Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2004. gada 11. marta likums "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.03.2004., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/ta/id/86322-grozijumi-likuma-par-iepirkumu-valsts-vai-pasvaldibu-vajadzibam-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Vēl šajā numurā

31.03.2004., Nr. 50

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 11.03.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”

Izdarīt likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 3.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona, kā arī privāto tiesību subjekts, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

— tas ir nodibināts vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, un tam nav komerciāla rakstura,

— tas atrodas valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību subjekta izšķirošā ietekmē (tā izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šā privāto tiesību subjekta darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits šiem kritērijiem atbilstošs privāto tiesību subjekts,”;

izslēgt 3.punkta “e” apakšpunktu;

izslēgt 3.punkta “i” apakšpunktu;

izslēgt 6., 7. un 8.punktu;

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus:

a) pakalpojumu līguma gadījumā — piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu un citus kritērijus. Cenas īpatsvars kopējā vērtējumā nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem,

b) būvdarbu līguma vai apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma gadījumā — piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, paredzētās vienas produkcijas vienības izmaksas pēc ražošanas būves pabeigšanas, cenu un citus kritērijus,

c) preču piegādes līguma gadījumā — cenu, piegādes termiņus, kārtējās izmaksas, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana, rentabilitāti, kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās īpašības, tehniskās apkopes iespējas un izmaksas, tehnisko palīdzību;”;

papildināt pantu ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“12) vispārīgās vienošanās — tādas vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuru mērķis ir noteikt un raksturot kādā laika posmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, pamatojoties uz kuriem šie līgumi tiks slēgti, īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu;

13) piegāžu, būvdarbu un pakalpojumu līgumi — līgumi, kuri rakstveidā noslēgti starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem preču piegādātājiem, būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem peļņas nolūkā un kuru priekšmets ir:

a) būvdarbu līgumiem — šā likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšana, vai šo darbu veikšana un būvprojektēšana, vai jebkuras pasūtītāja prasībām atbilstošas būves iegūšana. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būvi varētu nodot ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,

b) piegāžu līgumiem — preces pirkšana, pirkšana uz nomaksu, noma ar vai bez izpirkuma tiesībām. Ja līguma priekšmets ir preču piegāde un tā mazākā daļa ir preces iebūve vai uzstādīšana, šādu līgumu uzskata par piegāžu līgumu,

c) pakalpojumu līgumiem — šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi (turpmāk — pakalpojumi);

14) iepirkumu nomenklatūra (CPV) — nomenklatūra, kuru noteiktā kārtībā ir apstiprinājis Eiropas Parlaments un Eiropas Padome un kuru piemēro iepirkumu procedūrās.”

2. Izteikt 3.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Būvdarbu līguma gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus vai apvienotus projektēšanas un šā likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšanas konkursus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un šā likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšanas konkursi. Projektēšanas pakalpojumu līgumu konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties šā projekta realizācijai rīkotā būvdarbu līgumu konkursā.”

3. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pakalpojumu, ko sniedz institūcija, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē vai kura ir pasūtītāja pakļautībā, kā arī galvenokārt (vairāk nekā 80 procentu apmērā naudas izteiksmē) sniedz pakalpojumus tikai pasūtītājam un attiecībā pret trešajām personām pilnībā ievēro šā likuma prasības;”;

izslēgt pirmās daļas 16.punktu;

izteikt pirmās daļas 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“17) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, ja iepirkumu summa nepārsniedz 50000 latu un ja tiek ievēroti šā likuma mērķi;

18) pakalpojumiem, kurus sniedz iestāde vai persona, kas ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, pamatojoties uz speciālā normatīvajā aktā noteiktajām tiesībām;

19) preču un pakalpojumu iepirkumu no invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja šie uzņēmumi ir iekļauti Ministru kabineta iesniegtajā un Saeimas apstiprinātajā sarakstā un iepirkuma paredzamā vērtība nepārsniedz 10 000 latu;”;

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda “valsts” ar vārdiem “vai pašvaldības”;

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību iepirkumiem līdz 80 000 latu, ja iepirkumu veic ārvalstīs.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pasūtītājs slēdz pakalpojumu līgumu par pakalpojumiem, kas minēti šā likuma 2.pielikuma “B” daļā, tas piemēro šā likuma 12., 13.1 un 32.panta noteikumus.”

