Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.04.2004., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/87677

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.311

Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā

Vēl šajā numurā

28.04.2004., Nr. 66

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 309

Pieņemts: 15.04.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.309

Rīgā 2004.gada 15.aprīlī (prot. Nr.22, 6.§)

Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu “EQUAL

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 21.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Kopienas iniciatīvas “EQUAL” (turpmāk — EQUAL) programmas un programmas papildinājuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, projektu apstiprināšanas un ieviešanas, finanšu līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas kārtību, kā arī minētajos pasākumos iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

2. EQUAL ieviešanā izmanto Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļus (turpmāk — EQUAL finansējums), kā arī projektu pieteicēju finanšu līdzekļus, tajā skaitā pašvaldību budžeta līdzekļus un privāto finansējumu.

II. EQUAL ieviešanā iesaistītās institūcijas

3. Šajos noteikumos, Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulā (EK) Nr.1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (turpmāk — Padomes regula Nr.1260/1999), un Komisijas 2001.gada 2.marta Regulā (EK) Nr.438/2001, kas reglamentē Padomes Regulas (EK) Nr.1260/1999 izpildi attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai (turpmāk — Komisijas regula Nr.438/2001), noteiktās vadošās iestādes funkcijas EQUAL ieviešanai veic Labklājības ministrija.

4. Šajos noteikumos, Padomes regulā Nr.1260/1999, Komisijas regulā Nr.438/2001 un Komisijas 2002.gada 27.decembra Regulā (EK) Nr.2355/2002, ar kuru groza Komisijas regulu Nr.438/2001, noteiktās maksājumu iestādes funkcijas EQUAL ieviešanai veic Valsts kase.

5. Šajos noteikumos un Padomes regulā Nr.1260/1999 noteiktās uzraudzības komitejas funkcijas EQUAL ieviešanai veic uzraudzības komiteja, kuras personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

6. Labklājības ministrs, apstiprinot uzraudzības komitejas personālsastāvu, pēc iespējas nodrošina skaitliski līdzvērtīgu abu dzimumu pārstāvniecību.

7. Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes pārstāvis.

8. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina ar balsu vairākumu, atklātā balsošanā piedaloties vismaz divām trešdaļām uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.

9. Vadošā iestāde veic uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.

10. Uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj šādu institūciju izvirzītus pārstāvjus:

10.1. vadošā iestāde;

10.2. maksājumu iestāde;

10.3. Ārlietu ministrija;

10.4. Ekonomikas ministrija;

10.5. Finanšu ministrija;

10.6. Iekšlietu ministrija;

10.7. Izglītības un zinātnes ministrija;

10.8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

10.9. Tieslietu ministrija;

10.10. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

10.11. Valsts cilvēktiesību birojs;

10.12. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;

10.13. Latvijas Darba devēju konfederācija;

10.14. Latvijas Pašvaldību savienība;

10.15. plānošanas reģionu attīstības padomes;

10.16. nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv EQUAL programmas prioritāšu jomas.

11. Uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās uzraudzības komitejas uzaicināti eksperti.

12. Uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no katras šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13. un 10.14.apakšpunktā minētās institūcijas. Reģionu attīstības padomes izvirza vienu pārstāvi no katra reģiona. Šo noteikumu 10.16.apakšpunktā minētās nevalstiskās organizācijas uzraudzības komitejā pārstāv pieci dalībnieki, kurus vadošā iestāde izvēlas atklātā konkursā.

III. EQUAL finansējuma saņēmējs

13. EQUAL finansējuma saņemšanas pieteikumu var iesniegt valsts pārvaldes iestādes, juridiskas personas vai personālsabiedrības (turpmāk — pretendenti), ja tās apvienojušās grupā (turpmāk — pretendentu grupa). Pretendentu grupu var veidot ne mazāk kā divi pretendenti.

14. Šo noteikumu 17.punktā minēto līgumu vadošā iestāde slēdz ar vienu no pretendentiem, kuru izvēlas attiecīgā pretendentu grupa.

15. Par EQUAL finansējuma saņēmēju šo noteikumu izpratnē uzskatāms šo noteikumu 14.punktā minētais pretendents, ar kuru vadošā iestāde slēdz līgumu.

