Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.08.2003., Nr. 116 https://www.vestnesis.lv/ta/id/78272

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi valsts un pašvaldību vajadzībām

Vēl šajā numurā

22.08.2003., Nr. 116

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Revidentu ziņojums a/s “Staburadze” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskati, lai gan tika uzsvērts jautājums par Uzņēmuma spēju turpināt savu darbību arī nākotnē.

Pilna apmēra finanšu pārskati ir sagatavoti, pieņemot, ka Uzņēmums savu darbību turpinās arī nākotnē. Kā atspoguļots pilnā apmēra finanšu pārskatos, 2002.gada 31.decembrī Uzņēmuma īstermiņa kreditoru parādi pārsniedza tā apgrozāmos līdzekļus par 2,435 tūkst.latu. Tādējādi Uzņēmuma spēja turpināt savu darbību arī nākotnē ir atkarīga no tā pieejamā finansējuma un nākotnes plānu īstenošanas. Finanšu pārskatos nav iekļauti nekādi labojumi, kas varētu rasties šī jautājuma rezultātā.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos atbilst a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par a/s “Staburadze” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās 2002.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar a/s “Staburadze” 2002.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

 

Neil Jenings

Personas kods 2401XX-XXXXX

Valdes loceklis

 

Diāna Krišjāne

Personas kods 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124

Revīzija tika pabeigta 2003.gada 19.maijā Rīgā

 

A/s “Staburadze” saīsinātie finanšu pārskati

2002.GADA 31.DECEMBRA SAĪSINĀTĀ BILANCE

AKTĪVS

Ls, 31.12.2002.

Nemateriālie ieguldījumi

82 859

Kopā pamatlīdzekļi

2 292 969

Līdzdalība koncerna meitas uzņēmumu kapitālā

4 410 010

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

6 785 838

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

 

Krājumi

343 472

Kopā debitori

509 858

Pārējie apgrozāmie līdzekļi

75 097

Pašu akcijas

1 900

Nauda

98 147

Kopā apgrozāmie līdzekļi

1 028 474

KOPĀ AKTĪVS

7 814 312

PASĪVS

 

Akciju kapitāls

3 037 197

Akciju emisijas uzcenojums

1 295

Pārējās rezerves

465 166

Uzkrātie (zaudējumi)

(1 492 813)

Pārskata gada peļņa

106 024

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

2 116 869

UZKRĀJUMI

99 213

ILGTERMIŅA KREDITORI

2 134 299

ĪSTERMIŅA KREDITORI

3 463 931

KOPĀ PASĪVS

7 814 312

   

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2002.GADU

NETO APGROZĪJUMS

5 928 574

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(4 039 935)

BRUTO PEĻŅA

1 888 639

Pārdošanas izmaksas

(637 355)

Administrācijas izmaksas

(668 080)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

21 404

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(92 345)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA

512 263

(Zaudējumi) no līdzdalības koncerna meitas uzņēmumu kapitālā

(132 830)

Finanšu ieņēmumi

180 548

Finanšu izmaksas

(375 045)

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

184 936

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(61 849)

Pārējie nodokļi

(17 063)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

106 024

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”,

reģ.Nr.000334573,

Rīgā, Miera ielā 25, LV-1001

Saīsinātā KONSOLIDĒTĀ BILANCE (Ls)

uz 2002.gada 31.decembri

Aktīvi

 

Ilgtermiņa ieguldījumi

6 716 476

t.sk.pamatlīdzekļi

6 507 882

Krājumi

238 799

Debitori

204 581

Naudas līdzekļi

559 035

Kopā aktīvi

7 718 891

Pasīvi

 

Pamatkapitāls

2 352 097

Rezerves

3 068 888

Nesadalītā peļņa

237 591

Ilgtermiņa parādi

957 495

Īstermiņa parādi

676 805

Mazākuma interese

426 015

Kopā pasīvi

7 718 891

 

Saīsinātais konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls) 2002.gads

Neto apgrozījums

7 097 461

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6 020 858

Administrācijas izmaksas

902 929

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

525 492

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

209 996

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā

53 962

Citi ieņēmumi

960

Citi izdevumi un nodokļi

201 672

Mazākuma interese

127 973

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)

214 447

 

Pilns CSDD 2002.gada konsolidētais pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē.

