Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 18. decembra sēdē. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.12.2001., Nr. 184 https://www.vestnesis.lv/ta/id/56652

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par EDSO misijas slēgšanu Latvijā

Vēl šajā numurā

19.12.2001., Nr. 184

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta 18. decembra sēdē

Akceptēti “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu uzņēmējsabiedrību pārskatu veidlapu paraugiem”, kuri apstiprina šādu pārskatu veidlapu paraugus: pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu; pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu; pārskats par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti “Noteikumi par jēlspirta un spirta zuduma normām un citu alkoholisko dzērienu iztrūkuma (zuduma) normām jēlspirta, spirta un citu alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)”, kuri nosaka jēlspirta un spirta zuduma normas, kā arī citu alkoholisko dzērienu iztrūkuma (zuduma) normas jēlspirta, spirta un citu alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) ražošanas, pārstrādes un pārvadāšanas procesā, kā arī uzglabāšanas procesā akcīzes preču noliktavā. Zuduma normas noteiktas par taksācijas periodu.

Akceptēti noteikumi “Par atsevišķu Ministru padomes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”, kas paredz atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru padomes lēmumus: Ministru padomes 1992. gada 12.novembra lēmumu Nr.476 “Par valsts īpašumā esošās nekustamās mantas uzskaiti un izmantošanu”; Ministru padomes 1993.gada 4.maija lēmumu Nr.226 “Par neatliekamiem pasākumiem uzņēmējsabiedrībās ieguldītā valsts kapitāla pārvaldīšanai”; Ministru padomes 1993.gada 21.jūnija lēmumu Nr.332 “Par valsts nekustamā īpašuma uzskaiti”.

Akceptēti “Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos”, kuri nosaka pavadzīmes veidlapas paraugu un kārtību, kādā, pārvadājot kravu iekšzemes dzelzceļa satiksmē, nosūtītājs, saņēmējs, pārvadātājs aizpilda pavadzīmi nosūtīšanas stacijā, ceļā un galastacijā. Noteikts, ka pavadzīmes veidlapas ir stingrās uzskaites veidlapas, kuras pārvadātājs izgatavo ar tipogrāfiski iespiestu numuru, uzskaita un par maksu izsniedz kravas nosūtītājam.

Akceptēts rīkojums “Par zemesgabala Rīgā, Jūrmalas gatvē 94, pirkšanu”, kurš paredz atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai pirkt zemesgabalu 3045 m2 platībā Rīgā, Jūrmalas gatvē 94, Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām. Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots: izdevumus, kas saistīti ar minētā zemesgabala pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Amatniecības vidusskolai iedalītajiem finansu līdzekļiem: Ls 9460 — no valsts budžeta 2001.gadam iedalītajiem finansu līdzekļiem; 6540 latu — no valsts budžeta 2002. gadam iedalītajiem finansu līdzekļiem.

Akceptēts rīkojums “Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31. marta rīkojumā Nr.162 “Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai””, kas precizē privatizācijai nododamo dzīvojamo objektu sarakstu.

Akceptēts rīkojums “Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai”, kas akceptē līguma projektu un pilnvaro aizsardzības ministru parakstīt minēto līgumu.

Akceptēti “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207—01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes””. Būvnormatīvs nosaka prasības, kas jāievēro, projektējot ēku un inženierbūvju pamatus un ēku un inženierbūvju pamatnes. Noteikts, ka būvnormatīvs neattiecas uz hidrotehnisko būvju, tiltu, caurteku un pāļu pamatu projektēšanu, uz tādu iekārtu pamatu projektēšanu, kuras dinamiski iedarbojas uz pamatiem, kā arī uz ceļu un lidlauku segumu projektēšanu. Būvprojektiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā akceptēti līdz 2001.gada 31.decembrim un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgā laika posmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojektu dokumentācijas pārstrāde atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 207—01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes” prasībām nav obligāta. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti noteikumi “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums”, kurš nosaka, ka Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Birojam ir šādi galvenie uzdevumi: veikt paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu; novērtēt rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai; izpildīt likumā “Par piesārņojumu” birojam noteiktos uzdevumus, izsniedzot A un B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai; veidot un uzturēt publiski pieejamu informācijas sistēmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, par atļaujām, kas izsniegtas, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” prasībām, kā arī par rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un drošības pārskatiem.