16. EQUAL finansējuma saņēmējs nodrošina EQUAL finansētā projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar vadošo iestādi.

17. Vadošā iestāde nodrošina, lai līgumā tiktu ietverti:

17.1. projekta finansēšanas pamatnoteikumi;

17.2. pārskatu iesniegšanas kārtība;

17.3. maksājumu veikšanas kārtība;

17.4. pārbaužu veikšanas kārtība;

17.5. līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

17.6. EQUAL finansējuma pieprasījumu iesniegšanas kārtība, kas saskaņota ar maksājumu iestādi.

18. Līgumā atļauts iekļaut citu informāciju, kuru puses uzskata par būtisku.

19. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde un Finanšu ministrija, īstenojot tehniskās palīdzības prioritāti, ir tiesīgas saņemt EQUAL finansējumu.

IV. EQUAL programmas un programmas papildinājuma izstrādāšana un apstiprināšana

20. Vadošā iestāde vada un koordinē EQUAL programmas un tās grozījumu izstrādi, kā arī saskaņošanu ar uzraudzības komiteju un apstiprināšanu Eiropas Komisijā.

21. Vadošā iestāde izstrādā programmas papildinājumu un tā grozījumus un koordinē to apstiprināšanu uzraudzības komitejā.

V. EQUAL projektu apstiprināšana un ieviešana

22. Vadošā iestāde izstrādā EQUAL finansējuma saņēmēja atlases kritērijus un iesniedz uzraudzības komitejā apstiprināšanai.

23. EQUAL projektu pieteikumus vērtē un finansējumu piešķir atklātā konkursā. Projektu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību nosaka atklāta konkursa nolikumā, kuru izstrādā un apstiprina vadošā iestāde, ievērojot šo noteikumu 22.punktā minētos uzraudzības komitejas apstiprinātos finansējuma saņēmēja atlases kritērijus.

24. Projekta pieteikumu iesniedz latviešu valodā, iekļaujot šādu informāciju:

24.1. projekta pieteicēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona;

24.2. šo noteikumu 13.punktā minēto pretendentu nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona;

24.3. projekta kopsavilkums, kas ietver projekta nosaukumu, norādi par projekta atbilstību attiecīgajai EQUAL programmas jomai, plānoto projekta ieviešanas laiku, vietu un izmaksas;

24.4. projekta apraksts, norādot mērķi, mērķauditoriju, projekta rezultātus un to novērtēšanas rādītājus (indikatorus), projekta ietekmi, šo noteikumu 13.punktā minēto pretendentu atbildības jomas un kārtību, kādā tiek nodrošināta partneru līdzdalība lēmumu pieņemšanā, jaunrades elementus projektā, starptautiskās sadarbības mērķus, projekta rezultātu un iegūtās pieredzes izplatīšanas kārtību, projekta riskus un ilgtspēju, kā arī plānoto rīcību projekta īstenošanai;

24.5. projekta atbilstība EQUAL programmas prioritātēm un šīs atbilstības raksturojums, norādot plānoto ieguldījumu EQUAL programmas un programmas papildinājumā izvirzīto mērķu sasniegšanā un prioritāšu ieviešanā;

24.6. projekta ieviešanas kārtība, raksturojot iesaistītā personāla kvalifikāciju un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī novērtējot projekta īstenošanas kvalitāti;

24.7. projekta izmaksas, atsevišķi norādot izdevumu veidus, laikposmu un finansējuma avotus;

24.8. projekta pieteicēja parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

25. Vadošā iestāde apstiprina izvēlētos projektus finansējuma saņemšanai un slēdz līgumu ar EQUAL finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.

26. Lēmumu par atteikumu apstiprināt projektu projekta pieteicējs var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Finanšu plānošana valsts budžetā

27. EQUAL finansējumu plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vadošās iestādes budžetā, atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā.

28. Vadošā iestāde plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības un attiecīgā gada EQUAL finansējumu pilnā apmērā saskaņā ar EQUAL programmas finanšu plānu.

29. EQUAL finansējuma saņēmējs var līdzfinansēt EQUAL projektu no saviem līdzekļiem, nepieprasot valsts budžeta finansējumu.

