Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 14. decembra lēmums Nr. 23/9 "Par "Ieguldījumu fondu finansu pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2001., Nr. 187 https://www.vestnesis.lv/ta/id/56831

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Komerclikuma reformas sākšanu

Vēl šajā numurā

22.12.2001., Nr. 187

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: lēmums

Numurs: 23/9

Pieņemts: 14.12.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 23/9 Rīgā 2001. gada 14. decembrī

Par “Ieguldījumu fondu finansu pārskatu sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.—8. un 17. pantu, likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” 72. un 73. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt “Ieguldījumu fondu finansu pārskatu sagatavošanas noteikumus” (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vērtspapīru tirgus komisijas 26.06.1998. rīkojums Nr. 143 “Ieguldījumu fondu grāmatvedības uzskaites un finansu pārskatu sastādīšanas noteikumi”.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētāja vietnieks J. Brazovskis

Ieguldījumu fondu finansu pārskatu sagatavošanas noteikumi

“Ieguldījumu fondu finansu pārskatu sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma un likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” prasībām. Noteikumi ir saistoši, sagatavojot ieguldījumu fondu (tālāk tekstā — fonds) finansu pārskatus un kārtojot grāmatvedību.

 

 

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Šo noteikumu izpratnē fonda finansu pārskati ir gada pārskati, pusgada pārskati un pārskati, kas sastādīti par citu periodu.

1.2. Fonda finansu pārskatus sastāda to pārvaldošā ieguldījumu sabiedrība (tālāk tekstā — ieguldījumu sabiedrība).

1.3. Fonda finansu pārskatā par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību. Fonda finansu pārskatu sastāda latviešu valodā.

1.4. Fonda pārskata gads parasti ir 12 mēneši un tam jāsakrīt ar ieguldījumu sabiedrības pārskata gadu.

1.5. Jaunizveidota fonda pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

1.6. Fonda pārskata gada sākumu var mainīt. Pārskata gada sākuma maiņa ir jāpamato un attiecīgi paskaidrojumi par to jāsniedz fonda gada pārskata pielikumā.

1.7. Ja tiek mainīts jau esošas ieguldījumu sabiedrības pārskata gada sākums, tad jāmaina arī attiecīgās ieguldījumu sabiedrības pārvaldē esošo fondu pārskata gada sākums.

1.8. Fonda pārskata gads, kurā fonda pārvaldes tiesības tiek nodotas citai ieguldījumu sabiedrībai vai kurā fonds tiek likvidēts, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

1.9. Fonda finansu pārskats kā vienots kopums sastāv no aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izmaksu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata, ieguldījumu portfeļa pārskata, pielikuma un ieguldījumu sabiedrības un turētājbankas ziņojuma.

1.10. Fonda finansu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par fonda aktīviem, saistībām un tā finansiālo stāvokli.

1.11. Aktīvu un saistību pārskatu, ieņēmumu un izmaksu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu un ieguldījumu portfeļa pārskatu sastāda atbilstoši šiem noteikumiem.

1.12. Šo noteikumu 3.—6. punktā paredzētie posteņi jāatspoguļo katrs atsevišķi norādītajā secībā. Visus aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izmaksu pārskata un neto aktīvu kustības pārskata posteņus atļauts sadalīt sīkāk.

1.13. Fonda finansu pārskatā aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izmaksu pārskata un neto aktīvu kustības pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata perioda rādītājus. Ja šie rādītāji nav salīdzināmi, to izskaidro fonda finansu pārskata pielikumā. Aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izmaksu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņus, kuros nav skaitļu (summas), uzrāda tikai tad, ja iepriekšējā fonda finansu pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar skaitli (summu).

1.14. Ja kāds līdzekļu objekts vai kāda saistība attiecas uz vairākiem posteņiem, tā piederību pie citiem posteņiem atspoguļo fonda finansu pārskata pielikumā, ja šāds atspoguļojums nepieciešams fonda finansu pārskata izpratnei.

1.15. Fonda finansu pārskata pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izmaksu pārskata un neto aktīvu kustības pārskata posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt fonda finansiālā stāvokļa novērtēšanu.

 

 

2. Grāmatvedības principi

2.1. Ieguldījumu sabiedrība kārto ieguldījumu fonda grāmatvedību saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un šiem noteikumiem.

