Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
STATŪTI Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.02.2003., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/71963

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

VIENOŠANĀS PROTOKOLS PAR LIKUMA IZPILDI STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBU

Vēl šajā numurā

28.02.2003., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 26.10.1956.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

STATŪTI

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra

I pants. Aģentūras izveidošana

Puses, kas parakstījušas šos Statūtus, izveido Starptautisko atomenerģijas aģentūru (turpmāk saukta par “Aģentūru”) saskaņā ar tālāk dotajiem nosacījumiem.

II pants. Mērķi

Aģentūra cenšas paātrināt un paplašināt atomenerģijas izmantošanu miera, veselības un labklājības veicināšanai visā pasaulē. Savu iespēju robežās tā nodrošina, lai palīdzība, ko tā sniedz, vai kas tiek sniegta saskaņā ar tās pieprasījumu vai tās uzraudzībā vai kontrolē, netiktu izmantota jebkādos militāros nolūkos.

III pants. Funkcijas

A. Aģentūra ir pilnvarota:

1. veicināt un atbalstīt pētniecību, attīstību un praktisko pielietojumu atomenerģijas izmantošanai mieram visā pasaulē; darboties kā vidutājai, lai nodrošinātu vienu Aģentūras dalībvalsti ar otras sniegtajiem pakalpojumiem, piegādātajiem materiāliem, aparatūrām vai iekārtām gadījumā, ja tai tiek izteikts šāds lūgums; kā arī veikt jebkuru operāciju vai sniegt pakalpojumus, kas būtu lietojami atomenerģijas izmantošanai mieram pētniecībā, attīstībā un praktiskā pielietošanā;

2. saskaņā ar šiem Statūtiem nodrošināt pakalpojumus, materiālus, iekārtas un aparatūras, lai apmierinātu vajadzības pētniecībā atomenerģijas jomā, atomenerģijas mieram attīstību un praktisku pielietošanu, ieskaitot elektroenerģijas ražošanu, ar pienācīgu pasaules mazattīstīto rajonu vajadzību ievērošanu;

3. veicināt zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu par atomenerģijas izmantošanu mieram;

4. veicināt zinātnieku un ekspertu apmaiņu un apmācību atomenerģijas izmantošanā mieram;

5. izveidot un piemērot garantijas, kas izveidotas, lai nodrošinātu, ka speciālie skaldmateriāli un citi materiāli, pakalpojumi, aparatūra, iekārtas un informācija, ko Aģentūra padarījusi pieejamu vai kas padarīta pieejama saskaņā ar tās lūgumu, tās uzraudzībā vai kontrolē, netiktu izmantota militāriem nolūkiem; kā arī pielietot šīs garantijas, pēc pušu pieprasījuma, attiecībā uz jebkuru divpusēju vai daudzpusēju vienošanos, vai, pēc valsts pieprasījuma, attiecībā uz jebkuru tās aktivitāti atomenerģijas jomā;

6. nodibināt un pielietot, konsultējoties vai, atbilstošos gadījumos, sadarbojoties ar Apvienoto Nāciju kompetentām institūcijām un ar ieinteresētajām specializētajām iestādēm, drošības normas veselības aizsardzībai un kaitējuma dzīvībai un īpašumam samazināšanai (ieskaitot atbilstošās normas darba apstākļiem) un nodrošināt šo normu pielietošanu gan savā darbībā, gan arī darbībās, kuros tiek izmantoti materiāli, pakalpojumi, iekārtas, aparatūra un informācija, ko Aģentūra padarījusi pieejamu vai kas padarīta pieejama saskaņā ar tās lūgumu, tās uzraudzībā vai kontrolē; un nodrošināt šo standartu pielietošanu, pēc pušu pieprasījuma, darbiem saskaņā ar jebkuru divpusēju vai daudzpusēju vienošanos, vai pēc valsts pieprasījuma, attiecībā uz jebkuru tās aktivitāti atomenerģijas jomā;

7. iegādāties vai izveidot jebkuras iekārtas, rūpnīcas un aparatūras, kas lietojamas veicot tai pilnvarotās funkcijas, ja attiecīgajā rajonā esošās iekārtas, rūpnīcas un aparatūras ir nepietiekamas, vai arī to izmantošana nav iespējama pie apmierinošiem nosacījumiem.

B. Izpildot savas funkcijas, Aģentūra:

1. veic savu darbību saskaņā ar Apvienoto Nāciju mērķiem un principiem, lai veicinātu mieru un starptautisko sadarbību un atbilstoši Apvienoto Nāciju politikai, sekmējot atbruņošanās, kas nodrošināta ar garantijām, nodibināšanu visā pasaulē, kā arī atbilstoši jebkuriem starptautiskiem nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar tādu politiku;

2. nodibina kontroli pār Aģentūras saņemtajiem speciālajiem skaldmateriāliem, lai nodrošinātu, ka šie materiāli tiek izmantoti tikai miera vajadzībām;

3. sadala savus resursus tā, lai nodrošinātu to efektīvu izmantošanu un vislielāko iespējamo kopējo labumu visos pasaules rajonos, ievērojot pasaules mazattīstīto rajonu īpašās vajadzības;

4. ik gadu iesniedz atskaiti par savu darbību Apvienoto Nāciju Ģenerālai Asamblejai un, kad tas ir vajadzīgs, Drošības Padomei. Ja saskaņā ar Aģentūras darbību rodas jautājumi, kas ir Drošības Padomes kompetencē, tad Aģentūra informē par to Drošības Padomi, uz kuru ir uzlikta galvenā atbildība par starptautiskā miera un drošības uzturēšanu, kā arī var veikt pasākumus, kuriem tā ir pilnvarota saskaņā ar šiem Statūtiem, ieskaitot pasākumus, kas paredzēti XII nodaļas C punktā;

5. sniedz pārskatus Apvienoto Nāciju Ekonomiskajai un Sociālajai Padomei un citām tās institūcijām par jautājumiem, kas ietilpst šo institūciju kompetencē.

C. Izpildot savas funkcijas, Aģentūra nesaista palīdzības sniegšanu dalībvalstij ne ar kādiem politiskiem, ekonomiskiem, militāriem vai citiem nosacījumiem, kas neatbilst šiem Statūtiem.

D. Aģentūras darbība tiek veikta, ievērojot valstu suverēnās tiesības, šos Statūtus un nolīgumus, kas noslēgti starp valsti vai valstu grupu un Aģentūru saskaņā ar šiem Statūtiem.

IV pants. Dalībvalstis

A. Sākotnējie Aģentūras locekļi ir tās Apvienoto Nāciju vai jebkuras specializētās iestādes dalībvalstis, kas parakstījušas šos Statūtus 90 dienu laikā pēc tam, kad tie atvērti parakstīšanai, un nodevušas glabāšanā ratifikācijas dokumentu.

B. Citi Aģentūras locekļi ir tās valstis, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Apvienoto Nāciju vai [tās] specializēto iestāžu locekļi, kuras nodevušas glabāšanā dokumentu par šo Statūtu akceptēšanu, pēc tam kad to dalība ir apstiprināta Ģenerālajā konferencē saskaņā ar Pārvaldnieku valdes rekomendācijām. Rekomendējot un apstiprinot Valsti dalībai, Pārvaldnieku valde un Ģenerālajā konference nosaka, vai Valsts ir spējīga un vēlas izpildīt saistības, ko uzliek dalība Aģentūrā, veltot pienācīgu uzmanību tās spējai un gatavībai darboties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Hartas mērķiem un principiem.

