Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.08.2003., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/78396

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām

Vēl šajā numurā

29.08.2003., Nr. 118

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Akciju sabiedrības “VENTSPILS NAFTA”,

reģ.Nr.000300309, adrese: Talsu ielā 75, Ventspilī, LV-3600,

2002.gada saīsinātais pārskats

un

2002.gada saīsinātais konsolidētais pārskats

Pilnībā akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2002.gada pārskats un 2002.gada konsolidētais pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (tūkst.Ls)

 

Koncerns

Koncerns Koncerna

mātes

uzņēmums

Koncerna

mātes

uzņēmums

 

2002

2001

2002

2001

NETO APGROZĪJUMS

65 865

92 617

28 122

46 676

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(52 850)

(55 239)

(18 537)

(20 436)

BRUTO PEĻŅA

13 015

37 378

9 585

26 240

Pārdošanas un izplatīšanas izmaksas

(452)

(377)

-

-

Vispārējās un administrācijas izmaksas

(10 162)

(10 856)

(7 477)

(7 273)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto

(2 190)

(3 040)

(181)

(2 351)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA

211

23 105

1 927

16 616

Neto peļņa/ (zaudējumi) no līdzdalības

       

Koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā, neto

(107)

(345)

1 376

3 110

Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto

(287)

(863)

(287)

(1 130)

Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

(4 609)

9 186

(2 326)

5 974

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

(4 792)

31 083

690

24 570

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

5 015

(2 843)

2 767

771

Pārējie nodokļi

(1 104)

(1 048)

(728)

(625)

NETO PEĻŅA PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM

(881)

27 192

2 729

24 716

Mazākuma intereses

214

(2 476)

-

-

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

(667)

24 716

2 729

24 716

PEĻŅA UZ AKCIJU

       

Lati uz akciju

(0.006)

0.237

0.026

0.237

MAZINĀTĀ PEĻŅA UZ AKCIJU

       

Lati uz akciju

(0.006)

0.237

0.026

0.237

 

Bilance (tūkst.Ls)

 

AKTĪVS Koncerns Koncerns Koncerna

mātes

uzņēmums

Koncerna

mātes

uzņēmums

 

31.12.2002.

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2001.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

       

Nemateriālie ieguldījumi

39 654

41 876

1 696

1 967

Pamatlīdzekļi:

       

Zeme, ēkas un sistēmas

115 498

101 307

70 580

66 459

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

30 927

26 361

10 632

12 054

Pārējie pamatlīdzekļi

10 024

11 787

8 248

9 984

Nepabeigtā celtniecība

11 779

13 997

2 775

3 345

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

6 730

7 988

932

374

Kopā pamatlīdzekļi

174 958

161 440

93 167

92 216

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

       

Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

112

76

104 518

102 299

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

-

-

2 460

-

Pārējie ilgtermiņa aizdevumi

894

1 668

894

1 668

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

156

119

-

-

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1 162

1 863

107 872

103 967

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

215 774

205 179

202 735

198 150

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

       

Krājumi

14 682

14 468

3 195

3 367

Ilgtermiņa aizdevuma radniecīgajam

       

uzņēmumam īstermiņa daļa

-

-

-

2 200

Pārējo ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

397

1 051

397

1 051

Īstermiņa aizdevums

13 068

14 036

-

-

Pircēju un pasūtītāju parādi

6 110

11 913

2 461

6 408

Radniecīgo uzņēmumu parādi

-

-

5

2

Citi debitori

11 962

5 062

3 769

1 847

Nākamo periodu izmaksas

1 472

1 245

981

787

Pašu akcijas

60

151

60

150

Vērtspapīri

35 016

70

34 997

51

Nauda

10 211

64 724

3 881

41 597

Kopā apgrozāmie līdzekļi

92 978

112 720

49 746

57 460

KOPĀ AKTĪVS

308 752

317 899

252 481

255 610

PASĪVS

Koncerns

Koncerns

Koncerna

mātes

uzņēmums

Koncerna

mātes

uzņēmums

 

31.12.2002.

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2001.

