Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1994. gada 31. maija ieteikumi Nr. 2 "Pašvaldības domes (padomes) paraugnolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.06.1994., Nr. 71 https://www.vestnesis.lv/ta/id/57336-pasvaldibas-domes-padomes-paraugnolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta lēmums Nr.55

Par Latvijas Republikas Valdības un Čehijas Republikas Valdības līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību

Vēl šajā numurā

16.06.1994., Nr. 71

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: ieteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 31.05.1994.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta ieteikumi Nr.2

(prot. Nr. 29 1. §)

Pašvaldības domes (padomes) paraugnolikums

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"

 

I NODAĻA
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

1. ____________ pilsētas (pagasta, rajona) domē (padomē) ir deputāti.

2. Dome (padome) no domes (padomes) deputātu vidus ievēlē domes (padomes) priekšsēdētāju, ____ vietnieku (-us) un ____ pastāvīgo komiteju locekļus.

3. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes (padomes) sēdes, dome (padome) izveido šādas pastāvīgās komitejas:

1) finansu komiteju, kurā ir locekļi;

2) sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, kurā ir locekļi;

3) ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteju, kurā ir locekļi;

4) komiteju (-as), kura(-as) ir locekļi,

4. domes (padomes) darbību saskaņā ar pašvaldības pārvaldes struktūras paraugshēmu (1. pielikums) nodrošina šādi domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) un tās iestāžu darbinieki:

— priekšsēdētājs;

— priekšsēdētāja vietnieks (-i);

— izpilddirektors;

— izpilddirektora vietnieks (-i);

— citas pārvaldes (administrācijas) amatpersonas, iestāžu (nodaļu, dienestu un citu struktūru) vadītāji un darbinieki.

5. Domes (padomes) un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina šī paraugnolikuma IV nodaļā norādītie, kā arī saskaņā ar šī paraugnolikuma V nodaļā noteikto kārtību domes (padomes) priekšsēdētāja norīkotie domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieki vai iestādes.

6. Pašvaldības funkciju realizācijai ____________________ pašvaldībā ir šādas pašvaldības iestādes un uzņēmumi ar juridiskas personas tiesībām:

1) ______________________________________;

2) ...

7. Pašvaldības iestāžu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņa ar iestāžu nolikumiem, pašvaldības uzņēmumu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar uzņēmumu statūtiem.

8. Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba vadīšanu un koordināciju atbilstoši pašvaldības pārvaldes struktūrai veic izpilddirektors (priekšsēdētājs):

1) izpilddirektora (priekšsēdētāja) tiešā pakļautībā atrodas _____ amatpersonas, ______ iestādes, ______ uzņēmumi;

2) izpilddirektora (priekšsēdētaja) vietnieka tieša pakļautība atrodas _____ amatpersonas, _______ iestādes, ________ uzņēmumi;

3) amatpersonu tieša pakļautībā atrodas ______ iestādes, ______ uzņēmumi;

4) nodaļu vadītāju tiešā pakļautībā atrodas ______ iestādes, ______ uzņēmumi.

9. Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome (padome) no deputātiem un attiecīgās pašvaldības balsstiesīgiem iedzīvotājiem izveido šādas valdes (komisijas, darba grupas):

1) __________________________________, kurā ir ____ locekļi;

2) ...

10. Dome (padome) ar savu lēmumu apstiprina šo valžu (komisiju, darba grupu) nolikumu, kurā noteikti:

1) valdes (komisijas, darba grupas) nosaukums;

2) valdes (komisijas, darba grupas) izveidošanas kārtība;

3) persona, kura ievēlēta par attiecīgās valdes (komisijas, darba grupas) priekšsēdētāju;

4) valdes (komisijas, darba grupas) pienākumi;

5) domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieki vai iestāžu vadītāji, kuri nodrošina valdes (komisijas, darba grupas) organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

6) domes (padomes) komiteja, amatpersona vai iestāde, kuras tiešā kontrolē atrodas izveidotā valde (komisija, darba grupa).

11. Par piedalīšanos valžu (komisiju, darba grupu) sēdēs, kā arī par valžu (komisiju, darba grupu) uzdoto pienākumu pildīšanu valžu (komisiju, darba grupu) locekļi un priekšsēdētāji, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par atlīdzību, kādu domes (padomes) deputāti saņem par deputātu pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs.

