Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.04.2003., Nr. 62 https://www.vestnesis.lv/ta/id/74080

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām

Vēl šajā numurā

24.04.2003., Nr. 62

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

VEFBANKA COPY.GIF (2718 bytes)

A/s “Rīgas siltums”,

reģ.Nr.UR LV 000328675, adrese: Rīga, Cēsu iela 3a, LV-1012,

tālrunis 7017359, fakss 7017363

Darbības veids: siltumenerģijas ražošana un piegāde

A/s “Rīgas siltums” saīsinātais 2001./2002.finansu gada pārskats

A/s “Rīgas siltums”

2002. un 2001.gada 30.septembra bilance (Ls)

 

30.09.2002.

30.09.2001.

Ilgtermiņa ieguldījumi

   

Nemateriālie ieguldījumi

   

Licences

117,294

164,896

Kopā nemateriālie ieguldījumi

117,294

164,896

Pamatlīdzekļi

   

Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas

35,465,513

38,157,983

Iekārtas un mašīnas

4,414,206

5,150,397

Pārējie pamatlīdzekļi

947,275

956,883

Nepabeigtā celtniecība

4,066,594

641,339

Kopā pamatlīdzekļi

44,893,588

44,906,602

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

5,898,911

3,223,095

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

50,909,793

48,294,593

Apgrozāmie līdzekļi

   

Krājumi

   

Izejmateriāli

2,020,345

2,331,713

Nepabeigtie projekti

699,107

3,302,519

Avansa maksājumi par krājumiem

37,261

15,529

Kopā krājumi

52,756,713

5,649,761

Debitori

   

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

1,935,974

2,040,542

Citi debitori, neto

2,216,139

2,155,122

Īstermiņa aizdevumi darbiniekiem un vadībai

982 85

 

Nākamo periodu izmaksas

54,152

58,051

Kopā debitori

4,207,247

4,253,800

Nauda

3,443,263

642,002

Kopā apgrozāmie līdzekļi:

10,407,223

10,545,563

Kopā aktīvs:

61,317,016

58,840,156

Pašu kapitāls

   

Apmaksātais akciju kapitāls

47,065,600

47,065,600

Rezerves

   

Pārvērtēšanas rezerve

523,344

459,402

Pārējās rezerves

170,168

162,248

Kopā rezerves

693,512

621,650

Pārskata gada nesadalītā peļņa

125,114

8,120

Kopā pašu kapitāls

47,884,226

47,695,370

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

1,052,795

441,729

Ilgtermiņa kreditori

   

Ilgtermiņa aizņēmums

7,500,000

3,500,000

Finanšu līzinga saistību pret akcionāru ilgtermiņa daļa

33,059

157,363

Kopā ilgtermiņa kreditori

7,533,059

3,657,363

Īstermiņa kreditori

   

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

2,836,707

4,404,156

Kreditori (VAS “Latvenergo” - TEC)

797,962

794,338

Ilgtermiņa finanšu līzinga saistību pret akcionāriem aizņēmumu īstermiņa daļa

124,304

127,842

No klientiem saņemtie avansa maksājumi

659,495

974,919

Parāds Rīgas domei

7,612

306,619

Maksājamie nodokļi

209,510

204,651

Uzkrātās saistības un pārējie īstermiņa kreditori

211,346

233,169

Kopā īstermiņa kreditori

4,846,936

7,045,694

Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori

12,379,995

10,703,057

Kopā pasīvs

61,317,016

58,840,156

 

A/s “Rīgas siltums”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par finanšu gadiem, kas noslēdzās

2002. un 2001.gada 30.septembrī (Ls)

 

2002./2001.

2001./2000.

