Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 11. maija likums "Grozījumi Izglītības likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.05.2000., Nr. 182/183 https://www.vestnesis.lv/ta/id/6694

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā (līdz augstākās izglītības pakāpei)

Vēl šajā numurā

23.05.2000., Nr. 182/183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 11.05.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdu "vispārējās";

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;";

papildināt pantu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"161) pedagogs — fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;".

2. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā iesnieguma iesniedzējam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — šajos likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē — Izglītības un zinātnes ministrija.

(5) Akadēmiskās informācijas centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas pilda ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas."

3. 14.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās augstākās izglītības programmās un profesionālajās vidējās izglītības programmās;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;";

papildināt 7.punktu pēc vārdiem "valsts izglītības iestādes" ar vārdiem "un valsts izglītības atbalsta iestādes";

izslēgt 11.punktā vārdus "izglītības iestādē īstenojamo";

izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;

15) nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;";

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;";

papildināt pantu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto augstākās izglītības programmu un profesionālo vidējās izglītības programmu studentiem;

24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību."

4. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrija:";

aizstāt 5.punktā vārdu "augstskolu" ar vārdiem "izglītības iestāžu";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;";

izslēgt 13.punktā vārdus "mācību grāmatu un" ;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;";

izslēgt 19.punktā vārdu "dibina";

izslēgt 20.punktu;

aizstāt 21.punktā vārdu "apstiprina" ar vārdu "izstrādā".

5.16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;";

izslēgt 3.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošina savā pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību, kā arī organizē un finansē standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi profesionālajos mācību priekšmetos."

6. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu "skolas" ar vārdiem "izglītības iestādes";

papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.";

papildināt ceturto daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs."

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija."

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai. Šis noteikums neattiecas uz tām interešu izglītības programmām, kuras īsteno valsts un pašvaldību izglītības iestādes."

9. Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus "un pieaugušo".

10. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo."

11. Izslēgt 36.panta pirmās daļas otro teikumu.

12. Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence."

13. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums. Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence."

14. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence."

15. 47.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā.";

izslēgt ceturto daļu.

16. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta".

17. 49.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "profesionālā pilnveide" ar vārdiem "profesionālās kvalifikācijas pilnveide";

izslēgt ceturto daļu.

18. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu — citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;".

19. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem."

20. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

21. Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

22. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā."

23. Izteikt 60.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana saskaņā ar valsts izglītības standartiem tiek finansēta ikgadējā valsts budžetā piešķirto līdzekļu apmērā."

24. Izteikt 61.panta tekstu šādā redakcijā:

"Izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido valsts budžeta līdzekļi ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā, Latvijas un ārvalstu juridisko vai fizisko peronu ieguldījumi, dāvinājumi, ziedojumi un citi līdzekļi. Izglītības inovācijas fonda darbību regulē īpašs likums."

25. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā:

1) 2001.gada 1.septembrī — attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno vispārējās izglītības programmas;

2) 2002.gada 1.septembrī — attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno citas izglītības programmas.

Līdz šā noteikuma spēkā stāšanās brīdim prasības izglītības programmas īstenojošo pedagogu izglītībai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi nr.11 "Grozījumi Izglītības likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 6.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 11.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2000.gada 23.maijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!