Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
IKGADĒJAIS FINANŠU LĪGUMS 2002.GADAM. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2003., Nr. 60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/73958

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

KONVENCIJA PAR EIROPAS KOPIENU FINANŠU INTEREŠU AIZSARDZĪBU

Vēl šajā numurā

17.04.2003., Nr. 60

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 04.02.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

IKGADĒJAIS FINANŠU LĪGUMS 2002.GADAM

Eiropas Kopienu Komisija, turpmāk tekstā “Komisija”, kas darbojas Eiropas Kopienas vārdā , turpmāk tekstā “Kopiena”

no vienas puses un

Latvijas Republika

no otras puses,

ko kopīgi apzīmē kā “Līgumslēdzējas puses”,

Ņemot vērā, ka

(1) Ar Padomes regulu (EC) Nr.1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmsiestāšanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā Centrālās un Austrumeiropas kandidātvalstīm pirmsiestāšanās periodā, ir izveidota Speciālā Iestāšanās Programma Lauksaimniecībai un Lauku Attīstībai (turpmāk tekstā “SAPARD”), kas nodrošina Kopienas finanšu ieguldījumu;1

(2) Latvijas Republikas iesniegtais plāns ticis apstiprināts kā Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Programma ar 2000. gada 25. oktobra lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EC) Nr.1268/1999 4.panta 5.punktu;

(3) 2001.gada 4.jūlijā ir noslēgts Daudzgadējais finanšu līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu Komisiju, kas darbojas Eiropas Kopienas vārdā, turpmāk tekstā Daudzgadējais finanšu līgums starp Kopienu un Latvijas Republiku, kura 2.pants nosaka, ka Kopienas finanšu saistības tiek noteiktas Ikgadējos finanšu līgumos;

(4) Ir nepieciešams noteikt Kopienas finanšu saistības 2002.gadam Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Programmas un tās grozījumu (turpmāk tekstā “Programma”) īstenošanai Latvijas Republikā, un noteikt šo saistību spēkā esamības termiņu. Ņemot vērā, ka Kopienas paplašināšanās var notikt 2002.gada finanšu saistību maksājumu spēkā esamības termiņā, tad, lai nodrošinātu atbilstošu pāreju no SAPARD instrumenta uz jebkuru jaunu lauku attīstības atbalsta formu Latvijas Republikai kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir noteikts termiņa ierobežojums jaunu līgumu slēgšanai starp SAPARD Aģentūru un ikvienu palīdzības saņēmēju. Tas ir noteikts, neietekmējot jebkura iespējamā Pievienošanās akta iznākumu;

(5) Ar 2001.gada 17.decembra Padomes regulas 2500/2001 12.panta 4.punktu tika grozīta regula 1268/1999, piešķirot fiziskām un juridiskām personām no Kipras, Maltas un Turcijas tiesības tikt uzaicinātām piedalīties konkursos un slēgt līgumus, tajā skaitā SAPARD ietvaros, uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visām Dalībvalstu un palīdzības saņēmējvalstu fiziskām un juridiskām personām. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt šo tiesību izmantošanu minētajās valstīs un piemērot tām tādus pašus nosacījumus, kādi tiek piemēroti visām Kandidātvalstīm;

(6) Ņemot vērā ārkārtējās dabas katastrofas, kas izraisīja plūdus 2002.gada augustā, gūto pieredzi un izteiktos komentārus kopš Daudzgadējā finanšu līguma parakstīšanas starp Latvijas Republiku un Kopienu, ir radusies nepieciešamība veikt citus noteiktus labojumus minētajā līgumā. Jo īpaši tas attiecas uz projektu atlases nosacījumu piemērošanu noteiktiem pasākumiem;

VIENOJAS PAR TURPMĀKO:

1.pants

Mērķis

Šis Līgums nosaka Kopienas finanšu saistības attiecībā pret Latvijas Republiku 2002.gadam. Līgums paredz grozījumus arī 2001.gada 25.janvārī parakstītajā Daudzgadējā finanšu līgumā.

