• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.10.2002., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/ta/id/67750-kartiba-kada-aizpildamas-iesniedzamas-registrejamas-un-glabajamas-valsts-amatpersonu-deklaracijas-un-aizpildami-un-iesniedzami-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.587

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā

Vēl šajā numurā

30.10.2002., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 478

Pieņemts: 22.10.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2002.gada 22.oktobrī (prot. Nr.45 31.§)

Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

Izdoti saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts

amatpersonu darbībā” 20.panta piekto daļu un 24.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonu deklarāciju (turpmāk — deklarācija) aizpildīšanas, iesniegšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību, pārskata periodu, par kuru iesniedzama deklarācija, kā arī kārtību, kādā valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk — birojs) valsts amatpersonu sarakstus.

2. Valsts amatpersona — deklarācijas iesniedzējs (turpmāk — deklarācijas iesniedzējs) norāda deklarācijas (1.pielikums) veidu un aizpilda deklarācijas publicējamo un nepublicējamo daļu.

3. Aizpildot deklarācijas publicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs:

3.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī pilnu darbavietas un valsts amatpersonas amata nosaukumu;

3.2. norādot informāciju par citiem amatiem, ko tas ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda, sniedz ziņas par to juridisko personu identifikācijas datiem, kurās deklarācijas iesniedzējs ieņem amatus, vai to fizisko vai juridisko personu identifikācijas datiem, kuras ir deklarācijas iesniedzēja darba devēji vai pilnvarotāji. Sniedzamas ziņas arī par deklarācijas iesniedzēja amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās;

3.3. norādot informāciju par tā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), sniedz ziņas par to veidiem un adresi;

3.4. norādot informāciju par to, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants, par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs tas ir, kā arī par tam piederošajām kapitāla daļām, akcijām un vērtspapīriem, sniedz ziņas par to identifikācijas datiem, kā arī par to juridisko personu identifikācijas datiem, kuru kapitāla daļas pieder deklarācijas iesniedzējam (norādot kapitāla daļu skaitu un summu), deklarācijas iesniedzējam piederošajiem vērtspapīriem sadalījumā pa to veidiem (norādot to veidu, skaitu, summu nominālvērtībā un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu). Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai to skaitu;

3.5. norādot informāciju par tam piederošajiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, kā arī tiem transportlīdzekļiem, kuri ir tā valdījumā, lietošanā vai kurus tas iegādājies uz līzinga līguma pamata, sniedz ziņas par transportlīdzekļa veidu, izlaides un reģistrācijas gadu, kā arī valsts reģistrācijas numuru;

3.6. norādot informāciju par skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukumu. Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu valūtā, tos norāda attiecīgās valūtas vienībās;

3.7. norādot informāciju par pārskata periodā gūtajiem visu veidu ienākumiem, sniedz informāciju par to gūšanas vietu (avotu) un summu (atsevišķi par katru ienākumu veidu). Ienākumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norāda aprēķinātās summas pirms nodokļu samaksas;

3.8. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par šo darījumu veidu un apmēru naudas izteiksmē;

3.9. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par šo parādsaistību kopējo summu naudas izteiksmē;

3.10. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja šo aizdevumu kopējais apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par to kopējo summu naudas izteiksmē;

3.11. norādot citu informāciju, kuru tas vēlas norādīt deklarācijā, sniedz ziņas par citiem faktiem, kas, pēc deklarācijas iesniedzēja domām, attiecas uz viņu un būtu norādāmi deklarācijā;

3.12. norāda deklarācijas iesniedzēja laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību.

4. Aizpildot deklarācijas nepublicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs:

4.1. norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, pieraksta adresi, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pilnu darbavietas un amata nosaukumu, kā arī darbavietas tālruņa numuru;

4.2. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par šo darījumu apmēru un darījumu pušu identifikācijas datiem;

4.3. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par šo parādsaistību apmēru un attiecīgi parādnieku vai kreditoru, kā arī personas identifikācijas datiem;

4.4. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja šo aizdevumu kopējais apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par to personu identifikācijas datiem, kurām deklarācijas iesniedzējs izsniedzis aizdevumus;

4.5. norāda deklarācijas iesniedzēja laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu identifikācijas datus, radniecību un dzīvesvietas adresi.

5. Deklarācijas publicējamā un nepublicējamā daļā sniegto informāciju deklarācijas iesniedzējs apstiprina ar parakstu, norādot datumu.

6. Personas identifikācijas dati ir juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods.

7. Deklarācijā norāda tādu komersanta un organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kāds reģistrēts Komercreģistrā vai Tieslietu ministrijā. Valsts un pašvaldību institūcijām norāda tādu nosaukumu un reģistrācijas numuru, kāds reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā.

8. Deklarācijā norāda arī īpašumu, kas atrodas deklarācijas iesniedzēja un tā laulātā kopīpašumā, kā arī kopīpašumā ar kādu citu fizisko vai juridisko personu.

9. Deklarāciju aizpilda pilnībā un skaidri salasāmi. Ja deklarācijas iesniedzējam kādā deklarācijas punktā nav ziņu, ko sniegt, prasīto ziņu vietā ieraksta vārdu “nav”.

