Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.08.2002., Nr. 120 https://www.vestnesis.lv/ta/id/65725

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām

Vēl šajā numurā

27.08.2002., Nr. 120

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

VAS “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”,

reģ.Nr.UR000329475, Vaļnu iela 28, Rīga, LV-1980

BILANCE (tūkst.Ls)

31.12.2001.

31.12.2000.

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

65

21

Pamatlīdzekļi

45 023

44 987

t.sk. pārvaldīšanā

32 261

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

194

84

Krājumi

20

20

Debitori

734

773

Nauda

2369

3319

Kopā aktīvs

48 405

49 204

PASĪVS

Pamatkapitāls

9843

9844

Rezerves

33 566

35 583

Nesadalītā peļņa

3551

2476

Uzkrājumi

100

35

Ilgtermiņa kreditori

116

-

Īstermiņa kreditori

1229

1266

Kopā pasīvs

48 405

49 204

 

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Neto apgrozījums

6833

6780

Ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

(5170)

(4928)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

649

1257

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(495)

(882)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

207

134

Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumos

(38)

(19)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(9)

(13)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(303)

(262)

Pārējie nodokļi

(340)

(338)

Pārskata gada peļņa

1334

1729

 

Padomes priekšsēdētājs N.Luste

Valdes priekšsēdētājs K.Bricis

Pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā.

 

 

VAS “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”,

reģ.Nr.UR 000329475, Vaļnu iela 28, Rīga LV-1980

KONSOLIDĒTĀ BILANCE (tūkst.Ls)

31.12.2001.

31.12.2000.

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

65

21

Pamatlīdzekļi

45 185

45 034

t.sk. pārvaldīšanā

32 261

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

1

29

Krājumi

25

24

Debitori

745

788

Nauda

2410

3337

Kopā aktīvs

48 431

49 233

PASĪVS

Pamatkapitāls

9844

9844

Rezerves

33 566

35 583

Nesadalītā peļņa

3551

2476

Uzkrājumi

100

35

Ilgtermiņa kreditori

115

-

Īstermiņa kreditori

1255

1296

Kopā pasīvs

48 431

49 233

 

 

KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Neto apgrozījums

7050

6965

Ražošanas, pārdošanas un administrācijasizmaksas

(5434)

(5153)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

651

1292

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(486)

(907)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

207

147

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(10)

(14)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(303)

(262)

Pārējie nodokļi

(341)

(339)

Pārskata gada peļņa

1334

1729

 

Padomes priekšsēdētājs N.Luste

Valdes priekšsēdētājs K.Bricis

Pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā.

SIA “LUKoil Baltija R”,

reģ.Nr.000313477, Rīga, Alīses iela 3,

2001.gada konsolidētā bilance (saīsinātā, LVL)

Aktīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

8 342 119

Apgrozāmie līdzekļi

4 595 380

Kopā aktīvs

12 937 499

Pasīvi

Pašu kapitāls

58 749

Mazākuma daļa

120

Uzkrājumi

103 532

Ilgtermiņa kreditori

4 190 650

Īstermiņa kreditori

8 584 448

Kopā pasīvs

12 937 499

 

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (saīsinātais, LVL)

Neto apgrozījums

36 650 291

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(34 694 240)

Administrācijas izmaksas

(568 283)

Pārdošanas izmaksas

(277 458)

Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas

(633 449)

Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

217 357

Finansu izmaksas (neto)

(485 636)

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(12 480)

Pārējie nodokli

(78 299)

Mazākuma daļa

{120}

Pārskata gada peļņa

117 683

Ar pilnu SIA “LUKoil Baltija R” un konsolidēto 2001.gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidente Irina Saksaganska, sertifikāta Nr.41, SIA “Deloitte & Touche” vārdā atzinumu sniedza bez iebildumiem vai piezīmēm.

