Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.04.2001., Nr. 57 https://www.vestnesis.lv/ta/id/6860

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likvidācijas, atsaukumi

Vēl šajā numurā

10.04.2001., Nr. 57

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

PAREX.GIF (6657 BYTES)

A/s “Parekss - banka”

Rīga, Smilšu iela 3, LV-1522, Latvija, reģ.Nr. 000307459

2000. un 1999.gada 31.decembra bilance un ārpusbilances posteņi

Tūkst. latu

\

Pielikums

31.12.

31.12.

31.12.

2000.

2000.

1999.

Grupa

Banka

Banka

Aktīvi

Kase un prasības pret Latvijas Banku

12

24,058

23,568

25,014

Prasības pret kredītiestādēm

13

107,325

105,888

97,077

Kredīti

14, 15, 16

217,627

206,182

159,488

Obligācijas un citi parāda

17, 18

159,405

156,439

97,561

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Akcijas un citi vērtspapīri

19

16,336

16,281

5,975

ar nefiksētu ienākumu

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu

20

120

3,045

193

pamatkapitālā

Līdzdalība saistīto uzņēmumu

21

-

-

280

pamatkapitālā

Nemateriālie aktīvi

22

1,577

1,429

307

Pamatlīdzekļi

23

14,450

12,526

9,091

Pārējie aktīvi

24

2,791

1,826

4,330

Nākamo periodu izdevumi

25

7,049

6,840

3,650

un uzkrātie ieņēmumi

Kopā aktīvi

550,738

534,024

402,966

Aktīvi pārvaldīšanā

32

3,847

3,847

11,004

Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā

554,585

537,871

413,970

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm

26

45,950

38,442

52,927

un Latvijas Banku

Noguldījumi

27

447,678

442,113

302,35

Emitētās obligācijas un citi vērtspapīri

ar fiksētu ienākumu

-

-

2,915

Pārējās saistības

28

4,868

1,934

5,585

Nākamo periodu ieņēmumi

3,324

3,070

912

un uzkrātie izdevumi

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

29

734

611

345

Kopā saistības

502,554

486,170

365,037

Mazākuma intereses

520

-

-

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

30

30,000

30,000

30,000

Nesadalītā peļņa

17,664

17,854

7,929

Kopā kapitāls un rezerves

47,664

47,854

37,929

Kopā pasīvi

550,738

534,024

402,966

Pasīvi pārvaldīšanā

32

3,847

3,847

11,004

Kopā pasīvi un pasīvi pārvaldīšanā

554,585

537,871

413,970

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

31

9,801

9,520

37,194

Finansiālās saistības

31

20,467

21,662

13,519

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi

31

40,912

47,127

48,222

Pārējie finansu instrumenti

31

14,754

14,754

7,148

 

A/s “Parekss – banka”

Peļņas un zaudējumu aprēķins

par 2000. un 1999.gadu

Tūkst. latu

2000

2000

1999

Pielikums

Grupa

Banka

Banka

Procentu ieņēmumi

4

32,723

31,984

21,891

Procentu izdevumi

4

(15,491)

(15,284)

(9,396)

Neto procentu ieņēmumi

17,232

16,700

12,495

Komisijas naudas ieņēmumi

5

13,256

13,083

10,329

Komisijas naudas izdevumi

5

(2,483)

(2,466)

(1,708)

Neto komisijas naudas ieņēmumi

10,773

10,617

8,621

Peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem

6

7,339

7,202

5,775

un ārvalstu valūtu

Citi parastie ieņēmumi

7

1,135

997

1,272

Pamatdarbības ieņēmumi

36,479

35,516

28,163

Administratīvie izdevumi

8, 9

(18,895)

(17,935)

(15,193)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu

22, 23

(2,682)

(2,591)

(2,495)

vērtības amortizācija un nolietojums

Citi parastie izdevumi

(390)

(390)

(248)

Izdevumi uzkrājumiem

nedrošiem parādiem

10

(5,592)

(5,289)

(7,448)

Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi

10

2,585

2,585

1,835

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas

20, 21

(217)

(562)

-

(zaudējumi)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma

11,288

11,334

4,614

nodokļa un mazākuma interesēm

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

11

(1,309)

(1,309)

(437)

Peļņa pirms mazākuma interesēm

9,979

10,025

4,177

Mazākuma intereses

46

-

-

Pārskata gada peļņa

10,025

10,025

4,177

Finansu pārskatus, kas atspoguļoti no 6. līdz 50.lappusei, ir apstiprinājusi bankas vadība, kuras vārdā tos parakstījuši:

PARAXTI.GIF (14745 BYTES)

 

A/s “Parekss - banka” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Parekss - banka” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - Grupa) 2000.gada 31.decembra konsolidētās bilances, kā arī 2000.gada konsolidētā pelņas un zaudējumu aprēķina, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata revīziju. Mēs esam veikuši arī a/s ”Parekss - banka” (turpmāk tekstā - Banka) 2000.gada 31.decembra bilances, kā arī 2000.gada peļņas un zaudējumu aprēķina, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata revīziju. Par šiem finansu pārskatiem, kas atspoguļoti no 6. līdz 50.lappusei, ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas finansu pārskatos minētās informācijas pamatojuma pārbaudi izvēles veidā. Revīzija arī ietver lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktais revīzijas darbs mums dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finansu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Grupas un Bankas finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī, kā arī to darbības rezultātus un naudas plūsmu 2000.gadā saskaņā ar konsekventi lietotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Rīga 2001.gada 9.marts

A/s “Pareks - banka” publicē saīsinātu gada pārskatu. Pilns gada pārskats brīvi pieejams visās bankas filiālēs.

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!