PAŠU KAPITĀLS

       

Akciju kapitāls

104 479

104 479

104 479

104 479

Akciju emisijas uzcenojums

42 343

42 343

42 343

42 343

Nesadalāmās rezerves

9 404

4 595

9 404

4 595

Pārējās rezerves

84 738

64 831

84 738

64 831

Pārskata gada nesadalītā peļņa

(667)

24 716

2 729

24 716

Kopā pašu kapitāls

240 297

240 964

243 693

240 964

MAZĀKUMA INTERESES

48 202

48 876

-

-

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

2 749

7 699 1 441

4 232

 

Uzkrājumi

5 698

4 568

3 607

4 568

Negatīvā nemateriālā vērtība

-

216

-

216

ILGTERMIŅA KREDITORI

       

Finanšu līzinga saistību ilgtermiņa daļa

1 236

2 295

-

-

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādes

451

894

-

-

Kopā ilgtermiņa kreditori

1 687

3 189

-

-

ĪSTERMIŅA KREDITORI

       

Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

1 713

1 890

-

-

Finanšu līzinga saistības

786

902

-

-

No pircējiem saņemtie avansi

172

185

37

45

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

4 221

4 969

2 188

3 341

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

-

-

6

154

Uzkrātās saistības

3 199

4 021

1 499

2 084

Pārējie kreditori

17

196

10

6

Nākamo periodu ieņēmumi

11

224

-

-

Kopā īstermiņa kreditori

10 119

12 387

3 740

5 630

KOPĀ PASĪVS

308 752

317 899

252 481

255 610

2003.gada 9.jūnijā Mamerts Vaivads, padomes priekšsēdētājs

Jānis Ādamsons, valdes priekšsēdētājs

 

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš”

bilance uz 2002.gada 31.decembri (latos)

AKTĪVS

uz 31.12.2002.

uz 31.12.2001.

1. Nemateriālie ieguldījumi

449 166

75 648

2. Pamatlīdzekļi

145 116 746

127 042 444

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

629 360

705 957

4. Apgrozāmie līdzekļi

16 279 819

16 062 836

4.1.Krājumi

9 059 487

9 670 127

4.2.Debitori

6 130 831

4 487 049

4.3.Naudas līdzekļi

1 089 501

1 905 660

Bilance

162 475 091

143 886 885

PASĪVS

   

1. Pašu kapitāls

101 126 991

90 176 458

1.1.Pamatkapitāls

82 065 716

82 089 925

1.2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

20 793

 

1.3.Rezerves

10 549 987

6 625 352

1.4.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1 440 388

 

1.5.Pārskata gada nesadalītā peļņa

8 511 288

 

2. Uzkrājumi

5 535 286

1 402 309

3. Kreditori

55 812 814

52 308 118

3.1.Ilgtermiņa parādi

33 172 446

19 468 899

3.2.Īstermiņa parādi

22 640 368

32 839 219

Bilance

162 475 091

143 886 885

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš

Padomes priekšsēdētājs A.Ļublins

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” 2002.gada

peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1.Neto apgrozījums

112 048 378

2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(86 099 800)

3.Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

25 948 578

4.Administrācijas izmaksas

(12 408 220)

5.Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

5 805 975

6.Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(6 598 468)

7.Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos

(9 141)

8.Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

23 115

9.Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi

1 250

10.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

(62 456)

11.Procentu maksājumi u. tml. izmaksas

(903 386)

12.Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

11 797 247

13.Ārkārtas ieņēmumi

46 805

14.Ārkārtas izmaksas

(5 321)

15.Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

11 838 731

16.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(3 128 956)

17.Pārējie nodokļi

(198 487)

18.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

8 511 288

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš

Padomes priekšsēdētājs A.Ļublins

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, Rīgas komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits” zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā, esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” pievienotā 2002.gada pārskata revīziju. Revidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā. Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, paša kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” gads ietver periodu, kas sākās 2002.gada 1.janvārī un beidzās 2002.gada 31.decembrī.

Par šo gada pārskatu atbildīga ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu uzskaites politikas izvēle, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī uzņēmuma līdzekļu iegāde, inventarizācija, saglabāšana un lietderīga izmantošana.

Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem un likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi pēc izlases principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu sniegšanas formas novērtējumu.

Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas sabiedrības darbības jomas tiktāl, ciktāl tas atteicas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finanšu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo atbilstību).

Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” gada pārskats par 2002.gadu sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot izlases veidā finanšu pārskatu ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.

Pēc mūsu domām, atzinumam pievienotais gada pārskats visos būtiskajos aspektos patiesi sniedz priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī un darbības rezultātu - peļņu un naudas plūsmu pārskata gadā.