SIA “LUKoil Baltija R” ģenerāldirektors S.Kolomicevs

Revidentu ziņojums

A/s “Drogas” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Drogas” (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2001.   gada konsolidēto finansu pārskatu revīziju. Mēs esam veikuši arī a/s “Drogas” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) 2001. un 2000. gada finansu pārskatu revīziju. Par šiem finansu pārskatiem, kas atspoguļoti no 3. līdz 36. lappusei, ir atbildīga Koncerna mātes uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas finansu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un būtisku uzņēmuma vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām iepriekš minētie finansu pārskati visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2001. gada 31. decembrī un Koncerna mātes uzņēmuma finansiālo stāvokli 2001. un 2000. gada 31. decembrī, kā arī par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2001. un 2000. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” un Starptautisko grāmatvedības standartu valdes izdotajiem Starptautiskajiem finansu pārskatu sagatavošanas standartiem.

Finansu pārskati ir sagatavoti, pieņemot, ka Koncerns un Koncerna mātes uzņēmums savu darbību turpinās arī nākotnē. 2001. gada 31. decembrī Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma īstermiņa kreditoru parādi ievērojami pārsniedza to apgrozāmos līdzekļus, kas varētu radīt šaubas par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma spēju savlaicīgi pildīt savas saistības. Tādējādi Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma turpmākā darbība ir atkarīga no to spējas uzlabot savas saimnieciskās darbības rezultātus un/ vai to akcionāru pastāvīga atbalsta. Šajos finansu pārskatos nav iekļauti nekādi labojumi, kas varētu izrietēt no šī jautājuma.

 

Andersen Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Latvijas zvērināta revidente

Revīzija tika pabeigta 2002. gada 29. aprīlī. Sertifikāta nr. 124

DROGASLOGO.JPG (33102 bytes)

2001. un 2000. gada 31.decembra bilance (Ls)

Koncerns

Koncerna mātes uzņēmums

Pielikums

31.12.2001.

31.12.2001.

31.12.2000.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi:

3

Nemateriālie ieguldījumi

144,494

130,835

182,016

3

Pamatlīdzekļi

3,078,154

2,821,948

1,282,768

Avansa maksājumi

par pamatlīdzekļiem

88,312

53,257

-

Kopā nemateriālie ieguldījumi

un pamatlīdzekļi

3,310,960

3,006,040

1,464,784

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

4, 5

Līdzdalība Koncerna meitas

uzņēmumu kapitālā

-

-

158,592

6

Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas

12,613

12,613

114,825

7

Ilgtermiņa aizdevums

Koncerna meitas uzņēmumam

-

-

40,677

8

Ilgtermiņa aizdevumi vadībai

un darbiniekiem

29,150

29,150

18,038

Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi

41,763

41,763

332,132

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

3,352,723

3,047,803

1,796,916

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

1,866,009

1,787,698

982,286

Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi

129,496

129,496

30,268

9

Saistīto personu parādi

274,631

349,736

23,944

6

Nākamo periodu izmaksas

73,221

72,855

143,335

10

Citi debitori

394,667

333,591

514,887

Kopā debitori

872,015

885,678

712,434

11

Nauda

274,928

228,104

303,199

Kopā apgrozāmie līdzekļi

3,012,952

2,901,480

1,997,919

Kopā aktīvs

6,365,675

5,949,283

3,794,835

PAŠU KAPITĀLS

12

Akciju kapitāls

1,080,000

1,080,000

930,000

Akciju emisijas uzcenojums

50,000

50,000

-

Statūtos noteiktās rezerves

10,227

10,227

10,227

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve

(753)

-

-

Ilgtermiņa ieguldījumu

pārvērtēšanas rezerve

91,891

91,891

91,891

Uzkrātie (zaudējumi)

(488,425)

(488,425)

(534,628)

