvarda darījumiem 7,562,649 6,727,583 6,187,766
Kopā 9,630,752 8,684,393 7,731,454

KONSOLIDĒTO PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINU KOPSAVILKUMS

(miljonos FRF) 1995 1994 1995/1994
Summa Procenti Summa Procenti Attīstība %
Tīrie ienākumi no bankas operācijām (1) 39,419 100 38,973 100 1,1
Pamatdarbības kopējie izdevumi (2)  

(29,211)

 

74,1

 

(28,129)

 

72,2

 

3,8

* no tiem: personāla izdevumi  

(16,254)

 

41,2

 

(15,512)

 

39,8

 

4,8

Pamatdarbības bruto ienākumi  

10,208

 

25,9

 

10,844

 

27,8

 

(5,9)

Neto uzkrājumi nedrošiem kredītiem un nākamo periodu saistībām (4,824) (5,092) (5,3)
Ienākumi, zaudējumi un uzkrājumi ilgtermiņa investīcijām (3) 280 223 25,6
Pamatdarbības peļņa pirms nodokļiem  

5,664

 

5,975

 

(5,2)

Ārkārtas posteņi (44) (324) NS
Ienākumu nodoklis (1,462) (1,642) (11,0)
Saistīto uzņēmumu un filiāļu peļņas daļa, aprēķināta pēc kapitāla (equity) metodes (37) 125 NN
Nemateriālo aktīvu amortizācija  

(40)

 

(43)

 

(7,0)

Tīrā peļņa pirms dividenžu izmaksas mazākuma akcionāriem saistītajās sabiedrības  

 

 

4,081

 

 

 

4,091

 

 

 

(0,2)

Grupas tīrā peļņa 3,817 3.847 (0,8)
(1) ieskaitot neto uzkrājumus īstermiņa vērtspapīru investīcijās

(2) ieskaitot darbinieku materiālo stimulēšanu saskaņā ar gada ienākumiem

(3) šī sadaļa ietver peļņu un zaudējumus filiālēm piešķirtām investīcijām, kā arī citas ilgtermiņa investīcijas un neto uzkrājumus šiem aktīviem

NN - nenozīmīga

AUDITORU ZIŅOJUMS PAR GADU, KAS BEIDZIES 1995.G. 31.DECEMBRĪ, SASKAŅĀ AR 1966.G. 24.JŪLJJA LIKUMA 157.PANTU

Societe Generale akcionāriem

Saskaņā ar uzdevumu, ko mums uzticēja akcionāru pilnsapulce, iesniedzam ziņojumu par:

* Societe Generale gada finansu pārskatiem uz 1995.g. 31. decembri, kas pievienoti šim ziņojumam,

* noteiktu papildus informācijas pārbaudi.

Valde ir atbildīga par gada finansu pārskata patiesumu. Mūsu pienākums ir, pamatojoties uz veikto auditu, sniegt slēdzienu par šiem finansu pārskatiem.

1. Slēdziens par gada finansu pārskatiem

Mēs veicām auditu atbilstoši audita standartiem; šie standarti nosaka, ka mums ir jāveic audits ar mērķi iegūt pierādījumus, kas nodrošinātu pamatotu pārliecību par to, ka gada finansu pārskatos iekļautā informācija nesatur būtiskas neprecizitātes. Audita laikā izlases veidā tiek veikta gada pārskatos uzrādīto datu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Audita uzdevums ir novērtēt vadības svarīgākās prognozes, pieņēmumus un grāmatvedības metodes, kas pielietotas, sastādot finansu pārskatus, kā arī novērtēt gada pārskata izklāsta formu. Uzskatām, ka audits, ko veicām, dod pietiekošu pamatojumu pievienotajam slēdzienam.

Pēc mūsu domam, finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kompānijas finansiālo stāvokli, aktīviem, pasīviem un darbības rezultātiem uz 1995.g. 31.decembri.

2. Likumā noteiktā papildus informācijas pārbaude

Saskaņā ar audita standartiem mēs veicam arī papildus pārbaudi, kā noteikts Francijas likumdošanā.

Mūsu atzinums ir bez iebildumiem attiecībā uz gada finansiālo pārskatu pareizību un atbilstību informācijai, ko sniegusi Direktoru padome vadības atskaitē un dokumentos par finansiālo situāciju un gada finansiāliem pārskatiem, kas adresēti akcionāriem.

Atbilstoši 1966.g. 24.jūlijā pieņemtā likuma 356. un 356-3 pantiem mēs pārbaudījām informāciju, kas skar līdzdalību kapitālā, kā arī akcionāru identitāti, kas izklāstīta vadības atskaitē.

Paris-La Defense un Neuilly-sur-Seine,

1996.g. 14.martā

Auditori

BARBIER FRINAULT & AUTRES                                                  KPMG AUDIT

Arthur Andersen                                                                                Fiduciaire de France

Pliilippe Peuch-Lestrade                                                                     Jean-Paul Griziaux

                                                                                                          Pascal Brouard

Anonīma akciju sabiedrība SOCIETE GENERALE,            Adrese: Boulevard Haussmann 29, Paris 75009

dibināta 1864. gadā

Pamatkapitāls 2 498 651 190 FRF                       Reģistrēta Francijas uzņēmumu reģistrā Nr B 552 120 222                                   

                                                                      Prezidents ģenerāldirektors Marc Vienot

 

RĪGAS

komerc            A/S "RĪGAS KOMERCBANKA"  BILANCE

BANKA                                            1996. GADA 30. JŪNIJĀ

AKTĪVI tūkst. Ls
Kase un korespondējošais konts
Latvijas Bankā 9.005,1
Latvijas valsts parādzīmes 4.757,6
Prasības pret kredītiestādēm 25.359,3
Kredīti - tīrā vērtība 22.532,2
Pārējie aktīvi 18.213,0
KOPĀ AKTĪVI: 79.867,2
PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 1.082,3
Noguldījumi, 59.602,3
tajā skaitā privātpersonu 16.146,6
Pārējās saistības 9.299,0
Pašu kapitāls 9.883,6
KOPĀ PASĪVI: 79.867,2
Atskaites gada nesadalītā peļņa: 334,1

Šie dati atbilst informācijai, kas iesniegta Latvijas Bankā.

Finansu pārskati sastādīti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem.

                                                      Padomes priekšsēdētājs J. Āboltiņš

                                                           Valdes priekšsēdētājs V. Kuļiks

 

A/s Vācijas-Latvijas banka

1996.gada 30.jūnija bilance

Aktīvi (tūksī.iaiu)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 2810
Latvijas valsts parādzīmes 4414
Prasības pret kredītiestādēm 8123
Kredīti — tīrā vērtība 12887
Pārējie aktīvi 10042
Kopā aktīvi 38276
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 5464
Noguldījumi 22417
tajā skaitā privātpersonu 7994
Pārējās saistības 7497
Pašu kapitāls 2898
Kopā pasīvi 38276
1996.gada 1.pusgada tīrā peļņa (zaudējumi)

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

Padomes priekšsēdētājs

Hanness Tamjervs

Valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma

 

233

 

 

 

                      

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!