12. Dome (padome) uz savu pilnvaru laiku no attiecīgās administratīvās teritorijas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem proporcionāli (saskaņā ar šī paraugnolikuma 31., 32. un 33. punktu) no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam ievēlē revīzijas komisiju ___ locekļu sastāvā.

Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām».

Revīzijas komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic šī paraugnolikuma IV nodaļā norādītie domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieki.

13. Par piedalīšanos revīzijas komisijas sēdēs, kā arī par revīzijas veikšanu revīzijas komisijas locekli saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par atlīdzību, kādu domes (padomes) deputāti saņem par deputātu pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs.

14. Domes (padomes) priekšsēdētājs pēc komisiju, valžu un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju, valžu un darba grupu sēžu norises vietu un laiku.

15. Pašvaldības amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju un darba grupu) darbības kontroli atbilstoši likumam «Par pašvaldībām» un šī paraugnolikuma IV nodaļas noteikumiem veic attiecīgā domes (padomes) komiteja.

II NODAĻA
PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS

16. ___________________________________ pašvaldības teritorija ir sadalīta šādās teritoriālās vienībās:

____________________________________,
(teritoriālās vienības nosaukums)

______________________________________________

______________________________________________

17. Pašvaldības teritorijas pārvaldīšanai dome (padome) no deputātiem (balsstiesīgajiem iedzīvotājiem) izveido valdes (komisijas, darba grupas):

1) ________________________________________, kurā ir ____ locekļi;

2) ...

18. Dome (padome) ar savu lēmumu apstiprina šo valžu (komisiju, darba grupu) nolikumu, kurā noteikts:

1) valdes (komisijas, darba grupas) nosaukums;

2) valdes (komisijas, darba grupas) izveidošanas kārtība;

3) persona, kura ir ievēlēta par attiecīgās valdes (komisijas, darba grupas) priekšsēdētāju;

4) valdes (komisijas, darba grupas) pienākumi;

5) domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieki vai iestāžu vadītāji, kuri nodrošina valdes (komisijas, darba grupas) organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

6) domes (padomes) komiteja, amatpersona vai iestāde, kuras tiešā kontrolē atrodas izveidotā valde (komisija, darba grupa).

19. Par piedalīšanos valžu (komisiju, darba grupu) sēdēs, kā arī par valžu (komisiju, darba grupu) uzdoto pienākumu pildīšanu valžu (komisiju, darba grupu) locekļi un priekšsēdētāji, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru

kabineta noteikumiem par atlīdzību, kādu domes (padomes) deputāti saņem par deputātu pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs.

III NODAĻA
DOMES (PADOMES) PRIEKŠSĒDĒTĀJS, VIETNIEKS UN IZPILDDIREKTORS

20. Domes (padomes) priekšsēdētāja amats ir algots. Priekšsēdētājs ar domes (padomes) lēmumu saņem amatalgu un piemaksas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par domes (padomes) priekšsēdētāja amatalgas un piemaksu apmēriem.

Priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu.

21. Domes (padomes) priekšsēdētājs saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»:

1) vada domes (padomes) darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;

2) pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi (padomi) tiesā;

4) domes (padomes) vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, atver un slēdz kontus banku iestādēs;

5) vada finansu komitejas darbu;

6) dod saistošus rīkojumus domes (padomes) darbiniekiem;

7) ierosina jautājumu izskatīšanu domē (padomē) un komitejās;

8) sagatavo izskatīšanai domes (padomes) sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

9) atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome (padome);

10) var ierosināt jautājumu par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata;

11) veic citus likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes (padomes) lēmumos un šajā paraugnolikumā paredzētos pienākumus.

22. Ja domes (padomes) priekšsēdētājs nepilda likumā vai pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus, domes (padomes) lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus un Ministru kabineta noteikumus, dome (padome) var atbrīvot domes (padomes) priekšsēdētāju no amata likumā noteiktajā kārtībā.