Ieņēmumi

52,762,447

51,715,668

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(50,204,358)

(49,523,516)

Bruto peļņa

2,558,089

2,192,152

Vispārējās un administrācijas izmaksas

(2,024,734)

(1,947,965)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

763,066

291,577

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(640,647)

(421,751)

Finanšu ieņēmumi

865,191

516,268

Finanšu izmaksas

(562,617)

(377,329)

Peļņa pirms nodokļiem

958,348

252,952

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(680,671)

(88,000)

Pārējie nodokļi

(152,563)

(156,832)

Pārskata gada pelņa

125,114

8,120

Padomes priekšsēdētājs J.Karpovičs

Valdes priekšsēdētājs Ā.Žīgurs

Piezīme: Tiek publicēti saīsināti gada pārskata rezultāti, pilnīgs gada pārskats pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un a/s “Rīgas siltums” grāmatvedībā

 

Revidentu ziņojums

a/s “Rīgas siltums” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2003.gada 30.janvāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos atbilst a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par a/s “Rīgas siltums” finansiālo stāvokli 2002.gada 30.septembrī, tās 2002.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar a/s “Rīgas siltums” finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 30.septembrī, uz kuriem balstoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

 

Ernst & Young Baltic SIA Licence Nr.17

 

Neil Jenings, p.k.2401XX-XXXXX, valdes loceklis

 

Diāna Krišjāne, p.k.2508XX-XXXXX,

Latvijas zvērināta revidente, sertifikāts Nr.124

A/s “VEF BANKA” saīsinātais konsolidētais

gada pārskats par 2002.gadu

Konsolidētā bilance un ārpusbilances posteņi (LVL)

 

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

 

2002

2002

2001

2001

Aktīvi

       

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

2 623 321

2 623 264

1 964 087

1 964 076

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

20 636 968

20 636 968

17 667 145

17 667 145

Prasības uz pieprasījumu

20 551 194

20 551 194

16 796 965

16 796 965

Pārējās prasības

85 774

85 774

870 180

870 180

Kredīti

6 124 723

6 139 613

5 459 988

5 465 113

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

43 074

43 074

83 009

83 009

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

-

2 000

-

2 000

Nemateriālie aktīvi

46 349

46 349

16 678

16 678

Pamatlīdzekļi

358 908

358 908

466 942

466 866

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

57 185

56 431

71 004

70 964

Pārējie aktīvi

48 147

39 256

50 777

38 855

Kopā aktīvi

29 938 675

29 945 863

25 779 630

25 774 706

Pasīvi

       

Noguldījumi

25 831 334

25 839 763

21 759 538

21 762 393

Pieprasījuma noguldījumi

22 621 164

22 629 593

19 627 736

19 630 591

Termiņnoguldījumi

3 210 170

3 210 170

2 131 802

2 131 802

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

47 585

48 118

28 580

29 113

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

19 822

19 822

26 217

26 217

Pārējās saistības

74 588

74 472

126 456

125 583

Kopā saistības

25 973 329

25 982 175

21 940 791

21 943 306

Kapitāls un rezerves

3 965 346

3 963 688

3 838 839

3 831 400

Apmaksātais pamatkapitāls

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Akciju emisijas uzcenojums

111 371

111 371

111 371

111 371

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

25 074

24 456

24 715

24 456

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

27 394

20 573

6 304

1 392

Pārskata gada peļņa

301 507

307 288

196 449

194 181

Kopā pasīvi

29 938 675

29 945 863

25 779 630

25 774 706

Ārpusbilances posteņi

       

Iespējamās saistības

233 743

233 743

426 623

426 623

Ārpusbilances saistības pret klientiem

591 644

591 644

314 759

314 759

Kopā ārpusbilances posteņi

825 387

825 387

741 382

741 382

A/s “VEF banka” padomes priekšsēdētājs Aleksejs Durandins

A/s “VEF banka” valdes priekšsēdētāja p.i. Dmitrijs Smoļakovs

 

Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins (LVL)

 

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

 

2002

2002

2001

2001

Procentu ienākumi

964 354

959 280

1 255 006

1 227 353

Procentu izdevumi

(168 454)

(168 454)