BO VAS CSDD direktors A.Lukstiņš

 

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, Rīgas komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”, zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā esam veikuši konsolidētā gada pārskata izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu, pārbaudot bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības (BOVAS) “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2002.gada 31.decembra konsolidēto bilanci un atbilstošo peļņas vai zaudējuma aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikumu, kā arī konsolidēto ziņojumu par gadu, kas beidzas šajā datumā.

Par šo konsolidēto gada pārskatu atbildīga ir BOVAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu uzskaites politikas izvēle, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī uzņēmuma līdzekļu iegāde, inventarizācija, saglabāšana un lietderīga izmantošana.

Mēs esam atbildīgi par atzinuma došanu par šo konsolidēto gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem un likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi pēc izlases principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu sniegšanas formas novērtējumu.

Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas sabiedrības darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finanšu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo atbilstību).

Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

BOVAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” konsolidētais gada pārskats par 2002.gadu sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot izlases veidā finanšu pārskatu ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.

Pēc mūsu domām, atzinumam pievienotais konsolidētais gada pārskats visos būtiskajos aspektos patiesi sniedz priekšstatu par BOVAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī un darbības rezultātu – peļņu un naudas plūsmu pārskata gadā.

2003.gada 30.jūnijā Rīgā Rīgas komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”,

komercsabiedrības licence Nr.88,

direktore, atbildīgā zvērinātā revidente,

sertifikāts Nr.30, Sandra Vilcāne (p.k.0704XX-XXXXX)

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” bilance 2002.gada 31.decembrī

AKTĪVS

 

Pārskata perioda beigās

(31.12.2002.)

Pārskata perioda sākumā

(31.12.2001.)

1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

   

I

Nemateriālie ieguldījumi

27 179

31 848

II

Pamatlīdzekļi

2 818 358

2 707 043

III

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

317 132

317 782

1.

I e d a ļ a s k o p s u m m a

3 162 669

3 056 673

2.

Apgrozāmie līdzekļi

   

I

Krājumi

1 053 484

1 128 334

II

Debitori

4 312 748

3 216 246

III

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

 

17 518

IV

Nauda

27 770 291

18 461 139

2.

I e d a ļ a s k o p s u m m a

33 136 523

22 823 237

 

BILANCE

36 299 192

25 879 910

PASĪVS

 

Pārskata perioda beigās

(31.12.2002.)

Pārskata perioda sākumā

(31.12.2001.)

1.

Pašu kapitāls

18 108 436

14 067 990

2.

Uzkrājumi

659 233

41 345

3.

Kreditori

   
 

Īstermiņa parādi

17 531 523

11 770 575

3.

I e d a ļ a s k o p s u m m a

17 531 523

11 770 575

 

BILANCE

36 299 192

25 879 910

Ar pilnu 2002.gada pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

2003.gada 30.jūnijā Ģenerāldirektora v.i. G.Škodovs

 

Revidentu ziņojums

BO VAS “Latvijas Pasts” akcionāriem

Mēs esam veikuši BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2003.gada 30.jūnija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par BO VAS “LATVIJAS PASTS” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās 2002.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar BO VAS “LATVIJAS PASTS” 2002.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

 

Velta Dziļuma, personas kods 260242 – 10527,

zvērināta revidente, sertifikāta Nr.86

Rīgā 2003.gada 30.jūnijā

SIA “VOLDEMĀRS”,

reģ.Nr.LV 40003079390,

konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) par 2002.gadu

N PK

Rādītāja nosaukums

2002.g.

2001.g.

1

Neto apgrozījums

7823239

00000

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6519290

00000

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

1303949

0

4

Pārdošanas izmaksas

885376

00000

5

Administrācijas izmaksas

212425

00000

6

Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi

144303

00000

7

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

166596

00000

8

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

28756

0

9

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

431

0

10

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

87056

0

11

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

125986

0

12

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

125986

0

13

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

2020

0

14

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

14817

0

15

Pārējie nodokļi

8006

0

16

Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

-139

0

17

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

101282

0

SIA “VOLDEMĀRS” rīkotājdirektors V.Vaļķuns

 

AKTĪVS

Par

2002.g.

Par

2001.g.

