Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.08.2004., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/ta/id/92503

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ziedojumu pārskati

Vēl šajā numurā

19.08.2004., Nr. 131

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

Saīsinātais Valsts fondēto pensijas shēmas 2003.gada darbības pārskats
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats

2003.gadā
Ls

2002.gadā
Ls

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

Līdzekļu iemaksas shēmā

12385 436

8996 705

Atskaitījumi no shēmā veiktajām iemaksām VSAA shēmas administrēšanai

-

-

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

12385 436

8996 705

Izmaksātais pensijas kapitāls

(29 089)

(29)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

12356 347

8996 676

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

Ieguldījumu ieņēmumi

910 946

442 638

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(199 307)

-

Nodokļi un nodevas

-

-

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

137 939

-

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

849 578

442 638

Neto ieņēmumi pārskata periodā

13205 925

9439 314

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

12293 008

2853 694

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

25498 933

12293 008

2004.gada 15.jūlijā Labklājības ministre Dagnija Staķe
VSAA direktore Inese Šmitiņa

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskats

31.12.2003.
Ls

31.12.2002.
Ls

I. AKTĪVI

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)

Valsts kases ieguldījumu plāns

12 823 693

12293 008

“Hansa Fondi” plāns “Stabilitāte”

1 028 663

-

“Hansa Fondi” plāns “Dinamika”

6 090 862

-

Optimus sabalansētais plāns

751 991

-

Optimus aktīvais plāns

2 063 500

-

Optimus Latvijas plāns

148 998

-

Optimus Eiropas plāns

351 770

-

Parekss Universālais pensiju plāns

384 031

-

Parekss Aktīvais pensiju plāns

1 614 678

-

LVAIS ieguldījumu plāns “Daugava”

126 669

-

LVAIS ieguldījumu plāns “Gauja”

1631

-

LVAIS ieguldījumu plāns “Venta”

33

-

Baltikums universālais plāns

52 597

-

Baltikums konservatīvais plāns

24 701

-

SUPREMA/EVLI plāns “Rivjēra”

5137

-

SUPREMA/EVLI plāns “Safari”

8845

-

Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

25477 799

12293 008

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

21 134

-

AKTĪVI KOPĀ

25498 933

12293 008

II. SHĒMAS SAISTĪBAS

-

-

III. SHĒMAS NETO AKTĪVI

25498 933

12293 008

IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

25498 933

12293 008

2004.gada 15.jūlijā Labklājības ministre Dagnija Staķe
VSAA direktore Inese Šmitiņa

Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2003.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā internetā www.vsaa.lv.

Revidentu ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem

Mēs esam veikuši VA “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā – Shēma) darbību 2003.gadā, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais Shēmas 2003.gada darbības pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2004.gada 15.jūlija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka Shēmas 2003.gada darbības pārskats, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats, sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem 2003.gadā, izņemot informācijas neiekļaušanu par Valsts Kases ieguldījumu plāna ieguldījumu novērtēšanas maiņas ietekmi un Shēmas līdzekļu ieguldījumu kustības neatspoguļošanu 2003.gadā.
Mūsuprāt, iepriekšminētais saīsinātais darbības pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst VA “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” sagatavotajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2003.gadā, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem 2003.gadā un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekšminētais saīsinātais darbības pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Shēmas 2003.gada darbības pārskatu, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic“ Diāna Krišjāne, Personas kods: 2508XX-XXXXX

Licence nr.17 Valdes priekšsēdētāja, LR zvērināta revidente
Rīgā 2004.gada 22.jūlijā Sertifikāts nr.124

 

SIA “Rika” 2003. gada konsolidētais gada pārskats
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2003.