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

Pasūtītājs piemēro tādas iepirkuma procedūras, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, gadījumos, kad:

1) slēdz līgumus atbilstoši starptautiskajiem nolīgumiem, kurus saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu kāda dalībvalsts noslēgusi ar vienu vai vairākām valstīm, kas nav dalībvalstis, un kuri attiecas uz būvdarbiem, kas veicami, lai īstenotu vai izmantotu līgumslēdzēju valstu kopīgu projektu. Šajā gadījumā visus nolīgumus dara zināmus Eiropas Komisijai;

2) slēdz līgumu ar uzņēmumiem kādā no dalībvalstīm vai valstī, kas nav dalībvalsts, ievērojot starptautiskos nolīgumus par karaspēka daļu izvietošanu;

3) slēdz līgumu, ievērojot kādas starptautiskas organizācijas īpašu procedūru.”

5. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

5.1 pants. Gadījumi, kad pasūtītājs finansē būvniecības projektu

(1) Gadījumos, kad pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības strukturālo instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem vairāk nekā 50 procentu apmērā tieši finansē būvniecības projektu un šā projekta īstenošanas paredzamās izmaksas pārsniedz 2 800 000 latu, pasūtītājs vai finansējuma saņēmējs, vai strukturālo instrumentu palīdzības saņēmējs piemēro šā likuma prasības attiecībā uz iegādēm šā projekta realizācijai.

(2) Šā panta pirmā daļa attiecas uz sportam, ārstniecībai un atpūtai paredzētu būvju, slimnīcu, skolu, augstskolu un administratīvo ēku būvniecības projektiem, kā arī uz inženiertehnisko būvju — ceļu, tiltu, tuneļu, navigācijas būvju, drenāžas, irigācijas, hidrotehnisko būvju un citu specializēto inženiertehnisko būvju būvniecības realizācijas projektiem.

5.2 pants. Gadījumi, kad pasūtītājs finansē citus projektus

Gadījumos, kad pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības strukturālo instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē projektus, kas nav minēti šā likuma 5.1 pantā, iepirkumu procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, nosaka Ministru kabinets.”

6. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem” ar vārdiem “piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu gadījumā”.

7. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

7.pants. Paredzamā līgumcena piegāžu līgumiem

(1) Paredzamo līgumcenu piegāžu līguma gadījumā nosaka, ņemot vērā konkrētam piegādes līgumam plānoto summu.

(2) Ja paredzētajam viena veida preču pirkumam ir regulāra iepirkuma raksturs un tas izpaudīsies tādējādi, ka par vienādu līguma priekšmetu tiks noslēgti vairāki piegāžu līgumi, paredzamo līgumcenu nosaka, saskaitot visu šo piegāžu līgumu paredzamās līgumcenas laika posmā, kas nav īsāks par 12 mēnešiem.”

8. Aizstāt 8.pantā vārdu “iepirkuma” ar vārdu “piegāžu”.

9. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumu līgumiem

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumu līgumam nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “iepirkuma līgums” ar vārdiem “pakalpojumu līgums”.

10. 10.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbu līgumiem

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbu līgumiem ir attiecīgo šā likuma 1.pielikumā minēto darbu vai šo darbu veikšanas un projektēšanas, vai būves paredzamā līgumcena.”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “būvdarbiem” ar vārdiem “būvdarbu līgumiem”.

11. Papildināt likumu ar 10.1 un 10.2 pantu šādā redakcijā:

10.1 pants. Paredzamā līgumcena projekta skiču konkursā

Paredzamo līgumcenu projekta skiču konkursa gadījumā nosaka, ņemot vērā:

1) projekta skiču konkursa prēmijām un citām dalībniekiem atvēlētām izmaksām plānoto summu, ja nav paredzēts slēgt attiecīgo līgumu saskaņā ar šā likuma 27.panta 11.punktu;

2) projektu skiču konkursa prēmijām, citām dalībniekiem atvēlētām izmaksām plānoto summu un visu samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs par attiecīgā līguma izpildi, ja konkursa noteikumos ir paredzēts, ka saskaņā ar šā likuma 27.panta 11.punktu tiks slēgts līgums.

10.2 pants. Paredzamā līgumcena vispārīgo vienošanos gadījumā

Paredzamā līgumcena vispārīgo vienošanos gadījumā ir visu to paredzamo līgumu kopējā līgumcena vienošanās laikā, kurus paredzēts slēgt vispārīgās vienošanās ietvaros.”

12. 11.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu” ar vārdiem “piegāžu vai pakalpojumu līgumu”;

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu “būvdarbiem” ar vārdiem “būvdarbu līgumiem”.

