Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2003. gada 29. jūlija noteikumi Nr. 425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.08.2003., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/77827-nodarbinatibas-valsts-agenturas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.426

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.138 "Noteikumi par zāļu klasifikāciju recepšu un bezrecepšu zālēs"

Vēl šajā numurā

06.08.2003., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 425

Pieņemts: 29.07.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2003.gada 29.jūlijā (prot. Nr.42, 24.§)

Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā.

2. Aģentūrai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un aģentūras pilnu nosaukumu. Aģentūrai ir konts Valsts kasē.

 

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūra:

3.1. sniedz valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām pakalpojumus bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā;

3.2. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu palīdzību bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī iesaista bezdarbniekus aktīvajos nodarbinātības pasākumos atbilstoši viņu vajadzībām, spējām un vēlmēm;

3.3. organizē aktīvos nodarbinātības pasākumus un veicina šo pasākumu dažādošanu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, kā arī veic aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas pārraudzību un izmaksu analīzi;

3.4. veic ar valdības un tās pilnvaroto institūciju lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu piešķirto līdzekļu izlietojumu;

3.5. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. piedalīties nacionālā nodarbinātības plāna izstrādē un īstenošanā;

4.2. veikt bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrāciju un uzskaiti, veidot un sistemātiski atjaunot attiecīgo datu bāzi;

4.3. apkopot informāciju par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām un nodrošināt šīs informācijas pieejamību bezdarbniekiem un darba meklētājiem;

4.4. informēt sabiedrību par brīvajām darba vietām, bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, situāciju valstī bezdarba jomā un aģentūras īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanai darba tirgū, kā arī par iespējām saņemt aģentūras palīdzību darbiekārtošanā un konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū;

4.5. apstiprināt darba izsaukumus ārzemniekiem, kurus paredzēts nodarbināt Latvijā;

4.6. licencēt un uzraudzīt juridiskās personas, kuras sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus par maksu (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem);

4.7. apkopot un analizēt informāciju par institūcijām, kuras veic iepirkumu valsts vajadzībām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā, un izvērtēt šo pasākumu īstenošanas kvalitāti;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vajadzībām organizēt procedūru, lai noteiktu iepirkuma līgumu izpildītājus aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai un aģentūras darbības nodrošināšanai (ieskaitot aģentūras informatīvās sistēmas attīstību), slēgt iepirkuma līgumus, kā arī pārraudzīt šo līgumu izpildi;

4.9. plānot aģentūras funkciju izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus un sagatavot ikgadējo pieprasījumu, atbilstoši situācijai darba tirgū veikt piešķirto finanšu līdzekļu pārdali starp aģentūras teritoriālajām struktūrvienībām – filiālēm;

4.10. nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu un citu aģentūras rīcībā esošo finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu;

4.11. nodrošināt aģentūrai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;

4.12. organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus, kā arī sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā;

4.13. sadarboties ar ārvalstu nodarbinātības institūcijām un veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos;

4.14. likumā noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4.15. atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. atbilstoši aģentūras kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.3. atbilstoši aģentūras kompetencei organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju rīkotajos pasākumos bezdarba samazināšanas jomā;

5.4. izveidot, reorganizēt un likvidēt aģentūras filiāles;

5.5. atbilstoši labklājības ministra apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai;

5.8. atbilstoši aģentūras kompetencei slēgt sadarbības līgumus un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.9. pēc saskaņošanas ar labklājības ministru un finanšu ministra atļaujas saņemšanas ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus;

5.10. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu atbilstoši aģentūras pārvaldes līguma nosacījumiem vada direktors. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba labklājības ministrs.

7. Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors. Direktors ir atbildīgs par aģentūras darbu kopumā, kā arī nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu un citu aģentūras rīcībā esošo finanšu līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

8. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus pieņem darbā un atlaiž no darba, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

9. Aģentūras teritoriālo struktūrvienību – filiāli – vada filiāles vadītājs. Filiāles vadītāju pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda aģentūras direktors. Filiāles vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka darba līgumā un filiāles nolikumā.

10. Labklājības ministrs no Labklājības ministrijas ierēdņu vidus ieceļ amatpersonu, kas ir atbildīga par aģentūras darbības uzraudzību. Minētā amatpersona atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajai atbildīgās amatpersonas kompetencei uzrauga aģentūras darbību un informē par to ministru.

 

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu, analizētu problēmas un izstrādātu priekšlikumus bezdarba samazināšanai un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstam, labklājības ministrs izveido konsultatīvo padomi.

12. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu nolikumu.

13. Konsultatīvajai padomei ir šādi galvenie uzdevumi:

13.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas (turpmāk – stratēģija) īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu;

13.2. veicināt stratēģijas efektīvu īstenošanu;

13.3. veicināt aģentūras sadarbību ar stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

13.4. apkopot un sniegt aģentūras direktoram priekšlikumus aģentūras funkciju un uzdevumu īstenošanai.

14. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un tās personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

15. Konsultatīvās padomes sastāvā labklājības ministrs iekļauj nozaru speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

16. Konsultatīvās padomes darbu tehniski nodrošina aģentūra.

 

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

17. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

17.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

17.2. pašu ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem);

17.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

17.4. ziedojumi un dāvinājumi.

18. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atsavināt aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu.

 

VI. Aģentūras amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārskatu sniegšanas kārtība

19. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt aģentūras direktoram.

20. Aģentūras direktora lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

21. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz pārskatu par tās darbību un līdzekļu izmantošanu.

 

VII. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!