2.pants

Saistības

Kopienas finanšu palīdzība 2002.gadam nepārsniedz 23.297.531 e. Šīs saistības ir spēkā vienīgi, lai īstenotu Programmu saskaņā ar Daudzgadējo finanšu līgumu starp Latvijas Republiku un Kopienu.

3.pants

Saistību termiņš

Komisija automātiski atsauc jebkuru 2.pantā noteikto saistību daļu, par kuru nav veikta iemaksa kontā vai par kuru tā nav saņēmusi pieņemamu maksājuma pieprasījumu vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim.

Neietekmējot Latvijas Republikas Pievienošanās akta iespējamos nosacījumus, tiek noteikts, ka pēc datuma, kad valsts slēdz līgumus par atbalsta formu lauku attīstībai Latvijas Republikai kā Eiropas Savienības dalībvalstij, starp SAPARD Aģentūru un jebkuru palīdzības saņēmēja nevar tikt slēgts neviens līgums, kas skar Kopienas finansējumu attiecībā uz šo Līgumu.

4.pants

Grozījumi Daudzgadējā finanšu līgumā

Izdarīt starp Latvijas Republiku un Komisiju noslēgtajā Daudzgadējā finanšu līgumā šādus grozījumus:

1. izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

8.pants

Kontaktpunkti

1. Korespondence saistībā ar jebkādiem jautājumiem Daudzgadējā finanšu līguma ietvaros un/vai Ikgadējo finanšu līgumu ietvaros, kas sagatavoti pamatojoties uz 2.pantu, kur nepieciešams, norādot Programmas numuru un nosaukumu, izņemot informāciju, kas ietverta F sadaļas 1.pielikumā, tiek adresēta:

 

Kopienai:

Commission of the European Communities

Directorate General Agriculture,

SAPARD Unit

Rue de la Loi 130, B - 1049 Brussels

Telephone: 00 32 2 296 73 37

Fax: 00 32 2 295 17 46

E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

 

Latvijas Republikai:

Nacionālā atbildīgā amatpersona

Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, LV – 1919

Rīga, Latvija

Telefons: 00 371 709 54 19

Fakss: 00 371 709 55 03.”

2. Korespondence saistībā ar informāciju, kas ietverta F sadaļas 1.pielikumā, Daudzgadējā finanšu līguma ietvaros un/vai Ikgadējo finanšu līgumu ietvaros, kas sagatavoti pamatojoties uz 2.pantu, kur nepieciešams, norādot Programmas numuru un nosaukumu, tiek adresēta:

 

Kopienai:

European Commission

European Anti-Fraud Office (OLAF)

Directorate C

30, Rue Joseph II

B - 1049 Brussels

 

Latvijas Republikai:

Nacionālā atbildīgā amatpersona

Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, LV – 1919

Rīga, Latvija

Telefons: 00 371 7095419

Fakss: 00 371 7095503.”

2. A sadaļā:

— izteikt 5.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Attiecībā uz investīcijām projektos, SAPARD Aģentūra nodrošina, ka jebkuram Programmas projektam no visiem avotiem piešķirtā sabiedriskā finansējuma kopsumma nepārsniedz 50% no kopējām attaisnotām izmaksām, izņemot tos infrastruktūras projektus, kas nenes ievērojamus neto ienākumus. Apmācības pasākumi šī punkta kontekstā ir uzskatāmi par cilvēkkapitālu nevis par investīcijām.”