2.2. Attaisnojuma dokumentos, kas ir attiecināmi uz fondu, papildus ieguldījumu sabiedrības rekvizītiem norāda ieguldījumu fonda nosaukumu un emisijas apliecības numuru.

 

 

3. Aktīvu un saistību pārskats

3.1. Aktīvi

3.1.1. Nauda

3.1.2. Finansu ieguldījumi

3.1.2.1. Ieguldījumi parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu

3.1.2.1.1. Valsts un pašvaldību vērtspapīri

3.1.2.1.2. Uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīri

3.1.2.1.3. Pārējie parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu likmi

3.1.2.2. Ieguldījumi parāda vērtspapīros ar mainīgu ienākumu likmi

3.1.2.3. Ieguldījumi banku termiņnoguldījumos

3.1.2.4. Ieguldījumi akcijās

3.1.2.5. Ieguldījumi citu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros

3.1.2.6. Ieguldījumi atvasinātajos vērtspapīros

3.1.2.6.1. Iespējas darījumos

3.1.2.6.2. Nākotnes darījumos

3.1.2.7. Citi finansu ieguldījumi

3.1.3. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

3.1.3.1. Zemes gabali, ēkas un būves

3.1.3.2. No nekustamā īpašuma izrietošās tiesības

3.1.3.3. Cits nekustamais īpašums

3.1.4. Apgrozāmie līdzekļi

3.1.4.1. Avansa maksājumi par fonda mantu

3.1.4.2. Fonda mantas pircēju parādi

3.1.4.3. Nākamo periodu izmaksas

3.1.4.4. Citi debitori

3.2. Saistības

3.2.1. No pircējiem saņemtie avansi

3.2.2. Parādi pārdevējiem

3.2.3. Aizņēmumi

3.2.4. Nodokļi un nodevas

3.2.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi

3.2.6. Nākamo periodu ieņēmumi

3.2.7. Neizmaksātie ienākumi

3.2.8. Citi kreditori

3.2.9. Uzkrājumi saistībām

3.3. Neto aktīvi (aktīvi mīnus saistības)

 

4. Ieņēmumu un izmaksu pārskats

4.1. Fonda ieguldījumu ienākumi

4.1.1. Procentu ieņēmumi

4.1.2. Dividendes

4.1.3. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas

4.1.4. Citi ieņēmumi

4.1.5. Kopā ieņēmumi (4.1.1.+4.1.2.+ 4.1.3.+4.1.4.)

4.2. Izmaksas

4.2.1. Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

4.2.2. Atlīdzība turētājbankai

4.2.3. Nodokļi un nodevas

4.2.4. Citas izmaksas

4.2.5. Kopā izmaksas (4.2.1.+4.2.2.+ 4.2.3.+4.2.4.)

4.3. Fonda ieguldījumu ienākumi (4.1.5.–4.2.5.)

4.4. Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

4.4.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

4.4.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

4.4.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (4.4.1.+4.4.2.)

4.4.4. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums (4.3.+4.4.3.)

 

 

5. Neto aktīvu kustības pārskats

5.1. Ieguldījumi

5.1.1. Ieguldījumu ienākums

5.1.2. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

5.1.3. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

5.1.4. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums (5.1.1.+ 5.1.2.+5.1.3.)

5.2. Izmaksas fonda apliecību turētājiem

5.3. Darījumi ar ieguldījuma apliecībām

5.3.1. Ieņēmumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

5.3.2. Izdevumi no ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas

5.3.3. Neto aktīvu pieaugums vai samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām (5.3.1.—5.3.2.)

5.4. Neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā (5.1.4. – 5.2.+5.3.3.)

5.5. Neto aktīvi

5.5.1. Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

5.5.2. Neto aktīvi pārskata perioda beigās

5.5.3. Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

5.5.4. Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

5.5.5. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

5.5.6. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

 

 

6. Ieguldījumu portfeļa pārskats

6.1. Valsts un pašvaldību vērtspapīri

6.2. Uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīri (obligācijas, parādzīmes u.c.)

6.3. Citi parāda vērtspapīri

6.4. Akcijas

6.5. Citu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

6.6. Atvasinātie vērtspapīri

6.7. Citi vērtspapīri

6.8. Banku termiņnoguldījumi

6.9. Zemes gabali, ēkas un būves

6.10. No nekustamā īpašuma izrietošās tiesības

6.11. Cits nekustamais īpašums

 