13. 13.pantā:

izslēgt ceturto un piekto daļu;

aizstāt septītajā daļā vārdus “preču pirkšanai, nomai un būvdarbiem” ar vārdiem “piegāžu līgumu un būvdarbu līgumu gadījumā”.

14. Papildināt III nodaļu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

13.1 pants. Atbilstība standartiem

(1) Ja iepirkuma priekšmets atbilst attiecīgajiem standartiem, tehniskās specifikācijas un darba uzdevumu veido atbilstoši šādiem standartiem:

1) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

3) starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) tehniski nav iespējams panākt iepirkuma priekšmeta atbilstību minētajiem standartiem;

2) piemērojot šā panta pirmajā daļā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.”

15. Aizstāt 15.panta septītajā daļā skaitļus “120 000” un “4 500 000” attiecīgi ar skaitļiem “80 000” un “2 800 000”.

16. 18.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu” ar vārdiem “Paredzamā piegāžu līguma gadījumā”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu” ar vārdiem “Paredzamā pakalpojumu līguma gadījumā”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu” ar vārdiem “Paredzamā būvdarbu līguma gadījumā”.

17. Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja iepirkuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, pasūtītājs paziņo Iepirkumu uzraudzības birojam par pretendentu, kurš iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu un šā iemesla dēļ ir izslēgts no turpmākās dalības šajā iepirkuma procedūrā. Ja šādā gadījumā iepirkuma procedūra ir izsludināta Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī, Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo pasūtītāja sniegtās ziņas Eiropas Komisijai.”

18. 22.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja, sarunu procedūra vai projekta skiču konkurss.

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju vai sarunu procedūru, ja paredzēts slēgt:

1) piegāžu līgumu un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

2) pakalpojumu līgumu par šā likuma 2.pielikuma “A” daļā minētajiem pakalpojumiem, izņemot šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā minētos gadījumus, un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

3) būvdarbu līgumu un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzēts slēgt:

1) piegāžu vai pakalpojumu līgumu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

2) būvdarbu līgumu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.”;

izslēgt ceturto daļu.

19. 22.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pasūtītāji, sākoties budžeta gadam, iespējami īsā termiņā informatīvajā paziņojumā dara zināmu to līgumu kopapjomu katrā preču grupā, pakalpojumu kategorijā vai attiecībā uz būvdarbu līgumiem, kurus tie paredz piešķirt turpmākajos 12 mēnešos, ja šo līgumu kopējā paredzamā līgumcena, ņemot vērā šā likuma II nodaļā noteiktās prasības, ir vismaz 400 000 latu preču un pakalpojumu līgumiem vai 2800000 latu būvdarbu līgumiem.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Informatīvā paziņojuma saturu un formu nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nosūta to publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajam vēstnesim. Iepirkumu uzraudzības birojs paziņojumu publicē internetā tikai pēc tam, kad tas publicēts Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī.”

20. 23.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izveidojot iepirkuma komisiju, jāievēro, lai komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja tiks slēgts būvdarbu līgums un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā iekļauj ne mazāk kā trīs locekļus un komisija par ekspertu bez balsstiesībām pieaicina vismaz vienu sertificētu būvinženieri, kas izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli. Būvdarbu konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā iekļauj vismaz piecus locekļus un komisija par ekspertu bez balsstiesībām pieaicina vismaz vienu sertificētu būvinženieri, kas izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli. Ja tiks slēgts būvdarbu līgums un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisija par ekspertiem bez balsstiesībām pieaicina vismaz divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā saraksta, un tie izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt arī citus ekspertus.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “cenu aptaujas uzaicinājuma” ar vārdiem “vai projekta skiču konkursa noteikumu”.

21. 25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atklāta konkursa paziņojuma saturu un formu nosaka Ministru kabinets.”;

aizstāt ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdus “interneta tīklā” ar vārdu “internetā”;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, vienlaicīgi publicējot paziņojumu internetā.”;

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums par paredzamo iepirkumu publicēts internetā, nedrīkst būt īsāks par 52 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums par paredzamo iepirkumu nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 30 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām.”;

aizstāt 9.1 daļā skaitļus “120 000” un “4500 000” attiecīgi ar skaitļiem “80 000” un “2 800 000”;

aizstāt 9.1 daļā vārdus “precēm un pakalpojumiem” ar vārdiem “piegāžu un pakalpojumu līgumu gadījumos”;

aizstāt 9.1 daļā vārdu “būvdarbiem” ar vārdiem “būvdarbu līgumu gadījumā”;

izteikt 9.2 daļu šādā redakcijā:

“(92) Šā panta devītajā daļā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt attiecīgi līdz 36 dienām, 20 dienām vai 15 dienām, ja ne vēlāk kā 52 dienas un ne agrāk kā 12 mēnešus pirms tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais paziņojums, saskaņā ar šā likuma 22.1 pantu ir publicēts informatīvais paziņojums.”;

papildināt divpadsmitās daļas otro teikumu pēc vārdiem “viszemāko cenu” ar vārdiem “vai nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu”.

