Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumi Nr. 663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.08.2004., Nr. 124 https://www.vestnesis.lv/ta/id/92037

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.664

Bērnu sociālās aprūpes centra "Teika" nolikums

Vēl šajā numurā

06.08.2004., Nr. 124

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 663

Pieņemts: 03.08.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.663

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 83.§)

Valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – aģentūra) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

2. Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu valstī vienotu lopkopības informācijas datu bāzi uzraudzības un kontroles veikšanai.

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi
3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:
3.1. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju lopkopības nozarē atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.2. īstenot valsts un starptautiskās programmas attiecībā uz ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem, ciltsdarbu un piena kvotām;
3.3. ieviest valstī vienotu ciltsdarba informācijas sistēmu piena un gaļas pārraudzībai un lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai;
3.4. informēt sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē ganāmpulku, novietņu, lauksaimniecības dzīvnieku un dzīvnieku turētāju, kā arī ciltsdarba un piena kvotu jomu.

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
4.1. uzturēt datu bāzi un arhīvu par ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem;
4.2. nodrošināt ganāmpulku, novietņu, lauksaimniecības dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku turētāju reģistru aktualizēšanu un notikumu reģistrēšanu;
4.3. nodrošināt individuālus identitātes numurus dzīvnieku apzīmēšanai;
4.4. nodrošināt dzīvnieku individuālo apzīmēšanas līdzekļu (krotāliju) sagādi un izsniegšanu;
4.5. sagatavot un izsniegt dzīvniekiem paredzētos identifikācijas dokumentus (liellopu pases, zirgu pases);
4.6. uzturēt ciltsdarba un pārraudzības informācijas datu bāzi un arhīvu;
4.7. administrēt un apstrādāt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības un pārraudzības datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.8. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā iesaistītās personas ar nepieciešamo aģentūras reģistros esošo informāciju un ciltsdokumentāciju;
4.9. uzturēt informatīvo sistēmu par piena ražotājiem un piena kvotu administrēšanu;
4.10. administrēt un uzturēt piena kvotu informācijas datu bāzi un arhīvu, notikumu reģistrēšanu;
4.11. administrēt un reģistrēt darījumus ar piena kvotām un uzraudzīt piena kvotu izpildi valstī;
4.12. atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā pārskatus par piena kvotām un dzīvnieku reģistru;
4.13. atbilstoši kompetencei sagatavot un nodrošināt informāciju citiem valsts reģistriem un datu bāzēm valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī integrētās administrēšanas un kontroles sistēmai;
4.14. atbilstoši kompetencei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Zemkopības ministrijai, tās institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām organizācijām, citām fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras rīcībā esošo informāciju;
4.15. atbilstoši kompetencei sadarboties ar Eiropas Savienības valstu institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;
4.16. pārstāvēt valsts intereses dzīvnieku audzēšanas jomā Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības komitejā (ICAR), Starptautiskajā vaislas buļļu novērtēšanas dienestā (Interbull) un citās organizācijās;
4.17. izstrādāt un iesniegt Zemkopības ministrijā un citās valsts institūcijās priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai lopkopības nozarē;
4.18. nodrošināt izveidoto reģistru un datu bāzes attīstību saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām;
4.19. izgatavot un izsniegt zootehniska un lauksaimnieciska rakstura datorprogrammas, veidlapas un citu dokumentāciju;
4.20. sagatavot un izplatīt zootehniska un lauksaimnieciska rakstura informāciju.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;
5.3. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;
5.4. atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
5.5. sniegt fiziskajām un juridiskajām personām maksas pakalpojumus ar ciltsdarbu, ganāmpulku, dzīvnieku reģistru un piena kvotām saistītajās jomās, kā arī izglītošanas un informatīvos pakalpojumus;
5.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
5.7. Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo mantu;
5.8. atbilstoši kompetencei rīkot konferences, seminārus, kursus un cita veida mācības, organizēt izstādes un citus pasākumus;
5.9. atbilstoši kompetencei piedalīties izstādēs un starptautiskajos pasākumos;
5.10. sadarboties ar citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām un asociācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā.

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi noteikti Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos, aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba zemkopības ministrs.
7. Aģentūras direktoram var būt vietnieks.
8. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības šajos noteikumos noteikto funkciju veikšanai. Aģentūras struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.
9. Aģentūras darbību pārrauga zemkopības ministra iecelts ministrijas civildienesta ierēdnis. Minētā amatpersona atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajai atbildīgās amatpersonas kompetencei uzrauga aģentūras darbību un informē par to zemkopības ministru.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

10.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;
10.2. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
10.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;
10.4. ziedojumi un dāvinājumi.

11. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.
12. Aģentūras mantu veido aģentūras iegādātā un tās valdījumā nodotā manta.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšanas kārtība

13. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.
14. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
15. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu aģentūra sniedz pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Aģentūras reorganizācija un likvidācija

16. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu.
17. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, aģentūras direktors ir atbildīgs par arhīva saglabāšanu un tā nodošanu saistību pārņēmējam vai Latvijas Valsts arhīvam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.novembri.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.novembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!