C. Aģentūra balstās uz visu tās dalībvalstu suverēnas vienlīdzības principu un visi tās locekļi, lai nodrošinātu visiem tiesības un priekšrocības, kas izriet no dalības, izpilda ar patiesu godprātību saistības, ko uzņēmušies saskaņā ar šiem Statūtiem.

V pants. Ģenerālā konference

A. Ģenerālā konference, kura sastāv no visu Aģentūras dalībvalstu pārstāvjiem, sanāk kārtējās ikgadējās sesijās, kā arī īpašās sesijās, kuras var sasaukt Ģenerāldirektors uz Pārvaldnieku valdes vai Aģentūras dalībvalstu vairākuma pieprasījumu. Sesijas notiek Aģentūras Galvenajā mītnē, ja vien Ģenerālā konference nepieņem citu lēmumu.

B. Šādās sesijās katru Aģentūras dalībvalsti pārstāv viens delegāts, kuru var pavadīt vietnieki un padomnieki. Par izdevumiem, kuri ir saistīti ar tās vai citas delegācijas piedalīšanos sesijā, ir atbildīga attiecīgā Aģentūras dalībvalsts.

C. Ikvienas Ģenerālās konferences sesijas sākumā ievēl Priekšsēdētāju un citas amatpersonas. Viņi pilda savus pienākumus līdz sesijas beigām. Ģenerālā konference izstrādā savus procedūras noteikumus, ņemot vērā šo Statūtu prasības. Ikvienai Aģentūras dalībvalstij ir viena vēlēšanu balss. Lēmumus attiecībā par XIV panta H punkta, XVIII panta C punkta un XIX panta B punkta izpildi ar divām trešdaļām balsu vairākumu no klātesošo un balsojošo skaita. Lēmumus citos jautājumos, tai skaitā, par tādu īpašu jautājumu kategoriju noteikšanu, kuru izlemšanai nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums, pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo un balsojošo skaita. Divas trešdaļas visu Valdes locekļu sastāda kvorumu.

D. Ģenerālā konference ir tiesīga apspriest jebkurus jautājumus un lietas, kas ietverti šajos Statūtos, vai arī kas attiecas uz jebkuras šajos Statūtos paredzētās institūcijas pilnvarām vai funkcijām, kā arī sniegt Aģentūras dalībvalstīm un Valdei rekomendācijas visos šādos jautājumos vai lietās.

E. Ģenerālā konference:

1. ievēl Pārvaldnieku valdes locekļus saskaņā ar VI pantu;

2. apstiprina valstu uzņemšanu Aģentūrā saskaņā ar IV pantu;

3. aptur dalībvalstu privilēģiju un tiesību darbību saskaņā ar XIX pantu;

4. izskata Valdes gada atskaiti;

5. saskaņā ar XIV pantu apstiprina Pārvaldnieku valdes iesniegto Aģentūras budžetu vai arī atgriež to Valdei kopā ar rekomendācijām attiecībā uz budžetu vai arī tā daļām atkārtotai iesniegšanai Ģenerālajai konferencei;

6. saskaņā ar vienošanos starp Aģentūru un Apvienoto Nāciju Organizāciju apstiprina Apvienoto Nāciju Organizācijai iesniedzamās atskaites, izņemot XII panta C punktā minētās atskaites, vai arī atgriež tās Valdei kopā ar savām rekomendācijām;

7. apstiprina jebkuru vienošanos vai jebkuras vienošanās, kuras ir noslēgtas starp Aģentūru un Apvienoto Nāciju Organizāciju un citām organizācijām, kā to paredz XVI pants, vai arī tās kopā ar savām rekomendācijām atgriež Valdei atkārtotai iesniegšanai Ģenerālajai konferencei;

8. apstiprina noteikumus un ierobežojumus attiecībā uz Valdes pilnvarām ņemt aizdevumus saskaņā ar XIV panta G punktu, apstiprina noteikumus, atbilstoši kuriem Aģentūra saņem brīvprātīgas iemaksas, un, saskaņā XIV panta F punktu, apstiprina šajā punktā minētā vispārējā fonda izmantošanas kārtību;

9. apstiprina šo Statūtu izmaiņas saskaņā ar XVIII panta C punktu;

10. apstiprina Ģenerāldirektora iecelšanu saskaņā ar VII panta A punktu.

F. Ģenerālā konference ir pilnvarota:

1. pieņemt lēmumus visos jautājumos, kurus Valde šajā nolūkā ir īpaši adresējusi Ģenerālajai konferencei;

2. ieteikt Valdes izskatīšanai jautājumus un pieprasīt no Valdes atskaites par jebkuriem ar Aģentūras funkcijām saistītiem jautājumiem.

VI pants. Pārvaldnieku valde

A. Pārvaldnieku valdes sastāvs ir šāds:

1. aizejošā Pārvaldnieku valde ieceļ Valdes sastāvā desmit locekļus, kuri ir viserudītākie atomenerģijas tehnoloģijas sfērā, tai skaitā, izejmateriālu ražošanā, kā arī pa vienam viserudītākajam loceklim atomenerģijas tehnoloģijā, tai skaitā, izejmateriālu ražošanā, no ikviena zemāk minētā reģiona, kurā neatrodas neviens no augstākminētajiem desmit locekļiem:

(1) Ziemeļamerikas

(2) Latīņamerikas

(3) Rietumeiropas

(4) Austrumeiropas

(5) Āfrikas

(6) Vidējiem Austrumiem un Dienvidāzijas

(7) Dienvidaustrumāzijas un Klusā okeāna reģiona

(8) Tālajiem Austrumiem.

2. Ģenerālā konference ievēl Pārvaldnieku valdes sastāvā:

(a) divdesmit locekļus, pienācīgu uzmanību veltot šā panta A punkta 1.apakšpunktā minēto reģionu taisnīgai pārstāvniecībai Pārvaldnieku valdē kopumā, un tādā veidā, lai no šīs kategorijas locekļiem Valdes sastāvā vienmēr būtu pieci pārstāvji no Latīņamerikas reģiona, četri pārstāvji no Rietumeiropas reģiona, trīs pārstāvji no Austrumeiropas reģiona, četri pārstāvji no Āfrikas reģiona, divi pārstāvji no Vidējo Austrumu un Dienvidāzijas reģiona, viens pārstāvis no Dienvidaustrumāzijas reģiona un Klusā okeāna reģiona un viens pārstāvis no Tālo Austrumu reģiona. No šīs kategorijas nevienam pārstāvim, kurš ir ievēlēts uz kādu noteiktu laiku, nebūs tiesības tikt pārvēlētam šīs kategorijas ietvaros uz nākošo termiņu; un

(b) vienu papildlocekli no sekojošu reģionu dalībvalstu vidus:

Vidējie Austrumi un Dienvidāzija, Dienvidaustrumāzija un Klusā okeāna reģions, Tālie Austrumi;

(c) vienu papildlocekli no šādu dalībvalstu reģionu vidus:

Āfrika, Vidējie Austrumi un Dienvidāzija, Dienvidaustrumāzija un Klusā okeāna reģions.

B. Šā panta A punkta 1.apakšpunktā paredzētā iecelšana būs spēkā ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijas. Šā panta A punkta 2.apakšpunktā paredzētās vēlēšanas notiek kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijās.

