Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2004. gada 17. jūnija Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.06.2004., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/90435-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra instrukcija Nr.1

Instrukcija par atsevišķu Sodu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanu juridiskajām personām

Vēl šajā numurā

29.06.2004., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 17.06.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Saeima ir pieņēmusi un

Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns — nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods;

2) iesniedzējs — fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;

3) parādnieks — vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai pilda tiesas nolēmumu, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

4) uzturlīdzekļi — bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai noteicis Ministru kabinets.

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk — Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk — Fonda administrācija).

(3) Fonda administrācija ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk — Ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

4.pants

Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus.

5.pants

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām.

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka.

6.pants

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā — no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.

7.pants

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata bērnu un ģimenes lietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Fonda nepamatoti izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.

8.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam. Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, par izdarītajiem uzturlīdzekļu maksājumiem Fondā, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

(4) Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(5) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(6) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai. Kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

9.pants

(1) Fonda administrācija pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fonda administrācijai rakstveida iesniegumu;

2) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

3) iesniedzējs miris.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā attiecīgā bāriņtiesa (pagasttiesa) triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fonda administrācijai apliecinātu nolēmuma kopiju.

(3) Fonda administrācija uzturlīdzekļu izmaksu atjauno, ja iesniedzējs, kuram atjaunotas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, iesniedz Fonda administrācijai šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos dokumentus. Šādā gadījumā izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, sākot ar iesnieguma iesniegšanas dienu.

10.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

4) parādnieks miris.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

11.pants

(1) Fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu vai izbeigšanu paziņo tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

(2) No lēmuma saņemšanas dienas Fonda administrācija uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu un likumisko procentu (5.panta otrās daļas 3.punkts) apmērā kļūst par piedzinēju.

(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka nav noilguma.

12.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 4.panta 3.punktā un 8.panta sestajā un septītajā daļā.

2. Līdz Fonda administrācijas izveidošanai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Uzturlīdzekļu fonda izveidošana” līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu šajā likumā noteiktajā kārtībā un Fonda administrācijas izveidošanu.

3. Uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk no 2004.gada 1.augusta.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!