— izteikt 8.panta 1.punkta (b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“(b) pamatojas uz palīdzības saņēmēja izdevumu deklarācijām, ko apliecina rēķinu oriģināli vai cita pamatojošā dokumentācija, ja, saskaņā ar Programmu, palīdzība nav uzskatāma par izdevumu funkciju. Minētajās deklarācijās ir jāiekļauj tikai izdevumi, vai, gadījumā, ja palīdzība nav izdevumu funkcija, notikumi, kas ir risinājušies ne agrāk kā tika noslēgts līgums, saskaņā ar kuru prasītājs kļūst par Programmas attiecīgā projekta palīdzības saņēmēju, izņemot tos, kas attiecas uz tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēti, ar to saistītiem pētījumiem un tehniskās palīdzības pasākumiem. Izdevumi nekādā gadījumā nedrīkst attiekties uz atlasītajiem projektiem, ne arī uz SAPARD Aģentūras vai tās vārdā ar palīdzības saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem, un ne arī uz izdevumiem, kas apmaksāti pirms datuma (datumiem), kas norādīts (norādīti) Komisijas lēmumā, uz kuru ir atsauce šīs sadaļas 3.panta 1.punktā, izņemot tehniskās palīdzības pasākumu ietvaros veiktās aktivitātes. Gadījumos, kad SAPARD Aģentūra nepatur rēķinu oriģinālus vai citu pamatojošo dokumentāciju, kas minēta šajā apakšpunktā, SAPARD Aģentūra nodrošina, ka tiek izveidotas kopijas un attiecīga kārtība, kas nodrošina oriģinālu pieejamību auditiem un pārbaudēm.”

— izteikt 10.panta 1.punkta (b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“(b) SAPARD Aģentūras veiktajām līdzekļu pārmaksām un parādiem, kurus SAPARD Aģentūra nav atguvusi, kā arī parādiem, kas nav tikuši piedzīti 2 gadu laikā no to iereģistrēšanas parādnieka virsgrāmatā, tiek piemērots kurss, kāds tas ir priekšpēdējā Komisijas darba dienā tajā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā pārmaksa vai parāds pirmo reizi tika konstatēts.”

— izteikt 14.panta 2.6. punktu šādā redakcijā:

“2.6. Valsts iestāžu noteikumi attiecībā uz pakalpojumu, darbu izpildes un piegāžu pasūtījumiem Latvijas Republikā ir saskaņoti ar norādījumiem, kas izklāstīti Komisijas rokasgrāmatā “Pakalpojumu, piegāžu un darbu izpildes līgumi, kas tiek slēgti kopienas sadarbības ietvaros ar trešajām valstīm2”. Tomēr tur iekļautā prasība par ex-ante apstiprinājumu no Komisijas puses nav jāpiemēro. Pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu iepirkumiem jābūt Kopienas izcelsmei, vai to valstu izcelsmei, uz kurām ir atsauce F sadaļas 8.punktā.”

 

— papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“16.pants

Ārkārtējas dabas katastrofas

1. Kā noteikts Padomes regulā 1268/1999, kurā veikti attiecīgi grozījumi, Komisijai ir tiesības, gadījumā, kad tā atzīst, ka Latvijas Republiku ir skārusi ārkārtēja dabas katastrofa un balstoties uz pamatotu Latvijas Republikas pieprasījumu, attiecīgajiem projektiem skartajā reģionā un noteiktajā laika periodā pieļaut augstākas Kopienas līdzfinansējuma likmes kopējam sabiedriskajam finansējumam nekā noteikts Programmā, taču nepārsniedzot 85%. Bez tam Komisija var pieļaut šādas atkāpes no Līguma šīs sadaļas noteikumiem:

a) kā noteikts Padomes regulā 1268/1999, kurā veikti attiecīgi grozījumi, 5.panta 6. un 7. punktā noteiktais 50% slieksnis var tikt paaugstināts līdz 75%;

b) 7.panta 5.punkta otrajā rindkopā, pieprasījumi papildus maksājumiem var tikt balstīti arī uz vajadzību, kuras izriet no ārkārtējās dabas katastrofas paredzamās ietekmes, novērtējuma;

c) 8.panta 1.punkta (b) apakšpunktā:

— prasība, ka palīdzības saņēmēja izdevumu deklarācijas apliecināmas ar saņemtajiem rēķiniem, var tikt aizstāta ar oficiālu SAPARD Aģentūras lēmumu atbalstīt konkrēto projektu. Šādu lēmumu pieņemšanas kritēriji tiek norādīti pamatotā lūgumā, kuru iesniedz Latvijas Republika, un, kuru apstiprina Komisija. Palīdzības saņēmējs apņemas laika periodā, kas nepārsniedz vienu gadu, iesniegt faktiskajai situācijai atbilstošas izdevumu deklarācijas, kā tas ir noteikts 8.panta 1.punkta (b) apakšpunktā. Neviens maksājums palīdzības saņēmējam attiecībā uz atkāpēm no noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20% no SAPARD Aģentūras apstiprinātā ieguldījuma kopējām izmaksām un ikviens šāds maksājums ir pakļauts atbilstošām garantijām;

— nosacījums, kas ierobežo izdevumu deklarācijas attiecībā uz notikumiem, kas risinājušies ne agrāk kā līguma noslēgšanas datumā, saskaņā ar kuru prasītājs kļūst par palīdzības saņēmēju, jāaizstāj ar ierobežojumu — ne agrāk kā datumā, kad norisinājusies ārkārtējā dabas katastrofa;

d) 14.panta 2.6.punktā noteiktais pienākums saskaņot valsts iestāžu veiktos pakalpojumu, darbu un piegāžu iepirkumus ar Komisijas rokasgrāmatu, var tikt aizstāts ar mazāk apgrūtinošiem nosacījumiem, tajā skaitā ar tiem, kas pieļauj sarunu vešanas procedūras, kur institūcijas konsultējas ar izvēlētajiem piegādātājiem un vienojas ar kādu vai vairākiem no viņiem par līguma nosacījumiem.”

3. B sadaļā:

— papildināt 4.pantu ar punktu šādā redakcijā:

“6. Gadījumā, kad Komisija konstatē, ka Latvijas Republiku ir skārusi ārkārtēja dabas katastrofa, tai ir tiesības, balstoties uz pamatotu Latvijas Republikas pieprasījumu, attiecīgajiem projektiem skartajā reģionā un noteiktajā laika periodā pieļaut atkāpes no 2(e), 3(b), un 3(c) punktos un augstākminētajā 4.punktā iekļautajiem noteikumiem.”

— izteikt 6.panta 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2. Uzraudzība tiek veikta, vadoties pēc attiecīgajiem fiziskajiem, vides un finansiālajiem rādītājiem. Šie uzraudzības rādītāji, kas attiecas uz Programmā ieguldītajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem, ir atbilstoši konkrētās palīdzības specifiskajam raksturam, tās mērķiem un sociāli ekonomiskajai, strukturālajai un vides situācijai Latvijas Republikā.”

— papildināt 8.panta 5.punkta (c) apakšpunktu ar rindkopu šādā redakcijā:

“(v) informācija, lai parādītu, ka Latvijas Republikā pieejamais finansējums nav aizstāts ar Kopienas naudas līdzekļiem.”

4. papildināt C sadaļu ar pantu šādā redakcijā:

8.pants

Eiropas Līgumi

Latvijas Republika nodrošina, ka jebkuram sabiedriskajam finansējumam, kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci, veicinot SAPARD atbalstītus noteiktus pasākumus vai noteiktu preču ražošanu, kuri skar citus ražojumus nevis Eiropas Līguma III virsrakstā, II un III nodaļās minētos, tiek ņemts vērā Eiropas Līguma 643 pants.”

5. Papildināt D sadaļas formu D-1 ar tabulu A1 šī Līguma 3.pielikuma redakcijā.

6. F sadaļā:

— izteikt 8.punkta kolonnā (e) noteikto valstu uzskaitījumu šādā redakcijā:

“Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Kipra, Malta un Turcija.”

— izteikt 7.3.apakšpunkta kolonnas (e) 7.3.1.sadaļu šādā redakcijā:

“7.3.1. Divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām Latvijas Republika ziņo Komisijai par jebkurām neatbilstībām, saistībā ar kurām ir tikusi veikta sākotnējā administratīvā vai tiesas izmeklēšana. Ziņojums tiek iesniegts saskaņā ar šīs sadaļas 1.pielikumā pievienoto formu.”