 

7. Paskaidrojumi par atsevišķiem

fonda finansu pārskata posteņiem

7.1. Izmaksas, kas veiktas pirms finansu pārskata sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, parāda kā nākamo periodu izmaksas aktīvā. Ieņēmumus, kas saņemti pirms finansu pārskata sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, parāda kā nākamo periodu ieņēmumus saistību daļā. Šajā punktā norādīto izmaksu un ieņēmumu saturu paskaidro pielikumā.

7.2. Izmaksas, kas attiecas uz pārskata periodu, bet izdarāmas pēc fonda finansu pārskata sastādīšanas datuma, parāda kā saistības. Šajā punktā norādīto izmaksu saturu paskaidro pielikumā.

7.3. Ieņēmumos uzrāda visus ieņēmumus, kas radušies no ieguldījumu objektu pārvaldīšanas vai turēšanas un no kuriem atskaitītas piešķirtās atlaides un nodokļi.

7.4. Izmaksās uzrāda visas fonda pārvaldes izmaksas, kuras tiek maksātas no fonda mantas un ir paredzētas fonda prospektā.

7.5. Neto aktīvu kustības pārskata nodaļā “Izmaksas fonda apliecību turētājiem” uzrāda summas, kas tiek izmaksātas fonda apliecību turētājiem no fonda ienākumiem.

7.6. Nedrīkst veikt izmaksas ieguldījumu fonda apliecību turētājiem no nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma.

7.7. Neto aktīvu kustības pārskata nodaļā “Darījumi ar ieguldījumu apliecībām” atspoguļo pārskata periodā pārdoto un atpakaļpirkto ieguldījumu apliecību vērtību.

7.8. Ieguldījumu portfeļa pārskatā ir jāsniedz šādas ziņas:

7.8.1. vērtspapīru skaits un nominālvērtība;

7.8.2. ieguldījuma īpatsvars procentos fonda neto aktīvos;

7.8.3. ieguldījuma vērtība pārskata perioda beigās.

7.9. Ieguldījumu portfeļa pārskatā posteņus drīkst grupēt arī pēc citām pazīmēm (nozares u.c.), ja tas rada šī pārskata labāku izpratni. Šādos gadījumos pielikumā ir jāpaskaidro šādas grupēšanas iemesli.

 

 

8. Finansu pārskatu posteņu

novērtēšanas noteikumi

8.1. Finansu pārskatu posteņus novērtē atbilstoši šādiem vispārīgiem principiem:

8.1.1. jāpieņem, ka fonds tiks pārvaldīts arī turpmāk;

8.1.2. jāizmanto tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;

8.1.3. novērtēšana jāveic ar piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1.3.1. fonda finansu pārskatā jāiekļauj tikai līdz finansu pārskata sastādīšanas dienai iegūtie ieņēmumi,

8.1.3.2. jāņem vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata un iepriekšējiem darbības periodiem);

8.1.4. jāņem vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;

8.1.5. jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē fonda finansu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus, kuri būtiski nemaina finansu pārskata izpratni, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā finansu pārskatā norādāmi apvienoti posteņi, un pielikumā sniedzams paskaidrojums;

8.1.6. aktīvu un saistību posteņi un to sastāvdaļas jānovērtē atsevišķi;

8.1.7. katra pārskata perioda sākuma finansu pārskatam jāsaskan ar iepriekšējā pārskata perioda slēguma finansu pārskatu;

8.1.8. visiem darījumiem ir jābūt iegrāmatotiem un atspoguļotiem fonda finansu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

8.2. Izņēmuma gadījumos var atkāpties no minētajiem grāmatvedības principiem. Jebkurš šāds gadījums jāpaskaidro pielikumā, norādot, kā tas ietekmēs fonda aktīvus un saistības, finansiālo stāvokli un finansu rezultātus.

