Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.07.2002., Nr. 106 https://www.vestnesis.lv/ta/id/64486

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām

Vēl šajā numurā

16.07.2002., Nr. 106

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

PAREX COPY.GIF (10817 bytes)

A/S “PAREKSS BANKA”

2002. gada 30. jūnijs (tūkst. latu)

AKTĪVI

Kase un prasības pret Latvijas Banku

44 785

Prasības pret kredītiestādēm

120 321

Kredīti

264 868

Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

271 582

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

29 636

Līdzdalība radniecīgajos uzņēmumos

4 154

Nemateriālie aktīvi

2 857

Pamatlīdzekļi

16 143

Nakamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

5 268

Pārējie aktīvi

3 825

Kopā aktīvi

763 439

Aktīvi pārvaldīšanā

5 129

Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā

768 568

PASĪVI

Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku

52 930

Noguldījumi

638 469

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1 395

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

898

Pārējās saistības

7 753

Pārvērtēšanas rezerve

-621

Kapitāls un rezerves

62 615

Kopā pasīvi

763 439

Pasīvi pārvaldīšanā

5 129

Kopā pasīvi un pasīvi pārvaldīšanā

768 568

Tīrā peļņa par periodu 2002. g. 1. janvāris - 30. jūnijs

4 009

Šie dati atbilst informācijai, kas tika sniegta FKTK

Valērijs Kargins

Viktors Krasovickis

Gints Poišs

Prezidents /

Direktoru padomes

Padomes

valdes priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

 

BILANCE COPY.GIF (68009 bytes)

 

BTB COPY.GIF (5522 bytes)

AKB ‘‘BALTIJAS TRANZĪTU BANKA’’

2002.gada 30.jūnija bilance

AKTĪVI (tīrā vērtība)

TŪKST.LS

KASE UN KORKONTS LATVIJAS BANKĀ

10,281

LATVIJAS VALSTS PARĀDZĪMES

10,957

PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM

59,891

KREDĪTI TĪRĀ VĒRTĪBA

40,414

PĀRĒJIE AKTĪVI

10,014

KOPĀ AKTĪVI

131,557

AKTĪVI PĀRVALDĪŠANĀ

605

PASĪVI

SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM

18,260

NOGULDĪJUMI

98,250

TAJĀ SKAITĀ PRIVĀTPERSONU

34,322

PĀRĒJĀS SAISTĪBAS

6,023

KAPITĀLS UN REZERVES

9,024

KOPĀ PASĪVI

131,557

PASĪVI PĀRVALDĪŠANĀ

605

2002.GADA 6 MĒNEŠU PEĻŅA

920

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

Padomes priekšsēdētājs O.Kehris

Valdes priekšsēdētājs E.Dubra

A/s “Latgales Finansu un investīciju kompānija”,

reģ.Nr.40003146831, Rēzekne, Dārzu iela 18

Finansiālie rādītāji uz 30.06.2002. (LVL)

AKTĪVS

30.06.02.

01.01.02.

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

33089

34496

2. Apgrozāmie līdzekļi

300275

228176

BILANCE

333364

262672

PASĪVS

1.Pašu kapitāls

142953

114167

2. Kreditori

190411

148505

BILANCE

333364

262672

PEĻŅAS/ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Neto apgrozījums

163871

216680

Pārd.prod.raž.izm.

148056

200220

Pārējie ienākumi

41497

5070

Pārējās izmaksas

28526

9630

Peļņa/zaudējumi

28786

11900

Sabiedriskā organizācija palīdzības fonds “Rota A”

dibināts 2000.gada 12.maijā, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2000.gada 31.maijā, un savu darbību uzsācis 2000.gada jūnijā. LR Finansu ministrijas atļauja Nr.252-V izdota 2000.gada 6.novembrī saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides. LR Finansu ministrijas atļauja Nr.252-V pagarināta 2001.gada 14.februārī.

Sabiedrības darbības uzdevumi ir sniegt vispusīgu palīdzību bērnu un jaunatnes izglītošanā, sadarboties šajā jomā ar mācību iestādēm, veicināt visu Latvijā dzīvojošo iedzīvotāju nacionālās tradīcijas un paražas, atbalstīt Latvijas maznodrošinātos iedzīvotājus, organizēt labdarības ziedojumus, lai veicinātu kultūras un izglītības attīstību Latvijā.

Akciju sabiedrības “Latvijas Biznesa banka”

Reģ.Nr.40003076407 Rīgā, Antonijas ielā 3

2002.gada 30.jūnija bilance ( tūkst.latu)

Aktīvi

Kase un noguldījumi Latvijas Bankā

476

Prasības pret kredītiestādēm

7316

Kredīti

10 342

Parāda vērtspapīri un akcijas

845

Atvasinātie līgumi

15

Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi

734

Pārējie aktīvi

566

Kopā aktīvi

20 294

Aktīvi pārvaldīšanā

12 144

Pasīvi

Saistības pret kredītiestādēm

6297

Noguldījumi

6710

Pārējās saistības

3065

Kapitāls un rezerves

4016

t. skaitā pārskata gada zaudējumi

(32)

Subordinētais kapitāls

206

Kopā pasīvi

20 294

Pasīvi pārvaldīšanā

12 144

 

Valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece- viceprezidente I.Skorohodova

Saīsinātais gada pārskats Akciju sabiedrība “Dobeles dzirnavnieks”

Reģ.Nr. LR UR 000302065

Adrese: Dobelē, Spodrības ielā 4, LV-3701

Mēra vienība (tūkst. latu)

Saīsinātā bilance uz

31.12.01.

