Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumi Nr. 604 "Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2002., Nr. 190 https://www.vestnesis.lv/ta/id/69790-latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.605

Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai

Vēl šajā numurā

30.12.2002., Nr. 190

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 604

Pieņemts: 27.12.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.604

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr. 60, 33.§)

Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par dabas resursu nodokli” 3.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk — fonds) darbību, tā uzdevumus, tiesības un pienākumus, kā arī fonda līdzekļu izmantošanas nosacījumus un kārtību.

2. Fonds ir valsts tiešās pārvaldes iestāde. Tam ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu fonda nosaukumu. Fondam ir budžeta konti Valsts kasē.

3. Fonds ir izveidots, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārvaldītu valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā ieskaitītos līdzekļus. Fonds ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā.

4. Fonda līdzekļus nacionālajā valūtā, ārvalstu valūtā vai vērtspapīros glabā valsts vides aizsardzības speciālā budžeta kontos Valsts kases norēķinu centros.

5. Fonds izstrādā budžeta pieprasījuma projektu kārtējam saimnieciskajam gadam, pamatojoties uz Ministru kabinetā akceptētajiem makroekonomiskajiem un fiskālajiem rādītājiem un politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ievērojot vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos noteiktās prioritātes un fonda uzdevumus.

6. Fondam ir šādi uzdevumi:

6.1. uzkrāt finanšu līdzekļus likumā “Par dabas resursu nodokli” un citos attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto programmu, projektu un pasākumu finansēšanai, tajā skaitā uzkrāt dabas resursu nodokļa (turpmāk — nodoklis) ieņēmumus par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju un ievešanu brīvam apgrozījumam (kā arī veicināt šādu preču un produktu atkritumu pārstrādāšanu par videi nekaitīgiem) un uzkrāt finanšu līdzekļus vides aizsardzības projektu kreditēšanai;

6.2. veicināt un finansiāli atbalstīt valsts vides politikas veidošanu, īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzības jomā;

6.3. veicināt Latvijas starptautisko sadarbību vides jomā;

6.4. sniegt atbalstu kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanai, lai piesaistītu ārvalstu un starptautisko institūciju finanšu līdzekļus;

6.5. uzraudzīt to vides aizsardzības programmu, pasākumu un projektu īstenošanu, kuri tiek finansēti no fonda līdzekļiem.

7. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā.

8. Fonda līdzekļus izmanto likuma “Par dabas resursu nodokli” 3.panta pirmajā daļā noteikto vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanai, tajā skaitā:

8.1. atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošanai;

8.2. bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošanai;

8.3. ūdeņu aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai;

8.4. gaisa aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai;

8.5. dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu un projektu īstenošanai;

8.6. vides aizsardzības pasākumu un projektu kreditēšanai ar Vides investīciju fonda starpniecību, arī vides aizsardzības pasākumu un projektu realizācijai izmantoto kredītu likmju samazināšanai;

8.7. dabas resursu nodokļa daļējai atmaksai par videi kaitīgu preču un produktu atkritumu reģenerāciju un pārstrādi, ja par to noslēgts līgums ar fondu;

8.8. Latvijas puses līdzdalībai starptautisko vides aizsardzības projektu kopfinansēšanā;

8.9. Latvijas vides aizsardzības institūciju un iestāžu administratīvās kapacitātes palielināšanai un materiāltehniskās bāzes nostiprināšanai, lai nodrošinātu to funkciju izpildi, kuras jāveic, pārņemot un īstenojot Eiropas Savienības prasības;

8.10. vides monitoringa un vides informācijas sistēmu izstrādes un datu atjaunošanas pasākumu un projektu īstenošanai;

8.11. ekonomiski pamatotu atjaunojamu energoresursu izmantošanas projektu izstrādei un finansēšanai;

8.12. tādu projektu un pasākumu finansēšanai, kas veicina vides izglītību, dabas izziņu, kā arī sabiedrības audzināšanu un līdzdalību vides politikas veidošanā un īstenošanā;

8.13. sabiedrības informēšanai par vides stāvokli un Eiropas Savienības prasībām vides aizsardzības jomā;

8.14. vides speciālistu sagatavošanai un viņu kvalifikācijas celšanai vides aizsardzības jautājumos;

8.15. atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā;

8.16. kopīgi ar ārvalstu institūcijām īstenojamo vides aizsardzības programmu finansēšanai un līdzdalības maksas segšanai;

8.17. projektu pieteikumu sagatavošanai, lai piesaistītu ārvalstu un starptautisko institūciju finanšu līdzekļus.