22. 26.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Slēgta konkursa paziņojuma saturu un formu nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums publicēts internetā, nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām, kopš šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.”;

aizstāt piektajā, sestajā daļā un devītās daļas 4.punktā vārdus “interneta tīklā” ar vārdu “internetā”;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.”;

izteikt sestās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Ja kandidātu atlases nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc šā paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 21 kalendāro dienu, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, bet nepārsniedz attiecīgi 80 000 latu vai 2 800 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.”;

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(71) Pasūtītājs drīkst noteikt to kandidātu diapazonu, kurus tas paredz uzaicināt iesniegt piedāvājumu. Tādā gadījumā šo diapazonu norāda paziņojumā par kandidātu atlasi slēgtam konkursam. Diapazonu nosaka, ņemot vērā piegādājamo preču vai sniedzamo pakalpojumu, vai veicamo būvdarbu veidu. Diapazonam jābūt tādam, lai tajā būtu vismaz 5 kandidāti, bet ne vairāk kā 20 kandidātu.”;

papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”;

izteikt piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(15) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2 800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, bet nepārsniedz piegāžu un pakalpojumu līgumiem 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — 2 800 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

(16) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta piecpadsmitajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 80000 latu un būvdarbu līgumiem — par 2800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir lielāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, bet nepārsniedz piegāžu un pakalpojumu līgumiem 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — 2 800 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbu līgumiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.”

23. 27.pantā:

papildināt 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā uz sarunu procedūru uzaicina ne mazāk kā trīs kandidātus;”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ (piemēram, ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija) ir radusies steidzamības situācija un pasūtītājs nevar ievērot konkursam noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus. Šajā gadījumā par sarunu procedūras piemērošanu lemj Ministru kabinets;”;

izslēgt 9.punktu.

24. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Gadījumos, kad sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.punktu un paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem pārsniedz 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — 2 800 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc šā panta prasībām atbilstoša paziņojuma iesniegšanas nosūta to publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī.”;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Sarunu procedūras paziņojuma saturu un formu nosaka Ministru kabinets.

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbiem — par 2 800 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 2 800 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 kalendārajām dienām. Gadījumos, kad tiek piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.punktu un paredzamā līgumcena piegāžu un pakalpojumu līgumiem pārsniedz 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — 2 800 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām pēc tam, kad paziņojums publicēts internetā.”;

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “interneta tīklā” ar vārdu “internetā”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 80 000 latu un būvdarbiem — par 2 800 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrajā daļā minētā informācija, triju darba dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī.”

25. Izteikt 29.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu paredzamajam piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līgumam saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu.”

26. Izteikt 29.1 panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Paziņojuma par projekta skiču konkursa saturu un formu nosaka Ministru kabinets.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas to publicē internetā. Ja paredzamā līgumcena projekta skiču konkursa gadījumā pārsniedz 80 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs paziņojumu nosūta publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī, vienlaicīgi to publicējot internetā.”

27. 30.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “cenu aptaujas” ar vārdiem “vai sarunu procedūras”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Konkursa vai sarunu procedūras gadījumā iepirkuma komisija izvēlas:

1) saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam vai tehniskajām specifikācijām, vai

2) piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.”;

izslēgt trešo un ceturto daļu;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja tiek rīkots apvienots projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkurss, pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.”

28. 31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “līgumu par būvdarbiem” ar vārdiem “būvdarbu līgumu”;

izslēgt trešo un ceturto daļu.

