Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.05.2003., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/ta/id/74509

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi valsts un pašvaldību vajadzībām

Vēl šajā numurā

07.05.2003., Nr. 67

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

FINANSU_KAPITALA.JPG (31195 bytes)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas bilance 2002.gada 31.decembrī

(latos)

   

Aktīvi

31.12.2002.

31.12.2001.

FONDU AKTĪVI

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

1 036 514

-

Ieguldījumi vērtspapīros

1 036 514

-

Noguldījumu garantiju fonda vērtspapīri

942 945

-

Apdrošināto aizsardzības fonda vērtspapīri

93 569

-

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

7 466 043

5 765 312

Norēķini par prasībām (debitori)

686 804

525 427

Tirgus dalībnieku saistības pret fondiem

686 804

525 427

Ieguldījumi vērtspapīros

6 739 069

5 239 8551 

Noguldījumu garantiju fonda vērtspapīri

6 063 123

4 613 781

Apdrošināto aizsardzības fonda vērtspapīri

675 946

626 074

Naudas līdzekļi

40 170

30

FONDU AKTĪVI KOPĀ

8 502 557

5 765 312

KOMISIJAS AKTĪVI

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

400 747

502 439

Nemateriālie ieguldījumi

75 048

83 169

Pamatlīdzekļi

236 468

331 547

Kapitālieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

59 662

82 355

Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem

29 569

5 368

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

755 623

893 132

Krājumi

370

7 419

Norēķini par prasībām (debitori)

156 494

148 828

Tirgus dalībnieku saistības pret Komisiju

152 951

139 724

Norēķini par pārējām prasībām

2 159

1 000

Norēķini par prasībām pret personālu

1 384

2 043

Norēķini par nodokļiem

-

6 061

Nākamo periodu izdevumi

184 507

361 828

Naudas līdzekļi

414 252

375 057

KOMISIJAS AKTĪVI KOPĀ

1 156 370

1 395 571

Aktīvi kopā

9 658 927

7 160 883

 

2 Postenis “Ieguldījumi vērtspapīros” palielināts (par 144 319 latiem), ietverot fondu uzkrātos ienākumus, kas 2001.gada finanšu pārskatos uzrādīti bilances postenī “Norēķini par pārējām prasībām”.

 

Pasīvi

31.12.2002.

31.12.2001.

FONDU PASĪVI

   

PAŠU KAPITĀLS

8 502 557

5 755 969

Fondu neto finansiālie aktīvi (izpildes rezultāts)

8 502 557

5 755 969

Noguldījumu garantiju fonda neto finansiālie aktīvi

7 644 979

5 099 690

Apdrošināto aizsardzības fonda neto finansiālie aktīvi

857 578

656 279

KREDITORI

-

9 343

Saņemtie avansi Noguldījumu garantiju fondā

-

-

Saņemtie avansi Apdrošināto aizsardzības fondā

-

9 343

FONDU PASĪVI KOPĀ

8 502 557

5 765 312

PAŠU KAPITĀLS

1 139 815

1 350 244

Komisijas tīrie aktīvi (kopējā budžeta izpildes rezultāts)

1 139 815

1 350 244

KREDITORI

16 555

45 327

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

16 522

29 656

Norēķini par nodokļiem

33

6 485

Nākamo periodu ieņēmumi

-

9 186

KOMISIJAS PASĪVI KOPĀ

1 156 370

1 395 571

Pasīvi kopā

9 658 927

7 160 883

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Uldis Cērps

2003.gada 21.martā Grāmatvedības daļas vadītāja Rita Vanaga

* Pilns FKTK 2002.gada pārskats ir pieejams Komisijas mājas lapā internetā: www.fktk.lv

 

ERNST_YONG.JPG (10422 bytes)

Revidentu ziņojums Latvijas Republikas Saeimai

Mēs esam veikuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) 2002.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavota šeit publicētā Komisijas 2002.gada 31.decembra bilance, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2003.gada 21.marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Komisijas 2002.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavota šeit publicētā Komisijas 2002.gada 31.decembra bilance.

Mūsuprāt, iepriekš minētā Komisijas 2002.gada 31.decembra bilance visos būtiskajos aspektos atbilst finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tā ir sagatavota.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās 2002.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētā Komisijas 2002.gada 31.decembra bilance būtu jāizvērtē kopā ar finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties tā sagatavota, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic“

Licence Nr.17

 

Neil Jennings, personas kods 2401XX-XXXXX, Valdes loceklis

 

Gundars Ruža, personas kods 3103XX-XXXXX, LR zvērināts revidents, sertifikāts Nr.137

Rīgā 2003. gada 15. aprīlī

Bezpeļņas organizācija sabiedrība AKKA/LAA,

reģ.Nr.UR010311306

Adrese: Čaka iela 97, Rīga, LV-1011

Saīsinātā bilance par 2002.gadu (Ls)

Aktīvs

 

Ilgtermiņa ieguldījumi

249870

Debitori

62190

Naudas līdzekļi

824495

Kopā aktīvs

1136555

Pasīvs

 

Pamatkapitāls

2000

Rezerves

28310

Pārskata gada nesadalītā peļņa

2061

Īstermiņa kreditori

1104184

Kopā pasīvs

1136555

 

 

Revidentu ziņojums

bezpeļņas organizācijas sabiedrības

“AKKA/LAA” dalībniekiem

Mēs esam veikuši revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem par bezpeļņas organizācijas sabiedrības “AKKA/LAA” 2002.gada pārskatu, uz kura pamata sagatavots saīsināts gada pārskats. Mūsu 2003.gada 11.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilnu 2002.gada pārskatu.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilnajam gada pārskatam, uz kura pamata tas ticis sagatavots.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem pārskata periodā, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kopā ar pilno gada pārskatu un mūsu ziņojumu par pilno gada pārskatu.