— izteikt 7.5.apakšpunkta kolonnas (e) 7.5.1.sadaļu šādā redakcijā:

“7.5.1. Divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām Latvijas Republika, izmantojot šīs sadaļas 1.pielikumā pievienoto formu un, atsaucoties uz jebkuru agrāk saskaņā ar 7.3. apakšpunktu sagatavotu ziņojumu, informē Komisiju par procedūrām, kas ieviestas pēc visu iepriekš konstatēto neatbilstību atklāšanas, kā arī par to rezultātā notikušajām svarīgajām izmaiņām.”

— Papildināt Daudzgadējā finanšu līguma F sadaļu ar 1.pielikumu šī Līguma 1.pielikuma redakcijā.

5.pants

Līguma stāšanās spēkā

Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad abas Līgumslēdzējas puses ir viena otrai paziņojušas par visu ar tā noslēgšanai nepieciešamo formalitāšu pabeigšanu.

6.pants

Parakstīšana

Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu valodā un latviešu valodā. Tikai Līguma teksts angļu valodā ir uzskatāms par autentisku.

Parakstīts Briselē, 2003.gada 4.februārī.

 

No Eiropas Kopienu Komisijas puses:

 

 

Franz FISCHLER

Komisijas loceklis

No Latvijas Republikas puses:

 

 

Inguna SUDRABA

Finanšu ministrijas

Valsts sekretāres vietniece

Nacionālā atbildīgā amatpersona

1 OJ No. L 161, 26.6.1999, p. 87–93.

2 SEC 1999 1801/2.

3 OJ L 026, 02.2.1998, p. 0003–0255.

 

 

1.pielikums

KONFIDENCIĀLS Lietas Nr: MS/XX/XXX/S/X

CETURKŠŅA ZIŅOJUMS PAR NEATBILSTĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ SPECIĀLO IESTĀŠANĀS PROGRAMMU LAUKSAIMNIECĪBAI UN LAUKU ATTĪSTĪBAI (SAPARD) KĀ PIEPRASĪTS DAUDZGADĒJĀ FINANŠU LĪGUMA SADAĻĀS

F-7.3 UN F-7.5

 

ZIŅOJUMA IDENTIFIKĀCIJA

Kandidātvalsts:

Lietas numurs: XX/XX/XXX/S/04

Ceturksnis: XX/XX5

Nosūtīšanas datums:

Izpildinstitūcija Kandidātvalstī:

Kontaktpunkts: Nosaukums: Telefons:

Fakss: e-pasts:

4 Izņemot pēdējo ciparu, lietas numurs saglabājas tāds pats, un tas veidojas no: kandidātvalsts koda/gada/trīs ciparu lietas numura/S, kas apzīmē SAPARD/0, kas apzīmē sākotnēji sastādīto ziņojumu, 1 — pirmo precizēto variantu, 2 — otro precizēto variantu utt., piem., PO/02/001/S/0

5 Divi cipari veidojas no gada skaitļa, un divi — no ceturkšņa, piem., 0203, 0206, 0209, 0212

 

 

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR NEATBILSTĪBU

1. Darbības apraksts

1.1 Programmas nosaukums:

1.2 Komisijas lēmums, kas apstiprina programmu:

1.3 Pasākuma nosaukums un projekta virsraksts:

1.4 Kandidātvalsts projekta numurs:

 