2003. LVL

2002. LVL

Neto apgrozījums

4 758 987

3 810 717

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-3 770 329

-3 130 732

Bruto peļņa vai zaudējumi

988 658

679 985

Pārdošanas izmaksas

-274 902

-32 122

Administrācijas izmaksas

-345 898

-64 681

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

240 352

167 705

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-668 987

-312 741

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

971 547

2 705

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

356 083

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

161 773

93 578

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

-51 973

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-157 056

-197 837

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

863 514

692 675

Ārkārtas ieņēmumi

2

Ārkārtas izdevumi

-2 791

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

863 514

689 886

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-207 989

-184 700

Pārējie nodokļi

-11 465

-11 042

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

644 060

494 144

Mazākuma daļa

-8 900

Pārskata perioda konsolidācijas peļņa

635 160

494 144

Pielikums no 10. līdz 11.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs G.Krupņikovs

BILANCE 31.12.2003.

Aktīvs

2003
LVL

2002
LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

11

Citi nemateriālie ieguldījumi

490

47

Uzņēmuma nemateriālā vērtība

-72845

-69570

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

71

Nemateriālie ieguldījumi kopā

-72355

-69441

Pamatlīdzekļi

Zemesgabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

989069

602797

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

21571

Iekārtas un mašīnas

316347

329152

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

38332

40142

Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas

184746

133932

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

109819

Pamatlīdzekļi kopā

1659884

1106023

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

977368

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

6645

8290

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

984013

8290

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

2571542

1044872

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

113451

105448

Nepabeigtie ražojumi

10604

4527

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

344823

172438

Avansa maksājumi par precēm, pakalpojumiem

6898

457

Krājumi kopā

475776

282870

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

266197

90910

Citi debitori

397264

311590

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

4900

Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

1090200

741079

Nākamo periodu izmaksas

32367

16790

Debitori kopā

1790928

1160369

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Pašu akcijas un daļas

130

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

129

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā

129

130

Naudas līdzekļi

146078

115136

Apgrozāmie līdzekļi kopā

2412911

1558505

Aktīvu kopsumma

4984453

2603377

Pasīvs

2003. LVL

2002. LVL

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

10000

10000

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

57198

43686

Rezerves:

a) rezerves

186111

Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

123739

-370405

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

635160

494144

Pašu kapitāls kopā

1012208

177425

Mazākuma daļa

-4993

-14551

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

576883

54793

Citi aizņēmumi

324143

308860

No pircējiem saņemtie avansi

137542

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

890203

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

99480

13485

Pārējie kreditori

181680

3304

Nākamo periodu ieņēmumi

30640

Ilgtermiņa kreditori kopā

2240571

380442

Īstermiņa kreditori

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

100000

Aizņēmumi no kredītiestādēm

36590

367551

Citi aizņēmumi

604326

260521

No pircējiem saņemtie avansi

12722

197044

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

152582

528765

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

2000

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

762205

262093

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

45960

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

21170

Uzkrātās saistības

7351

Īstermiņa kreditori kopā

1736667

2060061

Kreditori kopā

3977238

2440503

Pasīvu kopsumma

4984453

2603377

Pielikums no 10. līdz 11.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs G.Krupņikovs

Revidenta ziņojums SIA “RIKA” vadībai

Mēs esam veikuši SIA “RIKA” konsolidētā gada pārskata revīziju par laika posmu no 01.01.2003. līdz 31.12.2003. Pārskatā par minēto laika posmu ir ietverta šim atzinumam pievienotā 2003.gada 31.decembra bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla kustības pārskats un pielikumi. Par minētajiem finanšu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko esam izteikuši, pamatojoties uz veikto revīziju.
Lai sniegtu atzinumu, mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un starptautiskajiem revīzijas standartiem. Uzņēmuma pārstāvji sniedza visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Revīzija ietvēra plānotas izlases veida pārbaudes, kuras revidenti uzskatīja par nepieciešamām, lai gūtu pietiekamu informāciju un paskaidrojumus, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas kļūdas, ka pielietotās grāmatvedības politikas ir pamatotas un informācija ir pareizi atspoguļota finanšu pārskatā. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu atzinuma izteikšanai. Konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Pēc mūsu domām, konsolidētā gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī, 2003.gada saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu laikā no 01.01.2003. līdz 31.12.2003. Konsolidētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”.