C. Saskaņā ar šā panta A punkta 1.apakšpunktu Pārvaldnieku valdē ieceltie locekļi ieņem amatus, sākot no tuvākās pēc viņu iecelšanas kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijas, līdz sekojošai kārtējai ikgadējai Ģenerālās konferences sesijai.

D. Saskaņā ar šā panta A punkta 2.apakšpunktu Pārvaldnieku valdē ieceltie locekļi ieņem amatus, sākot no kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijas, kurā tie tika ievēlēti, līdz otrās, skaitot no minētās, kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijas noslēgumam.

E. Notiekošajās vēlēšanās ikvienam Pārvaldnieku valdes loceklim ir viena balss. Lēmumus par Aģentūras budžeta apjomu pieņem, saskaņā ar XIV panta H punktu, ar divām trešdaļām balsu vairākumu no klātesošo un balsojošo skaita. Lēmumu attiecībā uz citiem jautājumiem, to skaitā, par tādu īpašu jautājumu vai jautājumu kategoriju noteikšanu, kuru izlemšanai nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums, pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo balsojošo skaita. Divas trešdaļas visu Valdes locekļu sastāda kvorumu.

F. Pārvaldnieku valde ir pilnvarota, kā tas šajos Statūtos ir paredzēts, pildīt Aģentūras funkcijas saskaņā ar šiem Statūtiem savu saistību ietvaros attiecībā pret Ģenerālo konferenci.

G. Pārvaldnieku valde sanāk tās noteiktajos termiņos. Sēdes norit Aģentūras Galvenajā mītnē iestādēs, ja vien Pārvaldnieku valde nav pieņēmusi citu lēmumu.

H. Pārvaldnieku valde no savu locekļu vidus ievēl Priekšsēdētāju un citas amatpersonas, un, ievērojot šo Statūtu vispārējās noteikumus, izstrādā savas procesuālās normas.

I. Pārvaldnieku valde var izveidot tādas komitejas, kādas tā uzskata par lietderīgām. Valde var nozīmēt personas, kuras to pārstāvēs attiecībās ar citām organizācijām.

J. Pārvaldnieku valde sagatavo iesniegšanai Ģenerālajai konferencei gada atskaites par Aģentūras lietu stāvokli un visiem Aģentūras apstiprinātajiem projektiem. Valde sagatavo arī iesniegšanai Aģentūrai referātus, kurus savukārt Aģentūra iesniedz vai varbūt iesniegs Apvienoto Nāciju Organizācijā vai jebkurā citā organizācijā, kuras darbība ir saistīta ar Aģentūras darbību. Šos referātus, tāpat kā gada atskaites, iesniedz Aģentūras dalībvalstis vismaz mēnesi pirms kārtējās ikgadējās Ģenerālās konferences sesijas.

VII pants. Personāls

A. Aģentūras personālu vada ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru ieceļ Pārvaldnieku valde uz četriem gadiem un apstiprina Ģenerālā konference. Viņš ir Aģentūras augstākā administratīvā amatpersona.

B. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par personāla iecelšanu, organizēšanu un funkcionēšanu, ir pakļauts Pārvaldnieku valdei un tās kontrolei. Viņš veic savus pienākumus saskaņā ar Pārvaldnieku valdes pieņemtajiem noteikumiem.

C. Personāla sastāvā ir tādi kvalificēti zinātnes, tehniskie un cita veida speciālisti, kuri var būt nepieciešami Aģentūras mērķu un funkciju izpildei. Aģentūra īstenos principu par tās pastāvīgā personāla skaita saglabāšanu minimālā līmenī.

D. Atlasot un pieņemot darbā personālu, kā arī formulējot darba nosacījumus, galvenokārt ņem vērā nepieciešamību piesaistīt darbiniekus ar visaugstākajām darba spējām, tehnisko kompetenci un godīgumu. Ievērojot minētos apsvērumus, pienācīgu uzmanību velta arī dalībvalstu biedru naudas iemaksām un iespējām izvēlēties personālu pēc iespējas plašākās ģeogrāfiskajās robežās.

E. Nosacījumi, uz kādiem ieceļ, apmaksā un atvaļina personālu, atbilst tiem, kurus noteikusi Pārvaldnieku valde, reizē ievērojot arī šo Statūtu normas, kā arī vispārējos noteikumus, kurus pēc Pārvaldnieku valdes ieteikuma ir apstiprinājusi Ģenerālā konference.

F. Ģenerādirektoram un personālam, veicot savus pienākumus, nav tiesību lūgt vai saņemt norādījumus ne no kāda tāda avota, kurš nav saistīts ar Aģentūru. Tie atturas no jebkurām darbībām, kuras varētu ietekmēt viņu kā Aģentūras amatpersonu stāvokli; ņemot vērā savas saistības attiecībā pret Aģentūru, viņi nedrīkst izpaust nekādu konfidenciālu informāciju attiecībā uz ražošanu vai citu konfidenciālu informāciju, kura tiem kļūst pieejama, Aģentūras vārdā pildot savus dienesta pienākumus. Jebkura Aģentūras dalībvalsts apņemas respektēt ģenerāldirektora un personāla funkciju starptautisko raksturu un necentīsies viņus ietekmēt savu funkciju veikšanā.

G. Šajā pantā termins “personāls” ietver arī apsardzes darbiniekus.

VIII pants. Informācijas apmaiņa.

A. Ikviena Aģentūras dalībvalsts sniedz to informāciju, kura, pēc šīs dalībvalsts ieskatiem, var būt noderīga Aģentūrai.

B. Ikviena dalībvalsts sniedz Aģentūrai visu zinātnisko informāciju, kura iegūta saskaņā ar XXI pantu sniegtās Aģentūras palīdzības rezultātā.

C. Aģentūra savāc un sniedz pieejamā veidā to informāciju, kuru Aģentūrai nodod saskaņā ar šā panta A un B punktiem. Tā veic pasākumus ar mērķi atbalstīt informācijas apmaiņu starp savām dalībvalstīm attiecībā uz atomenerģijas būtību un tās izmantošanu mierlaika vajadzībām, kā arī veic starpnieka funkcijas Aģentūras dalībvalstu attiecībās.

IX pants. Apgāde ar materiāliem

A. Aģentūras dalībvalstis var sniegt Aģentūrai tādus speciālā skaldmateriāla daudzumus, kādus tā uzskata par mērķtiecīgiem, un uz tādiem noteikumiem, par kādiem tā vienosies ar Aģentūru. Pēc sniedzējas–dalībvalsts ieskatiem, Aģentūrai piešķirtos materiālus var uzglabāt vai nu minētā Aģentūras dalībvalsts, vai arī — ar Aģentūras piekrišanu — Aģentūras glabātavās.

B. Dalībvalstis var arī sniegt Aģentūrai izejmateriālus atbilstoši to definīcijai XX pantā, kā arī citus materiālus. Pārvaldnieku valde nosaka tos materiālu daudzumus, kurus Aģentūra pieņems uz XIII pantā paredzēto vienošanos pamata.

C. Katra Aģentūras dalībvalsts informē Aģentūru par speciālo skaldmateriālu, izejmateriālu un citu materiālu daudzumiem, veidu un sastāvu, kurus šī dalībvalsts ir gatava, atbilstoši savai likumdošanai, nodot Aģentūras rīcībā nekavējoties vai arī Pārvaldnieku valdes noteiktajā laika periodā.