Rīgas komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”

Komercsabiedrības licence Nr.88, direktore atbildīgā zvērinātā revidente, sertifikāts Nr.30, Sandra Vilcāne, p.k.0704XX-XXXXX

Rīgā 2003.gada 9.jūnijā

 

Neatkarīgā revidenta ziņojums

VAS “Latvijas Dzelzceļš”

Mēs esam veikuši VAS “Latvijas Dzelzceļš” un tās meitas uzņēmuma (“Grupa”) klāt pievienoto 2002.un 2001.gada 31.decembra konsolidēto bilanču un ar tām saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskata revīziju. Mēs esam veikuši arī VAS “Latvijas Dzelzceļš (“Uzņēmums”) klātpievienoto 2002. un 2001.gada 31.decembra bilanču un ar tām saistīto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmas pārskatu revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Grupas un Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktās revīzijas dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Grupas un Uzņēmuma finansiālo stāvokli uz 2002. un 2001.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2002. un 2001.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem.

Rīga, Latvija, 2003.gada 29.maijā Deloitte & Touche

 

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” konsolidētā bilance uz 2002.gada 31.decembri (latos)

AKTĪVS

uz 31.12.2002.

uz 31.12.2001.

1. Nemateriālie ieguldījumi

451 935

76 890

2. Pamatlīdzekļi

145 179 710

127 046 243

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

629 360

696 816

4. Apgrozāmie līdzekļi

16 110 129

15 954 856

4.1.Krājumi

9 195 355

9 670 164

4.2.Debitori

5 489 777

4 371 442

4.3.Naudas līdzekļi

1 424 997

1 913 250

Bilance

162 371 134

143 774 805

PASĪVS

 

 

1. Pašu kapitāls

100 525 654

90 178 458

1.1.Pamatkapitāls

82 065 716

82 089 925

1.2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

 

20 793

1.3.Rezerves

10 549 987

6 627 352

1.4.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

 

1 440 388

1.5.Pārskata gada nesadalītā peļņa

7 909 951

 

2. Uzkrājumi

5 644 949

1 402 309

3. Kreditori

56 200 531

52 194 038

3.1.Ilgtermiņa parādi

33 173 246

19 468 899

3.2.Īstermiņa parādi

23 027 285

32 725 139

Bilance

162 371 134

143 774 805

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš

Padomes priekšsēdētājs A.Ļublins

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētais

2002.gada peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1. Neto apgrozījums

116 526 051

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(90 403 656)

3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

26 122 395

4. Pārdošanas izmaksas

(65 482)

5. Administrācijas izmaksas

(13 144 250)

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

4 095 905

7. Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(4 875 269)

8. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

23 115

9. Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi

5 338

10. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

(62 456)

11. Procentu maksājumi u.tml. izmaksas

(903 386)

12. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

11 195 910

13. Ārkārtas ieņēmumi

46 805

14. Ārkārtas izmaksas

(5 321)

15. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

11 237 394

16. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(3 128 956)

17. Pārējie nodokļi

(198 487)

18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

7 909 951

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš

Padomes priekšsēdētājs A.Ļublins

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, Rīgas komaditsabiedrība “S.Vilcānes audits” zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā, esam veikuši konsolidētā gada pārskata izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu, pārbaudot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” 2002.gada 31.decembra konsolidēto bilanci un atbilstošo peļņas vai zaudējuma aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikumu, kā arī konsolidēto ziņojumu par gadu, kas beidzās šajā datumā.

Par šo konsolidēto gada pārskatu atbildīga ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu uzskaites politikas izvēle, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī uzņēmuma līdzekļu iegāde, inventarizācija, saglabāšana un lietderīga izmantošana.

Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo konsolidēto gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem un likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi pēc izlases principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu sniegšanas formas novērtējumu.

Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas sabiedrības darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finanšu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgi savstarpējo atbilstību).

Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētais gada pārskats par 2002.gadu sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem””, “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot izlases veidā finanšu pārskatu ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.

Pēc mūsu domām, atzinumam pievienotais konsolidētais gada pārskats visos būtiskajos aspektos patiesi sniedz priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī un darbības rezultātu – peļņu un naudas plūsmu pārskata gadā.