10. Ikgadējo deklarāciju aizpilda un iesniedz līdz kārtējā gada 1.aprīlim, ievērojot, ka deklarācijā prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli iepriekšējā gada 31.decembrī, izņemot šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8. un 4.2.apakšpunktā minētās ziņas, kas sniedzamas par visu iepriekšējo kalendāra gadu. Ja valsts amatpersona savus amata pienākumus sāk pildīt pēc kalendāra gada sākuma, šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8. un 4.2.apakšpunktā minētās ziņas sniedzamas par to laikposmu, kurā tiek pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

11. Deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā, aizpilda un iesniedz mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par deklarācijas iesniedzēja iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāta pilnvaru laiks, ievērojot, ka prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli dienā, kad deklarācijas iesniedzējs stājies valsts amatpersonas amatā. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7., 3.8. un 4.2.apakšpunktā minētās ziņas nav jānorāda.

12. Deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, aizpilda un iesniedz 15 dienu laikā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli amata pienākumu pildīšanas pēdējā dienā, izņemot šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8. un 4.2.apakšpunktā minētās ziņas, kas sniedzamas par laikposmu no kalendāra gada sākuma līdz dienai, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Ja amata pienākumu pildīšanas laiks nesakrīt ar kalendāra gada sākumu vai beigām, tad 3.2., 3.7., 3.8. un 4.2.apakšpunktā minētās ziņas sniedzamas par to laikposmu, kurā pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

13. Deklarāciju, kuru iesniedz par 12 mēnešiem pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpilda un iesniedz līdz 15.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 12.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās ziņas nav jānorāda.

14. Deklarāciju, kuru iesniedz par otro gadu pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpilda un iesniedz līdz 27.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 24.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās ziņas nav jānorāda.

15. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas deklarāciju iesniedz birojā, pārējās valsts amatpersonas — biroja teritoriālajās nodaļās pēc attiecīgās valsts amatpersonas pieraksta vietas vai deklarētās dzīvesvietas, ja likumā nav noteikts citādi.

16. Lai valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs varētu īstenot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos pienākumus, kontrolējot institūcijas valsts amatpersonu, deklarācijas iesniedzējs tādā pašā termiņā, kādā iesniedzama attiecīgā deklarācija, institūcijas vadītāja noteiktajā kārtībā iesniedz viņam šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto deklarāciju kopijas.

17. Ja likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktā un 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu pienākumus, birojs pārsūta deklarāciju biroja teritoriālajai nodaļai pēc valsts amatpersonas pieraksta vietas vai deklarētās dzīvesvietas.

18. Ja likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktā un 4.panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto valsts amatpersonu pienākumus, biroja attiecīgā teritoriālā nodaļa pārsūta deklarāciju birojam.

19. Valsts un pašvaldību institūciju un citu to izveidoto institūciju vadītāji sastāda valsts amatpersonu sarakstu (2.pielikums) un iesniedz to birojā. Ja sarakstā tiek izdarīti grozījumi, tie mēneša laikā jāiesniedz birojā.

20. Valsts un pašvaldību institūciju un citu to izveidoto institūciju vadītāji šo noteikumu 19.punktā minēto sarakstu iesniedz šādi:

20.1. Valsts prezidenta Kancelejas, Saeimas Kancelejas un Valsts kancelejas vadītājs likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto valsts amatpersonu sarakstus iesniedz birojā;

20.2. Valsts prezidenta Kancelejas, Saeimas Kancelejas un Valsts kancelejas vadītājs likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktā un 4.panta otrajā daļā minēto valsts amatpersonu sarakstus iesniedz biroja teritoriālajā nodaļā pēc attiecīgās institūcijas reģistrācijas vietas;

20.3. pārējo institūciju vadītāji valsts amatpersonu sarakstus iesniedz biroja teritoriālajā nodaļā pēc attiecīgās institūcijas vai kapitālsabiedrības reģistrācijas vietas.

21. Birojā vai tā teritoriālajā nodaļā pēc valsts amatpersonas pieraksta vietas vai deklarētās dzīvesvietas katrai valsts amatpersonai izveido atsevišķu lietu, kuru saskaņā ar lietvedības noteikumiem numurē atbilstoši institūcijas vadītāja apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

22. Valsts amatpersonas lietā apkopo visas tās deklarācijas, kuras konkrētā valsts amatpersona ir iesniegusi, — deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā, ikgadējās deklarācijas un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt valsts amatpersonas pienākumus (lietā apkopo gan deklarācijas publicējamo, gan nepublicējamo daļu).

23. Birojs vai tā teritoriālā nodaļa deklarāciju reģistrē reģistrācijas žurnālā vai datu bāzē, norādot reģistrēšanas datumu un piešķirot numuru.

24. Lieta glabājas birojā vai tā teritoriālajā nodaļā.

25. Lietas sakārto alfabēta secībā un uzglabā slēgtos skapjos.

26. Visu deklarāciju un to pārbaudes materiālu lietām glabāšanas termiņš ir 50 gadu.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Tieslietu ministra vietā — ārlietu ministrs I.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 31.oktobri.

1-1-478 COPY.GIF (65420 bytes)

1-2-478 COPY.GIF (115080 bytes)

1-3-478 COPY.GIF (117845 bytes)

1-4-478 COPY.GIF (121694 bytes)

1-5-478 COPY.GIF (114966 bytes)

1-6-478 COPY.GIF (103570 bytes)

1-7-478 COPY.GIF (94920 bytes)

1-8-478 COPY.GIF (89552 bytes)

1-9-478 COPY.GIF (56289 bytes)

2-478 COPY.GIF (53959 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!