• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1996. gada 8. augusta likums "Par atbilstības novērtēšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.08.1996., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/ta/id/63836-par-atbilstibas-novertesanu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojums nr.3

Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

20.08.1996., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 08.08.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Precizēts 21.08.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.140 (625)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Par atbilstības novērtēšanu

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

l.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) akreditācija — šā likuma izpratnē: oficiāla testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas vai sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas atzīšana, nosakot tās kompetenci konkrētu uzdevumu veikšanā;

2) apelācija — atkārtota sūdzības izskatīšana augstākā instancē;

3) atbilstības novērtēšana — jebkura darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši noteikt, vai izvirzītās prasības ir izpildītas;

4) inspicēšana — šā likuma izpratnē: darbības, kas tiek veiktas, lai novērtētu produkcijas projektēšanas stadiju, produkta, procesa un pakalpojuma atbilstību konkrētām prasībām, pamatojoties uz profesionāliem spriedumiem vai galvenajiem kritērijiem;

5) kalibrēšana — šā likuma izpratnē: operācijas, kas tiek veiktas noteiktos apstākļos, lai konstatētu atbilstību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai references materiāla esošajām vērtībām un tām vērtībām, kas reproducētas pēc attiecīgā mērvienības etalona;

6) kompetenta atbilstības novērtēšanas institūcija — institūcija, kuras kompetence ir novērtēta ar akreditācijas vai citu ekvivalentu novērtēšanas procedūru palīdzību;

7) nereglamentētā sfēra — sfēra, kas nav pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

8) pilnvarošana — šā likuma izpratnē: tiesību piešķiršana testēšanas un kalibrēšanas laboratorijai vai sertificēšanas un inspicēšanas institūcijai nacionālā līmenī veikt noteiktu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā;

9) reglamentētā sfēra — sfēra, kas pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

10) sertifikācija — šā likuma izpratnē: no ražotāja un patērētāja neatkarīgas trešās puses darbība, ar noteiktu ticamību apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst noteiktam standartam vai citam normatīvajam dokumentam;

1 1) testēšana — šā likuma izpratnē: tehniska darbība produkta, procesa vai pakalpojuma nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu metodiku.

II nodaļa. Likuma mērķis un darbības sfēra

2.pants. Šis likums nosaka atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

3.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt vienotu, ar Eiropas savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem harmonizētu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas kārtību.

4.pants. Šis likums attiecas uz visiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un valsts institūcijām, kas pretendē uz produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanu, kā arī uz šajā novērtēšanas procesā iesaistītajām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijām.

III nodaļa. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā

5.pants. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem to projektēšanas, izgatavošanas, pirmstirgus, tirgus, ekspluatācijas un utilizācijas stadijā, lai noteiktu, vai tie var izraisīt briesmas cilvēka dzīvībai, veselībai un videi.

6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā veic Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas.

7.pants. Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pilnvaru sadalījumam starp ministrijām, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām un atbilstības novērtēšanas mehānismu priekšlikumus par potenciāli bīstamajiem vai bīstamajiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem, kā arī par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas būs pilnvarotas novērtēt atbilstību attiecīgajā nozarē, izstrādā un Ministru kabinetam iesniedz ministrija, kuras uzdevums ir garantēt minēto prasību ievērošanu.

8.pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Eiropas savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas komisijai par pilnvarotajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras ir kompetentas un darbojas saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.

9.pants. Atbilstības novērtēšanu nereglamentētajā sfērā veic kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas.

IV nodaļa. Atbilstības novērtēšanas sistēma

10.pants. Atbilstības novērtēšanu Latvijas Republikā, uzņemoties pilnu atbildību par savu darbību, veic testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas.

11.pants. Atbilstības novērtēšanas institūcijām ir jāatbilst nacionālo standartu prasībām, un to kompetencei jābūt izvērtētai saskaņā ar minēto standartu prasībām.

12.pants. Latvijas Republiku starptautiskajās atbilstības novērtēšanas institūciju organizācijās ir tiesīgas pārstāvēt tikai Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas.

V nodaļa. Nacionālā akreditācijas sistēma

13.pants. Latvijas Republikā darbojas vienota, starptautiskajām prasībām atbilstoša nacionālā akreditācijas sistēma, kas veic noteiktas akreditēšanas procedūras un ievēro vienotas vadības principus. Nacionālas akreditācijas sistēmas darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

14.pants. Kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu veic Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

VI nodaļa. Sūdzības un apelācijas

15.pants. Sūdzības un apelācijas par atbilstības novērtēšanā iesaistīto institūciju darbību izskata Ekonomikas ministrija, kas ir tā institūcija, kura koordinē kvalitātes politiku Latvijas Republikā. Ja iesniedzēju neapmierina tās lēmums, konfliktu izskata likumos noteiktajā kārtībā.

VII nodaļa. Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu atzīšana

16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi Latvijas Republikā tiek oficiāli atzīti, ja starp Latviju un attiecīgo valsti pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

17.pants. Ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, lēmumu par šajā valstī izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu vai apstiprinājumu atzīšanu reglamentētajā sfērā pieņem attiecīgā kompetentā vai pilnvarotā (kompetentā un pilnvarotā) institūcija, kura ir juridiski atbildīga par sava lēmuma pareizību.

18.pants. Par Latvijas Republikā atzīto ārvalstu atbilstības novērtēšanas institūciju saraksta veidošanu un aktualizēšanu ir atbildīga Ekonomikas ministrija.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 4.apriļa noteikumi nr.93 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 8.augustā.

Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse

Rīgā 1996.gada 20.augustā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!