Rīgas komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”, komercsabiedrības licence Nr.88, direktore, atbildīgā zvērinātā revidente, sertifikāts Nr.30, Sandra Vilcāne, p.k.0704XX-XXXXX

Rīgā 2003.gada 9.jūnijā

 

SIA “L - Ekspresis”,

reģ.Nr.40003162821,

saīsinātais 2002.gada konsolidētais gada pārskats, Ls

Konsolidētā bilance par 2002.gadu

AKTĪVS

 

Nemateriālie ieguldījumi

15635

Pamatlīdzekļi

1549405

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

39830

Krājumi

246090

Debitori

1051647

Nauda

134035

Bilance

3036642

PASĪVS

 

Pamatkapitāls

101898

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

28364

Sabiedrības noteiktās rezerves

2240

Pārējās rezerves

1019038

Pārskata gada nesadalītā peļņa

737470

Konsolid. rezerves kopā

1889010

Uzkrājumi

28564

Ilgtermiņa kreditori

23346

Īstermiņa kreditori

683199

Mazākuma intereses

412523

Bilance

3036642

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2002.gadu

Neto apgrozījums

7543214

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

5281282

Bruto peļņa vai zaudējumi

2261932

Pārdošanas izmaksas

169665

Administrācijas izmaksas

677313

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

209839

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

343296

Pārējie ieņēmumi

52071

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

30587

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

1302981

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

232865

Pārējie nodokļi

3135

Mazākuma intereses

329511

Pārskata peļņa vai zaudējumi

737470

Sabiedrības vadītājs

B.Holodņuks

 

REVIDENTA ZIŅOJUMS

SIA “L-EKSPRESIS” DALĪBNIEKIEM

Mēs esam veikuši SIA “L-EKSPRESIS”, turpmāk tekstā sabiedrība, 2002.gada konsolidētā finanšu pārskata no 1. līdz 16.lapaspusei, revīziju. Sabiedrības konsolidētajā finanšu pārskatā ietilpst bilance 2002.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats, pielikums un ziņojums par 2002.gadu. Par sabiedrības konsolidēto finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par sabiedrības konsolidēto finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju (meitas uzņēmumu pārbaudi veica citi zvērināti revidenti).

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka sabiedrības konsolidētais finanšu pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver sabiedrības konsolidētajā finanšu pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošu dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo sabiedrības konsolidētā finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt SIA “L-EKSPRESIS” 2002.gada konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī un darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā un ir sagatavots saskaņā ar likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām.

 

Olga Millere, pers. kods 131241 – 10723

Zvērināta revidente, sertifikāts Nr.40

SIA “DOMA AUDITS”, licence Nr.41

SIA KU “MODULS-RĪGA”,

reģ.Nr.40003239050,

saīsinātais 2002.gada pārskats

un 2002.gada konsolidētais gada pārskats

2002.gada bilance , L V L

 

SIA KU

Koncerna

 

“Moduls – Rīga”

konsolidētā

Aktīvs

31.12.02.

31.12.02.

Namateriālie ieguldījumi

251

251

Pamatlīdzekļi

932607

1035307

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

121646

55701

Krājumi

728904

1330026

Debitori

1023868

1900837

Nauda un naudas līdzekļi

361

6764

Aktīvu kopsumma

2807637

4328886

Pasīvs

   

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

170000

170000

Likumā noteiktās rezerves

30420

30420

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

577980

577980

Pārskata gada nesadalītā peļņa

150092

150092

Mazākuma intereses (līdzdalības)

 

63358

Ilgtermiņa kreditori

44328

44328

Īstermiņa kreditori

1834817

3292708

Pasīvu kopsumma

2807637

4328886

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2002.gadu

Neto apgrozījums

4987755

9170009

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

4261642

7833273

Bruto peļņa

726113

1336736

Pārdošanas izmaksas

621101

928717

Administrācijas izmaksas

110331

152966

Pārējie uzņ.saimnieciskās darbības ieņēmumi

221974

71894

Pārējie uzņ.saimnieciskās darbības izmaksas

768221

25286

Zaudējumi no līdzdalības asociēto uzņ.kapitālos

1065

1065

Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņ.kapitālos

25586

 

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņ.kapitālos

20615

20615

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

17148

24751

Peļņa pirms nodokļiem

167821

196460

Uzņ.ienākuma nodoklis par 2002.g.

15471

19527

Pārējie nodokļi

2258

2258

Mazākuma intereses (mazākumakcionāru peļņas)

 

24583

Pārskata perioda peļņa

150092

150092

 

SIA “MODULS-RĪGA” ģenerāldirektora vietnieks M.Martinsons

SIA KU “MODULS-RĪGA” 2002.gada pārskatu un 2002.gada konsolidēto gada pārskatu ir revidējusi zvērināta revidente N.Jermoļicka (sertifikāts Nr.102), iebildumi nav konstatēti. Publicēts tiek saīsinātais gada pārskats. Ar pilnu gada pārskatu un revidenta ziņojumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!