D. Aģentūras dalībvalsts pēc Aģentūras pieprasījuma nekavējoties nogādā citai dalībvalstij vai dalībvalstu grupai tādu daudzumu no materiāla, kuru tā sniedza Aģentūrai, kādu norādīs Aģentūra, kā arī nekavējoties nogādā tieši Aģentūrai tādu šo materiālu daudzumu, kāds ir reāli nepieciešams Aģentūras iekārtu ekspluatācijai un zinātniski pētnieciskajiem darbiem uz tām.

E. Jebkurā brīdī jebkura Aģentūras dalībvalsts var, saskaņojot ar Pārvaldnieku valdi, mainīt Aģentūrai sniedzamo materiālu daudzumus, veidu un sastāvu.

F. Pirmreizējā C punktā norādītās informācijas sniegšanu attiecīgā dalībvalsts veic trīs mēnešu laikā kopš šo Statūtu spēkā stāšanās. Ja nav cita Pārvaldnieku valdes lēmuma, tad atbilstošai Aģentūras dalībvalstij sākotnēji pieejamie materiāli stāsies spēkā nākamajā kalendārajā gadā pēc šo Statūtu spēkā stāšanās gada attiecīgajā valstī. Neeksistējot citam Valdes rīkojumam, arī turpmākās informēšanas attieksies uz nākošo pēc informēšanas gadu, un to veic līdz katra gada 1.novembrim.

G. Aģentūra norāda nogādes vietu un veidu un, vajadzības gadījumā, to materiālu veidu un sastāvu, kurus Aģentūras dalībvalstij tā pieprasīja no tiem daudzumiem, kurus, saskaņā ar dalībvalsts sniegto informāciju Aģentūrai, tā ir gatava sniegt Aģentūrai. Aģentūra arī pārbauda nogādāto materiālu daudzumu un periodiski par šiem daudzumiem informē Aģentūras dalībvalstis.

H. Aģentūra ir atbildīga par tās valdījumā esošo materiālu uzglabāšanu un apsardzi. Aģentūra nodrošina materiālu aizsardzību pret: (1) laika apstākļu ietekmi, (2) nelikumīgu pārvietošanu vai izmantošanu, (3) bojājumiem vai iznīcināšanu, tai skaitā, sabotāžu, un (4) vardarbīgu sagrābšanu. Attiecībā uz tās valdījumā esošo speciālo skaldmateriālu uzglabāšanu, Aģentūra tos pēc ģeogrāfiskā principa sadala tā, lai jebkurā valstī vai jebkurā pasaules reģionā nepieļautu šādu materiālu liela daudzuma koncentrāciju.

I. Aģentūra, tiklīdz tas kļūs reāli iespējams, rada vai iegādājas, atkarībā no nepieciešamības:

1. rūpnīcas, aparatūras un iekārtas materiālu pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai;

2. aizsardzības materiālus;

3. atbilstošus līdzekļus veselības aizsardzībai un drošībai;

4. kontrollaboratorijas saņemto materiālu analīzei un pārbaudei;

5. dzīvojamās telpas un administratīvi–saimnieciskās iekārtas personālam, kurš ir nepieciešams augstākminēto punktu veikšanai.

J. Uz šā panta pamata sniegto materiālu izmantošanu nosaka Pārvaldnieku valde atbilstoši šo Statūtu noteikumiem. Neviena Aģentūras dalībvalsts nav tiesīga prasīt, lai materiālus, ko tā nodeva Aģentūrai, pēdējā turētu atsevišķi, vai arī norādīt noteiktu projektu, kurā tos izmantos.

X pants. Pakalpojumi, aparatūras un iekārtas

Aģentūras dalībvalstis var sniegt Aģentūrai pakalpojumus, aparatūras un iekārtas, kas var palīdzēt Aģentūrai tās mērķu sasniegšanā un savu funkciju veikšanā.

XI pants. Aģentūras projekti

A. Jebkura Aģentūras dalībvalsts vai dalībvalstu grupa. kas vēlas uzsākt jebkādu zinātniski pētniecisku projektu atomenerģijas nozarē vai arī par šīs nozares attīstību un atomenerģijas izmantošanu mierlaika vajadzībām, ir tiesīga lūgt Aģentūrai sniegt palīdzību šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo speciālo skaldmateriālu un citu materiālu, pakalpojumu, iekārtu un aparatūras iegādei. Jebkura šāda lūguma pielikumā ir projekta mērķa un apjoma skaidrojums, un tos izskata Pārvaldnieku valde.

B. Saņemot šādu lūgumu, Aģentūra ir arī tiesīga palīdzēt jebkurai dalībvalstij vai jebkurām dalībvalstu grupām noslēgt līgumus, kas nodrošinātu šādu projektu īstenošanai nepieciešamo ārējo finansējumu.

C. Aģentūra ir tiesīga noteikt tādu kārtību, ka jebkādus projektam nepieciešamos materiālus, pakalpojumus, iekārtas un aparatūras sniedz viena vai vairākas Aģentūras dalībvalstis, vai arī tā pati, ievērojot lūgumu iesniegušās dalībvalsts vai dalībvalstu vēlēšanos, var uzņemties visu vai daļas augstākminēto palīdzības elementu tiešu nodrošināšanu.

D. Lūguma izskatīšanas nolūkos Aģentūra ir tiesīga sūtīt uz lūgumu iesniegušo dalībvalsts vai grupas dalībvalstu teritoriju personu vai personas, kuras ir pietiekami kvalificētas šo projektu izskatīšanai. Šajā nolūkā Aģentūra ir tiesīga, ar lūgumu iesniegušās dalībvalsts vai dalībvalstu grupas piekrišanu, izmantot sava personāla līdzstrādniekus vai arī piesaistīt jebkuras savas dalībvalsts atbilstoši kvalificētu pilsoni.

E. Pirms projekta apstiprināšanas, ko veic saskaņā ar šo pantu, Pārvaldnieku valde ar pienācīgu uzmanību izskata:

1. projekta lietderību, tai skaitā tā zinātnisko un tehnisko elementu realizējamību;

2. plānu, naudas līdzekļu un tehniskā personāla pietiekamību projekta efektīvas izpildes nodrošināšanai;

3. paredzēto veselības aizsardzības un drošības pasākumu pietiekamību darbībām ar materiāliem un to uzglabāšanai, kā arī tehnisko iekārtu ekspluatācijā;

4. dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kuras iesniegušas lūgumu, nespēju saņemt nepieciešamos naudas līdzekļus, materiālus, aparatūras, iekārtas un pakalpojumus;

5. materiālu un citu Aģentūras rīcībā esošo resursu taisnīgu sadali;

6. mazattīstīto pasaules reģionu īpašās vajadzības; un

7. citus uz šo sfēru attiecošos jautājumus.