(380 217)

(380 217)

Ienākumi no vērtspapīriem

3 966

10 787

95

5 007

Komisijas naudas ienākumi

611 736

609 356

492 239

503 860

Komisijas naudas izdevumi

(162 129)

(162 129)

(136 020)

(135 473)

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/zaudējumi

184 467

184 038

194 610

194 553

Citi parastie ienākumi

18 698

10 817

27 818

27 885

Administratīvie izdevumi

(867 099)

(860 413)

(880 748)

(874 376)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums un to vērtības korekcijas

(131 537)

(131 502)

(145 780)

(145 727)

Citi parastie izdevumi

(51 937)

(44 357)

(28 243)

(28 243)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(70 584)

(70 491)

(276 054)

(275 998)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

48 241

48 241

138 611

138 611

Peļņa

379 722

385 173

261 317

257 235

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(78 215)

(77 885)

(64 868)

(63 054)

Pārskata gada peļņa

301 507

307 288

196 449

194 181

Peļņa uz vienu akciju

4.31

4.39

2.81

2.77

A/s “VEF banka” padomes priekšsēdētājs Aleksejs Durandins

A/s “VEF banka” valdes priekšsēdētāja p.i. Dmitrijs Smoļakovs

 

Bankas padomes un valdes ziņojums

Pārskata gadā Banka īstenoja aktīvu mārketinga politiku, popularizējot Bankas pakalpojumus interneta tīklā, kā arī nodrošinot iespēju klientiem ērti un ātri veikt bankas operācijas, izmantojot attālināto norēķinu sistēmu “VEF Internetbanka”, tādējādi padarot Bankas pakalpojumus klientiem pieejamākus. Sistēmas “VEF Internetbanka” lietotāju skaits pārskata gadā pieaudzis vairāk nekā trīs reizes, sekmējot klientu veikto darījumu apjoma un bankas komisijas ienākumu pieaugumu.

2002.gadu akciju sabiedrības “VEF banka” vadība novērtē kā veiksmīgu. Bankas un tās meitas uzņēmuma SIA “Veiksmes līzings” konsolidētie finanšu un rentabilitātes rādītāji pārskata gadā ir ievērojami uzlabojušies un liecina par stabilu un vienmērīgu izaugsmi. Bankas aktīvi pārskata gadā pieauguši par 16 procentiem, gada beigās sasniedzot 30 milj. LVL. Bankas izsniegto kredītu apjoms palielinājies par 680 tūkst. LVL jeb 12 procentiem. Neraugoties uz procentu likmju pastāvīgu samazināšanos pārskata gadā, Bankas peļņas rādītāji ir pārsnieguši plānotos un pieauguši par 58 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Bankas vadība pārskata gadā īpašu uzmanību pievērsa Bankas darbības būtisko risku kontrolei un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Banka turpināja īstenot piesardzīgu aktīvu pārvaldīšanas politiku, ierobežojot finanšu instrumentu tirdzniecības aktivitātes un izvietojot līdzekļus augsti likvīdos aktīvos ar zemu riska pakāpi. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, Banka ir apstiprinājusi klientu politiku un ieviesusi stingrākas prasības klientu identifikācijai.

Iepriekšējā pārskata gada beigās Banka saņēma licenci starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū. 2002.gada 31.decembrī Bankas starpniekdarbības darījumu apjoms ar klientu vērtspapīriem sasniedza 60,6 milj. LVL. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem, šie darījumi netiek atspoguļoti gada pārskatā.

Bankas pārskata gada peļņu 307,3 tūkst. LVL un daļu iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 0,7 tūkst. LVL paredzēts izmaksāt dividendēs, aprēķinot 4,40 LVL uz vienu akciju. Pārējo iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļu paredzēts atstāt nesadalītu Bankas rīcībā.

