Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru Padomes 1993. gada 12. marta lēmums Nr. 131 "Par Rajona lauksaimniecības departamentu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.03.1993., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/59971

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums Nr.132

Par jaunām dārgmetālu garantijas zīmēm un provēm

Vēl šajā numurā

18.03.1993., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru Padome

Veids: lēmums

Numurs: 131

Pieņemts: 12.03.1993.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 131

Par Rajona lauksaimniecības departamentu

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Rajona lauksaimniecības departamenta nolikumu.

2. Lauksaimniecības ministrijai:

2.1. līdz 1993. gada 15. martam izstrādāt ieteikumus par rajona lauksaimniecības departamentu Štatu noteikšanu un to darba organizāciju;

2.2. kopīgi ar attiecīgajām valsts institūcijām un zinātniski pētnieciskajām iestādēm līdz 1993. gada 15. martam izveidot darba grupu lauksaimniecības nolikuma (kodeksa) izstrādāšanai.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Ministru Padomes 1990. gada 19. oktobra lēmumu Nr. 173 «Par rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lauksaimniecības pārvaldi (departamentu)» (Ziņotājs, 1990,50).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs J. GODMANIS

Latvijas Republikas lauksaimniecības ministrs D. ĢĒĢERS

Rīgā 1993. gada 12. martā

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 12. marta lēmumu Nr. 131

Rajona lauksaimniecības departamenta
NOLIKUMS

1. Rajona lauksaimniecības departaments (tālāk tekstā — «departaments») ir Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcija, kas izveidota Lauksaimniecības ministrijas sistēmā, lai rajonā realizētu valsts agrāro politiku un nodrošinātu valsts uzraudzību par lauksaimniecības produkcijas un pārtikas ražošanu, pārstrādi un realizāciju, kā arī par dabas resursu racionālu izmantošanu. Departamentu izveido un likvidē, kā arī tā nolikumu apstiprina Latvijas Republikas Ministru Padome.

2. Departaments savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus, Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumus un rīkojumus, Lauksaimniecības ministrijas pavēles, citus normatīvos aktus un šo nolikumu.

Departaments, risinot ar lauksaimniecības nozari saistītos jautājumus, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un lauksaimnieku pašpārvaldes institūcijām rajonā,

3. Departamentu vada direktors, kuru likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ieceļ amatā un atbrīvo no amata lauksaimniecības ministrs.

4. Departamenta funkcionālajā pakļautībā ir visas Lauksaimniecības ministrijas pārziņā esošo valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības (vai to pārstāvji) rajonā, kuras īsteno Lauksaimniecības ministrijas nolikumā noteiktās funkcijas.

5. Departamentam savas kompetences ietvaros ir tiesības:

5.1. izvirzīt prasības un dot rīkojumus, kas ir obligāti visām pagasta pašvaldību institūcijām, lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, uzņēmējiem un citām fiziskajām un juridiskajām personām (neatkarīgi no īpašuma formas un uzņēmējdarbības veida), kas darbojas lauksaimniecības jomā;

5.2. nodrošināt valsts interešu ievērošanu rajona teritorijā esošajos lauksaimniecības nozares valsts uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, kā arī pašvaldību un lauksaimnieku pašpārvaldes institūcijās;

5.3. pēc speciāla pilnvarojuma saņemšanas pārstāvēt rajonā valsts kapitālu dažādās lauksaimniecības nozares uzņēmējsabiedrībās;

5.4. kontrolēt likumdošanas aktu un citu normatīvo aktu ievērošanu rajonā.

6. Departamenta uzdevumi ir:

6.1. veikt lauksaimniecības nozares darbības analīzi un izstrādāt priekšlikumus un programmas tās attīstībai;

6.2. realizēt lauksaimniecības nozares struktūrpolitikas un attīstības valsts programmas, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un mērķfondiem;

6.3. ievērojot likumus un citus normatīvos aktus, Lauksaimniecības ministrijas noteikto funkciju ietvaros nodrošināt valsts īpašuma konversiju un privatizāciju, pretmonopola politikas realizēšanu un tirgus ekonomikas attīstību rajonā;

6.4. kontrolēt no valsts budžeta iedalīto līdzekļu, speciālo fondu un valsts investīciju racionālu izlietošanu; izstrādāt priekšlikumus prioritāro projektu realizēšanai, izmantojot ārvalstu investīcijas; noteiktā kārtībā īstenot pasūtītāja funkcijas darbiem, ko veic par valsts budžeta līdzekļiem;

6.5. nodrošināt likumdošanas aktos noteikto valsts uzraudzību pār meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un saglabāšanu, sekmēt racionālu zemes izmantošanu;

6.6. sekmēt valsts uzraudzību augu, dzīvnieku un dabas resursu aizsardzībā un ķīmisko vielu pareizā pielietošanā, tehniskā stāvokļa nodrošināšana, savlaicīgā veterināri sanitāro un ciltsdarba pasākumu veikšanā;