F. Apstiprinājusi projektu, Aģentūra slēdz vienošanos ar Aģentūras dalībvalsti vai dalībvalstu grupu, kuras iesniegušas projektu, turklāt šī vienošanās :

1. paredz asignēt projektam nepieciešamos jebkādus nepieciešamos speciālos skaldmateriālus vai citus materiālus;

2. paredz speciālo skaldmateriālu, neatkarīgi no tā, vai šie materiāli glabājas Aģentūrā vai Aģentūras dalībvalstī, kura tos izsniedz Aģentūras projektu izpildei, nogādi no to pašreizējās uzglabāšanas vietas uz Aģentūras dalībvalsti vai dalībvalstu grupu, kuras ir iesniegušas projektu, ar nosacījumiem, kas garantē jebkādas nepieciešamās pārvietošanas drošību un atbilst konkrētajam gadījumam piemērojamajām veselības aizsardzības un drošības normām;

3. izvirza noteikumus, tai skaitā samaksu, saskaņā ar kuriem Aģentūra pati sniegs materiālus, pakalpojumus, iekārtas un aparatūras, un gadījumā, ja kāda Aģentūras dalībvalsts sniedz jebkādus šāda veida materiālus, pakalpojumus, iekārtas un aparatūru, izvirza noteikumus, kurus paredzējušas projektu iesniegusī Aģentūras dalībvalsts vai valstu grupa, un dalībvalsts piegādātāja;

4. ietver projektu iesniegušo Aģentūras dalībvalstu vai dalībvalstu grupas saistības, ka: (a) sniegtā palīdzība netiks izmantota militāriem mērķiem; un (b) projektā tiks ievērotas XII pantā paredzētās garantijas, turklāt atbilstošās garantijas tiek norādītas vienošanās tekstā;

5. izvirza atbilstošus noteikumus saistībā ar Aģentūras un tās dalībvalsts vai dalībvalstu tiesībām un interesēm, kuras izriet no projekta, attiecībā par jebkādiem izgudrojumiem un atklājumiem vai jebkādiem ar tiem saistītiem patentiem;

6. satur atbilstošus noteikumus attiecībā par strīdu izšķiršanas kārtību;

7. satur citus iespējami noderīgus noteikumus.

G. Atbilstošos gadījumos šā panta noteikumus pielieto arī attiecībā uz pieprasījumu pēc materiāliem, pakalpojumiem, iekārtām un aparatūrām, kuri saistīti ar jau esošo projektu.

XII pants. Aģentūras garantijas

A. Attiecībā uz jebkuru Aģentūras projektu vai citu pasākumu, sakarā ar kuriem ieinteresētās puses lūdz Aģentūras garantiju pielietošanu, Aģentūrai ir šādas tiesības un pienākumi tādā pakāpē, kura ir nepieciešama attiecīgajam projektam vai pasākumam:

1. izskatīt specializēto iekārtu un aparatūras, tai skaitā kodolreaktoru, plānus un apstiprināt tos, vadoties vienīgi no apsvērumiem par pārliecību, ka tie nekalpos militāriem mērķiem, ka tie atbilst izmantojamajām veselības aizsardzības un drošības normām, kā arī pārliecību, ka tie dod iespēju efektīvi pielietot šajā pantā paredzētās garantijas;

2. pieprasīt ievērot visus Aģentūras noteiktos pasākumus veselības aizsardzības un drošības sfērā;

3. pieprasīt operatīvo protokolu sastādīšanu un saglabāšanu, ar mērķi nodrošināt uzskaites sistēmu attiecībā par šajā projektā vai pasākumā lietotajiem vai saražotajiem speciālajiem skaldmateriāliem;

4. pieprasīt uzrādīt atskaites par darba gaitu un saņemt tās;

5. apstiprināt izmantošanai paredzētos apstaroto materiālu ķīmiskās apstrādes veidus vienīgi tādēļ, lai garantētu, ka šī ķīmiskā apstrāde neveicinās materiālu novirzīšanu militāriem mērķiem un saskanēs ar izmantojamajām veselības aizsardzības un drošības normām; pieprasīt, lai kā blakusprodukti iegūtie vai saražotie speciālie skaldmateriāli tiktu izmantoti mierlaika vajadzībām un ar Aģentūras garantiju pastāvīgu pielietošanu, zinātniski pētnieciskiem darbiem vai arī esošajos vai topošajos reaktoros, kurus ir īpaši norādījusi attiecīgā Aģentūras dalībvalsts vai dalībvalstis; pieprasīt nodot Aģentūras glabāšanā jebkurus speciālā skaldmateriāla liekos daudzumus, kuri ir iegūti vai saražoti kā blakusprodukti, virs tā daudzuma, kurš ir nepieciešams augstākminētajiem mērķiem, lai aizkavētu šādu rezervju uzkrāšanos, ar nosacījumu, ka pēc tam, saskaņā ar Aģentūras attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma šādā veidā Aģentūrai glabāšanā nodotos speciālos skaldmateriālus nekavējoties nodos atpakaļ Aģentūras attiecīgajai dalībvalstij vai attiecīgajām dalībvalstīm to tālākajai izmantošanai uz tādiem pašiem nosacījumiem, kas ir izklāstīti augstāk;

6. sūtīt uz saņēmējas valsts vai saņēmēju valstu teritoriju inspektorus, kurus Aģentūra ir nozīmējusi pēc konsultācijām ar ieinteresēto valsti(-īm) un kuriem jebkurā brīdī tiek nodrošināta pieeja jebkurām vietām, jebkuriem datiem un visām personām (kuru profesija ir saistīta ar saskarsmi ar materiāliem, iekārtām vai aparatūru, kas, pamatojoties uz šiem Statūtiem, ir pakļauti kontrolei), kuri ir nepieciešami piegādāto izejmateriālu un speciālo skaldmateriālu uzskaitei, un, lai noteiktu, vai tiek ievērotas saistības attiecībā par to, ka tie netiks izmantoti militāriem mērķiem, kas ir minēti XI panta F punkta 4.apakšpunktā, un, vai tiek ievērotas esošā panta A punkta 2.apakšpunktā pieminētās veselības aizsardzības un drošības normas, kā arī citi līgumos starp Aģentūru un ieinteresēto valsti vai valstīm paredzētie nosacījumi. Aģentūras nozīmētos inspektorus pavada attiecīgās valsts varas pārstāvji, ar nosacījumu, ka šā iemesla dēļ netiks kavēta vai citādā veidā apgrūtināta inspektoriem uzticēto pienākumu veikšana;

7. gadījumā, ja saņēmēja valsts vai saņēmējas valstis pieņemamās laika robežās neievēro vai neveic prasītos korekcijas pasākumus — apturēt vai pārtraukt palīdzības saņemšanu, kā arī atņemt jebkādus materiālus un iekārtas, ko Aģentūra vai jebkura tās dalībvalsts ir sniegusi projekta īstenošanas sekmēšanai.

B. Atkarībā no nepieciešamības Aģentūra veido inspektoru personālu. Inspektoru personāla pienākumos ietilpst visas darbības, kuras veikusi pati Aģentūra, lai noteiktu, vai Aģentūra ievēro veselības aizsardzības un drošības normas, kuras tā pati ir noteikusi izmantošanai projektos, kurus tā arī apstiprina, uzrauga un kontrolē, kā arī lai noteiktu, vai Aģentūra veic atbilstošus pasākumus, lai aizkavētu tās glabāšanā esošo vai izmantojamo, vai arī viņas pašas darbību rezultātā radīto speciālo skaldmateriālu izmantošanu militāriem mērķiem. Aģentūra nekavējoties veic korekcijas pasākumus nolūkā novērst jebkādu atbilstošo pasākumu neievērošanu vai neizpildi.

