Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.04.2003., Nr. 58 https://www.vestnesis.lv/ta/id/73787

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi valsts un pašvaldību vajadzībām

Vēl šajā numurā

15.04.2003., Nr. 58

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

BALTIKUMS COPY.GIF (247314 bytes)

Neatkarīgo revidentu ziņojums

A/s “Latvijas Biznesa banka” akcionāriem:

Mēs esam veikuši a/s “Latvijas Biznesa banka” (“Banka”) klātpievienoto 2002. un 2001.gada 31.decembra bilanču un ar tām saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskatu revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīzijas saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktās revīzijas dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, Bankas finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz 2002. un 2001.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2002. un 2001.gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Latvijas likumdošanas prasībām.

 

Deloitte & Touche Audits SIA Licences Nr.43

 

Džastins Bankrofts, ģenerāldirektors

Personas kods 2211XX-XXXXX

Rīga, Latvija 2003.gada 7.martā Irina Saksaganska

Zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.41

Personas kods 0108XX-XXXXX

 

BIZNESA BANKA COPY.GIF (2111 bytes)

A/s “Latvijas Biznesa banka”

Bilances par gadiem,

kas noslēdzās 2002. un 2001.gada 31.decembrī

 

2002

2001

Aktīvi

LVL ‘000

LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

753

361

Prasības pret kredītiestādēm

5,668

3,313

prasības uz pieprasījumu

4,127

2,913

pārējās prasības

1,541

400

Kredīti

11,552

4,617

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

805

406

valsts parāda vērtspapīri

589

102

pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

216

304

Nemateriālie aktīvi

41

44

Pamatlīdzekļi

863

647

Pārējie aktīvi

61

19

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

305

162

Kopā aktīvi

20,048

9,569

Pasīvi

   

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

4,620

14

saistības uz pieprasījumu

18

14

termiņsaistības

4,602

-

Noguldījumi

10,826

5,135

pieprasījuma noguldījumi

5,776

1,427

termiņnoguldījumi

5,050

3,708

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

252

140

Pārējās saistības

2

-

Pakārtotās saistības

202

2,169

Kopā saistības

15,902

7,458

Kapitāls un rezerves

   

Apmaksātais pamatkapitāls

4,900

3,000

Akciju emisijas uzcenojums

20

20

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

95

58

Iepriekšējo gadu zaudējumi

(967)

(983)

Pārskata gada peļņa

98

16

Kopā kapitāls un rezerves

4,146

2,111

Kopā pasīvi

20,048

9,569

Ārpusbilances posteņi

   

Galvojumi (garantijas)

53

22

Pārējās iespējamās saistības

408

79

Kopā ārpusbilances posteņi

461

101

2003.gada 7. martā Bankas padome un valde apstiprināja gada pārskatu un Bankas vārdā tos parakstīja:

 

Georgijs Dragiļevs, valdes priekšsēdētājs

Aleksejs Sitņikovs, padomes priekšsēdētājs

Jeļena Kapitonova, galvenā grāmatvede

Tiek publicēts saīsināts pārskats, pilns gada pārskats brīvi pieejams kredītiestādē Rīgā, Antonijas ielā 3.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!