29. 32.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “izbeigt konkursu” ar vārdiem “vai sarunu procedūru”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Paziņojuma par atklāta konkursa, slēgta konkursa, sarunu procedūras rezultātiem vai paziņojuma par konkursa vai sarunu procedūras izbeigšanu bez rezultātiem saturu un formu nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt 2.1 un trešo daļu šādā redakcijā:

“(21) Paziņojuma par projekta skiču konkursa rezultātiem saturu un formu nosaka Ministru kabinets.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā publicē paziņojumu internetā. Ja paredzamā līgumcena piegāžu, pakalpojumu līgumiem un projekta skiču konkursa gadījumā pārsniedz 80 000 latu un būvdarbu līgumiem — 2 800 000 latu, Iepirkumu uzraudzības birojs paziņojumu nosūta publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī, vienlaicīgi to publicējot internetā.”

30. Aizstāt 33.panta ceturtajā daļā vārdus “iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai” ar vārdiem “pakalpojumu līgumu”.

31. Izteikt 33.1 pantu šādā redakcijā:

33.1 pants. Informācijas par iepirkuma līgumiem pieejamība

Iepirkuma līgums satur šādu brīvas pieejamības informāciju:

1) pasūtītāja nosaukumu;

2) izpildītāja (preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

3) iepirkuma priekšmetu, tā apjomu, cenu un aprakstu tādā apjomā, kā tas norādīts konkursa noslēguma protokolā (34.panta otrās daļas 11.punkts);

4) samaksas kārtību;

5) līguma izpildes termiņu un vietu;

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

7) līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma.”

32. Aizstāt 34.1 panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “interneta tīklā” ar vārdu “internetā”.

33. 38.pantā:

izstāt pirmajā daļā vārdus “Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde” ar vārdiem “Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde”;

izslēgt otro daļu.

34. 39.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) gādāt par to, lai tiktu izskatīti iesniegumi par iepirkuma procedūras apstrīdēšanu (turpmāk — sūdzības);”;

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) šajā likumā noteiktos paziņojumus publicēt internetā, kā arī nosūtīt publicēšanai Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī.”

35. Izteikt 40.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj Iepirkuma uzraudzības biroja amatpersonas, no kurām vismaz vienai ir augstākā juridiskā izglītība. Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs pieaicina iepirkumu lietpratēju vai pilnvarotu nozares nevalstisko organizāciju pārstāvi (turpmāk — eksperts). Eksperts piedalās sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par sūdzības izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem.

(2) Par komisijas locekli vai ekspertu nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas attiecībā uz sūdzībā minēto iepirkumu vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz iepirkuma veikšanu, vai ir saistītas ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms sūdzības izskatīšanas visi komisijas locekļi un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē eksperts ir saistīts ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas — sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta — īpašnieka vai amatpersonas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

2) fiziskās personas — sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta — radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

3) juridiskās personas — sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta — esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecības vai īpašuma attiecības ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu laikposmā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai ir to radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei vai laulātais.”

36. 41.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “preču pārdevējam” ar vārdiem “preču ražotājam”;

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, līdz saņem komisijas lēmumu par sūdzības izskatīšanas rezultātiem.”;

aizstāt astotajā daļā vārdus “interneta tīklā” ar vārdu “internetā”.

37. 42.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Komisija aizliedz slēgt līgumu, ja tās konstatētie pārkāpumi ir būtiski un tie var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu. Šādā gadījumā komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz tās iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem, pasūtītāja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz sev pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā to nosūta visiem sēdes dalībniekiem.”;

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

“(51) Komisijas lēmumā norāda:

1) komisijas izveidošanas pamatojumu;

2) komisijas locekļus un ekspertu, kas piedalījušies komisijas sēdē;

3) sūdzības iesniedzēja, pasūtītāja un lietas dalībnieku pārstāvjus, kas piedalījušies komisijas sēdē;

4) tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegta sūdzība;

5) faktus, par kuriem iesniegta sūdzība, un sūdzības iesniedzēja prasību;

6) lēmuma pamatojumu;

7) piemērotās tiesību normas;

8) pasūtītājam uzlikto pienākumu un termiņu, kādā tas izpildāms, ja komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai;

9) aizliegumu vai atļauju pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu;

10) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.”;

papildināt sesto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“izņemot lēmumu daļā par pasūtītājam uzlikto pienākumu novērst konstatētos pārkāpumus.”;

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

“(61) Ja komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, pasūtītājs vai iepirkuma komisija novērš konstatētos pārkāpumus un pieņem attiecīgu lēmumu, kuru paziņo šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju attiecībā uz lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. Iepirkuma līgumu šajā gadījumā slēdz, ievērojot šā likuma 33.panta sestās daļas noteikumus.”