C. Inspektoru personāls ir arī atbildīgs par šā panta A punkta 6.apakšpunktā minēto atskaišu saņemšanu un pārbaudi, par XI panta F punkta 4.apkšpunktā norādīto saistību ievērošanu, kā arī par šā panta A punkta 2.apkšpunktā norādīto pasākumu un pārējo projekta nosacījumu, kas ir noteikti līgumā starp Aģentūru un ieinteresēto valsti vai valstīm, izpildi. Par visiem noteikumu neievērošanas gadījumiem inspektori ziņo Ģenerāldirektoram, kurš ziņojumu tālāk nosūta Pārvaldnieku valdei. Valde pieprasa no saņēmējas valsts vai saņēmējām valstīm novērst jebkuru noteikumu neievērošanas gadījumu, kuru tā ir konstatējusi. Par visiem noteikumu neievērošanas gadījumiem Valde ziņo visām Aģentūras dalībvalstīm, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomei un Ģenerālajai Asamblejai. Ja saņēmēja valsts vai saņēmējas valstis pieņemamā laika periodā neveiks pilnīgas korekcijas pasākumus, tad Valde var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem vai arī abus šos lēmumus: tā ir tiesīga likt samazināt vai apturēt Aģentūras vai kādas no tās dalībvalstīm sniedzamo palīdzību, un pieprasīt atgriezt saņēmējai valstij vai saņēmēju valstu grupai piešķirtos materiālus un iekārtas. Aģentūra ir arī tiesīga, saskaņā ar XIX pantu, apturēt jebkuras noteikumus neievērojošās Aģentūras dalībvalsts tiesību un privilēģiju īstenošanu.

XIII pants. Aģentūras dalībvalstu izdevumu atlīdzināšana

Izņemot gadījumus, kad starp Pārvaldnieku valdi un Aģentūras dalībvalstīm, kuras sniedz Aģentūrai materiālus, pakalpojumus, iekārtas un aparatūras, nav panākta cita vienošanās, Pārvaldnieku valde noslēdz ar šādu Aģentūras dalībvalsti vienošanos, kura paredz atlīdzināt izdevumus par augstākminēto objektu sniegšanu.

XIV pants. Finanses

A. Pārvaldnieku valde iesniedz Ģenerālajai konferencei gada budžeta projektu attiecībā par Aģentūras izdevumiem. Lai sekmētu Valdes darbību šajā virzienā, ģenerāldirektors vispirms sagatavo budžeta projektu. Ja Ģenerālā konference projektu neapstiprina, to reizē ar rekomendācijām atgriež Valdei. Tālākajā gaitā Valde iesniedz Ģenerālajai konferencei apstiprināšanai projekta turpmākās kalkulācijas.

B. Aģentūras izdevumus var iedalīt šādās kategorijās:

1. administratīvie izdevumi ietver:

(a) aģentūras personāla izdevumus, izņemot personālu, kas ir nodarbināts saistībā ar tālākā B punkta 2.apakšpunktā minētajiem materiāliem, pakalpojumiem, iekārtām un aparatūrām; sanāksmju izmaksas, kā arī izdevumus, kas nepieciešami Aģentūras projektu sagatavošanai un informācijas izplatīšanai;

(b) izmaksas, īstenojot uz XII pantu attiecošās, ar Aģentūras projektiem saistītās garantijas, vai arī uz III panta A punkta 5.apakšpunktu attiecošos jebkuru divpusēju vai daudzpusēju vienošanos, kopā ar Aģentūras izmaksām, apsaimniekojot vai uzglabājot speciālos skaldmateriālus, izņemot tālākajā E punktā norādītās glabāšanas un apsaimniekošanas izmaksas.

2. Dotā punkta 1.apakšpunktā neiekļautie izdevumi, kuri ir saistīti ar jebkādiem materiāliem, iekārtām, laboratorijām un aparatūru, ko Aģentūra iegādājusies vai uzstādījusi, veicot savas atļautās funkcijas, kā arī saskaņā ar vienošanos ar vienu vai vairākām dalībvalstīm Aģentūras sniegto materiālu, pakalpojumu un aparatūras izmaksas.

C. Nosakot izdevumus saskaņā ar augstākminēto B punkta 1.b apakšpunktu, Pārvaldnieku valde atskaita tādas summas, kuras ir atgūstamas saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem starp Aģentūru un dalībvalstīm attiecībā par garantiju piemērošanu.

D. Augstākminētos B punkta 1.apakšpunktā norādītos izdevumus Pārvaldnieku valde proporcionāli sadala starp dalībvalstīm saskaņā ar Ģenerālajā konferencē noteiktajiem limitiem. Nosakot šos limitus, Ģenerālā konference rīkojas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas pieņemtajiem principiem un novērtējot Dalībvalstu iemaksas Apvienoto Nāciju Organizācijas regulārajā budžetā.

E. Pārvaldnieku valde nosaka samaksu limitus, iekļaujot tur pamatotus pastāvīgos uzglabāšanas un apsaimniekošanas izdevumus attiecībā uz materiāliem, pakalpojumiem, iekārtām un aparatūru, kurus dalībvalstīm sniedz un nodrošina Aģentūra. Samaksu limitus nosaka tā, lai Aģentūrai rastos ienākumi, kuri būtu pietiekami augstākminētajā B punkta 2.apakšpunktā uzrādīto izdevumu un izmaksu segšanai un būtu mazāki par jebkurām brīvprātīgām iemaksām, kuras Pārvaldnieku valde var šiem mērķiem piemērot saskaņā ar F punktu. Ienākumus no šādām samaksām ieskaita atsevišķā fondā, kuru izmantos, lai samaksātu dalībvalstīm par pašu spēkiem iegādātiem materiāliem, iekārtām vai aparatūru vai saņemtiem pakalpojumiem, kā arī lai segtu citus augstākminētajā B punkta 2.apakšpunktā uzrādītos izdevumus, kurus var radīt pati Aģentūra.

F. Jebkurus papildienākumus, kuri pārsniedz uz E punktu attiecošos izdevumus un izmaksas, kā arī jebkuras brīvprātīgas iemaksas Aģentūrai ieskaita vispārējā fondā, kuru var izmantot saskaņā ar Pārvaldnieku valdes lēmumu, ko apstiprina Ģenerālā konference.

G. Pārvaldnieku Valde, pakļaujoties Ģenerālās konferences apstiprinātajiem noteikumiem un ierobežojumiem, ir pilnvarota ņemt aizdevumu Aģentūras vārdā, taču neuzliekot Aģentūras dalībvalstīm nekādu atbildību attiecībā par aizņēmumiem, kuri radušies, pamatojoties uz šādu pilnvaru, kā arī ir pilnvarota pieņemt brīvprātīgās iemaksas Aģentūrai.

H. Ģenerālā konferencē lēmumu attiecībā par finansiālajiem jautājumiem un Pārvaldnieku valdē — par Aģentūras budžeta lielumu — pieņem, ja tas saņem vismaz divas trešdaļas no klātesošo un balsojošo balsīm.

XV pants. Privilēģijas un imunitātes

A. Katras dalībvalsts teritorijā Aģentūra bauda tādas tiesiskās pilnvaras un tādas privilēģijas un tādas privilēģijas un imunitātes, kuras ir nepieciešamas savu pienākumu veikšanai.

B. Dalībvalstu delegāti kopā ar vietniekiem un konsultantiem, kā arī ģenerāldirektors un Aģentūras personāls bauda tādas privilēģijas un imunitātes, kas ir nepieciešamas, lai neatkarīgi pildītu savas ar Aģentūru saistītās funkcijas.