6.7. nodrošināt ražotājus ar informāciju par standartiem un kvalitātes prasībām rajonā ražotajai lauksaimniecības produkcijai un pārtikai, kā arī par cenām un tirgus konjunktūru; sekmēt produkcijas kvalitātes paaugstināšanu, jauna sortimenta kvalitatīvas produkcijas ražošanu;

6.8. veikt pasākumus ražotāju kooperācijas attīstībai, lauksaimnieku pašpārvaldes un konsultāciju sistēmas izveidošanai un darbības sekmēšanai rajonā;

6.9. veicināt ārējo ekonomisko sakaru attīstību, lauksaimniecības produkcijas un pakalpojumu eksportu;

6.10. sekmēt informātikas sistēmas izveidošanu lauksaimniecības nozarē;

6.11. sagatavot un iesniegt (ar Lauksaimniecības ministrijas starpniecību) Latvijas Republikas Ministru Padomei materiālus un priekšlikumus par to pašvaldību institūciju lēmumu lauksaimniecības jautājumos apturēšanu, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumiem;

6.12. sagatavot un iesniegt Lauksaimniecības ministrijai priekšlikumus par likumdošanas aktu un citu normatīvo aktu pilnveidošanu;

6.13. sagatavot un iesniegt Lauksaimniecības ministrijai un rajona un pagastu pašvaldību institūcijām priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu agrāro ražošanu un veicinātu tās attīstību, kā arī par agrāros jautājumos pieņemto, bet likumdošanas aktu prasībām neatbilstošo lēmumu atcelšanu vai to izpildes apturēšanu;

6.14. izmantojot valsts investīcijas, veicināt zinātnes sasniegumu un progresīvo ražošanas tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, informēt par zinātnes progresīvākajām atziņām selekcijā, ciltsdarbā, ražošanas organizācijā un tehnoloģijā, veicināt to ieviešanu.

7. Departamenta direktoram un inspektoriem ir pienākums un tiesības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā brīdināt, kā arī ierosināt sodīt par likumdošanas aktu un citu normatīvo aktu neievērošanu.

8. Lauksaimniecības ministrija veicina departamenta direktora un citu speciālistu profesionālās sagatavotības paaugstināšanu un nodrošina viņu darba un sociālo aizsardzību likumā noteiktajā kārtībā.

9. Departamentu, kā arī Lauksaimniecības ministrijas pārziņā esošo valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības (vai to pārstāvjus) rajonā, kas ir departamenta funkcionālajā pakļautībā, finansē no valsts budžeta līdzekļiem Lauksaimniecības ministrijas noteiktajā kārtībā.

Departamenta direktoram ir tiesības iedalītos valsts budžeta līdzekļus noteiktā kārtībā pārdalīt pa izdevumu pantiem (izņemot investīcijām un darba samaksai paredzētos izdevumus).

10. Departamenta direktors:

10.1. vada departamenta darbu un ir personīgi atbildīga par departamenta kompetencē esošo jautājumu risināšanu un uzdevumu-izpildi, kā arī ir tiesīgs apturēt valsts agrārās politikas īstenošanas, valsts īpašuma saglabāšanas un valsts interešu ievērošanas jautājumos pieņemto lēmumu un rīkojumu izpildi, ja šos lēmumus un rīkojumus ir pieņēmušas Lauksaimniecības ministrijas pārziņā esošo iestāžu un organizāciju struktūrvienības (vai to pārstāvji) rajonā;

10.2. izdod pavēles un rīkojumus savas kompetences ietvaros, kas ir obligāti departamenta darbiniekiem un Lauksaimniecības ministrijas pārziņā esošajām valsts iestādēm un organizācijām (vai to pārstāvjiem) rajonā, pašvaldību institūcijām, lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, uzņēmējiem un citām fiziskajām un juridiskajām personām (neatkarīgi no īpašuma formas un uzņēmējdarbības veida), kas darbojas lauksaimniecības jomā;

10.3. noteiktā kārtībā apstiprina departamenta izdevumu tāmi, Štatu sarakstu un algu likmes, kā arī darba algas fonda ietvaros izdara izmaiņas štatu sarakstā;

10.4. pieņem darbā, noslēdzot rakstisku līgumu, un pārceļ citā darbā departamenta darbiniekus, uzliek tiem disciplinārsodus, kā arī izsaka atzinību;

10.5. nosaka departamenta darbinieku pienākumus un tiesības;

10.6. nodrošina departamenta darbinieku darba un sociālo aizsardzību, viņu kvalifikācijas paaugstināšanu.

11. Departamenta direktors noteiktā kārtībā var izveidot komisijas vai padomes ar konsultatīvām un rekomendējošām tiesībām finansu un tirgus, ražošanas attīstības, darba un sociālajos jautājumos, kā arī valsts īpašuma pārvaldīšanas un citos jautājumos.

12. Departaments, kā arī departamenta speciālisti saskaņā ar Lauksaimniecības ministrijas norādījumiem var pildīt savas funkcijas vairākos rajonos.

13. Departamentu reorganizē Lauksaimniecības ministrija.

14. Departaments ir juridiska persona. Departamentam ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu departamenta nosaukumu.

Latvijas Republikas lauksaimniecības ministrs D. ĢEĢERS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!