23. Dome (padome) var ievēlēt priekšsēdētāja vietnieku, kurš, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, saņem atlīdzību (amatalgu) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par atlīdzību, kādu domes (padomes) deputāti saņem par deputāta pienākumu pildīšanu

un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdes, un noteikumiem par domes (padomes) priekšsēdētāja amatalgas Un piemaksu apmēriem.

24. Domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieks:

1) pilda domes (padomes) priekšsēdētāja pienākumus domes (padomes) priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos likumā paredzētajos gadījumos;

2) pilda citus ar domes (padomes) lēmumiem noteiktos un šajā paraugnolikumā paredzētos uzdevumus;

3) ...

25. Ja domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieks nepilda pašvaldības nolikumā un domes (padomes) lēmumos paredzētos pienākumus, dome (padome) var atbrīvot viņu no amata. Priekšsēdētāja vietnieks ir atbrīvots no amata, ja par to nobalso vairāk nekā puse no ievēlēto domes (padomes) deputātu kopskaita.

26. Domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata var ierosināt:

1) domes (padomes) priekšsēdētājs;

2) revīzijas komisijas priekšsēdētājs;

3) viena trešdaļa domes (padomes) deputātu. 27. Domes (padomes) izpilddirektors:

1) organizē domes (padomes) izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

2) dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;

3) sagatavo priekšlikumus domei (padomei) par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

4) ierosina domei (padomei) iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājus;

5) iesniedz domei (padomei) priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

6) domes (padomes) noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;

7) organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta un teritorijas apbūves ģenerālplāna projekta (teritorijas attīstības plāna projekta) un budžeta projekta izstrādāšanu un iesniedz tos domei (padomei);

8) veic citus šajā paraugnolikumā un domes (padomes) lēmumos paredzētos pienākumus;

9) ...

28. Ja izpilddirektors nepilda pašvaldības nolikuma un domes (padomes) lēmumos paredzētos pienākumus, dome (padome) var atbrīvot viņu no amata. Lēmumu par izpilddirektora atbrīvošanu no amata pieņem dome (padome) ar klātesošo deputātu balsu vairākumu.

29. Domes (padomes) priekšsēdētājs, viņa vietnieks (-i), izpilddirektors un viņa vietnieki ne retāk kā ________________ (reizi (-es) nedēļā) pieņem iedzīvotājus savas kompetences jautājumos.

IV NODAĻA
DOMES (PADOMES) KOMITEJAS

30. Domes (padomes) deputātus komitejās ievēlē atbilstoši likumam un šim paraugnolikumam. Komiteju locekļi un priekšsēdētāji par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar domes (padomes) lēmumu saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par atlīdzību, kādu domes (padomes) deputāti saņem par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs.

31. Kopējais komitejās ievēlējamo deputātu skaits nedrīkst būt mazāks par attiecīgās domes (padomes) deputātu kopskaitu, tādējādi nodrošinot iespēju katram domes (padomes) deputātam piedalīties vismaz vienas pastāvīgās komitejas darbā.

32. Vēlējot komiteju locekļus pēc proporcionalitātes principa saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»:

1) tiek summēts kopējais visu komiteju locekļu skaits;

2) atbilstoši katra kandidātu saraksta saņemtajam kopējam pilno balsu skaitam domes (padomes) vēlēšanās tiek izveidota fabula (2. pielikums), kurā pirmo rindu veido vēlēšanās iegūtās pilnās balsis par katru sarakstu, kas sarindotas dilstošā secībā;

3) visas nākamās tabulas rindas iegūst, iepriekšējās rindas skaitļus dalot ar 2. Daļskaitļus noapaļo līdz tuvākajam pārskaitlim. Skaitli l dalot ar 2, iegūst 0;

4) katras partijas vai vēlētāju apvienības kopējo vietu skaitu komitejās iegūst, izvēloties skaitļus no tabulas dilstošā secībā;

5) ja pēdējie skaitli ir vienādi, tad attiecīgo vietu komitejā iegūst vienojoties (lozējot);

6) konkrēto partijas vai vēlētāju apvienības deputātu vietu skaitu katrā komitejā izlemj dome (padome).