VII. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

30. Vadošā iestāde sagatavo pieprasījumu EQUAL finansējuma iekļaušanai valsts budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta pieprasījumu izstrādi.

31. Vadošā iestāde iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Finanšu ministrijā.

32. Vadošā iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā atbilstoši EQUAL programmā un programmas papildinājumā paredzētajām prioritātēm, kā arī finansējuma sadalījumam pa gadiem.

33. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā vadošā iestāde iekļauj šādu informāciju:

33.1. EQUAL finansējuma apjoms attiecīgajā gadā;

33.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

33.3. esošais un nepieciešamais papildu finansējums EQUAL programmā noteikto prioritāšu īstenošanai, ievērojot nosacījumu, ka vispirms nodrošināms finansējums EQUAL līdzfinansēto projektu īstenošanai;

33.4. EQUAL finansēšanas avoti — Eiropas Sociālā fonda finansējums, valsts budžeta finansējums, pašvaldību budžeta līdzekļi un privātais finansējums.

34. Vadošā iestāde sagatavo valsts budžeta ieņēmumu prognozi attiecībā uz EQUAL atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai maksājumu kārtībai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.438/2001.

35. Pieprasījumus par papildu finansējuma piešķiršanu EQUAL projektu īstenošanai izskata Ministru kabinets, lemjot par valsts budžeta likumu kārtējam gadam vai grozījumiem valsts budžeta likumā.

VIII. Maksājumu veikšanas kārtība

36. Vadošā iestāde, slēdzot līgumu ar EQUAL finansējuma saņēmēju, ņem vērā apstiprināto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu.

37. Vadošā iestāde izskata saņemto EQUAL finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par EQUAL finansējuma pārskaitīšanu, norādot pārskaitījuma mērķi un ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz maksājumu iestādē maksājuma veikšanai.

38. Nākamajā dienā pēc maksājuma veikšanas maksājumu iestāde sagatavo konta izrakstu par Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļu izmaksu EQUAL projektu īstenošanai un izsniedz vadošajai iestādei.

39. Reizi mēnesī — nākamajā darbdienā pēc pārskata mēneša pēdējās darbdienas dokumentu apstrādes — maksājumu iestāde sagatavo vadošās iestādes kontu kopsavilkuma pārskatu par kases izdevumiem, norādot kases izdevumus budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas pilnā apjomā, un izsniedz vadošajai iestādei apstiprināšanai.

40. Ja vadošā iestāde konstatē neprecizitātes maksājumu iestādes sagatavotajos konta izrakstos vai kopsavilkumos, tā rakstiski par to informē maksājumu iestādi. Maksājumu iestāde izvērtē konta izrakstus vai kopsavilkumus un, ja nepieciešams, veic attiecīgus labojumus, noformējot memoriālo orderi. Precizētos konta izrakstus vai kopsavilkumus nosūta vadošajai iestādei apstiprināšanai.

41. Ja vadošā iestāde piekrīt kopsavilkumam, tā piecu darbdienu laikā vienu apstiprināto kopsavilkuma eksemplāru iesniedz maksājumu iestādē.

42. Vadošā iestāde un maksājumu iestāde atbilstoši kompetencei nodrošina finanšu datu uzkrāšanu par EQUAL finansējuma izdevumiem.

43. No Eiropas Komisijas saņemtos Eiropas Sociālā fonda līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

IX. EQUAL projektu finanšu kontrole un audits

44. EQUAL projektu finanšu kontrole un audits šo noteikumu izpratnē ir:

44.1. saskaņā ar EQUAL projektu finansēto darbu, piegāžu un pakalpojumu, kā arī deklarēto izdevumu pārbaude projekta īstenošanas vietā;

44.2. izlases pārbaude projekta īstenošanas vietā;

44.3. EQUAL vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaude;

44.4. EQUAL noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude.

45. Vadošā iestāde nosaka šo noteikumu 44.1., 44.2. un 44.3.apakšpunktā minētās finanšu kontroles un audita veikšanas pamatprincipus un ziņojumu iesniegšanas kārtību.

