Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.07.2000., Nr. 250/251 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8717

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likvidācijas, atsaukumi

Vēl šajā numurā

05.07.2000., Nr. 250/251

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

AAS "ZURICH Latvia Limited'', reģ.Nr.000328971,

Rīgā, Antonijas ielā 5, LV-1010

Peļņas un zaudējumu aprēķins par 1999.gadu

1999 1998
LVL LVL
Tehniskais rezultāts
Nopelnītās prēmijas
Parakstītās prēmijas
Bruto parakstītās prēmijas 710 449 889 038
Pārapdrošinātāju daļa (559 984) (682 776)
Neto parakstītās prēmijas 150 465 206 262
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs
Bruto prēmiju rezerves 15 501 (14 416)
Pārapdrošinātāju daļa 5274 63 968
Izmaiņas neto nenopelnīto prēmiju rezervēs 20 775 49 552
Neto nopelnītās prēmijas 171 240 255 814
Pārnestais investīciju ienākums no netehniskā rezultāta 4390 22 709
Citi tehniskie ienākumi, neto - 3729
Tehniskie ienākumi (Starprezultāts A) 175 630 282 252
Piekritušā atlīdzības prasības, neto
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
Bruto summa (334 791) (396 854)
Pārapdrošinātāju daļa 187 712 273 041
Neto izmaksātās atlīdzības (147 079) (123 813)
Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs
Bruto summa 13 497 (364 229)
Pārapdrošinātāju daļa 3048 242 723
Neto izmaiņas atlīdzību rezervēs 16 545 (121 506)
Neto piekritušās atlīdzības prasības (Starprezultāts B) (130 534) (245 319)
Neto darbības izdevumi
Klientu piesaistīšanas izdevumi (129 501) (152 128)
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (3022) 3152
Administrācijas izdevumi (175 090) (187 319)
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā 164 649 137 855
Neto darbības izdevumi (Starprezultāts C) (142 964) (198 440)
Tehniskais rezultāts (97 868) (161 507)
Netehniskais rezultāts
Tehniskais rezultāts nedzīvības apdrošināšanā (97 868) (161 507)
Investīciju ienākumi 19 925 28 213
Starprezultāts A (77 943) (133 294)
Uz tehnisko rezultātu pārnestais investīciju ienākums (4390) (22 709)
Citi ieņēmumi 1725 -
Citi izdevumi (9164) (58 401)
Starprezultāts B (11 829) (81 110)
Peļņa pirms nodokļiem (89 772) (214 404)
Ienākuma nodoklis - -
Pārējie nodokļi - (228)
Peļņa pēc nodokļiem (89 772) (214 632)

 

Bilance 1999.gada 31.decembrī

1999. 1998.
LVL LVL
Aktīvi
Investīcijas
Ar hipotēku garantētie aizdevumi 28 333 15 790
Depozīti kredītiestādēs 590 650 -
Investīcijas kopā 618 983 15 790
Debitori
Debitori apdrošināšanas operācijās
Polišu īpašnieki 82 424 30 210
Starpnieki - 82
Debitori apdrošināšanas operācijās kopā 82 424 30 292
Citi debitori 375 798
Debitori kopā 82 799 31 090
Citi aktīvi
Pamatlīdzekļi 51 101 75 198
Nauda bankā un kasē 473 254 1 314 972
Citi aktīvi kopā 524 355 1 390 170
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi
Uzkrātie procenti 4327 -
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 20 313 23 335
Citas priekšapmaksas un atliktie izdevumi - 233
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi kopā 24 640 23 568
Kopā aktīvi 1 250 777 1 460 618
 
Kapitāls, rezerves un saistības
1999. 1998.
LVL LVL
Kapitāls un rezerves
Akciju kapitāls 1 005 000 500 000
Akciju emisijas uzcenojums 345 000 -
Iepriekšējo gadu zaudējumi (434 133) (219 501)
Pārskata gada zaudējumi (89 772) (214 632)
Kapitāls un rezerves kopā 826 095 65 867
Tehniskās rezerves
Nenopelnītās prēmijas un neparedzētie riski
Bruto summa 353 265 368 766
Pārapdrošinātāju daļa (276 097) (270 823)
Neto nenopelnītās prēmijas 77 168 97 943
Atliktās apdrošināšanas atlīdzību prasības
Bruto summa 517 048 530 545
Pārapdrošinātāju daļa (360 772) (357 724)
Neto atliktās atlīdzības prasības 156 276 172 821
Tehniskās rezerves kopā 233 444 270 764
Kreditori
Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām 12 761 25 881
Kreditori norēķinu operācijās ar pārapdrošinātājiem 66 257 494 996
Citi kreditori 18 489 41 615
Kreditori kopā 97 507 562 492
Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa
Atliktās pārapdrošināšanas komisijas naudas 93 731 61 495
Priekšapmaksa par sabiedrības akcijām - 500 000
Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi kopā 93 731 561 495
Kopā kapitāls, rezerves un saistības 1 250 777 1 460 618

Caj Weckström , valdes priekšsēdētājs

Andris Rozentāls , direktors - rīkotājs

Anders Waldenvik, padomes priekšsēdētājs

Ināra Gūtmane , galvenā grāmatvede

 

 

 

Revidentu atzinums AAS "Zurich Latvia Limited'' akcionāriem

Esam veikuši AAS "Zurich Latvia Limited'' gada pārskata no 10. līdz 23.lappusei revīziju par gadu, kas beidzās 1999.gada 31.decembrī. Gada pārskats ietver bilanci 1999.gada 31.decembrī, atbilstošo tehnisko un netehnisko peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par izmaiņām pašu kapitālā, kā arī pielikumu un valdes un padomes ziņojumu. Apdrošināšanas sabiedrības vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegto gada pārskatu. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šo pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta gada pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Apdrošināšanas sabiedrības vadība ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, minētais gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AAS "Zurich Latvia Limited'' līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 1999.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas apdrošināšanas sabiedrību grāmatvedību regulējošo likumdošanas aktu prasībām.

Rīgā 2000.gada 12.aprīlī Daina Eiche , autorizēta revidente

KPMG Latvia SIA Inga Lipšāne , zvērināta revidente

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!