38. Pārejas noteikumos:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz šā likuma 22.panta piektajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi nr.473 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu”;

2) Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi nr.475 “Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu”;

3) Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi nr.474 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu”.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11. Grozījumi likuma 22.1 panta piektajā daļā, 25.panta ceturtajā daļā, 26.panta piektajā daļā un 28.panta 4.1 daļā attiecībā uz paziņojumu publicēšanu Eiropas Kopienu oficiālajā vēstnesī stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

12. Šā likuma 5.2 pants stājas spēkā 2004.gada 1.augustā.”

39. Papildināt likumu ar 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

1.pielikums

Būvdarbu līgumu nomenklatūra

Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācija (NACE) CPV kods
F grupa Būvniecība  
Daļa Grupa Klase Subjekts Piezīmes  
45     Būvniecība Šī sadaļa ietver jaunu būvju būvniecību, restaurācijas darbus un remontdarbus. 45000000
  45.1   Būvlaukuma sagatavošana   45100000
    45.11 Būvju demontāža un nojaukšana; grunts pārvietošana Šī klase ietver:
- būvju un citu konstrukciju demontāžu;
- būvlaukuma attīrīšanu;
- grunts noņemšanu: norakšanu, būvlaukuma līmeņošanu un iezīmēšanu, tranšeju rakšanu, akmeņu novākšanu, spridzināšanu un citus darbus;
- derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošanu: liekās slodzes noņemšanu, citus sagatavošanas darbus minerālu nogulu un karjeru vietās.

Šī klase arī ietver:
- būvlaukuma drenāžu;
- lauksaimniecības zemes un mežu drenāžu.

45110000
    45.12 Izmēģinājuma urbšana vai urbumu izveidošana Šī klase ietver:
- izmēģinājuma urbšanu, izmēģinājuma urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu celtniecības, ģeofiziskiem, ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem.

Šī klase neietver:
- gāzes vai naftas ieguves urbumu veidošanu;
- ūdens ieguves aku urbšanu (sk. 45.25);
- šahtu rakšanu (sk. 45.25);
- naftas un gāzes lauku pētīšanu,
ģeofiziskos, ģeoloģiskos un seismiskos pētījumus.

45120000
  45.2   Pabeigti vai atsevišķu kārtu būvdarbi un inženiertehniskie darbi   45200000
    45.21 Vispārīgie ēku būvniecības darbi un inženiertehniskie darbi Šī klase ietver:
- visu tipu ēku un būvju būvniecību;
- inženiertehnisko būvju būvniecību;
- tiltu, ieskaitot autoceļu estakādes, viaduktu, tuneļu, apakšzemes maģistrālo cauruļvadu, komunikāciju un  elektropadeves līniju būvniecību;
- pilsētu cauruļvadu, pilsētu komunikāciju un elektropadeves līniju būvniecību;
- citus saistītos darbus pilsētās;
- saliekamo konstrukciju montāžu un uzstādīšanu būvlaukumā.

Šī klase neietver:
- pakalpojumus, kas ir saistīti ar naftas un gāzes ieguvi;
- saliekamo būvju montāžu no pašražotām konstrukcijām, kas ražotas no dažādiem materiāliem, izņemot betonu;
- stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa laukumu, golfa laukumu un citu sporta laukumu, izņemot to ēkas,  būvniecību;
- speciālos darbus (sk. 45.3);
- virsmu apdari (sk. 45.4);
- arhitektūras, inženierzinību, celtniecības un saistītos tehnisko konsultāciju pakalpojumus;
- būvniecības projektu vadīšanu.

45210000
    45.22 Jumta segumu un konstrukciju montāža Šī klase ietver:
- jumtu montāžu, jumta seguma uzlikšanu, aizsardzību no nokrišņiem.
45220000
    45.23 Lielceļu, ceļu, lidlauku un sporta objektu celtniecība Šī klase ietver:
- lielceļu, ceļu, ielu un citu satiksmes un kājāmgājēju ceļu būvniecību;
- dzelzceļu būvniecību;
- lidlauku būvniecību;
- stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa laukumu, golfa laukumu un citu sporta laukumu, izņemot to ēkas, būvniecību;
- ceļu un stāvvietu marķēšanu.