Pārskata gada nesadalītā peļņa

9,320

51,592

46,203

Kopā pašu kapitāls

752,260

795,285

543,693

23

Atliktais uzņēmumu

ienākuma nodoklis

60,943

60,943

68,711

ILGTERMIŅA KREDITORI

13

Ilgtermiņa finansējums

no kredītiestādēm

1,119,269

857,549

83,159

ĪSTERMIŅA KREDITORI

13

Īstermiņa finansējumi

no kredītiestādēm

488,632

432,648

57,231

Parādi piegādātājiem

un darbuzņēmējiem

3,367,979

3,240,479

2,651,986

14

Parādi saistītajām personām

207,912

249,212

148,149

22

Nodokļi

50,221

44,464

125,002

Uzkrātās saistības

184,496

179,156

84,221

Nākamo periodu ieņēmumi

11,441

11,441

1,279

Pārējie kreditori

122,522

78,106

31,404

Kopā īstermiņa kreditori

4,433,203

4,235,506

3,099,272

Kopā pasīvs

6,365,675

5,949,283

3,794,835

24

Finansu saistības

 

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2001. un 2000. gadu (Ls)

16

NETO APGROZĪJUMS

15,978,150

15,931,897

10,715,503

17

Pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas

(12,168,986)

(12,108,137)

(8,208,732)

BRUTO PEĻŅA

3,809,164

3,823,760

2,506,771

18, 20

Pārdošanas izmaksas

(2,627,655)

(2,570,909)

(1,402,411)

19, 20

Vispārējās un administrācijas

izmaksas

(1,103,840)

(1,010,302)

(1,011,216)

Pārējie saimnieciskās darbības

ieņēmumi

65,601

61,764

3,756

Pārējās saimnieciskās darbības

izmaksas

(27,629)

(13,774)

-

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

PEĻŅA

115,641

290,539

96,900

4

(Zaudējumi)/ peļņa no līdzdalības

Koncerna meitas uzņēmumu

kapitālā

-

(163,915)

1,592

21

Finansu (izmaksas), neto

(128,669)

(97,380)

(27,783)

(ZAUDĒJUMI)/ PEĻŅA

PIRMS NODOKĻIEM

(13,028)

29,244

70,709

23

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

31,917

31,917

(19,146)

22

Pārējie nodokļi

(9,569)

(9,569)

(5,360)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

9,320

51,592

46,203

Rafails Deifts Andrejs Jerņevs

Padomes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2002. gada 29. aprīlī

TAPEKS COPY.GIF (114153 bytes)

SIA “Baltijas Lāse”,

reģ.Nr.000350322, Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004,

saīsināts 2001.gada pārskats Bilance 2001.gada 31.decembrī, Ls

Aktīvs Konsolidētais Mātes uzņēmums

2001.g

2000.g.

2001.g.

2000.g.

Ilgtermiņa ieguldījumi

10185704

6526531

5715254

4148554

Krājumi

4289256

2768723

26809

Debitori

1679548

1166751

145330

479421

Vērtspapīri un līdzdalība

kapitālos

221658

3209

Naudas līdzekļi

423950

937944

2550

712940

Aktīvi kopā

16800116

11403158

5889943

5340915

Pasīvs

Pašu kapitāls

5228323

5212978

5228323

5212978

Mazākuma daļas

3340633

3889896

Uzkrājumi

1083318

872178

6128

908

Ilgtermiņa kreditori

2830562

91825

Īstermiņa kreditori

4317280

1336281

655492

127029

Pasīvi kopā

16800116

11403158

5889943

5340915

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2001.gadu

Konsolidētais Mātes uzņēmums

2001.g.

2000.g

2001.g.

2000.g.

Neto apgrozījums

20072374

5877996

300000

37000

Pārdotās produkcijas

ražošanas izmaksas

(16382878)

(4587123)

Pārdošanas izmaksas

(2279542)

(645938)

Administrācijas izmaksas

(1376115)

(632314)

(351793)

(45413)

Pārējie ieņēmumi

279275

46914

94843

20685

Pārējās izmaksas

(246728)

(48872)

(15566)

(11186)

Uzņēmuma ienākuma

nodoklis

4032

(19795)

(6410)

(444)

Pārējie nodokļi

(32610)

(11470)

(726)

Pārskata gada peļņa

vai zaudējumi

37808

(20602)

20348

642

t.sk. mazākuma daļa

14645

(10463)

t. sk. koncerna daļa

23163

(31065)

 

Piezīme: Pilni gada pārskati ir pieejami LR Uzņēmumu reģistrā.