2. Pārkāptais nosacījums

2.1 Pārkāptais Kopienas nosacījums:

2.2 Pārkāptais nacionālais nosacījums:

3. Datums, kad saņemta pirmā informācija, kas norāda uz aizdomām par neatbilstību:

3.1 Pirmās informācijas, kas norāda uz aizdomām par neatbilstību, avots:

4. Veids, kādā neatbilstība tika atklāta:

5. Neatbilstības veids

5.1 Veids, kādā neatbilstība ir radusies:

5.2 Vai šādā veidā neatbilstība ir radusies pirmo reizi? Jā ( ) Nē ( )

5.3 Ja jā, vai ir nosūtīts paziņojums saskaņā ar Daudzgadējā finanšu līguma Sadaļu F- 7.4?

6. Vai ir iesaistītas citas valstis? Jā ( ) Nē ( )

6.1 Ja jā, vai ir nosūtīts paziņojums saskaņā ar Daudzgadējā finanšu līguma Sadaļu F-7.4?

Jā ( ) Datums un atsauce: Nē ( ) Nav zināms ( )

7. Neatbilstības laika periods

7.1 Datums vai laika periods, kad neatbilstība radās :

8. Institūcijas vai iestādes

8.1 Institūcijas vai iestādes, kas sagatavoja oficiālo ziņojumu par neatbilstību:

8.2 Institūcijas vai iestādes, kas atbildīgas par tālāku administratīvo vai tiesisko rīcību:

9. Datums, kurā tika sagatavots oficiālais ziņojums par neatbilstību:

10. Informācija par iesaistītajām fiziskām un juridiskām personām

10.1 Fiziskās personas:

— Uzvārds:

— Vārds:

— Adrese:

— Pasta indekss:

— Pilsēta:

— Valsts:

— Ieņemamais amats:

10.2 Juridiskās personas:

— Nosaukums:

— Juridiskā adrese:

— Pasta indekss:

— Valsts:

 

FINANSIĀLIE ASPEKTI

11. Kopējā summa un sadalījums pa finansēšanas avotiem

11.1 Darījuma kopējā summa:

11.2 Kopienas finansējums:

11.3 Kandidātvalsts finansējums:

12. Izdevumu, kas atzīti par neatbilstošiem, veids un summa

12.1 Izdevumu veids:

12.2 Izdevumu kopējā summa:

12.3 Kopienas izdevumi:

12.4 Kandidātvalsts izdevumi:

13. Summa, kas neatbilstības neatklāšanas gadījumā tiktu nepareizi samaksāta:

14. Finansiālās sekas

14.1 Izdevumu summa, kas saskaņā ar 12.2 punktu vēl nav samaksāta:

Summa no ES:

Summa no Kandidātvalsts:

15. Atgūšanas iespējas:

16. Kopējā atgūtā summa:

16.1 Kopienas daļa:

16.2 Kandidātvalsts daļa:

17. Kopējā atgūstamā summa:

17.1 Kopienas daļa:

17.2 Kandidātvalsts daļa:

18. Saskaņā ar Daudzgadējā finanšu līguma Sadaļu F – 7.5.2 sagatavotā speciālā ziņojuma datums:

 

PROCESU STADIJA

19. Kandidātvalsts rīcība

19.1 Pagaidu pasākumi:

20. Administratīvie procesi:

21. Tiesu procesi:

22. Atteikšanās iemesli īstenot atgūšanas procesu:

22.1 Vai Komisija tika informēta pirms lēmuma pieņemšanas par atteikšanos īstenot atgūšanas procesu?

Jā ( ) datums un atsauce, Nē ( ), Nav zināms ( )

23. Vai ir notikusi atteikšanās īstenot kriminālas procedūras?

Jā ( ) Nē ( ) Nav zināms ( )

24. Procesu pārtraukšana

24.1 Vai Komisija ir tikusi informēta par administratīvajiem vai tiesas lēmumiem, vai galvenajiem ar tiem saistītajiem aspektiem attiecībā uz procesu pārtraukšanu saskaņā ar Daudzgadējā finanšu līguma Sadaļu F – 7.5.1:

Jā ( ) datums un atsauce Nē ( ), Nav zināms ( )

25. Piemērotie soda veidi (administratīvie un/vai tiesiskie):

26. Papildu piezīmes:

2-1-52L COPY.GIF (170263 bytes)

2-2-52L COPY.GIF (92756 bytes)

3-52L COPY.GIF (78613 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!