C. Uz šo pantu attiecošās tiesiskās pilnvaras, privilēģijas un imunitātes tiek noteiktas atsevišķā līgumā vai līgumos starp Aģentūru, kuru šajā nolūkā pārstāv ģenerāldirektors, kurš rīkojas saskaņā ar Pārvaldnieku valdes instrukcijām, un dalībvalstīm.

XVI pants. Attiecības ar citām organizācijām

A. Pārvaldnieku valde, ar ģenerāldirektora piekrišanu, ir pilnvarota slēgt līgumu vai līgumus, kas veido attiecības starp Aģentūru un Apvienoto Nāciju Organizāciju, kā arī jebkurām citām organizācijām, kuru darbība ir saistīta ar Aģentūru.

B. Līgums vai līgumi, kuri veido attiecības starp Aģentūru un Apvienoto Nāciju Organizāciju, paredz, ka:

1. Aģentūra iesniedz atskaites saskaņā ar III panta B punkta 4. un 5.apakšpunktu.

2. Aģentūra izskata uz viņu attiecošās Ģenerālajā Asamblejā vai jebkurā no Apvienoto Nāciju Padomēm pieņemtās rezolūcijas, un nepieciešamajos gadījumos iesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas atbilstošajām institūcijām atskaites par pasākumiem, kurus šādas izskatīšanas rezultātā ir veikusi Aģentūra vai tās dalībvalstis.

XVII pants. Strīdu izšķiršanas kārtība

A. Jebkuru jautājumu vai strīdu attiecībā uz šo Statūtu interpretāciju vai pielietošanu, kas nav noregulēts sarunu ceļā, iesniedz Starptautiskajā tiesā, ja vien iesaistītās puses nevienojas par citu noregulēšanas veidu.

B. Ģenerālkonference un Pārvaldnieku valde ir īpaši pilnvarotas, saņemot pilnvaras no Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas, lūgt Starptautisko tiesu dot konsultatīvu slēdzienu par jebkuru tiesisku jautājumu, kas radies Aģentūras darbības ietvaros.

XVIII pants. Labojumi un izstāšanās no Aģentūras

A. Jebkura dalībvalsts var ierosināt veikt labojumus šajos Statūtos. Ģenerāldirektors sagatavo jebkura ierosinātā labojuma apstiprinātu kopiju un iesniedz visām dalībvalstīm vismaz deviņdesmit dienas pirms to izskatīšanas Ģenerālajā konferencē.

B. Ģenerālās konferences piektajā gadskārtējā sesijā pēc šo Statūtu stāšanās spēkā tās dienaskārtībā iekļauj jautājumu par šo Statūtu noteikumu vispārējo pārskati. Ja to apstiprina vairākums klātesošo un balsošanā piedalošos biedru, tad pārskats notiks nākamajā Ģenerālajā konferencē. Sekojoši tam, ierosinājumus par šo Statūtu vispārējās pārskates jautājumiem var iesniegt izlemšanai Ģenerālajā konferencē saskaņā ar šo pašu procedūru.

C. Labojumi stājas spēkā attiecībā uz visām dalībvalstīm brīdī, kad:

(i) pēc Pārvaldnieku valdes iesniegto piezīmju par katru ierosināto labojumu izskatīšanas Ģenerālajā konferencē tie ir apstiprināti ar divām trešdaļām balsu vairākuma no klātesošo un balsojošo skaita, un

(ii) tos ir akceptējušas, saskaņā ar attiecīgajām konstitucionālajām procedūrām, divas trešdaļas dalībvalstu. Dalībvalstu piekrišana labojumiem tiek fiksēta, nododot glabāšanā XXI panta C punktā norādītajā Glabātājvalstī aktu par piekrišanu.

D. Jebkurā brīdī pēc pieciem gadiem kopš šo Statūtu stāšanās spēkā saskaņā ar XXI panta E punktu, vai arī jebkurā brīdī, ja kāda no Aģentūras dalībvalstīm nevēlas piekrist jebkuram no šo Statūtu labojumiem, tā var izstāties no Aģentūras, iesniedzot rakstisku paziņojumu XXI panta C punktā norādītajai Glabātājvalstij, kura nekavējoties to paziņo Pārvaldnieku valdei un visām Aģentūras dalībvalstīm.

E. Dalībvalsts izstāšanās no Aģentūras neietekmē līgumsaistības, kuras tā ir uzņēmusies saskaņā ar XI pantu, vai arī budžeta saistības uz gadu, kurā tā izstājas no Aģentūras.

XIX pants. Privilēģiju darbības apturēšana

A. Aģentūras dalībvalsts, kurai ir naudas iemaksu parāds Aģentūrai, zaudē savas balsstiesības Aģentūrā gadījumos, kad parāda apjoms sasniedz vai pārsniedz divu iepriekšējo gadu iemaksu summu. Tomēr, ja Ģenerālā Konference ir pārliecinājusies, ka maksātnespēja ir radusies no dalībvalsts neatkarīgu iemeslu dēļ, tā var atļaut šādai Aģentūras dalībvalstij piedalīties balsošanā.

B. Dalībvalstij, kura pastāvīgi ir pārkāpusi šo Statūtu vai arī jebkuru saskaņā ar šiem Statūtiem noslēgto līgumu noteikumu, Ģenerālā konference pēc Pārvaldnieku valdes ieteikuma ar divām trešdaļām vairākuma no klātesošo un balsojošo balsu skaita var atņemt dalībvalsts privilēģijas un tiesības.

XX pants. Definīcijas

Šajos Statūtos:

1. Termins “speciālais skaldmateriāls” nozīmē plutoniju-239; urānu-233; izotopos 235 vai 233 bagātinātu urānu; jebkuru materiālu, kas satur vienu vai vairākus no augstākminētajiem elementiem; kā arī tādus speciālos skaldmateriālus, kurus no laika uz laiku nosaka Pārvaldnieku valde; tomēr termins “speciālais skaldmateriāls” neietver izejmateriālus.

2. Termins “ar izotopiem 235 vai 233 bagātinātais urāns” nozīmē urānu, kas satur izotopu 235 vai 233, vai arī abus tādā apjomā, lai šo izotopu summas attiecība pret izotopu 238 būtu lielāka nekā izotopa 235 attiecība pret izotopu 238 dabiskajā urānā.

3. Termins “izejmateriāls” nozīmē urānu, kas satur dabā esošo izotopu maisījumu; ar izotopu 235 vājinātu urānu; toriju; jebkuru no augstākminētajām vielām metāliskā, sakausējuma, ķīmiskā savienojuma vai koncentrāta formā; jebkuru citu materiālu, kas satur vienu vai vairākas augstākminētās vielas tādā koncentrācijā, kuru no laika uz laiku nosaka Pārvaldnieku valde; kā arī tādus pārējos materiālus, kurus no laika uz laiku nosaka Pārvaldnieku valde.

XXI pants. Statūtu parakstīšana,

pieņemšana un stāšanās spēkā.

A. Šie Statūti 1956.gada 26.oktobrī tiek nodoti to parakstīšanai visām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm vai arī jebkurai citai specializētai iestādei, un būs atvērti parakstīšanai deviņdesmit dienu garumā.