 

Nellija Pagrabniece, p.k.3001XX-XXXXX,

zvērināta revidente, sertifikāta Nr.87

SIA “Pagrabnieces auditoru birojs” rīkotājdirektore,

komercsabiedrības licence Nr.8

Rīgā 2003.gada 14.aprīlī

A/S “Ceļu pārvalde”,

reģ.Nr.000303426 no 01.11.1991.,

adrese: LV-1004, Rīga, K.Ulmaņa gatve 1, (tālrunis 7629431)

A/s “Ceļu pārvalde” gada pārskats publicēts saīsinātā variantā. Ar gada pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.

Bilance par 2002.gadu

Mērvienība: tūkstoši Ls.

Aktīvs

 

Pasīvs

 

Ilgtermiņa ieguldījumi

2137.6

Pamatkapitāls

1403.7

Apgrozāmie līdzekļi

509.0

Rezerves un uzkrājumi

2207.7

Debitori

1040.3

Nesadalītā peļņa

274.2

Nauda

945.5

Kreditori

746.8

Bilance

4632.4

Bilance

4632.4

 

 

Peļņas un zaudējuma aprēķins:

Neto apgrozījums

   

7762.0

Izdevumi

   

7386.5

Citi ieņēmumi

   

15.2

Nodokļi no peļņas

   

116.5

Peļņa

   

274.2

 

Pielikumā pievienojam zvērināta revidenta atzinumu par a/s “Ceļu pārvalde” 2002.gada pārskatu.

A/s “Ceļu pārvalde” prezidents J.Zauers - Zauls

Galv.grāmatvede D.Kučere

 

Revidentu ziņojums a/s “Ceļu pārvalde”

prezidentam J.Zaueram – Zaulam

Mēs esam veikuši a/s “Ceļu pārvalde” 2002.gada finansu pārskatu, kas atspoguļoti no 1. līdz 29.lappusei, revīziju. Revidētie finansu pārskati ietver sabiedrības 2002.gada 31.decembra bilanci, 2002.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver finansu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finansu pārskatu izklāstu formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s “Ceļu pārvalde” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2002.gadā un atbilst Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām.

 

Valda Baleviča, p.k.3004XX-XXXXX

SIA “Ilva –audits” izpilddirektore,

Komercsabiedrības licence Nr.69

Zvērināta revidente, sertifikāts Nr.37

Rīgā 2003.gada 14.martā

Akciju sabiedrība “Rīgas raugs”,

Pulkveža Brieža iela 27, Rīga, LV- 1045

Reģ.Nr.000304051

Bilance uz 31.12.2002. Ls

AKTĪVS

2002.g.

2001. g.

Nemateriālie ieguldījumi

275

413

Pamatlīdzekļi

702951

787748

Krājumi

212931

243422

Debitori

151651

145333

Naudas līdzekļi

155817

162117

Aktīvi kopā:

1223625

1339033

PASĪVS

   

Pamatkapitāls

773000

773000

Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

3000

3000

Nesadalītā peļņa

347647

381490

Uzkrājumi

29896

42564

Kreditori

70082

138979

Pasīvi kopā:

1223625

1339033

 

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins uz 31.12.2002. Ls

Neto apgrozījums

883775

866233

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

( 715011)

( 647286)

Pārdošanas izmaksas

(126414)

(125226)

Administrācijas izmaksas

(86758)

(93984)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

18429

11845

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

( 4611)

( 8602)

Pārējie procentu ieņēmumi

16007

29064

Procentu maksājumi

(4795)

(22252)

Ienākuma nodoklis no uzņēmumiem

15035

3929

Pārējie nodokļi

(6310)

(6278)

Pārskata perioda peļņa (tīrie ieņēmumi)

(10653)

7443

Izpilddirektors V.Peisenieks

 

KPMG revidentu ziņojums

a/s “Rīgas raugs” akcionāriem

Esam veikuši a/s “Rīgas raugs” bilances 2002.gada 31.decembrī, atbilstošā peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, kā arī pašu kapitāla izmaiņu pārskata no 5. līdz 16.lapai revīziju. Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šiem finansu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu asociācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta finansu pārskatos uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju finansu pārskatu satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finansu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par a/s “Rīgas raugs” finansiālo stāvokli 2002.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2002.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Rīgā 2003.gada 31.janvārī

KPMG Latvia SIA

 

Valda Užāne, zvērināta revidente

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!