8.3. Aktīvu un saistību pārskatā visi aktīvi jāuzrāda pēc to patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir summa, pret kuru aktīvs var tikt apmainīts vai ar kuru var norēķināties par saistību, veicot darījumu starp zinošām un neatkarīgām pusēm, pamatojoties uz abpusēju vēlēšanos.

8.4. Ieņēmumu un izmaksu pārskatā ieņēmumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji pārrēķināt (ieskaitīt). Tomēr savstarpēji drīkst pārrēķināt (ieskaitīt):

8.4.1. ieņēmumus (izdevumus), kas saistīti ar konkrēta aktīva (saistības) riska ierobežošanu, ar izdevumiem (ieņēmumiem) no šī aktīva (saistības);

8.4.2. ieņēmumus un izdevumus no aktīviem un saistībām, kuru vērtību, izmantojot juridiski pamatotus dokumentus, savstarpēji samazina.

8.5. Aktīvus sākotnēji iegrāmato pēc to pašizmaksas vai iegādes cenas (sākotnējās vērtības).

8.6. Nekustamā īpašuma rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas pieskaita nekustamā īpašuma sākotnējai vērtībai.

8.7. Parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, akcijas un citus vērtspapīrus ar nefiksētu ienākumu iegrāmato pēc to iegādes cenas (sākotnējās vērtības).

8.8. Ja parāda vērtspapīru ar fiksētu ienākumu, akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu patiesā vērtība kļūst atšķirīga no iegādes cenas, tad aktīvu un saistību pārskatā norādīto vērtspapīru vērtību uzrāda pēc patiesās vērtības un starpību uzrāda ieņēmumu un izmaksu pārskatā kā nerealizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu vai samazinājumu.

 

 

9. Pielikumā iekļaujamā informācija

9.1. Pielikumā sniedz informāciju par metodēm, kuras lietotas dažādu posteņu novērtēšanai fonda finansu pārskatā, kā arī par ieguldījumu vērtības pārvērtēšanas aprēķina metodēm.

9.2. Ja fonda līdzekļi ieguldīti uzņēmējsabiedrības kapitālā, kurš sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām, norāda katra veida akciju un daļu skaitu un to nominālvērtību.

9.3. Ja fonda līdzekļi ieguldīti obligācijās, kuras paredzēts konvertēt akcijās, uzrāda katra šāda ieguldījuma summu, apmaiņas kursu un termiņus, kādos tās konvertējamas uzņēmējsabiedrības kapitālā.

9.4. Par katru aktīvu un saistību pārskata posteni pielikumā jāietver šāda informācija:

9.4.1. sākotnējā vērtība;

9.4.2. palielinājumi, ieskaitot nekustamo īpašumu uzlabojumus pārskata periodā;

9.4.3. jebkura pārvietošana no posteņa uz posteni pārskata periodā;

9.4.4. pārvērtēšana pārskata periodā;

9.4.5. kopējā pārvērtēšanas summa līdz finansu pārskata sastādīšanas datumam, ieskaitot 9.4.4. punktā norādīto.

9.5. Par katru aktīvu un saistību pārskata saistību posteni sniedz informāciju par to saistību daļu, kura jāmaksā ilgāk nekā divus gadus pēc finansu pārskata sastādīšanas datuma.

9.6. Ja fonda aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti, tad pielikumā tos uzrāda kopā ar informāciju par ķīlas vai apgrūtinājuma nosacījumiem un to vērtību.

9.7. Fonda aktīvos iekļautajam nekustamajam īpašumam parāda pēdējo nekustamā īpašuma novērtējumu, kā arī novērtējumu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

9.8. Pielikumā uzrāda pārskata periodā no fonda mantas samaksāto nodokļu summu sadalījumā pa nodokļu veidiem.

9.9. Pielikumā parāda saņemtos nodokļu atvieglojumus, norādot katru nodokli atsevišķi un norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem.

9.10. Par fondā ietilpstošo akciju vai daļu kopumu (ieguldījumu portfeli) ir jāsniedz šādas ziņas:

9.10.1. akciju vai daļu skaits, to nominālvērtības kopsumma, īpatsvars procentos uzņēmuma pamatkapitālā un balsu īpatsvars procentos;

9.10.2. uzņēmējsabiedrības pašu kapitāla summa un peļņa vai zaudējumi atbilstoši pēdējam apstiprinātajam gada pārskatam.