B. Statūtus parakstījušās valstis kļūst par šo Statūtu dalībvalstīm, nododot glabāšanā ratifikācijas aktu.

C. Statūtus parakstījušo Valstu ratifikācijas rakstus un aktus par šo aktu pieņemšanu Valstīs, kuru uzņemšana dalībvalstu skaitā bija apstiprināta saskaņā ar šo Statūtu IV panta B punktu, nododot glabāšanā Amerikas Savienoto Valdībā, kura tādējādi tiek nozīmēta par Valdību glabātāju.

D. Šo Statūtu ratifikāciju vai akceptēšanu Valstis realizē saskaņā ar savās Konstitūcijās noteiktajām procedūrām.

E. Šie Statūti, izņemot Pielikumu, stājas spēkā brīdī, kad astoņpadsmit Valstis būs nodevušas glabāšanā ratifikācijas rakstus saskaņā ar šā panta B punktu, ar nosacījumu, ka šo astoņpadsmit Valstu skaitā trīs Valstis būs no šādu Valstu grupas: Amerikas Savienotās Valstis, Francija, Kanāda, Lielbritānija un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un Padomju Sociālistisko Republiku Savienība. Pēc šī termiņa ratifikācijas raksti un pieņemšanas akti stājas spēkā to saņemšanas dienā.

F. Valdība glabātāja nekavējoties paziņo visām šos Statūtus parakstījušajām Valstīm katra ratifikācijas raksta nodošanas glabāšanā datumu un Statūtu spēkā stāšanās datumu. Valdība glabātāja nekavējoties paziņo visām Statūtus parakstījušajām Valstīm un visām Aģentūras dalībvalstīm turpmākos datumus, kad valstis kļūs par Statūtu dalībvalstīm.

G. Šo Statūtu Pielikums stājas spēkā pirmajā dienā, kad Statūti tiek nodoti parakstīšanai.

XXII pants. Reģistrācija Apvienoto Nāciju Organizācijā.

A. Šos Statūtus reģistrē Valdība glabātāja saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102.pantu.

B. Vienošanās starp Aģentūru un jebkuru tās dalībvalsti vai dalībvalstīm, vienošanās starp Aģentūru un jebkuru citu organizāciju vai organizācijām, kā arī vienošanās starp dalībvalstīm, kuras apstiprina Aģentūrai, tiek reģistrētas Aģentūrā. Apvienoto Nāciju Organizācijā Aģentūra šādas vienošanās reģistrē gadījumos, ja to reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar ANO Hartas 102.pantu.

XXIII pants. Autentiskie teksti un apstiprinātās kopijas.

Šos Statūtus, uzrakstītus angļu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodās, kuru teksti ir autentiski, nodod glabāšanā Valdības–glabātājas arhīvos. Šo Statūtu kopijas, atbilstoši apstiprinātas, Valdība–glabātāja nosūta pārējām šos Statūtus parakstījušo valstu valdībām, kā arī to valstu valdībām, kuras ir uzņemtas par dalībvalstīm saskaņā ar IV panta B punktu.

Apliecinot augstākminēto, zemāk parakstījušies, atbilstoši pilnvaroti, parakstīja šos Statūtus.

PARAKSTĪTI ANO Galvenajā Mītnē tūkstoš deviņi simti piecdesmit sestā gada divdesmit sestajā oktobra dienā.

 

 

Pielikums

Sagatavošanas komiteja

A. Sagatavošanas Komiteja uzsāk savu darbību pirmajā dienā, kad Statūti tiek nodoti parakstīšanai. Tās sastāvā ietilpst pa vienam pārstāvim no sekojošām valstīm: Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Beļģijas, Brazīlijas, Čehoslovākijas, Dienvidāfrikas Savienības, Francijas, Indijas, Kanādas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Portugāles un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, kā arī pa vienam pārstāvim no sešām citām valstīm, kuras ir izraudzītas Starptautiskās atomenerģijas aģentūras statūtu sastādīšanai veltītajā Starptautiskajā konferencē. Sagatavošanas komiteja darbojas līdz šo Statūtu spēkā stāšanās laikam, kā arī pēc tam līdz Ģenerālās konferences sasaukšanai un Pārvaldnieku valdes ievēlēšanai saskaņā ar VI pantu.

B. Sagatavošanas komitejas izdevumus var segt ar Apvienoto Nāciju Organizācijas piešķirtā aizņēmuma palīdzību: šajā nolūkā Sagatavošanas komisija noslēdz nepieciešamās vienošanās ar atbilstošajām Apvienoto Nāciju Organizācijas institūcijām, tai skaitā vienošanos attiecībā par Aģentūras parādu dzēšanu. Ja izrādīsies, ka šo līdzekļu apjoms ir nepietiekams, tad Sagatavošanas komiteja ir tiesīga ņemt no valdībām avansus. Šādus avansus var kreditēt uz attiecīgo valstu valdību Aģentūrai veikto iemaksu rēķina.

C. Sagatavošanas komiteja:

1. izvēl savas amatpersonas, apstiprina savu procesuālo kārtību, pulcējas uz sanāksmēm, cik bieži nepieciešams, nozīmē savu sanāksmju vietas, kā arī dibina tās komitejas, kuras tā uzskata par nepieciešamām;

2. nozīmē izpildsekretāru un nepieciešamo personālu, kuriem būs Komitejas piešķirtas pilnvaras un kuri pildīs Komitejas noteiktās funkcijas;

3. veic sagatavošanās darbus Komitejas pirmajai sesijai, ieskaitot preliminārās dienas kārtības sastādīšanu un procesuālās kārtības projekta sastādīšanu, turklāt minētā sesija tiek sasaukta, cik ātri vien iespējams, pēc šo Statūtu stāšanās spēkā;

4. nozīmē Pārvaldnieku valdes pirmā sastāva locekļus saskaņā ar VI panta A punkta 1.apkšpunktu un 2.apakšpunktu un B punktu;

5. veic pētījumus, sagatavo referātus un rekomendācijas Ģenerālās konferences pirmajai sesijai un Pārvaldnieku valdes pirmajai sanāksmei attiecībā par jautājumiem, kas skar Aģentūru un prasa tās tūlītēju ievērību, tai skaitā par: (a) Aģentūras finansējumu, (b) Aģentūras pirmā gada programmām un budžetu, (c) tehniskajām problēmām, kuras saistītas ar Aģentūras darbības savlaicīgu plānošanu, (d) Aģentūras pastāvīgā personāla izveidošanu, un (e) Aģentūras centrālo iestāžu pastāvīgo mītņu atrašanās vietām;

6. izstrādā rekomendācijas Pārvaldnieku valdes pirmajai sanāksmei attiecībā par līguma par Aģentūras centrālajām iestādēm noteikumiem, kas nosaka Aģentūras statusu, kā arī tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās starp Aģentūru un tās valsts valdību, kura atrodas Aģentūras centrālās iestādes;

7. (a) iesaistās sarunās ar Apvienoto Nāciju Organizāciju nolūkā sagatavot līgumprojektu saskaņā ar šo statūtu XVI pantu, turklāt šādu līgumprojektu iesniedz Ģenerālās konferences pirmajā sesijā; un

(b) izstrādā rekomendācijas Konferences pirmajai sesijai un Pārvaldnieku valdes pirmajai sanāksmei attiecībā par Aģentūras attiecībām ar pārējām Starptautiskajām organizācijām tā, kā tas paredzēts šo Statūtu XVI pantā.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!