Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr. 742 "Iepirkuma komisijas darbības noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2003., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/ta/id/82569

Paraksts pārbaudīts

Vēl šajā numurā

30.12.2003., Nr. 183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 742

Pieņemts: 23.12.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.742

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 23.§)

Iepirkuma komisijas darbības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 23.panta septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iepirkuma komisijas (turpmāk — komisija) darbību.

2. Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido komisiju. Rīkojumā par komisijas izveidošanu norāda:

2.1. komisijas personālsastāvu;

2.2. ja nepieciešams, komisijas darbības termiņu;

2.3. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku;

2.4. komisijas sekretāru (turpmāk — sekretārs).

3. Sekretārs nevar būt komisijas loceklis.

4. Sekretārs protokolē komisijas sēdes, sanāksmes un sarunu procedūras, kā arī sagatavo iepirkuma procedūras noslēguma protokolu.

5. Ja komisijas loceklis nepilda savus pienākumus, pasūtītājs ir tiesīgs mainīt komisijas sastāvu.

6. Komisijas locekļi no komisijas locekļu vidus ievēlē kontaktpersonu vai uzdod sekretāram pildīt arī komisijas kontaktpersonas pienākumus.

7. Kontaktpersona iepirkuma procedūras gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par procedūru.

8. Ja cenu aptauju veic pasūtītāja pilnvarota persona, attiecīgā persona vienlaikus ir tiesīga pildīt arī sekretāra un kontaktpersonas pienākumus.

 

 

II. Komisijas darbības pamatnoteikumi

9. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

10. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

11. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Ja organizē cenu aptauju un iepirkumu veic pasūtītāja pilnvarota persona, attiecīgā persona lēmumus pieņem vienpersoniski.

12. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Ja izskata no ieinteresētajām personām saņemtos pieprasījumus, komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu.

13. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Ja komisijas loceklis attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās kādā vērtēšanas posmā, attiecīgais komisijas loceklis savu darbību komisijā turpina, sākot ar nākamo vērtēšanas posmu.

15. Komisijas sēžu un sanāksmju protokolus, kā arī sarunu procedūras protokolus paraksta komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē, sanāksmē vai sarunās. Iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes sanāksmes protokolu paraksta visi klātesošie. Noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

 

 

III. Informācijas sniegšana par iepirkuma procedūru

16. Ja likumā noteiktajā termiņā ir saņemts ieinteresētās personas rakstisks pieprasījums par nolikumu, priekšsēdētājs nekavējoties sasauc komisijas sēdi.

17. Komisija apspriež saņemto pieprasījumu, pieņem lēmumu par sniedzamo atbildi vai grozījumu izdarīšanu nolikumā un attiecīgi sagatavo atbildi vai likumā noteiktajā kārtībā izstrādā grozījumus nolikumā.

 

 

IV. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšana un atvēršana

18. Pasūtītājs, sekretārs vai komisijas pilnvarotā persona nolikumā, cenu aptaujā, sarunu procedūrā vai slēgta konkursa uzaicinājumā noteiktajā termiņā pieņem piedāvājumus un piedāvājumu nodrošinājumus (to apliecinošus dokumentus), ja tādi ir paredzēti, vai pieteikumus un reģistrē tos iesniegšanas secībā iepriekš sagatavotā reģistrācijas veidlapā.

19. Pēc pretendenta pieprasījuma persona, kura pieņem piedāvājumus vai pieteikumus, izsniedz apliecinājumu par piedāvājuma vai pieteikuma pieņemšanu.

20. Ja organizē konkursu, pieņem tikai atbilstoši noformētu piedāvājumu vai pieteikumu, kurā iekļautā informācija nav pieejama līdz piedāvājuma vai pieteikuma atvēršanas brīdim.

21. Priekšsēdētājs nodrošina, lai atklāta konkursa piedāvājumu vai slēgta konkursa pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiktu nolikumā norādītajā laikā un vietā.

22. Atklāta konkursa piedāvājumu vai slēgta konkursa pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

23. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.

24. Apliecinājumu paraksta:

24.1. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ir atklāts konkurss un cenu aptauja;

24.2. pēc kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ir slēgts konkurss;

24.3. līdz sarunu uzsākšanai, ja ir sarunu procedūra.

25. Apliecinājumu katrs komisijas loceklis iesniedz sekretāram. Sekretārs to pievieno attiecīgajam komisijas sēdes protokolam.

 

 

V. Piedāvājumu un pieteikumu novērtēšana

26. Pēc konkursa piedāvājumu vai pieteikumu atvēršanas sekretārs sagatavo rakstisku ziņojumu par piedāvājumu vai pieteikumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un nodod to priekšsēdētājam.

