Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2003. gada 27. marta likums "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.04.2003., Nr. 58 https://www.vestnesis.lv/ta/id/73848-grozijumi-zemesgramatu-likuma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Konvencija civilprocesa jautājumos

Vēl šajā numurā

15.04.2003., Nr. 58

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 27.03.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 16.panta 1.punkta “a” apakšpunktu ar vārdiem “kā arī skaitliski norādot īpašnieka daļas apmēru”.

2. 23.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdu “piecās” ar vārdu “sešās”;

papildināt pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) lūgumam pievienotos dokumentus un samaksāto nodevu apmēru;”;

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5.punktu attiecīgi par 5. un 6.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“5) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datumu un norādi, vai lūgums apmierināts pilnībā vai daļēji vai atstāts bez izskatīšanas vai ievērības (76. un 82.p.);

6) atzīmes par pieņemto lēmumu un paziņojuma nosūtīšanu nostiprinājuma lūguma iesniedzējam (125.p).”

3. Izslēgt 24. un 25.pantu.

4. Papildināt 47.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tiesneša lēmuma datumu.”

5. Izteikt ceturtās nodaļas pirmās apakšnodaļas nosaukumu un 56.pantu šādā redakcijā:

“Pirmā apakšnodaļa

Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi

56. Nostiprinājuma lūgumiem jābūt rakstveidā.

Laulāto mantisko attiecību reģistra paziņojumus par nekustamo mantu attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai var nosūtīt elektroniskā formā. Paziņojuma parakstīšanas, iesniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.”

6. Aizstāt 60.panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāapliecina šo personu rīcības spēja” ar vārdiem “Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu”.

7. 61.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības, — oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā. Nostiprinājuma lūgumam nepievieno dokumentu, kas apliecina to juridisko personu pārstāvības tiesības, kuras ir reģistrētas komercreģistrā;”;

papildināt panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti).”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim ir pienākums līdz lēmuma pieņemšanai ieskatīties komercreģistrā, atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma ieskatīšanās datumu, ja nostiprinājuma lūgumu iesniedz komercreģistrā reģistrēta juridiskā persona.”

8. Papildināt 62.panta ievaddaļu pēc vārdiem “kā arī uzrādāmi tehniskās inventarizācijas dokumenti” ar vārdiem “un iesniedzamas inventarizācijas lietu kopijas vai izraksti no inventarizācijas lietām, kurās dots ēku (būvju) raksturojums un novērtējums”.

9. 64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) uz notariālo aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās (mantojuma apliecību);

3) uz notariālo aktu par pārdzīvojušā laulātā mantas daļu (apliecība par laulātā mantas daļu);”;

uzskatīt līdzšinējo 2., 3. un 4.punktu attiecīgi par 4., 5. un 6.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzētajā gadījumā iesniedz notariālo aktu grāmatas izrakstu, 4.punktā paredzētajā gadījumā — dokumenta norakstu, ko apliecinājusi tā zemesgrāmatu nodaļa, kurā atrodas oriģināls, 5.punktā paredzētajā gadījumā — tiesas izdotu likumīgā spēkā nākuša sprieduma vai lēmuma norakstu vai to izpildīšanai izsniegto izpildu rakstu, bet 6.punktā paredzētajā gadījumā — administratīvas iestādes izdotu lēmuma norakstu.”

10. Aizstāt 68.panta 2.punktā vārdu “apliecina” ar vārdu “pārbauda”.

11. Aizstāt 69., 70. un 71.pantā vārdus “zemesgrāmatu nodaļas sekretārs” ar vārdiem “zemesgrāmatu nodaļas darbinieks”.

12. 71.pantā:

papildināt pantu pēc vārda “numuru” ar vārdiem “to atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma”;

papildināt pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi, kas saņemti zemesgrāmatu nodaļā pa pastu pēc pieņemšanas laika beigām, atzīstami par saņemtiem nākamajā darba dienā.”

13. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

“72. Nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri tādā secībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu (73.–75.p.).

Nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 15 dienu laikā. Sarežģītās lietās zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.”

14. Aizstāt 74.pantā vārdus “saņemti nodaļā pa pastu” ar vārdiem “saņemti nodaļā pa pastu līdz pieņemšanas laika beigām”.

15. Papildināt 76.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūguma iesniedzējs var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā papildinājumu.

Par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez izskatīšanas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, ko kopā ar nostiprinājuma lūgumam pievienotajiem dokumentiem nosūta nostiprinājuma lūguma iesniedzējam.”