33. Katras partijas vai vēlētāju apvienības deputāti pastāvīgajās komitejās tiek ievēlēti šādā kārtībā (2. pielikums): vispirms savus deputātus darbam komitejās piedāvā visi pirmajā rindā atzīmētie saraksti, tad — otrajā un tālāk secībā no tās partijas, kurai ir vismazākais vietu skaits, uz to partiju, kurai ir vislielākais vietu skaits. Vienāda vietu skaita gadījumā secību vienas rindas ietvaros nosaka vienojoties (lozējot).

34. Finansu komiteja saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»:

1) dod atzinumu par budžeta projektu;

2) dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

3) dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finansu resursu izlietošanu, kā arī par domes (padomes) lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

4) dod priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

5) dod priekšlikumus un atzinumus par pašvaldību nekustamā īpašuma atsavināšanu;

6) dod atzinumus par pašvaldības vai tās institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

7) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes (padomes) sēdē;

8) vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos priekšlikumus par budžeta projektu un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai domes (padomes) sēdē;

9) kontrolē _________ amatpersonu, _________ iestāžu, _________ uzņēmumu, _________ valžu (komisiju, darba grupu) darbu saskaņa ar šo nolikumu;

10) izskata savā pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju, darba grupu) budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

11) apstiprina un kontrolē savā pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju, darba grupu) izdevumu tāmes;

12) veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus;

13) ...

35. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:

1) sagatavo sociālo, izglītības un kultūras jautājumu izskatīšanu domes (padomes) sēdē;

2) sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar pašvaldības sociālos, izglītības un kultūras jautājumus;

3) kontrolē _________ amatpersonu, _________ iestāžu, _________ uzņēmumu, ___________ valžu (komisiju, darba grupu) darbu saskaņa ar šo nolikumu;

4) izskata savā pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju, darba grupu) budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos finansu komitejā;

5) apstiprina un kontrolē savā pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju, darba grupu) izdevumu tāmes;

6) veic citus likumā un šajā paraugnolikumā noteiktos pienākumus;

7) ...

36. Ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komiteja:

1) sagatavo priekšlikumus domei (padomei) par to, kādu jautājumu izskatīšanā domes (padomes) komiteju sēdēs pieaicināmi ārvalstnieki un bezvalstnieki;

2) sagatavo ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmām saistītu jautājumu izskatīšanu domes (padomes) sēdē;

3) sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumus;

4) izskata domes (padomes) priekšsēdētājam adresētus priekšlikumus un sūdzības par ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmām attiecīgajā pašvaldībā, ja sūdzībās un priekšlikumos skartie jautājumi nav citas komitejas kompetencē;

5) pārbauda iesniegumus un sūdzības ar ārvalstniekiem un bezvalstniekiem saistītajos jautājumos, ja šādi iesniegumi un sūdzības iesniegtas domes (padomes) priekšsēdētājam;

6) veic citus likumā un šajā paraugnolikumā noteiktos pienākumus;

7) ...

37.. Citas komitejas:

1) ____________________________________________;

2) ...

38. Veicot pašvaldības amatpersonu, kā arī iestāžu un uzņēmumu darba kontroli, domes (padomes) pastāvīgajām komitejām ir tiesības:

1) iepazīties ar tās pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdē;

2) saņemt no tās pārziņā esošajām domes (padomes) amatpersonām, kā arī iestādēm un uzņēmumiem nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē.

Domstarpības starp pastāvīgajām komitejām un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un uzņēmumiem izlemj domes (padomes) priekšsēdētājs vai dome (padome).

39. Komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina šādi domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieki vai iestādes:

1) finansu komitejas — _________________________________;

2) sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas — ______________________ citas komitejas;

3) ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komitejas — ____________________________________________;

4) revīzijas komisijas — ________________________________________________________________;

5) _______________________________________________________.
(citas komitejas)

40. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

Komitejas sēdes norises laiku un vietu nosaka domes (padomes) priekšsēdētājs pēc komitejas priekšsēdētāja ieteikuma. Komitejas sēdes nedrīkst notikt vienlaikus ar domes (padomes) sēdēm.

41. Par komitejas sēdes darba kārtību un par komitejas darbu atbildīgais darbinieks _____ ________ (rakstiski, telefoniski) informē domes (padomes) priekšsēdētāju un deputātus ne vēlāk kā ______ dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā _________ stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

42. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un izstrādā sēdes darba kārtību. Komitejas priekšsēdētājs nodrošina šī paraugnolikuma VI nodaļas noteikumu prasību ievērošanu komitejas sēdēs.