46. Šo noteikumu 44.2. un 44.3.apakšpunktā minēto finanšu kontroli un auditu veic vadošās iestādes struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta ieviešanā, maksājumu veikšanā un šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētās finanšu kontroles veikšanā.

47. Lai nodrošinātu izdevumu sertificēšanas procesu, maksājumu iestādei ir tiesības veikt vadošās iestādes un EQUAL finansējuma saņēmēja kontroli atbilstoši šo noteikumu 44.3.apakšpunktam.

48. Maksājumu iestāde, Finanšu ministrija un EQUAL finansējuma saņēmējs informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem iesniedz vadošajā iestādē. Vadošā iestāde uzskaita konstatētās neatbilstības vai pārkāpumus un par to informē maksājumu iestādi.

49. EQUAL finansējuma saņēmējs nodrošina nepamatoti saņemtā EQUAL finansējuma atmaksāšanu.

50. Šo noteikumu 44.4.apakšpunktā minēto noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauda Finanšu ministrija.

51. EQUAL finansēto projektu auditu var veikt Eiropas Komisija, Eiropas Revīzijas palāta, vadošā iestāde vai maksājumu iestāde.

52. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, EQUAL finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 13.punktā minētie pretendenti:

52.1. uzrāda auditoriem ar projektu saistītos dokumentus (arī elektroniskā veidā);

52.2. nodrošina pieeju finanšu dokumentācijai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

52.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

52.4. sniedz auditoriem paskaidrojumus par to projektu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību, kas saņēmuši EQUAL finansējumu.

53. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, EQUAL finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 13.punktā minētie pretendenti uzglabā ar EQUAL projekta īstenošanu saistītos dokumentus piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas.

X. EQUAL programmas un projektu īstenošanas uzraudzība

54. EQUAL programmas un projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina vadošā iestāde.

55. Vadošā iestāde:

55.1. izveido informācijas sistēmu par EQUAL programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošina tās darbību un, saskaņojot ar maksājumu iestādi, nosaka kārtību, kādā tiek uzkrāti dati;

55.2. nodrošina EQUAL finansējuma saņēmēja iesniegtās informācijas pārbaudi un EQUAL finansētā projekta īstenošanas datu uzkrāšanu informācijas sistēmā;

55.3. sagatavo ziņojumu par EQUAL finansēto pasākumu izpildes gaitu, analizējot EQUAL programmas ieviešanas problēmas un izstrādājot priekšlikumus EQUAL programmas ieviešanas uzlabošanai;

55.4. katru gadu iesniedz uzraudzības komitejā apstiprināšanai kārtējo ziņojumu, kā arī noslēguma ziņojumu par EQUAL programmas ieviešanu.

56. EQUAL finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē pārskatu par EQUAL finansētā projekta ieviešanas gaitu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi vadošā iestāde un EQUAL finansējuma saņēmējs.

XI. EQUAL programmas un projektu īstenošanas novērtēšana

57. Vadošā iestāde:

57.1. organizē sākotnējo novērtēšanu, lai radītu tiesisko, ekonomisko un sociālo pamatojumu EQUAL finansēto pasākumu sagatavošanai;

57.2. organizē pastāvīgo novērtēšanu, lai izvērtētu EQUAL vadības un uzraudzības sistēmu, EQUAL programmas īstenošanas gaitu un rezultātus;

57.3. piedalās Eiropas Komisijas organizētajā noslēguma novērtēšanā, lai pēc EQUAL finansēto pasākumu beigšanas novērtētu piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību, kā arī to ietekmi uz valsts sociāli ekonomisko attīstību.

58. Vadošajai iestādei ir tiesības organizēt EQUAL programmas prioritāšu tematisko novērtēšanu.

59. EQUAL finansējuma saņēmējs nodrošina EQUAL projekta īstenošanas novērtēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi vadošā iestāde un EQUAL finansējuma saņēmējs.

XII. Noslēguma jautājumi

60. Likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” Finanšu ministrijas budžeta programmai “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos līdzekļus, tajā skaitā EQUAL projektu īstenošanai paredzētos līdzekļus, sadala Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

61. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!