Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.04.2001., Nr. 64 https://www.vestnesis.lv/ta/id/7675

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

25.04.2001., Nr. 64

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

TKB

TRASTA KOMERCBANKA

 

Uzņēmuma reģistra reģ.Nr.000302966

Latvijas Bankas licence Nr.8

Juridiskā adrese: Rīga, Miesnieku iela 9

 

BILANCES

PAR 2000. UN 1999.GADA 31.DECEMBRI

Tūkstošos latu

Pielikums 2000 1999
AKTĪVI
Kase un prasības pret Latvijas Banku 13 3242 632
Prasības pret citām kredītiestādēm 14 580 923
Prasības uz pieprasījumu 580 922
Citas prasības - 1
Kredīti 15 365 1274
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri
ar fiksētu ienākumu 16 2624 1049
Valsts obligācijas u.c. parāda vērtspapīri
ar fiksēto ienākumu 2624 1049
Akcijas un citi vērtspapīri
ar nefiksētu ienākumu 17 570 511
Nemateriālie aktīvi 18 27 28
Pamatlīdzekļi 18 465 593
Pārējie aktīvi 19 138 2737
Nākamo periodu izdevumi
un uzkrātie ieņēmumi 20 77 62
Kopā aktīvi 8088 7809
Aktīvi pārvaldīšanā 21 23 562 398
Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 31 650 8207
SAISTĪBAS
Saistības pret kredītiestādēm 22 583 666
Saistības uz pieprasījumu 571 537
Termiņsaistības 12 129
Noguldījumi 23 3931 3577
Pieprasījuma noguldījumi 3857 2807
Termiņnoguldījumi 74 770
Pārējās saistības 24 66 139
Nākamo periodu ieņēmumi
un uzkrātie izdevumi 25 31 21
Pakārtotās saistības 26 828 787
Kopā saistības 5439 5190
Kapitāls un rezerves 2649 2619
Apmaksātais pamatkapitāls 27 3050 3050
Akciju emisijas uzcenojums 111 111
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 443 443
Iepriekšējo gadu zaudējumi (985) (1716)
Pārskata gada peļņa 30 731
Kopā saistības un kapitāls un rezerves 8088 7809
Pasīvi pārvaldīšanā 21 23 562 398
Kopā saistības, kapitāls un rezerves
un pasīvi pārvaldīšanā 31 650 8207
Alfrēds Čepānis Gundars Grieze
padomes priekšsēdētājs valdes priekšsēdētājs
Finansu pārskats tiek publicēts saīsināts. Pilns finansu pārskats brīvi pieejams kredītiestādē.
 
Neatkarīgo auditoru ziņojums
a/s "Trasta Komercbanka" akcionāriem
Mēs esam auditējuši pievienotos a/s "Trasta Komercbanka" ("Banka") 2000.gada 31.decembra bilanci, kā arī 2000.gada peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par izmaiņām akcionāru kapitālā. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mūsu pienākums ir izteikt par šiem finansu pārskatiem neatkarīgu atzinumu, kuru pamato veiktais audits. Bankas 1999.gada 31.decembra finansu pārskatus auditēja cits auditors, kurš savā 2000.gadā 31.marta auditoru ziņojumā sniedza par tiem atzinumu bez piezīmēm.
Mēs veicām auditu saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic audits tā, lai iegūtu noteiktu pārliecību par to, vai finansu ziņojumos nav būtisku kļūdu. Audits ietver ar testiem pamatotu pārbaudi, pārliecināšanos par summām un to pietiekamu izklāstu finansu ziņojumos. Audits ietver arī uzņēmumā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto novērtējumu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs ticam, ka mūsu veiktais audits ir devis pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekšminētie finansu pārskati patiesi un visos būtiskajos aspektos atspoguļo Bankas finansu stāvokli 2000.gada 31.decembrī un tās 2000.gada darbību rezultātus un naudas plūsmu, un izmaiņas akcionāru kapitālā saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
Ernst&Young SIA Egons Liepiņš, zvērināts revidents, Latvija
Rīga, Latvija, 2001.gada 13.martā
A/s "SUPREMA",
reģ.Nr.40003297129,
finansu pārskati
2000.g. 1999.g.
BILANCE LVL LVL
Pamatlīdzekļi 26 141 21 873
Finansu ieguldījumi 25 000 25 000
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 51 141 46 873
Debitori 140 164 190 812
Nauda 754 281 92 223
Kopā apgrozāmie līdzekļi 894 445 283 035
KOPĀ 945 586 329 908
Akciju kapitāls 125 000 300 000
Nesadalītā peļņa 56 819 -186 458
Pašu kapitāls 181 819 113 542
Ilgtermiņa parādi 10 015 0
Īstermiņa parādi 753 752 216 366
Kreditori 763 767 216 366
KOPĀ 945 586 329 908
PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Neto apgrozījums 226 972 129 547
Pamatdarbības izmaksas 172 835 121 362
Pārējie ieņēmumi 22 649 43 731
Pārējās izmaksas 8510 68 443
Pārskata perioda peļņa 68 276 -16 527
Ar pilnu 2000.gada pārskatu var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.
Latvijas Minigolfa klubu asociācijas
(reģ.Nr.000803035, nod. maksātāja reģ.Nr.40008030357)
finansiālās darbības deklarācija par 2000.gadu Ls
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. - Ls 489,28
Ieņēmumi kopā: 40
1. SIA "Orthos" 0000324730 18.01. 40
Izdevumi kopā: 360,69
1. World Minigolf Sport Federation - biedra nauda 304,64
Uzņēmējdarbības. Kopā 56,05
- pakalp.banka 28,30
- sludinājums par zied.pārskat. 27,75
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2001. - Ls 809,97

LMKA prezidents M.Gulāns

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!