9. Fonda līdzekļus izmanto tādu projektu finansēšanai:

9.1. kuru mērķis atbilst valsts vai starptautiski atzītām vides politikas prioritātēm un veicina ilgtspējīgu attīstību;

9.2. kuru mērķis ir aktuāls un nozīmīgs un plānotie pasākumi lietderīgi un efektīvi;

9.3. kuros iegūtie atzinumi, secinājumi un rekomendācijas ir pamatotas ar aprēķiniem vai pētījumiem;

9.4. kuru ieviestās tehnoloģijas ir ekonomiski pamatotas un atbilst vides aizsardzības prasībām.

10. Projektu fondā var iesniegt fiziska vai juridiska persona. Projektu var īstenot projekta iesniedzējs (turpmāk — iesniedzējs) vai cita fiziska vai juridiska persona (turpmāk — projekta izpildītājs), ar kuru iesniedzējs noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu.

11. Projekta sagatavošanas un īstenošanas gaitā projekta iesniedzējs nodrošina regulāru informācijas apmaiņu un sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un tās pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām.

12. Projektā norāda konkrētus ar vides aizsardzību saistītus darbus, kuros iesaista vides speciālistus.

13. Fonda līdzekļu izmantošanas plānošanā ņem vērā iepriekšējos saimnieciskajos gados noslēgto līgumu ilgtermiņa saistības.

14. Projekta izpildītājs regulāri sniedz fondam pārskatus par projekta īstenošanas gaitu un saņemto līdzekļu izlietojuma atbilstību fonda padomes lēmumā noteiktajiem projekta mērķiem un īstenošanas termiņiem.

15. Ja šo noteikumu 14.punktā noteiktais pārskats nesatur pilnīgu informāciju vai netiek iesniegts noteiktajos termiņos, fonds neizskata citus iesniedzēja iesniegtos projektus. Citus iesniedzēja projektus fonds izskata tikai pēc atbilstoši noformēta pārskata saņemšanas un akceptēšanas.

16. Par valsts vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu lemj fonda padome.

17. Fonda padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos. To norises vietu, laiku un darba kārtību izziņo rakstiski visiem fonda padomes locekļiem. Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta fonda padomes priekšsēdētājs un visi fonda padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

18. Katram fonda padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Fonda padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse fonda padomes locekļu. Lēmumus pieņem ar klātesošo fonda padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, noteicošā ir fonda padomes priekšsēdētāja balss. Ja kāds no fonda padomes locekļiem, kas piedalās sēdē, iebilst pret vairākuma pieņemto lēmumu, viņa izteiktos iebildumus ieraksta sēdes protokolā.

19. Fonda padome:

19.1. apstiprina fonda ieņēmumu un izdevumu budžeta programmu un ieņēmumu un izdevumu tāmi;

19.2. apstiprina fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas, kas atspoguļo fonda darbības prioritātes saistībā ar vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, un nosaka ikgadēju līdzekļu sadalījumu atbilstoši fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām;

19.3. apstiprina vides aizsardzības projektu un pasākumu klasifikāciju;

19.4. apstiprina līdzfinansējuma kritērijus no fonda finansētajiem projektiem;

19.5. nosaka projektu pieteikumu formu;

19.6. katru gadu nosaka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņus;

19.7. nosaka projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtību;

19.8. nosaka projektu pārskata formu un pārskata iesniegšanas termiņus;

19.9. pieņem par projektiem šādus lēmumus:

19.9.1. atbalstīt projektu, piešķirot tam finansējumu;

19.9.2. atbalstīt projektu, paredzot tam finansējumu un norādot finansējuma piešķiršanas nosacījumus;

19.9.3. atbalstīt projektu, paredzot tam mazāku finansējumu, nekā prasīts, un norādot finansējuma piešķiršanas nosacījumus;

19.9.4. atbalstīt projektu konceptuāli, norādot nepieciešamās izmaiņas vai precizējumus, vai citus nosacījumus;

19.9.5. atdot projektu pārstrādāšanai, norādot nepieciešamās izmaiņas vai uzlabojumus;

19.9.6. noraidīt projektu, norādot motivāciju;

19.10. pieņem lēmumus par sadarbību ar ārvalstu vai starptautiskajām finanšu institūcijām;

19.11. apstiprina fonda gada pārskatu.