16. Izslēgt 85. un 86.pantu.

17. Aizstāt 98.pantā vārdus “no lēmuma pasludināšanas” ar vārdiem “no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu”.

18. 99.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uz sūdzētāja lūgumu atzīmē” ar vārdiem “pēc sūdzētāja lūguma atzīmes veidā ieraksta”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja sakarā ar sūdzību zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums ir atcelts un nostiprinājuma lūgums nodots jaunai izskatīšanai, tas atkārtoti reģistrējams nostiprinājuma žurnālā un izskatāms vispārējā kārtībā. Ja nostiprinājuma lūguma iesniedzējs līdz ar blakus sūdzību iesniedzis tikai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izgatavotās dokumentu kopijas, pēc nostiprinājuma lūguma atkārtotas reģistrācijas viņš uzaicināms iesniegt dokumentu oriģinālus.

Ja zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums atstāts negrozīts, zemesgrāmatu nodaļa tiesas lēmuma norakstu nosūta sūdzības iesniedzējam, kā arī pievieno to nekustamā īpašuma lietai.”

19. Papildināt 106.pantu pēc vārdiem “zemesgrāmatu lietās” ar vārdiem “par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu veiktajām darbībām”.

20. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

“107. Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu — 15 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu — 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu — 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu — 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības — 1 latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami saskaņā ar šā panta 3.punktu, bet citi — saskaņā ar 4.punktu, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

No kancelejas nodevas samaksas atbrīvojamas valsts drošības iestādes, Valsts kontrole, Ģenerālprokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par šā likuma 45.pantā minēto atzīmju nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu, kā arī par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.”

21. Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110. Šā likuma 107.panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz zemesgrāmatu nodaļas arhīvā glabājamām grāmatām un lietām, kā arī valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.”

22. 111.pantā:

izslēgt vārdus “85.panta otro, trešo un ceturto daļu”;

aizstāt skaitļus un vārdu “100.—105.pantu” ar skaitļiem un vārdu “101.—105.pantu”.

23. Izslēgt 112. un 118.pantā vārdus “nekustamo īpašumu lietas”.

24. Papildināt 113.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Visas zemesgrāmatu nodaļas ved kopīgu nostiprinājuma žurnālu, kurā nostiprinājuma lūgumi tiek ierakstīti to saņemšanas dienā (71.p.).

Visās zemesgrāmatu nodaļās tiek uzturēta vienota zemesgrāmatu nodalījumu uzskaite. Jauni nodalījumu numuri tiek piešķirti hronoloģiskā secībā, vadoties no laika, kad pieņemts attiecīgs zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums.”

25. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja ir Tieslietu ministrija.”

26. Papildināt 117.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja nostiprinājuma lūgumā vai pievienotajos dokumentos norādītie dati ir pretrunā ar elektroniski iegūtajiem datiem, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis tos vērtē atbilstoši 77.panta 4.punktam.”

27. Izslēgt 120.pantu.

28. Papildināt 125.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Paziņojumu nostiprinājuma lūguma iesniedzējam nosūta pēc viņa norādītās adreses. Persona, kas nepareizi norādījusi savu adresi vai nav paziņojusi par tās maiņu, nevar aizbildināties ar to, ka nav saņēmusi paziņojumu, kas tai nosūtīts uz norādīto adresi. Par paziņojuma nosūtīšanu izdarāma atzīme nostiprinājuma žurnālā.”

29. Papildināt 128.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Pēc nostiprinājuma lūguma iesniedzēja ieskata viņam var izsniegt zemesgrāmatu apliecību, kurā norāda tikai ziņas par nekustamo īpašumu, tā sastāvu un attiecīgo tiesneša lēmumu.”

30. 132.pantā:

izslēgt otrās daļas otrajā teikumā vārdus “un pienācīgo nodevu samaksāšanu”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Pirms tādu darījumu apliecināšanas, kuru priekšmets ir zemesgrāmatā ierakstītas vai ierakstāmas tiesības, kā arī pirms nostiprinājuma lūguma apliecināšanas notāram ir pienākums ieskatīties valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas attiecīgajā nodalījumā.”

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumos par kriminālprocesuālajā kārtībā izdarītu nekustamā īpašuma arestu zemesgrāmatā, pamatojoties uz procesa virzītāja lēmumu par aresta uzlikšanu mantai, ierakstāma ķīlas atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā mantiskā prasība, un aizlieguma atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā īpašuma tiesību pāreja vai mantas konfiskācija.

8. Šā likuma 61.panta pirmās daļas 5.punkta otrais teikums un trešā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.septembrī.”

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 27.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003.gada 29.aprīli.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!