Rīgā 2004.gada 30.jūlijā “OIR Birojs SIA”, revidentu sabiedrība, licence nr.35

Olga Ibišova, rīkotājdirektore, zvērināta revidente, sertifikāts nr.131

SIA “Ditton Būve”, reģ.nr.150302973, saīsinātais gada pārskats
Bilance par 2003.gadu (Ls)

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi

378

Pamatlīdzekļi

107867

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

102408

Krājumi

961446

Debitori

1120756

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

Naudas līdzekļi

11777

Kopā aktīvi

2304632

Pasīvs

Pašu kapitāls

372642

Uzkrājumi

27083

Ilgtermiņa kreditori

383017

Īstermiņa kreditori

1521890

Kopā pasīvi

2304632

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (Ls)

Neto apgrozījums

6463888

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6414846

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

49042

Pārdošanas izmaksas

307614

Administrācijas izmaksas

104314

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

55372

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

18600

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

23699

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

-349813

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

-349813

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

-349813

REVIDENTA ZIŅOJUMS SIA “Ditton Būve” vadībai un īpašniekam

Mēs esam veikuši SIA “DITTON BŪVE”, reģ.nr.41503029738, 2003.gada finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskats ietver 2003.gada 31.decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu par 2003.gadu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzradīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskata kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Sabiedrības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.
Pēc mūsu domām, 2003.gada finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “DITTON BŪVE” finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī skaidru priekšstatu par darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” prasībām.

Daugavpilī 2004.gada 22.jūlijā V.Pjankovskis, personas kods 1502XX-XXXXX

SIA “Invest-Rīga” Daugavpils”” direktors
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence nr.81
V.Zītare, personas kods 1409XX-XXXXX, zvērināta revidente

Pilns gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā

SIA “Ditton Būve” prezidents V.Drīksne

 

Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”

Daugavpils, A.Pumpura iela 97, reģ.nr.41503002945, no 1992.gada 15.janvāra,

tālr. 5407535, fakss 5407555, norēķinu konts nr.05-000609725, Latvijas Unibanka

Bilance uz 2003.gada 31.decembri

AKTĪVS

Ls

Pamatlīdzekļi

9 378 310

Krājumi

170 493

Debitori

3 725 621

Naudas līdzekļi

60 903

BILANCE

13 335 327

PASĪVS

Pamatkapitāls

9 888 422

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņā

-3 720 243

Rezerves

1 922 416

Pārskata gada nesadalītā peļņa

-1 366 182

Kreditori

6 610 914

BILANCE

13 335 327

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Neto apgrozījums

8 494 237

Ražošanas izmaksas

9 810 061

Bruto peļņa

-1 315 824

Nodokļi

50 358

Pārskata gada peļņa

-1 366 182

A/s “Daugavpils siltumtīkli” valdes priekšsēdētāja vietnieks V.Mjagkihs

Daugavpils pilsētas domei – a/s “Daugavpils siltumtīkli” akcionāriem
Revidentu ziņojums