20. Fonda padomei ir tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju par iesniegtajiem projektiem.

21. Ja konkrētajai projektu kategorijai paredzētais finansējums ir mazāks nekā nepieciešams visiem šajā kategorijā iesniegtajiem projektiem kopā, fonda padome var pieņemt lēmumu projektu atbalstīt, piešķirot tam mazāku finansējumu, nekā prasīts, vai paredzēt tam finansējumu nākamajā periodā.

22. Ja nepieciešams, fonda padome lēmumu par projekta atbalstīšanu (ar vai bez nosacījumiem vai konceptuālu atbalstīšanu) var pieņemt, lemjot par projekta finansēšanu arī nākamajos saimnieciskajos gados.

23. Ja projekts tiek atbalstīts, fonda izpilddirekcija par projekta finansēšanu noslēdz līgumu ar juridiskām vai fiziskām personām vai noslēdz vienošanos ar vides aizsardzības valsts pārvaldes institūcijām un iestādēm. Projekta finansēšanas kārtību, kā arī fonda, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas nosaka līgums vai vienošanās.

24. Ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam un ar fondu noslēgtajam līgumam vai neizmanto tos paredzētajā termiņā, fonda izpilddirekcija pēc saskaņošanas ar fonda padomi pieprasa, lai līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā fondā.

25. Fonda darbības atklātuma nodrošināšanai fonda padomes priekšsēdētājs izveido fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome), kurā iekļauj pārstāvjus no Latvijas Pašvaldību savienības, nevalstiskajām organizācijām un izglītības un zinātnes iestādēm, kā arī apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu.

26. Konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, un tās lēmumiem fonda plānošanas un finanšu izlietošanas jautājumos ir ieteikuma raksturs.

27. Konsultatīvās padomes locekļiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar fonda padomes sēdēs izskatāmajiem projektiem un fonda finanšu stāvokli.

28. Fonda padomes sēdēs projektu apspriešanā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un divi tās locekļi.

29. Fonda darbību vada fonda izpilddirektors. Fonda izpilddirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

30. Fonda izpilddirektors apstiprina fonda darbinieku amatu aprakstus, pieņem darbā un atlaiž no darba darbiniekus, organizē fonda izpilddirekcijas darbību un ir atbildīgs par tās darba rezultātiem.

31. Fonda izpilddirektoram ir tiesības rīkoties ar fonda mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši fonda padomes noteiktajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām.

32. Fonda izpilddirektoram ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt fondu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), valsts un pašvaldību institūcijās un iestādēs, kā arī sadarboties ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskajām un juridiskajām personām.

33. Fonds nodrošina informācijas publicēšanu:

33.1. par projektu iesniegšanas termiņiem - laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un fonda interneta mājas lapās;

33.2. par fonda konsultatīvās padomes un fonda padomes pieņemtajiem lēmumiem — fonda interneta mājas lapā.

34. Fonds nodrošina projekta pieteikuma izvērtēšanu, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus un speciālistus. Fonda izpilddirektors iesniedz projekta pieteikumus izskatīšanai konsultatīvajā padomē.

35. Fonds:

35.1. publicē un ievieto fonda interneta mājas lapā fonda publisko pārskatu;

35.2. reizi ceturksnī publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par:

35.2.1. fonda ieņēmumiem;

35.2.2. fonda izdevumiem.

36. Fondam projekta īstenošanas laikā ir tiesības veikt pārbaudes, kurās tiek vērtēta projekta īstenošanas kvalitāte un līdzekļu izlietojums.

37. Fonda izdevumu tāmē katru gadu paredz līdzekļus divu procentu apmērā no fonda izdevumu summas fonda darbības nodrošināšanai.

38. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs kontrolē fonda līdzekļu izmatošanas likumību, lietderību un pareizību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdzekļu izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroli var deleģēt pilnvarotai institūcijai, noslēdzot ar to attiecīgu līgumu.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumus Nr.256 “Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 120.nr.; 1997, 121., 334./335.nr.).

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!