Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumi Nr. 7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2004., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/82877

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.7

Par M.Rozes komandējumu

Vēl šajā numurā

09.01.2004., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 06.01.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.7

Rīgā 2004.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 17.§)
Ostas pārvaldes paraugnolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ostas (brīvostas) pārvalde ir pilsētas domes (pagasta padomes) izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde.
2. Ostas (brīvostas) pārvaldes:

2.1. nosaukums latviešu valodā _________________________________;

2.2. nosaukums angļu valodā ___________________________________;

2.3. juridiskā adrese __________________________________________.
3. Ostas (brīvostas) pārvalde ir izveidota ar pilsētas domes (pagasta padomes) lēmumu Nr.______.
4. Ostas (brīvostas) pārvalde ir bijušā pašvaldības uzņēmuma ______________________________________ tiesību un saistību pārņēmēja.
II. Ostas (brīvostas) pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence
5. Ostas (brīvostas) pārvaldes funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.
6. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, ostas (brīvostas) pārvalde:

6.1. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai;

6.2. atbilstoši kompetencei rīkojas ar kustamo un nekustamo īpašumu;

6.3. slēdz līgumus ar īpašniekiem par kopējo hidrotehnisko būvju izmantošanu ostas vajadzībām;

6.4. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar izglītības iestādēm, kas sagatavo jūrniecības un ostu saimniecības speciālistus, kā arī ar citām organizācijām un institūcijām;

6.5. ierosina veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

6.6. ja nepieciešams, sniedz palīdzību attiecīgajai pašvaldībai, lai uzturētu un attīstītu pašvaldības infrastruktūras objektus ostas teritorijā;

6.7. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
III. Ostas (brīvostas) pārvaldes finanšu līdzekļi
7. Ostas (brīvostas) pārvaldes finanšu līdzekļus veido atbilstoši Likumam par ostām.
8. Ostas (brīvostas) pārvaldes ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā un izlieto atbilstoši ostas (brīvostas) valdes apstiprinātajiem mērķiem.
9. Ostas (brīvostas) pārvaldei var būt ostas (brīvostas) valdes noteikti fondi.
IV. Ostas (brīvostas) valde
10. Brīvostas valdi ieceļ un valdes lemttiesīgumu un lēmumu pieņemšanas nosacījumus nosaka saskaņā ar Likuma par ostām 8.panta trešo daļu.
11. Ostas valdi ieceļ saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu.
12. Brīvostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
13. Pilsētas dome (pagasta padome) ieceļ ostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
14. Ja ostas (brīvostas) valdes loceklis atsakās no darba valdē, viņš par to rakstiski paziņo valdes priekšsēdētājam un institūcijai, kura valdes locekli iecēlusi amatā. Minētais valdes loceklis pilda valdes locekļa pienākumus līdz laikam, kad viņa vietā tiek iecelts cits valdes loceklis, bet ne ilgāk par mēnesi, ja vien nav panākta vienošanās par citu termiņu.
15. Ostas (brīvostas) valdes locekļi par darbu valdē var saņemt darba samaksu no ostas (brīvostas) pārvaldes līdzekļiem.
16. Ostas (brīvostas) valdes locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ostas (brīvostas) teritorijā un ar ostas (brīvostas) darbību saistītajos objektos un uzņēmumos.
V. Ostas (brīvostas) valdes darbības reglaments
17. Ostas (brīvostas) valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
18. Ārkārtas valdes sēdi var sasaukt valdes priekšsēdētājs, kā arī ja to pieprasa ostas (brīvostas) pārvaldnieks vai ne mazāk kā trīs valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājs sasauc sēdi ne vēlāk kā ______ dienas pēc tam, kad saņemts pieprasījums par ārkārtas valdes sēdes sasaukšanu.
19. Ostas (brīvostas) valdes sēdes ir slēgtas, izņemot gadījumus, ja valde lemj citādi.
20. Ostas valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā puse no ieceltajiem ostas valdes locekļiem.
21. Ostas (brīvostas) valde tās sēdē var pieaicināt attiecīgus ekspertus.
22. Ostas (brīvostas) pārvalde paziņo valdes sēdē izskatāmā jautājuma iesniedzējam par šī jautājuma izskatīšanu 10 dienas pirms valdes sēdes.
23. Sēdes materiālus iesniedz valdes locekļiem ne vēlāk kā ______ dienas pirms valdes sēdes.
24. Valdes sēdē var izskatīt jautājumus, kas nav iekļauti darba kārtībā, ja tam piekrīt klātesošo valdes locekļu vairākums un ir sagatavots attiecīgs valdes lēmuma projekts.
25. Valdes lēmuma projektu gatavo ostas (brīvostas) pārvaldes darbinieki vai valdes locekļi un vizē ostas (brīvostas) pārvaldnieks, viņa prombūtnes laikā — ostas (brīvostas) pārvaldnieka vietnieks.
26. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, viņa prombūtnes laikā — valdes priekšsēdētāja vietnieka balss.
27. Ostas (brīvostas) valdes sēdes protokolē. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā — valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēžu protokolu un lēmumu oriģināli glabājas pie ostas (brīvostas) pārvaldnieka.
28. Ja ostas (brīvostas) valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam, pēc attiecīgā valdes locekļa pieprasījuma viņa atšķirīgo viedokli ieraksta valdes sēdes protokolā.
29. Ostas (brīvostas) valdes lēmumu norakstus _____ dienu laikā pēc valdes sēdes izsniedz visiem valdes locekļiem un par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgajām personām.
30. Ostas (brīvostas) valdes sēdē izskatītā jautājuma iesniedzēju informē par ostas (brīvostas) valdes lēmumu divu nedēļu laikā pēc valdes sēdes.
VI. Ostas (brīvostas) valdes kompetence
31. Ostas (brīvostas) valde:

31.1. izskata un pieņem lēmumu par ostas (brīvostas) noteikumu projektu;

31.2. izskata un pieņem lēmumu par ostas (brīvostas) robežu projektu;

31.3. apstiprina ostas (brīvostas) attīstības programmu;

31.4. apstiprina saskaņā ar Likuma par ostām 15.pantu sniegto maksas pakalpojumu tarifus;

31.5. apstiprina gada un perspektīvos budžetus;

31.6. veic izmaiņas kārtējā gada budžetā;

31.7. lemj par līgumu slēgšanu, ja līguma summa pārsniedz _______latus vai līguma darbības laiks pārsniedz ___ gadus, kā arī nosaka līguma summas apmēru un līguma darbības laiku;

31.8. apstiprina ostas (brīvostas) pārvaldes struktūru un personālsastāvu;

31.9. nosaka ostas (brīvostas) pārvaldnieka un valdes locekļu darba samaksu;

31.10. izskata un iesniedz priekšlikumus valsts vai pašvaldības institūcijām vai Latvijas Ostu padomei par ostai (brīvostai) nepieciešamajām investīcijām;

31.11. sagatavo un iesniedz priekšlikumus Latvijas Ostu padomei par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

31.12. apstiprina ostas (brīvostas) pārvaldnieka sagatavotos gada pārskatus par ostas (brīvostas) pārvaldes darbu, kas paredzēti iesniegšanai pilsētas domē (pagasta padomē) un citās institūcijās saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

31.13. atceļ ostas (brīvostas) pārvaldnieka rīkojumus;

31.14. ierosina veikt grozījumus ostas (brīvostas) pārvaldes nolikumā;

31.15. nodrošina ostas (brīvostas) pārvaldes gada pārskata revīziju saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”;

31.16. apstiprina ostas (brīvostas) gada pārskatu;

31.17. apstiprina ostas (brīvostas) pārvaldes emblēmu, zīmogu, veidlapas un citu atribūtiku;

31.18. izlemj citus ar ostas darbību saistītus jautājumus saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
VII. Ostas (brīvostas) pārvaldnieka tiesības un pienākumi
32. Brīvostas pārvaldnieku pēc kandidatūras saskaņošanas ar satiksmes ministru ieceļ amatā ostas valde. Saskaņā ar brīvostas valdes lēmumu darba līgumu ar brīvostas pārvaldnieku slēdz brīvostas valdes priekšsēdētājs.
33. Ostas pārvaldnieku ieceļ amatā ostas valde. Saskaņā ar ostas valdes lēmumu darba līgumu ar ostas pārvaldnieku slēdz ostas valdes priekšsēdētājs.
34. Ostas (brīvostas) pārvaldniekam ir šādi pienākumi:

34.1. nodrošināt ostas (brīvostas) valdes pieņemto lēmumu izpildi;

34.2. organizēt ostas (brīvostas) valdes sēdes materiālu sagatavošanu un izsniegšanu;

34.3. nodrošināt ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

34.4. organizēt ostas (brīvostas) pārvaldes īpašumā esošā un valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši kuģošanas drošības prasībām, ostas (brīvostas) attīstības programmai un vides aizsardzības prasībām;

34.5. atbilstoši kompetencei nodrošināt ostā kuģošanu un kuģošanas drošību, kā arī organizēt ziemas navigāciju;

34.6. kontrolēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

34.7. piedalīties ostas (brīvostas) valdes sēdēs.
35. Ostas (brīvostas) pārvaldnieks ir tiesīgs:

35.1. pieprasīt ārkārtas ostas (brīvostas) valdes sēdes sasaukšanu;

35.2. bez maksas iepazīties ar ostu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatiem un ziņojumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā un Centrālajā statistikas pārvaldē;

35.3. pieprasīt un saņemt no ostas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ostas (brīvostas) valdes noteiktajā apjomā un termiņos informāciju, kas saistīta ar ostas maksām, pakalpojumiem, kravu apjomiem un nomenklatūru;

35.4. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus un izsniegt pilnvaras valdes noteiktajos apmēros;

35.5. noteikt apsardzes un caurlaižu režīmu ostā (brīvostā);

35.6. pieņemt darbā un atbrīvot no darba ostas (brīvostas) pārvaldes darbiniekus, ievērojot šo nolikumu un citus darba attiecības regulējošos normatīvos aktus, noteikt viņu tiesības un pienākumus, kā arī darba samaksu (arī prēmijas) atbilstoši iedalītajiem līdzekļiem;

35.7. bez īpašas pilnvaras pārstāvēt ostas (brīvostas) pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās;

35.8. atvērt un slēgt kontus bankās;

35.9. atbilstoši ostas (brīvostas) nolikumam un ostas (brīvostas) valdes noteiktajām pilnvarām rīkoties ar ostas (brīvostas) pārvaldes finanšu līdzekļiem un ostas (brīvostas) pārvaldes valdījumā un īpašumā esošo mantu;

35.10. saņemt darba samaksu un citas garantijas saskaņā ar darba līgumu;

35.11. rīkoties ar ostas (brīvostas) pārvaldes apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem finanšu līdzekļiem atbilstoši ostas (brīvostas) valdes apstiprinātajam finanšu līdzekļu izlietojumam;

35.12. lemt par kustamā vai nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi, nepārsniedzot valdes noteiktos darījuma summas apmērus;

35.13. atbilstoši kompetencei izdot rīkojumus;

35.14. veikt citus ostas (brīvostas) valdes noteiktos uzdevumus.
VIII. Ostas (brīvostas) pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi
36. Ostas (brīvostas) pārvaldes darbinieku darba pienākumus, viņu tiesības un atbildību nosaka darba līgumā un amata aprakstā.
37. Ostas (brīvostas) pārvaldes darbiniekiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības atrasties ar ostas darbību sai-stītajos objektos.
IX. Ostas (brīvostas) pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par ostas (brīvostas) darbību
38. Ostas (brīvostas) pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Ostas (brīvostas) pārvaldnieks.
39. Ostas (brīvostas) pārvaldnieks ir atbildīgs par ostas (brīvostas) pārvaldes darbību.
40. Ostas (brīvostas) pārvaldnieka pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt ostas (brīvostas) valdē.
41. Ostas (brīvostas) valdes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
42. Ostas (brīvostas) valde ne retāk kā divas reizes gadā izvērtē ostas (brīvostas) pārvaldnieka iesniegtos pārskatus par:

42.1. ostas maksu un nomas (īres) maksas iekasēšanas gaitu;

42.2. ostas (brīvostas) teritorijā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

42.3. apstiprinātā budžeta izpildes gaitu;

42.4. saimnieciskās darbības rezultātiem.
Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!