2002.gada 29.jūlijā Valdes priekšsēdētājs Ivars Strautiņš

 

Revidenta ziņojums SIA “Baltijas Lāse” dalībniekiem

Mēs esam veikuši revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem par SIA ”Baltijas Lāse”

2001.gada pārskatu un “Baltijas Lāse” koncerna 2001.gada konsolidēto pārskatu, uz kuru pamata sagatavots saīsināts gada pārskats. Mūsu 2002.gada 23.aprīļa un 2002.gada 29. jūlija ziņojumos mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilnu 2001.gada pārskatu un pilnu 2001.gada konsolidēto gada pārskatu.

Mēs uzskatam, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilnajiem gada pārskatiem, uz kuru pamata tas ticis sagatavots.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par uzņēmuma un koncerna finansiālo stāvokli un to darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kopā ar pilniem gada pārskatiem, kā arī mūsu ziņojums par pilnajiem gada pārskatiem.

 

 

VNIA COPY.GIF (4832 bytes)

Revidenta ziņojums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” akcionāriem

Esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, turpmāk tekstā sabiedrība, 2001.gada finansu pārskata revīziju. Sabiedrības finansu pārskatā ietilpst bilance 2001.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats un pielikums par 2001.gadu. Par sabiedrības finansu pārskata patiesumu atbildīga ir sabiedrības vadība. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par sabiedrības finansu pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Esam veikuši revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka sabiedrības finansu pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver sabiedrības finansu pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo sabiedrības finansu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Sabiedrības vadība ir sniegusi mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 2001.gada finansu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli 2001.gada 31.decembrī, darbības rezultātiem, naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Rīgā 2002.gada 28.jūnijā Aija Kalniņa, p.k.1211XX-XXXXX,

zvērināta revidente, sertifikāts Nr.91

 

Revidenta ziņojums Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” valdei

Esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, turpmāk tekstā sabiedrība, 2001.gada konsolidētā finansu pārskata revīziju. Sabiedrības konsolidētajā finansu pārskatā ietilpst konsolidētā bilance 2001.gada 31.decembrī, konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins, konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats, konsolidētais naudas plūsmas pārskats un konsolidētā pārskata pielikums par 2001.gadu. Par sabiedrības konsolidētā finansu pārskata patiesumu atbildīga ir sabiedrības vadība. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par sabiedrības konsolidēto finansu pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Esam veikuši revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka konsolidētais finansu pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver konsolidētā finansu pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo konsolidētā finansu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Sabiedrības vadība ir sniegusi mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 2001.gada konsolidētais finansu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna finansiālo stāvokli 2001.gada 31.decembrī, darbības rezultātiem, naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” prasībām.

Rīgā 2002.gada 28.jūnijā Aija Kalniņa, p.k.1211XX-XXXXX,

zvērināta revidente, sertifikāts Nr.91

 

Auditorfirma “BDO Invest Rīga” Direktors A.Deniņš

Rīgā 2002.gada 29. jūlijā Zvērināts revidents A. Putniņš, sertifikāts Nr.123

Paziņojums (ar 2.rindkopu papildināta 2002.gada 23.augusta publikācija)

Rīgas Centra rajona izpilddirekcija (Rīgā, Pērses ielā 10/12, tālr.7012001) lūdz līdz 20.09.2002. pieteikties īpašniekus sadzīves lietām un priekšmetiem, kas atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 93/95, garāžā Nr.129.

Pēc norādītā termiņa pretenzijas netiks pieņemtas, lietas un priekšmeti tiks aizvesti uz atkritumu novietni.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!