Mēs esam veikuši a/s “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” 2003.gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver a/s “Daugavpils siltumtīkli” 2003.gada 31.decembra bilanci, 2003.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem pārskatiem ir atbildīga a/s “Daugavpils siltumtīkli” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Revīzijā tika konstatēts, ka vienīgais a/s “Daugavpils siltumtīkli” īpašnieks Daugavpils dome ir apņēmusies nodot nekustamo īpašumu 2,2 milj. LVL vērtībā kā mantisko ieguldījumu a/s “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā. Šis īpašums līdz šai dienai ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Daugavpils domes vārda un juridiski vēl nav nodots a/s “Daugavpils siltumtīkli” īpašumā. Tā kā minēto nekustamo īpašumu faktiski izmanto sabiedrība un grāmatvedībā tas ir iekļauts tās pamatlīdzekļu sastāvā, pareizi attēlotu izveidojušos situāciju šīs summas atspoguļojums bilances aktīvā kā neapmaksātā pamatkapitāla daļa un bilances pasīvā kā kreditoru parāds Daugavpils domei par nodoto lietošanā nekustamo īpašumu.
Mūsuprāt, izņemot minēto piebildi, iepriekšminētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s “Daugavpils siltumtīkli” finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2003.gadā un atbilst Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.
Neizsakot piezīmi, vēršam īpašnieku un pārskatu lietotāju uzmanību uz to, ka sabiedrība pēdējo piecu gadu laikā guva 5,2 milj. LVL zaudējumus, tai skaitā: 1999.gadā – 697 tūkst. LVL, 2000.gadā – 1021 tūkst. LVL, 2001.gadā – 1492 tūkst. LVL, 2002..gadā – 602 tūkst. LVL, 2003.gadā 1366 tūkst. LVL. Zaudējumu rezultātā ne tikai bija “laisti vējā” pilsētas īpašumi par 5,2 milj. LVL. Visus šos gadus sabiedrībai trūka apgrozāmo līdzekļu, netika savlaicīgi maksāts par kurināmo, tika ņemti kredīti, kuru procenti sadārdzina siltumenerģiju (2003.gadā kredītprocentu maksājumi sastādīja 217 tūkst. LVL) un kuru atmaksa kļūst arvien grūtāka. Līdzekļu trūkuma dēļ, uzņēmums pēdējos piecos gados neveica nepieciešamos kapitālieguldījumus. No 166 km siltumtrašu 68,6 km (41%) ir nokalpojuši normatīvo laiku un jebkurā bargā ziemā var avarēt. Vēl 19,7 km siltumtrašu (12%) tuvākajos piecos gados būs 25 gadus vecas. Viena siltumtrašu metra renovācijai vajadzīgs apmēram 100 LVL. Daugavpils ir vienīgā no lielajām Latvijas pilsētām, kurā vairums dzīvojamo namu nav aprīkoti ar mūsdienīgiem efektīviem siltummezgliem un siltuma skaitītajiem.
Šī bēdīgā situācija turpināsies arī 2004.gadā. A/s “Daugavpils siltumtīkli” valde ar saviem lēmumiem (valdes sēžu protokols nr.013 no 16.09.2003. un nr.015 no 22.09.2003.) apstiprināja un iesniedza Daugavpils reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram siltumenerģijas tarifu projektu, atbilstoši kuram tarifs iedzīvotājiem noteikts 17,72 LVL, par MWh un tarifs pārējiem patērētājiem - 15,82 LVL par MWh. Sabiedrisko pakalpojumu regulators šos tarifus apstiprināja, lai gan tajos nebija paredzētas investīcijas un bija nepamatoti palielināts realizējamās siltumenerģijas apjoms. Rezultātā sabiedrība no 2004.gada janvāra līdz martam guva peļņu tikai 279 tūkst. LVL. No 2003.gada janvāra līdz martam sabiedrībai bija peļņa 396 tūkst. LVL. Tātad jaunie tarifi uzņēmumam ir radījuši vēl sliktāku finansiālo situāciju nekā iepriekšējie tarifi, kas liecina par to, ka tie nav pareizi aprēķināti, 2004.gada “Daugavpils siltumtīklu” darbības plāns parāda, ka 2004.gadā