Bankas turpmākā attīstība saistāma galvenokārt ar finansu pakalpojumu klāsta pilnveidošanu un jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu. Kreditēšanas apjomus 2003.gadā paredzēts palielināt par 10 procentiem. 2003. gadā Banka plāno uzstādīt maksājumu karšu izdošanas un uzskaites sistēmu “Transmaster”, kā rezultātā uzlabosies magnētisko maksājumu karšu darījumu apstrādes funkcionalitāte, kā arī tiks nodrošināta viedkaršu apstrāde. 2003.gada pavasarī paredzēts uzsākt jauna finanšu pakalpojuma sniegšanu - fizisku personu naudas pārvedumu veikšanu, izmantojot starpbanku norēķinu sistēmu “Anelik”, kurā iesaistītas vairāk nekā 100 bankas 70 valstīs.

A/s “VEF banka” padomes priekšsēdētājs Aleksejs Durandins

A/s “VEF banka” valdes priekšsēdētāja p.i. Dmitrijs Smoļakovs

Publicējam saīsināto a/s “VEF banka” konsolidēto 2002.gada pārskatu. Pilns pārskats brīvi pieejams bankā un internetā: http://www.vefbank.com.

 

Deloitte & Touche revidentu ziņojums

a/s “VEF banka” akcionāriem:

Mēs esam veikuši a/s “VEF Banka” un tās meitas uzņēmuma (“Koncerns”) klāt pievienoto 2002. un 2001.gada 31.decembra konsolidēto bilanču un ar tām saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskatu revīziju. Mēs esam veikuši arī a/s “VEF Banka” (“Banka”) klātpievienoto 2002. un 2001.gada 31.decembra bilanču un ar tām saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskatu revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīgs Koncerns un Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīzijas saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktās revīzijas dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli uz 2002. un 2001.gada 31.decembri, kā arī par tā darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2001. un 2000.gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Latvijas likumdošanas prasībām.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, Bankas finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz 2002. un 2001.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2002. un 2001.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Latvijas likumdošanas prasībām.

Deloitte & Touche Audits SIA

Licences Nr.43

Džastins Bankrofts

Irina Saksaganska

Ģenerāldirektors

Zvērināta revidente

Personas kods 2211XX-XXXXX

Sertifikāts Nr.41

Personas kods 0108XX-XXXXX

Rīga, Latvija 2003.gada 5.marts

 

 

LATVIJAS CENTRĀLAIS DEPOZITĀRIJS

BILANCES (LVL)

AKTĪVS

2002

2001

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

89 452

91 314

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

129 834

88 920

Ilgtermiņa ieguldījumi

219 286

180 234

Pircēju un pasūtītāju parādi

31 714

40 185

Nākamo periodu izmaksas

10 258

10 525

Nauda un tās ekvivalenti

298 600

268 633

Kopā apgrozāmie līdzekļi:

340 572

319 343

KOPĀ AKTĪVS:

559 858

499 577

PASĪVS

   

Akciju kapitāls

185 000

185 000

Iepriekšējo gadu (uzkrātie zaudējumi)

   

nesadalītā peļņa

(3 560)

6 799

Pārskata gada peļņa (zaudējumi)

28 337

(10 359)

Kopā pašu kapitāls

209 777

181 440

Uzkrājumi

5 833

-

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

308 221

286 866

Aizņēmums no mātes uzņēmuma

20 000

-

Nodokļi un citi kreditori

13 540

10 966

Nākamo periodu ieņēmumi

2 487

20 305

Kopā kreditori:

344 248

318 137

KOPĀ PASĪVS:

559 858

499 577

 

RĪGAS FONDU BIRŽA

BILANCES (LVL)

AKTĪVS

2002

2001

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

54 941

76 277

Līdzdalība meitas un asociētā uzņēmuma kapitālā

209 778

109 043

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

31 780

151 884

Ilgtermiņa ieguldījumi

296 499

337 204

Pircēju un pasūtītāju parādi

312 365

46 757

Meitas uzņēmuma parādi

20 000

-

Nākamo periodu izmaksas

3 995

62 569

Nauda un tās ekvivalenti

330 912

343 615

Kopā apgrozāmie līdzekļi:

667 272

452 941

KOPĀ AKTĪVS:

963 771

790 145

PASĪVS

   

Akciju kapitāls

712 500

712 500

Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi

(11 305)

(43 394)

Pārskata gada peļņa

126 609

32 089

Kopā pašu kapitāls

827 804

701 195

Uzkrājumi

1 104

-

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

25 135

88 307

Nodokļi un citi kreditori

101 248

-

Nākamo periodu ieņēmumi

8 480

643

Kopā kreditori:

134 863

88 950

KOPĀ PASĪVS:

963 771

790 145

PARITATE COPY.GIF (130070 bytes)

A/s “SOLO-RĪGA”,

reģ.Nr.000304938,

bilance uz 2002.gada 31.decembri

Aktīvi

Latos

1. Pamatlīdzekļi

441 110

2. Apgrozāmie līdzekļi

207 923

3. Debitori

15 790

4. Naudas līdzekļi

4 540

5. Vērtspapīri

57 678

Kopā aktīvi

727 041

Pasīvi

 

1. Pašu kapitāls

641 311

2. Rezerves

2 472

3. Nesadalītā peļņa

 

3.1.iepriekšējo gadu

-183 185

3.2.pārskata gada

-1 112

4. Īstermiņa parādi

29 464

5. Ilgtermiņa parādi

238 091

Kopā pasīvi

727 041

Apstiprināta a/s “Solo-Rīga” akcionāru kopsapulcē 2003.gada 11.aprīlī.

Likvidējamās kredītiestādes a/s Banka “LAND”

bilance uz 2003.gada 31.martu,

reģistrācijas Nr.000308971,

Jūrmalā, Vidus prospektā 54/15, LV-2010

Aktīvi

Latos

Kase un koresp. konts Latvijas Bankā

1649

Prasības pret kredītiestādēm

177

Kredīti

47 246

Obligācijas, akcijas un citi vērtspapīri

2526

Pamatlīdzekļi

2223

Pārējie aktīvi

46 336

Aktīvi pārvaldīšanā

70 440

Kopā aktīvi

170 597

Pasīvi

 

Saistības pret kredītiestādēm

334 090

Noguldījumi

770 394

Pārējās saistības

108 943

Pasīvi pārvaldīšanā

70 440

Pakārtotās saistības (subordinētais kapitāls)

80 419

Kapitāls un rezerves

- 1 193 689

apmaksātais pamatkapitāls

2 125 814

rezerves kapitāls

195 856

iepriekšējo gadu auditētā peļņa

-3 525 521

tekošā gada peļņa

10 162

Kopā pasīvi

170 597

Likvidācijas izdevumi martā

22

Darbiniekiem izmaksātā darba alga

3

Pārējie uzturēšanas izdevumi

19

Atgūtie aktīvi martā

1456

Administratora - SIA “Grāmatvedības aģentūra” - pilnvarotā pārstāve

zv.adv. Viktorija Portere

Revidentu ziņojums

A/s “Māras banka” akcionāriem:

Mēs esam veikuši a/s “Māras banka” (“Banka”) klāt pievienotās 2002.gada 31.decembra bilances un ar to saistītā peļņas un zaudējumu aprēķina par gadu, kas noslēdzās 2002.gada 31.decembrī, revīziju. Revīziju par gadu, kas noslēdzās 2001.gada 31.decembrī, veica cits revidents, kura 2002.gada 15.februāra ziņojums sniedza atzinumu bez piezīmēm par šiem finanšu pārskatiem. 2003.gada 28.februārī mēs sniedzām savu atzinumu par 2002.gada finanšu pārskatiem bez piezīmēm.