43. Komitejām jāizskata: ;

1) visi materiāli, kas attiecas uz šo komiteju;

2) domes (padomes) lēmumu projekti;

3) komitejai iesniegtie priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības.

44. Ja jāizskata materiāli, kas attiecas uz divām vai vairākām komitejām, komitejas var noturēt kopīgas sēdes. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs komitejas sēdi.

45. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei (padomei).

46. Domes (padomes) deputāti var veidot politiskas grupas (frakcijas). Katrā politiskajā grupā (frakcijā) ir jābūt ne mazāk kā trīs domes (padomes) deputātiem.

47. Katra politiskā grupa (frakcija) var iesniegt priekšlikumus par domes (padomes) sēdes darba kārtību, kā ari papildinājumus domes (padomes) lēmumiem.

48. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem jāparedz noteikts pieņemšanas laiks /ne retāk kā ____________________ (reizi(-es) nedēļā)/ domes (padomes) telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanai savā pieņemšanas laikā ir tiesīgs uzaicināt jebkuru domes (padomes) darbinieku.

V NODAĻA
KĀRTĪBA, KĀDĀ JAUTĀJUMI SAGATAVOJAMI IZSKATĪŠANAI DOMES (PADOMES) UN PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒDĒS

49. Domes (padomes) lēmumu projektus sagatavo komitejas:

— pēc priekšsēdētāja uzdevuma,

— deputāti pēc savas iniciatīvas,

— pēc komitejas pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, valžu (komisiju, darba grupu) iniciatīvas.

Lēmumu projektu tehnisko sagatavošanu veic darbinieki vai iestādes, kurus domes (padomes) priekšsēdētājs noteicis ar savu rīkojumu vai kuri ir atbildīgi par komitejas darbu.

50. Sagatavotos lēmumu projektus izskatīšanai domes (padomes) sēdēs var iesniegt:

1) domes (padomes) priekšsēdētājs;

2) domes (padomes) komitejas;

3) domes (padomes) deputāti;

4) revīzijas komisija;

5) ārkārtas sēdes ierosinātājs.

51 Domes (padomes) lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes (padomes) sēdē, jāiesniedz domes (padomes) priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmumu vai cita domes (padomes) pieņemamā akta projektu un precizē lēmuma projekta turpmāko virzību: nosaka pastāvīgo komiteju un pašvaldības iestādi vai tās darbinieku, kuriem jāizskata un jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.

52. Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem izdevumiem, tiek nodoti izskatīšanai domes (padomes) finansu komitejai.

Visi domes (padomes) lēmumu projekti tiek nodoti izskatīšanai domes (padomes) juristam. Jurists atsauksmē norāda, vai attiecīgais projekts nav pretrunā ar citām tiesiskajām normām.

Pastāvīgajām komitejām atsauksmes par domes (padomes) lēmumu projektiem jāsniedz priekšsēdētāja norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā divu nedēju laikā.

Pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem atsauksmes par domes (padomes) lēmumu projektiem jāsniedz nedēļas laikā pēc to saņemšanas. Ja atsauksmes sagatavošana pārsniedz pašvaldības iestādes vai to darbinieku kompetenci, viņi konsultējas ar citu attiecīgo pašvaldības iestādi vai darbinieku.

53. Iesniegtos domes (padomes) lēmumu projektus reģistrē domēs (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieks, kurš ir atbildīgs par iesniegto lēmumu projektu nodošanu attiecīgajām komitejām, pašvaldības darbiniekiem vai iestādēm atzinumu sagatavošanai.

54. Domes (padomes) lēmumu projekti jāiesniedz rakstveida, un tajos jābūt norādītam:

1) lēmumu projektu sagatavotājs un sagatavošanas datums;

2) no kādiem līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja tas saistīts ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

3) ...

55. Par komitejas darbu atbildīgais darbinieks pēc domes (padomes) lēmuma projektu saņemšanas par tiem informē komitejas priekšsēdētāju. Komitejas priekšsēdētājs iekļauj jautājumu komitejas sēdes darba kārtībā un nosaka speciālistus, kuri jāuzaicina uz komitejas sēdi.

56. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam vai sagatavotajiem lēmuma projekta variantiem, komitejai jādod atzinums, kā konkrētais jautājums risināms pēc būtības.

57. Domes (padomes) lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, domes (padomes) locekļu un pastāvīgo komiteju iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi tiek nosūtīti (iesniegti) domes (padomes) locekļiem ________ dienas pirms domes (padomes) kārtējās sēdes un ________ stundas pirms domes (padomes) ārkārtas sēdes.

58. Domes (padomes) sēdes darba kārtību sagatavo domes (padomes) priekšsēdētājs.

Domes (padomes) sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas domes (padomes) priekšsēdētājam ir iesniegts ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējās domes (padomes) sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes padomes darba kārtībā lemj dome (padome) likumā noteiktajā kārtībā.

Izskatot domes (padomes) sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, dome (padome) ir jāinformē par priekšsēdētāja noteikto pastāvīgo komiteju, finansu komitejas, domes (padomes) jurista un citu priekšsēdētāja norīkoto darbinieku atzinumiem.

59. Domei (padomei) adresētos personu un iestāžu iesniegumus pieņem domes (padomes) pārvaldes (administrācijas) darbinieks, kas ir atbildīgs par iesniegumu reģistrāciju. Darbinieks katru iesniegumu reģistrē un nodod domes (padomes) priekšsēdētājam vai izpilddirektoram.

Domes (padomes) priekšsēdētājs, iepazinies ar iesnieguma saturu, rezolūcijā nosaka amatpersonu, iestādi, uzņēmumu, valdi (komisiju, darba grupu) vai komiteju, kam jāizskata iesniegums un jāiesniedz iesniedzējam atbilde.

Iesniegumi, kuros ietvertie jautājumi ir atrisināmi, pamatojoties uz pieņemtajiem domes (padomes) lēmumiem, kā arī uz likumdošanas aktiem, nododami izpilddirektoram, kurš ar tam pakļauto amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu starpniecību organizē izpildi.

VI NODAĻA
DOMES (PADOMES) UN PASTĀVĪGO KOMITEJU DARBA REGLAMENTS

60. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes (padomes) darbā.

61. Dome (padome) nosaka kārtību, kādā samazināma atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes (padomes) un komiteju sēdēs tiem deputātiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neierodas uz domes (padomes) vai komiteju sēdēm.

62. Domes (padomes) atbildīgais darbinieks reģistrē deputātu nokavētās sēdes un viņiem uzliktos sodus.

63. ___________ domes (padomes) sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes (padomes) kārtējās sēdes notiek _______________________, katra mēneša ________ datumā plkst.________.

64. Domes (padomes) kārtējās sēdes sasauc domes (padomes) priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

65. Domes (padomes) sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Domes (padomes) sēdēs, ja tās nav slēgtās, jāpiedalās visiem nodaļu (dienestu) vadītājiem vai viņu vietniekiem un izpilddirektoram.

66. Domes (padomes) sēdes protokolē _____________. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ ____________:____ nevar protokolēt domes (padomes) sēdi, izpilddirektors norīko domes (padomes) darbinieku, kurš protokolē sēdes. Sēdes protokolā jāieraksta:

1) sēdes norises vieta un laiks;

2) sēdes atklāšanas un slēgšanas laiks;

3) sēdes darba kārtība;

4) sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārds un uzvārds;

5) sēdē klātesošo un klāt neesošo deputātu vārdi un uzvārdi;

6) sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemesli;

7) iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;

8) debatēs piedalījušos vārdi un uzvārdi;

9) lēmuma pieņemšanas veids un balsošanas rezultāti;

10) to deputātu vardi un uzvārdi, kuri, izpildot likuma «Par pašvaldībām» 39. panta prasības, ir atturējušies no lēmuma pieņemšanas vai jautājuma izskatīšanas, un viņu .atturēšanās motīvi;

11) ja lēmums pieņemts, aizklāti balsojot, — to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu;

12) nākamās domes (padomes) sēdes sasaukšanas laiks un vieta;

13) tās personas vārds un uzvārds, kura nav ievērojusi kārtību domes (padomes) sēdē;

14) vārdiskās balsošanas gadījumā jānorāda, kuri deputāti ir balsojuši par vai pret attiecīgo domes (padomes) lēmumu;

15) ...