ieņēmumi būs mazāki par izdevumiem un zaudējumu apmērs sasniegs l milj. LVL, jo otrajā un trešajā ceturksnī, kad sabiedrības ieņēmumus veidoja tikai karstā ūdens piegāde, sabiedrība cietīs zaudējumus attiecīgi 583 un 817 tūkst. LVL. Sabiedrība maija sākumā par martu vēl nebija veikusi maksājumus par gāzi 146 tūkst. LVL. Naudas plūsmas prognoze rāda, ka gada beigās (ja nebūs papildu līdzekļu) sabiedrība no saviem 2004.gada ieņēmumiem nespēs samaksāt piegādātājiem 2,4 milj. LVL. Ar gāzes piegāžu apmaksu gada beigās izveidosies tāda pati situācija, kāda bija 2001.gada beigās.
Līdzekļu trūkuma dēļ, sabiedrības turpmākā darbība ir apdraudēta jau 2004.gada beigās.
No revidentu viedokļa, nebūtu vēlams vēlreiz nokļūt tādā situācijā, kādā “Daugavpils siltumtīkli” bija 2001.gada beigās un 2002.gada sākumā, kad “Latvijas gāze” ultimatīvi pieprasīja samaksāt parādu. Ja nauda netiks atrasta, kreditori var pieprasīt “Daugavpils siltumtīklu” bankrotu. Bankrota procedūra jau tika piemērota uzņēmumam “Liepājas siltums” un “Jelgavas siltums”. Rezultātā šīs pašvaldības zaudēja savus īpašumus un tika gandrīz divreiz palielināti tarifi.
Nepieciešams, lai a/s “Daugavpils siltumtīkli”, no kuras pastāvēšanas ir atkarīga Daugavpils iedzīvotāju labklājība un kuru īpašnieks ir Daugavpils pilsētas dome, dome veltītu lielāku uzmanību un izskatītu jautājumu par to, kā nodrošināt uzņēmuma rentablu darbību un vai ir pareiza domes līdzšinējā politika, ka tarifi tiek noteikti tā, ka tie nesedz siltumenerģijas izmaksas, uzņēmums strādā ar zaudējumiem un dome, lai nodrošinātu iedzīvotājiem siltumu, subsidē uzņēmumu, galvo kredītus.
Vai nebūtu pareizāk a/s ‘Daugavpils siltumtīkli” darbībā nodrošināt vispārpieņemto uzņēmējdarbības principu: tirgus ekonomikā uzņēmuma darbības finansēšanu un pastāvēšanu nodrošina tā produkcijas patērētāji, konkrētajā gadījumā iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes. Viņu maksājumiem par pakalpojumiem jāsedz ne tikai siltumenerģijas izmaksas (šajā gadījumā pelņa varētu būt nulle; nebūtu ne peļņas, ne zaudējumu), bet arī jānodrošina investīcijas uzņēmuma attīstībā, un šajā gadījumā pakalpojumu tarifos jābūt iekļautai arī peļņai. Tarifi šajā gadījumā būtu augstāki, maznodrošinātajām ģimenēm būtu grūtāk samaksāt par siltumu. Domei būtu jāpalielina dotācijas siltuma apmaksai mazturīgajām ģimenēm. Tomēr šīs dotācijas būtu mazākas nekā domes subsīdijas a/s “Daugavpils siltumtīkli”, jo nodrošinātās ģimenes maksātu par siltumu tā īsto cenu.
A/s “Daugavpils siltumtīkli” darbībā būtu jārealizē ilgtermiņa stratēģija. Diemžēl uzņēmumā nav ilgtermiņa (vismaz uz 25 gadiem) attīstības plāna. Investīcijas, kuras tika ieguldītas iepriekšējos gadu desmitos (līdz 1995.gadam), pamazām tiek “noēstas”, un tāpēc pat tajā gadījumā, ja dome, īstenojot līdzšinējo tarifu un subsīdiju politiku, vēl dažus gadus spētu subsidēt a/s “Daugavpils siltumtīkli” darbību, investīciju trūkuma dēļ uzņēmums pēc dažiem gadiem bankrotēs. Pat ja investīcijām izdosies saņemt Eiropas Savienības naudu, līdzšinējā tarifu un domes subsīdiju politika nav ekonomiski pamatota, un tā ir jāmaina.

Daugavpils, 2004.gada 31.maijā. Ēvalds Figurnovs,

SIA “SARGUNS”, (zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr.18), rīkotājdirektors,
atbildīgais zvērinātais revidents (sertifikāts nr.38), profesors, ekonomikas habilitētais doktors,
Starptautiskās informatizācijas akadēmijas akadēmiķis

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!