9.11. Pielikumā jāsniedz informācija par fonda veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, nozarēm u.c.

9.12. Pielikumā iekļauj fondā izdarīto ieguldījumu ienesīguma (atdeves) aprēķinu par pārskata periodu. Šo noteikumu izpratnē ienesīgums ir ieguldījumu ienākumu attiecība pret ieguldīto summu, kas izteikta gada procentos.

9.13. Pielikumā jāsniedz salīdzinoša tabula par pēdējo trīs gadu neto aktīvu vērtības izmaiņu dinamiku, emitēto ieguldījumu apliecību skaita dinamiku un ieguldījumu apliecības vērtības dinamiku.

 

 

10. Ieguldījumu sabiedrības un

turētājbankas ziņojumi

10.1. Ieguldījumu sabiedrības ziņojumā ietver informāciju par tiem apstākļiem, kas nav atspoguļoti citās fonda finansu pārskata daļās, bet ir nozīmīgi, lai novērtētu fonda aktīvus un saistības, tā finansiālo stāvokli un pārskata perioda finansu rezultātus.

10.2. Ieguldījumu sabiedrības ziņojumā sniedz arī norādījumus par:

10.2.1. jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata perioda beigām;

10.2.2. turpmāko fonda attīstību;

10.2.3. izpētes darbiem un attīstības pasākumiem.

10.3. Fonda finansu pārskatā jābūt arī turētājbankas ziņojumam, kurā jāiekļauj informācija par:

10.3.1. fonda mantas glabāšanu;

10.3.2. ieguldījumu apliecību emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”, fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajai kārtībai;

10.3.3. fonda vērtības aprēķināšanas atbilstību likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”, šajos noteikumos, fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajai kārtībai;

10.3.4. ieguldījumu sabiedrības iesniegto rīkojumu atbilstību likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”, Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos, fonda prospektā, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā noteiktajai kārtībai;

10.3.5. citām ziņām, kas ir būtiskas fonda ieguldītājiem.

 

 

11. Fonda finansu pārskata

noformēšana un parakstīšana

11.1. Fonda finansu pārskatā norāda:

11.1.1. fonda pilnu nosaukumu;

11.1.2. emisijas apliecības numuru un izsniegšanas datumu;

11.1.3. ieguldījumu sabiedrības nosaukumu;

11.1.4. ieguldījumu sabiedrības adresi;

11.1.5. ieguldījumu sabiedrības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

11.2. Fonda finansu pārskatu apstiprina ieguldījumu sabiedrības valde. To paraksta valdes priekšsēdētājs, fonda pārvaldnieks un citas fonda nolikumā paredzētās personas.

11.3. Ja kāda no personām, kurai jāparaksta fonda finansu pārskats, uzskata, ka tai pret fonda finansu pārskatu ir iebildumi, kurus tā grib darīt zināmus ieguldītājiem, šai personai tas jānorāda īpašā piezīmē.

 

 

12. Fonda gada pārskatu un ziņojumu

pārbaude un publicēšana

 

12.1. Visi fonda gada pārskati pakļauti obligātai auditoru pārbaudei.

12.2. Fonda gada pārskata pārbaudei jāaptver arī grāmatvedības pārbaude, lai noskaidrotu, vai fonda grāmatvedības uzskaite atbilst likumu “Par ieguldījumu sabiedrībām”, “Par grāmatvedību” un šo noteikumu prasībām. Pārbaudē arī jānoskaidro, vai ir ievēroti fonda prospekta un fonda nolikuma noteikumi.

12.3. Ieguldījumu sabiedrība iesniedz tās pārvaldāmā fonda gada pārskatu kopā ar auditora atzinumu Finansu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc fonda gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

12.4. Ieguldījumu sabiedrībai pēc tam, kad ir saņemts auditora atzinums, pilns vai saīsināts fonda gada pārskats jāpublicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā.

12.5. Ja fonda gada pārskats un citi pārskata dokumenti netiek pilnībā publicēti, skaidri jānorāda, ka tiek publicēts saīsināts fonda gada pārskats, un jānorāda, kur var iepazīties ar pilnu fonda gada pārskatu. Auditora atzinumu publicē pilnībā.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!