Šī klase neietver:
- iepriekšēju grunts pārvietošanu (sk. 45.11)

45230000
    45.24 Hidrotehnisko bbūvju celtniecība Šī klase ietver:
- ūdensceļu, ostu un upju nostiprinājumu, piestātņu, slūžu būvniecību;
- dambju un aizsprostu būvniecību;
- bagarēšanu;
- zemūdens darbus.
45240000
    45.25 Citi būvdarbi, kuriem nepieciešamas speciālas iemaņas Šī klase ietver:
viena veida būvdarbus, kuri ir kopīgi dažādiem būvju veidiem un kuriem ir nepieciešamas speciālas iemaņas un iekārtas:
- pamatu likšanas darbus, ieskaitot pāļu dzīšanu;
- ūdens ieguves aku urbšanu un būvdarbus, šahtu rakšanu;
- rūpnieciski ražotu tērauda elementu montāžu;
- tērauda locīšanu;
- mūrēšanas un akmeņu likšanas darbus;
- sastatņu un darba platformu montāžu un demontāžu, ieskaitot sastatņu un darba platformu nomu;
- skursteņu un rūpniecisko kurtuvju būvniecību.

Šī klase neietver:
- sastatņu nomu bez montāžas un demontāžas.

45250000
  45.3   Speciālie darbi         45300000
    45.31 Elektrības vadu instalēšana un montāža Šī klase ietver:
- elektrības vadu iebūvēšanu un iekārtu montāžu;
- telekomunikāciju sistēmu;
- elektriskās apkures sistēmu;
- pastāvīgo antenu;
- ugunsdzēsības signalizācijas;
- apsardzes signalizācijas sistēmas;
- liftu un eskalatoru;
- apgaismes sistēmu un citu sistēmu ierīkošanu ēkās un būvēs.
45310000
    45.32 Izolācijas darbi Šī klase ietver:
- siltumizolācijas, skaņas un vibrācijas izolācijas ierīkošanu ēkās, būvēs un konstrukcijās.

Šī klase neietver:
- aizsardzību pret nokrišņiem (sk. 45.22).

45320000
    45.33 Sanitārtehniskie darbi Šī klase ietver:
- sanitārtehnikas un sanitāro iekārtu;
- gāzes iekārtu;
- apkures, vēdināšanas, dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas iekārtu un ūdens izsmidzināšanas sistēmu uzstādīšanu ēkās un būvēs.

Šī klase neietver:
- elektriskās apkures sistēmu uzstādīšanu (sk. 45.31).

45330000
    45.34 Pārējās būves un ierīces Šī klase ietver:
- gaismas un signālu sistēmu ierīkošanu uz ceļiem, dzelzceļiem, lidostās, ostās;
- cita aprīkojuma uzstādīšanu ēkās un būvēs.
45340000
  45.4   Virsmu apdare   45400000
    45.41 Apmetuma darbi Šī klase ietver:
- ēku un būvju iekšējo un ārējo virsmu apmetumu, ieskaitot apmetumu ar plākšņu vai lokšņu materiāliem.
45410000
    45.42 Namdaru darbi Šī klase ietver:
- no koka vai cita materiāla rūpnieciski izgatavotu logu, durvju, iebūvējamo virtuves iekārtu, kāpņu, veikala iekārtu vai citu iekārtu iebūvēšanu;
- iekštelpu griestu, sienu koka apdares veikšanu, bīdāmo šķērssienu ierīkošanu un citu koka apdares veidu veikšanu.

Šī klase neietver:
- parketa vai citu veidu koka grīdu ierīkošanu (sk. 45.43).

45420000
    45.43 Sienu un grīdu klājumu ierīkošana Šī klase ietver:
- grīdas vai sienu keramikas, betona vai akmens flīžu;
- parketa vai citu veidu koka grīdu;
- mīksto grīdas segumu (linoleja, paklāju, gumijas vai plastikāta mozaīkas);
- marmora, granīta vai slānekļa griestu vai sienu klājumu; tapešu ieklāšanu, noklāšanu, iekāršanu vai montāžu ēkās vai būvēs.
45430000
    45.44 Krāsošana un stiklošana Šī klase ietver:
- ēku un būvju iekštelpu vai ārējo virsmu vai tehniskā aprīkojuma krāsošanu;
- stiklu, spoguļu montāžu.

Šī klase neietver:
- logu likšanu (sk. 45.42).

45440000
    45.45 Citi būvobjekta apdares darbi Šī klase ietver:
- privātu baseinu montāžu;
- tīrīšanu ar tvaiku, smilšu strūklas izmantošanu un līdzīgas darbības ar būvju fasādēm;
- citus ēku un būvju apdares un nobeiguma darbus.

Šī klase neietver:
- iekštelpu tīrīšanu.

45450000
  45.5   Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu ar vadītāju noma   45500000
  45.50 Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtas ar vadītāju noma Šī klase neietver:
- būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu bez vadītāja nomu.
 