67. Domes (padomes) priekšsēdētajām ir šādi pienākumi sēdes vadīšanā:

1) atklāt, pārtraukt un slēgt sēdi;

2) pārliecināties par kvoruma esamību;

3) dot vārdu runātājam;

4) vadīt debates — dot vārdu deputātiem, kas piedalās debatēs, atklāt un slēgt debates;

5) nodrošināt likumu un nolikuma ievērošanu;

6) likt jautājumu uz nobalsošanu;

7) piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pārtraukta.

68. Vadot domes (padomes) sēdi, domes (padomes) priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus. Pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas domes (padomes) priekšsēdētājam ir tiesības izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu.

69. Ja domes (padomes) sēdi vada domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visas likumā un domes (padomes) nolikumā noteiktās priekšsēdētāja funkcijas.

70. Domes (padomes) priekšsēdētājam ir jāaizrāda tām personām, kuras neievēro sēdes kārtību.

Ja domes (padomes) loceklis atkārtoti neievēro domes (padomes) sēdes kārtību, tas tiek fiksēts protokolā.

Ja domes (padomes) sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes (padomes) sēdes norises telpas.

71. Ja domes (padomes) loceklis pārkāpj domes (padomes) sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes (padomes) priekšsēdētājs pārtrauc debates, un debašu pārkāpējam, runājot par konkrēto jautājumu, vārds vairs netiek dots.

72. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes (padomes) sēdēs, kā arī attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes (padomes) sēdi, jāreģistrējas pie domes (padomes) sēdes protokolētāja.

73. Iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes (padomes) sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

74. Domes (padomes) sēdes notiek valsts valoda. Sēdes izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Domes (padomes) sēdēs citā valodā iesniegtos jautājumus izskata tad, ja tiem ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.

75. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome (padome) var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

76. Domes (padomes) priekšsēdētājs un izpilddirektors domes (padomes) regulāri sēžu sākumā sniedz īsu pārskatu par domes (padomes) administrācijas (darbinieku) veikto darbu attiecīgajā laikposmā, kā ari informē domes (padomes) locekļus par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

77. Ja kāds no pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes (padomes) priekšsēdētājs vai izpilddirektors sniedz informāciju par to, norādot lēmuma neizpildīšanas motīvus. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes (padomes) sēdes darba kārtībā.

78. Dome (padome) var izskatīt tikai tos jautājumus, kuri iekļauti izziņotajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo domes (padomes) locekļu skaita.

79. Ja dome (padome) sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nepagūst izlemt vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas domes (padomes) locekļi.

Ja domes (padomes) sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, domes (padomes) priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes (padomes) sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

80. Ja uz domes (padomes) atkārtoto sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse no domes (padomes) locekļiem, domes (padomes) priekšsēdētājs trīs dienu laikā no dienas, kurā vajadzēja notikt domes (padomes) atkārtotajai sēdei, informē par to Ministru kabinetu.

81. Pēc ziņojuma domes (padomes) locekļiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus par katru domes (padomes) sēdē izskatāmo jautājumu. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes (padomes) sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc ziņojuma tām tiek dots vārds un tikai pēc tam tiek piedāvāts atklāt debates.

Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmumu pieņemšanā ir radušās domstarpības, t. i., ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas loceklim ir jāziņo domes (padomes) sēdē par visiem pretargumentiem.

Ja debates netiek atklātas, domes (padomes) locekļi uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

82. Domes (padomes) sēdes pamatzinojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas _____minūtes. Ja nepieciešams, pamatziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso domes (padomes) locekļu relatīvais vairākums.

83. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ________ minūtes.

84. Visi labojumi domes (padomes) lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā un, ja iespējams, tiem jābūt pavairotiem līdz brīdim, kamēr tiek slēgtas debates par konkrēto jautājumu.

Iesniegtie domes (padomes) lēmumu projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

85. Tikai domes (padomes) priekšsēdētājs var izlemt par priekšlikuma iesniegšanu mutiski.

86. Ja tiek iesniegti labojumi domes (padomes) lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu.

Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta.