31.12.00.

Aktīvs

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

Nematerializētie ieguldījumi

2,0

-

Pamatlīdzekļi kopā

3104,2

3062,1

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

37,2

10,2

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

3143,4

3072,3

2. Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

2068,7

3587,1

Debitori

1733,5

1539,9

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

-

22,2

Nauda

413,9

218,2

Apgrozāmie līdzekļi kopā

4216,1

5367,2

Aktīvs kopā

7359,5

8439,5

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

1. Akciju kapitāls

2662,0

2662,0

4. Rezerves

d) pārējās rezerves

2286,0

1965,9

5. Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

-

400,0

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

188,1

-

Pašu kapitāls kopā

5136,1

5027,9

2. Uzkrājumi

Uzkrājumi kopā

38,8

37,9

3. Kreditori

Ilgtermiņa parādi

450,0

700,0

Īstermiņa parādi

1734,6

2673,7

Kreditori kopā

2184,6

3373,7

Pasīvs kopā

7359,5

8439,5

 

Padomes priekšsēdētājs V.Paškausks

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors V.Muižnieks

Peļņas un zaudējuma aprēķins

Mēra vienība – tūkst.latos

2001.

2000.

1. Neto apgrozījums

12848,4

12636,4

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-10899,2

-10547,0

3. Bruto peļņa

1949,2

2089,4

4. Pārdošanas izmaksas

-1076,8

-902,6

5. Administrācijas izmaksas

-390,1

-404,7

6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās

darbības ieņēmumi

92,8

259,6

7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās

darbības izmaksas

-167,6

-292,3

8. Pārējie procentu ieņēmumi

un tamlīdzīgi ieņēmumi

12,1

20,3

9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-133,1

-170,8

10. Ilgtermiņa ieguldījumi un īstermiņa

vērtspapīru vērtības norakstīšana

-

-20,0

11. Peļņa pirms nodokļiem

286,5

578,9

12. Uzņēmuma ienākuma nodoklis

par pārskata periodu

-71,2

-152,0

13. Pārējie nodokļi

-27,2

-26,9

14. Pārskata perioda peļņa

188,1

400,0

 

Padomes priekšsēdētājs V.Paškausks

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors V.Muižnieks

AAS “Zurich Latvia Limited”,

reģ.Nr.000328971, Rīgā, Antonijas ielā 5, LV-1010,

saīsinātais gada pārskats par 2001.gadu Saīsinātā bilance

AKTĪVI

2001

2000

LVL

LVL

Investīcijas

119 672

367 823

Debitori

210 380

143 174

Citi aktīvi

767 067

700 752

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

39 845

39 187

Kopā aktīvi

1 136 964

1 250 936

PASĪVI

Kopā kapitāls un rezerves

846 041

777 682

Tehniskās rezerves

172 568

253 113

Kreditori

44 645

142 438

Uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas

73 710

77 703

Kopā pasīvi

1 136 964

1 250 936

 

Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins

Nopelnītās prēmijas

Bruto parakstītās prēmijas

861 250

810 810

Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās

(694 992)

(652 367)

Neto izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs

4 654

(18 837)

Neto nopelnītās prēmijas

170 912

139 606

Pārnestais investīciju ienākums

no netehniskā rezultāta

4 740

5 074

Neto piekritušās atlīdzību prasības

(24 266)

(128 473)

Neto darbības izdevumi

(112 011)

(80 064)

Tehniskais rezultāts

39 375

(63 857)

Investīciju ienākumi

28 198

20 725

Investīciju pārvaldīšanas izdevumi

(220)

(60)

Pārnestais investīciju rezultāts

uz tehnisko rezultātu

(4 740)

(5 074)

Citi ieņēmumi / izdevumi

5 746

(147)

Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi

pirms nodokļiem

68 359

48 413)

Uzņēmumu ienākumu nodoklis

-

-

Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi

68 359

(48 413)

Publicēts saīsināts gada pārskats. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas arī ar pilnu gada pārskatu.

 

Thomas Ringsted, padomes priekšsēdētājs

Caj Weckstrom, valdes priekšsēdētājs

Andris Rozentāls, direktors - rīkotājs

Ināra Gūtmane, galvenā grāmatvede

 

Revidentu ziņojums AAS “Zurich Latvia Limited” akcionāriem

Esam veikuši AAS “Zurich Latvia Limited” finansu pārskatu par gadu, kas beidzās 2001.gada 31.decembrī, pēc kuriem sagatavots saīsinātais finansu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2002.gada 2.aprīlī esam izsnieguši atzinumu, ka finansu pārskati, pēc kuriem sagatavots saīsinātais finansu pārskats, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AAS “Zurich Latvia Limited” finansiālo stāvokli 2001.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2001.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums” un Ministru kabineta noteikumiem “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskata sastādīšanas noteikumi”.

Pēc mūsu domām, saīsinātais finansu pārskats visos būtiskajos aspektos saskan ar finansu pārskatiem, pēc kuriem tas sagatavots un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par AAS “Zurich Latvia Limited” finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finansu pārskats būtu jālasa kopā ar finansu pārskatiem, pēc kuriem tas ir sagatavots, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finansu pārskatiem.

KPMG Latvia SIA Inga Lipšāne, p.k.2605XX-XXXXX,

Rīga, Latvija 2002.gada 20.jūnijā zvērināta revidente

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!