27. Komisija izvērtē piedāvājumu vai pieteikumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

28. Sekretārs katram piedāvājuma vērtēšanas posmam sagatavo pretendentu atlases un tehniskā piedāvājuma individuālās vērtēšanas tabulu. Tabulā norāda nolikumā noteiktos kritērijus attiecīgajam vērtēšanas posmam un nodod to komisijas locekļiem aizpildīšanai.

29. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos pretendentus, kas piedalās turpmākajā iepirkuma procedūrā, un tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

30. Komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli.

31. Sarunu procedūrā komisija noskaidro kandidāta un piedāvājuma atbilstību pasūtītāja noteiktajām prasībām.

32. Ja komisijai sarunu gaitā rodas nepieciešamība saņemt papildu informāciju no kandidāta, komisija nosaka termiņu, līdz kuram kandidātam jāiesniedz papildu informācija, un vienojas ar pretendentu par papildu sarunu laiku.

33. Cenu aptaujā komisija vērtē piedāvājuma atbilstību uzaicinājumā, tehniskajā specifikācijā vai darba uzdevumā noteiktajām prasībām, kā arī finanšu piedāvājumu, un komisijas locekļi aizpilda individuālās vērtēšanas tabulas.

34. Sekretārs apkopo visu komisijas locekļu individuālos vērtējumus kopējā piedāvājumu vērtējuma tabulā un norāda katra pretendenta vērtējumu katrā kritērijā.

35. Komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi. Komisija, ņemot vērā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu, apstiprina attiecīgā vērtēšanas posma rezultātus.

36. Ja nepieciešams, piedāvājumu vērtēšanā komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

37. Eksperts nevar būt komisijas loceklis.

38. Komisijai eksperta sniegtais atzinums nav saistošs. Eksperta atzinumu pievieno komisijas sēdes protokolam.

39. Ja tehniskā piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija nolikumā noteiktajā kārtībā pārbauda iepirkuma priekšmeta paraugu, tā pieprasa iepirkuma priekšmeta paraugus no tiem pretendentiem, kuri piedalās turpmākajā iepirkuma procedūrā.

40. Iepirkuma priekšmeta paraugu pārbauda komisija iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes sanāksmē vai attiecīgā akreditētā institūcija, vai eksperts, kuram komisija to nodevusi pārbaudei.

41. Iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes sanāksmē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

42. Iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes sanāksmē komisija ir tiesīga pieaicināt piedalīties to pretendentu, kura piedāvājuma paraugu pārbauda.

43. Komisijai nav saistoši iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes rezultāti.

44. Pēc iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas vai darba uzdevuma prasībām.

45. Ja komisija, pārbaudot finanšu piedāvājumu, konstatē aritmētiskas kļūdas, ziņas par konstatētajām un labotajām aritmētiskajām kļūdām sekretārs ieraksta protokolā atsevišķi par katru piedāvājumu.

46. Sekretārs, ņemot vērā konstatēto aritmētisko kļūdu labojumu, sagatavo finanšu piedāvājuma apkopojuma tabulu, sarindojot piedāvājumus no piedāvājuma ar zemāko cenu līdz piedāvājumam ar augstāko cenu.

47. Ja piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē pēc visiem nolikumā norādītajiem kritērijiem, izņemot cenu.

48. Ja piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, sekretārs iegūtos punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx

-----------

–– x P, kur

Cy

Cx — lētākā piedāvājuma cena;

Cy — vērtējamā piedāvājuma cena;

P — nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.

49. Ja piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, sekretārs vidējo galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā. To veic šādi: saskaita katra komisijas locekļa vērtējumus katrā kritērijā, izdala ar komisijas locekļu skaitu un saskaita katra piedāvājuma visus vidējos vērtējumus visos kritērijos. Pie kopējā iegūtā punktu skaita pieskaita katra piedāvājuma punktus, kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu 48.punktā norādīto formulu.

 

VI. Lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātu pieņemšana

50. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

51. Iepirkuma procedūrā, kurā vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, komisija pieņem lēmumu, ņemot vērā finanšu piedāvājuma apkopojuma tabulu.

52. Sarunu procedūrā komisija, pamatojoties uz sarunu rezultātu, pieņem lēmumu ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

53. Ja komisija ir konstatējusi tādus apstākļus, kuru dēļ attiecīgā iepirkuma procedūra būtu jāpārtrauc, tā nekavējoties rakstiski informē par to pasūtītāju.

54. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija saglabā piedāvājumu oriģinālus un iznīcina to kopijas.

55. Komisija, kas izveidota konkrēta iepirkuma veikšanai, pēc līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas, neizvēloties nevienu piedāvājumu, izbeidz savu darbību.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 31.decembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!