1.Ilgtermiņa ieguldījumi

   

I.Nemateriālie ieguldījumi

   

1.Preču zīmes

5198

0

2.Licences

168

0

3.Datorprogrammas

35813

0

4.Citi nemateriālie ieguldījumi

9262

0

5.Uzņēmuma nemateriālā vērtība

14

0

6.Pozitīvā konsolidācijas starpība

114612

0

I.Kopā

165067

0

II.Pamatlīdzekļi

   

1.Zemesgabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

1665825

0

2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

176158

0

3.Iekārtas un mašīnas

239434

0

4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

233338

0

5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

90230

0

II.Kopā

2404985

0

III.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

   

1.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

96376

0

2.Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem

65367

0

3.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

2940

0

4.Pārējie aizdevumi

53097

0

III.Kopā

217780

0

1.IEDAĻAS KOPSUMMA

2787832

0

2.Apgrozāmie līdzekļi

   

I.Krājumi

   

1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

249708

0

2.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

267878

0

3.Avansa maksājumi par precēm

34048

0

I.Kopā

551634

0

II.Debitori

   

1.Pircēju un pasūtītāju parādi

894968

0

2.Citi debitori

551823

0

3.Nākamo periodu izmaksas

24725

0

4.Uzkrātie ieņēmumi

12406

0

II.Kopā

1483922

0

III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

   

1.Pašu akcijas un daļas

1150

0

III.Kopā

1150

0

IV.Naudas līdzekļi IV.Kopā

79480

0

2.IEDAĻAS KOPSUMMA

2116186

0

BILANCE

4904018

0

PASĪVS

Par

2002.g.

Par

2001.g.

1.Pašu kapitāls

   

1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

38190

0

4.Rezerves

   

a) likuma noteiktās rezerves

12730

0

d) pārējās rezerves

7177

0

IV. Kopā

19907

0

5.Nesadalītā peļņa

   

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

456718

0

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

101282

0

1.IEDAĻAS KOPSUMMA

616097

0

2.Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

   

1.Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

17839

 

2.Pārskata gada nesadalītā peļņa (mazākumakcionāru daļa)

-139

 

2.IEDAĻAS KOPSUMMA

17700

 

3.Uzkrājumi

   

2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

58776

0

3.IEDAĻAS KOPSUMMA

58776

0

4.Kreditori

   

I.Ilgtermiņa kreditori

   

3.Aizņēmumi no kredītiestādēm

2017285

0

4.Citi aizņēmumi

655223

0

I. Kopā

2672508

0

II.Īstermiņa kreditori

   

3.Aizņēmumi no kredītiestādēm

627185

0

4.Citi aizņēmumi

101644

0

5.No pircējiem saņemtie avansi

4275

0

6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

718355

0

10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

3465

0

11.Pārējie kreditori

31418

0

12.Nākamo periodu ieņēmumi

20285

0

15.Uzkrātās saistības

32310

0

II. Kopā

1538937

0

4.IEDAĻAS KOPSUMMA

4211445

0

BILANCE

4904018

0

Rīkotājdirektors V.Vaļķuns

 

Zvērināta revidenta ziņojums SIA “Voldemārs” vadībai

Mēs esam veikuši SIA “Voldemārs” konsolidētā 2002.gada pārskata no 1. līdz 23.lpp. un konsolidētā ziņojuma pārbaudi. Konsolidācijā iekļauti mātes uzņēmuma SIA “Voldemārs”, SIA “Valdo V” un a/s “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” 2002.gada pārskati. Pārbaudītais konsolidētais gada pārskats ietver SIA “Voldemārs” grupas 2002.gada 31.decembra konsolidēto bilanci, 2002.gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, konsolidētā pārskata pielikumu un konsolidēto vadības ziņojumu. Par konsolidētajiem gada pārskatiem atbild mātes uzņēmuma SIA “Voldemārs” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz izdarīto pārbaudi un gada pārskatiem, izsakām par konsolidēto gada pārskatu.

Pārbaude veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka pārbaude jāveic tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā pārskatā nav būtisku kļūdu. Pārbaude ietver konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības atbilstību statūtiem, arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo konsolidētā pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā pārbaude dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, SIA “Voldemārs” 2002.gada konsolidētais pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu līdzekļiem, finansiālo stāvokli un saistībām 2002.gada 31.decembrī un ir sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

 

Nelli Jermoļicka,

auditoru firmas “Finansists”, reģ.Nr.40002046180,

direktore zvērināta revidente, p.k.2910XX-XXXXX, sert.Nr.102

Pārbaude pabeigta 2003.gada 31.jūlijā Rīgā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!