2.pielikums

A daļa

Pakalpojumu līgumu nomenklatūra

Kategorijas nr. Pakalpojums CPC kods CPV kods
1. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi 6112, 6122, 633, 886 No 50100000 līdz 50982000  (izņemot no 50310000 līdz 50324200 un 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2. Sauszemes transporta pakalpojumi, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā, iekļaujot bruņumašīnu pakalpojumus, kurjerserviss, izņemot pasta pārvadāšanu 712 (izņemot 71235), 7512, 87304 No 60112000-6 līdz 60129300-1 (izņemot 60121000 līdz 60121600, 60122200-1, 60122230-0) un no 64120000-3 līdz 64121200-2
3. Pasažieru un kravu gaisa transporta pakalpojumi, izņemot pasta transportu 73 (izņemot 7321) No 62100000-3 līdz 62300000-5 (izņemot 62121000-6, 62221000-7)
4. Pasta transporta pakalpojumi pa zemi un gaisu, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7
5. Telekomunikāciju pakalpojumi 752 No 64200000-8 līdz 64228200-2, 72318000-7 un no 72530000-9 līdz 72532000-3
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar akciju vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu. Arī izslēgti: līgumi, kas saistīti ar zemes, esošo ēku vai citu nekustamo īpašumu vai kas attiecas uz tiesībām, iegūšanu vai izīrēšanu par jebkādu finansiālu nodrošinājumu; tomēr uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas slēgti tajā pašā laikā vai pirms vai pēc līguma par iegūšanu vai īri, neatkarīgi no tā formas attiecināms šis likums Izņemot 81, 812, 814 No 66100000-1 līdz 66430000-3 un no 67110000-1 līdz 67262000-1
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi 84 No 50300000-8 līdz 50324200-4, no 72100000-6 līdz 72591000-4 (izņemot 72318000-7 un no 72530000-9 līdz 72532000-3)
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi — tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, kurus pilnībā apmaksā un izmanto paša vajadzībām vienīgi pasūtītājs 85 No 73000000-2 līdz 73300000-5 (izņemot 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9. Grāmatvedības, audita un uzskaites pakalpojumi 862 No 74121000-3 līdz 74121250-0
10. Tirgus un sabiedriskās domas pētniecības pakalpojumi 864 No 74130000-9 līdz 74133000-0, un 74423100-1, 74423110-4
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesas un mierizlīguma sarunu pakalpojumus 865, 866 No 73200000-4 līdz 73220000-0, no 74140000-2 līdz 74140000-5 (izņemot 74420000-9) un 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi 867 No 74200000-1 līdz 74276400-8, no 74310000-5 līdz 74323100-0 un 74874000-6
13. Reklāmas pakalpojumi 871 No 74400000-3 līdz 74422000-3 (izņemot 74420000-9 un 74421000-6)
14. Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi 874, 82201 līdz 82206 No 70300000-4 līdz 70340000-6 un no 74710000-9 līdz 74760000-4
15. Drukāšanas un izdevniecības pakalpojumi par atalgojumu vai uz līguma pamata 88442 No 78000000-7 līdz 78400000-1
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi 94 No 90100000-8 līdz 90320000-6 un 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

2. pielikums

B daļa

17. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 64 No 55000000-0 līdz 55524000-9 un no 93400000-2 līdz 93411000-2
18. Dzelzceļa transporta pakalpojumi 711 60111000-9 un no 60121000-2 līdz 60121600-8
19. Ūdenstransporta pakalpojumi 72 No 61000000-5 līdz 61530000-9 un no 63370000-3 līdz 63372000-7
20. Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi 74 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, no 63000000-9 līdz 63600000-5 (izņemot 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) un 74322000-2, 93610000-7
21. Juridiskie pakalpojumi 861 No 74110000-3 līdz 74114000-1
22. Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus 872 No 74500000-4 līdz 74540000-6 (izņemot 74511000-4) un no 95000000-2 līdz 95140000-5
23. Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, izņemot inkasācijas pakalpojumus 873 (izņemot 87304) No 74600000-5 līdz 74620000-1
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi 92 No 80100000-5 līdz 80430000-7
25. Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 93 74511000-4 un no 85000000-9 līdz 85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 85322000-2)
26. Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 96 No 74875000-3 līdz 74875200-5 un no 92000000-1 līdz 92622000-7 (izņemot 92230000-2)
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus ar raidorganizācijām par programmu veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārtaisīšanu un līgumus par raidlaiku    

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 11.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 31.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!