Mūsuprāt, informācija, kas atspoguļota pievienotajās saīsinātajās bilancēs uz 2002. un 2001.gada 31.decembri, saīsinātajos peļņas un zaudējumu aprēķinos, pašu kapitāla izmaiņu pārskatos un naudas plūsmas pārskatos par gadiem, kas noslēdzās 2002. un 2001.gada 31.decembrī, visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par bankas finanšu pārskatu, balstoties uz kuru tas tika sastādīts.

Deloitte & Touche Audits SIA

Licences Nr.43

 

Džastins Bankrofts

Ģenerāldirektors

Personas kods 2211XX-XXXXX

Rīga, Latvija

2003.gada 10.aprīlis

 

A/s “Māras banka”

Bilances uz 2002. un 2001.gada 31.decembri

   

2002

2001

 

Pielikumi

LVL

LVL

AKTĪVI

     

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

10

1,350,293

999,773

Prasības pret kredītiestādēm

11

3,801,063

2,431,016

Prasības uz pieprasījumu

 

714,383

2,431,016

Pārējās prasības

 

3,086,680

-

Kredīti

12

15,165,188

13,555,819

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

13

990,148

36,000

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

14

197,500

197,500

Pamatlīdzekļi

15

31,869

45,997

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi

16

165,716

113,438

Pārējie aktīvi

 

3,129

4,331

Kopā aktīvi

 

21,704,906

17,383,874

PASĪVI

     

SAISTĪBAS

     

Saistības pret kredītiestādēm

17

6,176,500

3,487,500

Termiņsaistības

 

6,176,500

3,487,500

Noguldījumi

18

10,612,492

8,955,238

Pieprasījuma noguldījumi

 

3,178,728

2,519,331

Termiņnoguldījumi

 

7,433,764

6,435,907

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

19

83,231

85,278

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

 

2,472

5,864

Dividendes

 

350,000

367,000

Pārējās saistības

 

602

86,003

Kopā saistības

 

17,225,297

12,986,883

KAPITĀLS UN REZERVES

     

Apmaksātais pamatkapitāls

20

3,500,000

3,500,000

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

 

979,609

896,991

Kopā kapitāls un rezerves

 

4,479,609

4,396,991

Kopā pasīvi

 

21,704,906

17,383,874

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

     

Galvojumi (garantijas)

 

8,013

-

Pārējās iespējamās saistības

 

309,476

166,660

2003.gada 28.februārī Bankas valdes un padomes vārdā finanšu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Bankas padomes priekšsēdētājs Nikolajs Sigurds Bulmanis

Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece Inga Gulbe

 

A/s “Māras Banka” peļņas un zaudējumu aprēķini par gadiem, kas noslēdzās

2002. un 2001.gada 31.decembrī

   

2002

2001

 

Pielikumi

LVL

LVL

Procentu ienākumi

3

1,576,814

1,546,978

Procentu izdevumi

4

(719,425)

(569,484)

NETO PROCENTU IENĀKUMI

 

857,389

977,494

Ienākumi no vērtspapīriem

 

20,152

-

Komisijas naudas ienākumi

5

182,434

177,906

Komisijas naudas izdevumi

 

(50,355)

(33,668)

Finansu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

6

29,564

58,495

Citi parastie ienākumi

 

411

2,025

KOPĀ IENĀKUMI

 

1,039,595

1,182,252

Administratīvie izdevumi

7,8

(458,278)

(431,193)

Pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

15

(31,286)

(50,391)

Citi parastie izdevumi

 

(31,324)

(18,141)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem

12

(54,137)

(225,734)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

12

38,852

61,486

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

 

503,422

518,279

Ienākuma nodoklis

9

(70,804)

(112,343)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

432,618

405,936

 

Peļņa uz vienu akciju

21

12.4

11.6

2003.gadā 28.februārī Bankas valdes un padomes vārdā finanšu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Bankas padomes priekšsēdētājs Nikolajs Sigurds Bulmanis

Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece Inga Gulbe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!