Šaubu gadījumā domes (padomes) priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, kura ir gatavojusi atzinumu par lēmuma projektu.

Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes (padomes) lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes (padomes) priekšsēdētājs.

87. Domes (padomes) sēdē drīkst runāt tikai tad, kad priekšsēdētājs devis vārdu.

Priekšroka uzstāties debatēs ir tam domes (padomes) loceklim, kurš rakstiski ir pieteicies piedalīties debatēs.

88. Domes (padomes) loceklis nedrīkst divreiz runāt par vienu un to pašu jautājumu. Vienīgi ziņotājam ir tiesības uz galavārdu.

89. Domes (padomes) sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Parasti balso, paceļot roku. Šaubu gadījumā ikviens domes (padomes) loceklis var pieprasīt vārdisko balsošanu.

90. Balsošanas rezultātus paziņo domes (padomes) priekšsēdētājs.

91. Ja balsošana notiek aizklāti, no domes (padomes) locekļiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija divu cilvēku sastāvā. Sājā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz domes (padomes) priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

92. Domes (padomes) Lēmumus pieņem ar klātesošo domes (padomes) locekļu balsu vairākumu.

Izņēmumi pieļaujami šādos gadījumos:

1) ja likumos noteikts cits lēmumu pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits;

2) balsojot par procedūras jautājumiem, lēmums tiek pieņemts ar domes (padomes) locekļu relatīvo balsu vairākumu.

93. Par domes (padomes) lēmumu pieņemšanu drīkst balsot tikai attiecīgās domes (padomes) deputāti.

Personas, kuras ir uzaicinātas uz domes (padomes) sēdi paskaidrojumu sniegšanai, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

94. Domes (padomes) sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājam, kā ari iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas pieejamību nodrošina ____________________, nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju iepazīties ar domes (padomes) sēdes protokoliem un ar domes (padomes) priekšsēdētāja atļauju izsniedzot protokola izrakstus.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M. GAILIS

Rīgā 1994. gada 31. maijā

 

*1.pielikumā attēlotā grafiska pašvaldības struktūras paraugshēma netiek publicēta.

 

2. PIELIKUMS
Ministru kabineta 1994.gada 31.maija ieteikumiem Nr.2
"Pašvaldības domes (padomes) paraugnolikums"

Paraugs vietu un ievēlēšanas secības noteikšanai pašvaldības domes (padomes) komitejās

Sākumdati

1. Pašvaldības domē (padomē), kurā ir 9 locekļi, ievēlēti 4 dažādu sarakstu pārstāvji, kuri vēlēšanās ir ieguvuši šādu pilno balsu skaitu:

A saraksts — 2100,

B saraksts — 1000,

C saraksts — 440,

D saraksts — 250.

2. Dome (padome) ir nolēmusi izveidot 3 komitejas ar 4 deputātiem katrā, t. i., kopējais komitejās ievēlējamo skaits ir 12.

Aprēķina tabula

Nr.
p. k

A B C D
1.  2100 1000 440 250
2. 1050 500 220 125
3.  525 250 110 62
4. 262 125 55 31
5. 131 62 28 16
6. 66 31 14 8
7. 33 16 7 4
8. 16 8 4 2
9. 8 4 2 1
10. 4 2 1 0
11. 2 1 0 0
12. 1 0 0 0
  0 0 0 0

Vietu skaita un vēlēšanu secības noteikšana

1. Atbilstoši kopējam komitejās ievēlējamo skaitam tabulā atrod 12 lielākos skaitļus dilstošā secībā (tabulā izceltie skaitļi).

2. Saraksts

A ieguvis 5 vietas,

B - 3 vai 4 vietas,

C - 2 vietas,

D - 1 vai 2 vietas.

4. Pieņem, ka lozēšanā vietu komitejā ir ieguvis saraksts B.

Izveidojas šāda deputātu ievēlēšanas secība:

pirmā rinda — saraksti D, C, B, A

otrā rinda — saraksti C, B, A,

trešā rinda — saraksti B, A,

ceturtā rinda — saraksti B, A,

piektā rinda — saraksts A.

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M.GAILIS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!