Akceptēti noteikumi “Par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”, kuri nosaka: prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem; īpaši jutīgās teritorijas un to robežas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem noteikšanas kritērijus un apsaimniekošanas kārtību; prasības un ieviešanas termiņu rīcības programmai ar nitrātiem saistītā ūdens piesārņojuma samazināšanai vai novēršanai īpaši jutīgajās teritorijās.

Akceptēts likumprojekts “Darba strīdu likums”. Likumprojekta galvenais mērķis ir nodrošināt visu veidu darba strīdu ātru, taisnīgu un efektīvu izskatīšanu, atsevišķi reglamentējot gan individuālu un kolektīvu tiesību strīdu, gan kolektīvu interešu strīdu izšķiršanas mehānismu. Likumprojektā īpaši ir uzsvērta attiecīgā strīda pušu savstarpējo konsultāciju un samierināšanās loma, kas tiek stiprināta ar publisko samierinātāju institūta ieviešanu.

Akceptēts likumprojekts “Grozījumi Streiku likumā”. Likumprojektā paredzēts izslēgt atsevišķas Streiku likuma normas, kas regulē miermīlīgu kolektīvu interešu strīdu izšķiršanu, jo šos jautājumus paredzēts regulēt Darba strīdu likumā. Tāpat grozījumi Streiku likumā nepieciešami, lai nodrošinātu vienotu terminoloģijas lietošanu normatīvajos aktos, kas regulē darba strīdu izšķiršanu.

Akceptēts likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu darba strīdu savlaicīgu un ātru izšķiršanu tiesā, proti, lai paātrinātu civilprocesu, izskatot minēto kategoriju lietas. Tāpat arī likumprojektā paredzēts veicināt pušu samierināšanu lietas sagatavošanas stadijā. Likumprojekts ir saistīts ar Darba strīdu likumprojektu un ir nepieciešams, lai pilnveidotu darba strīdu izšķiršanas tiesisko regulējumu tiesās.

Akceptēts likumprojekts “Par 1961.gada 2.decembra Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību”. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību Latvijā saskaņā ar Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību un Latvijā izveidoto šķirņu aizsardzību valstīs, kas pievienojušās Konvencijai. Iesniedzot pievienošanās dokumentu, Zemkopības ministrijai uzdots informēt Starptautisko jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības padomi par normatīvajiem aktiem šķirņu aizsardzības jomā un augu ģintīm un sugām, kurām tiks piemēroti Konvencijas noteikumi.

Akceptēts likumprojekts “Augu šķirņu aizsardzības likums”. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību Latvijā saskaņā ar Konvencijas prasībām. Likumprojekts nosaka selekcionāra tiesību piešķiršanas un aizsardzības kārtību Latvijā.

Akceptēts rīkojums “Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma “Valsts medību saimniecība” likvidāciju”, kurš paredz Zemkopības ministrijai likvidēt Valsts meža dienesta pārziņā esošo bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Valsts medību saimniecība” likumā “Par uzņēmējdarbību” noteiktajā kārtībā. Pēc bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma “Valsts medību saimniecība” likvidācijas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šī rīkojuma spēkā stāšanās brīža pēc kreditoru prasību apmierināšanas nekustamo īpašumu “Kaņieris — 2” Tukuma rajona Lapmežciema pagastā nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā.

Akceptēts likumprojekts “Grozījumi Sēklu un stādāmo materiālu aprites likumā”. Likumprojekts paredz Latvijas normatīvās bāzes precizēšanu un papildināšanu, lai sasniegtu atbilstību Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk — OECD) un ES prasībām sēklu aprites jomā saskaņā ar OECD pārstāvju un ES ekspertu priekšlikumiem. Likumprojekts nosaka: OECD šķirņu sertifikācijas shēmu prasības sēklu sertifikācijā, šķirņu kataloga veidošanā, sēklu saiņošanā, etiķetēšanā un tirdzniecībā; starptautiski atzītas metodes sēklu un šķirņu novērtēšanā. Likumprojekts precizē: valsts funkcijas; Latvijas augu šķirņu kataloga izveidošanas pamatprincipus; Nacionālās augu šķirņu padomes funkcijas.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumos Nr.438 “Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarāciju un pārskatu””. Noteikumi izstrādāti, lai precizētu Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumu Nr.438 “Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarāciju un pārskatu” redakciju atbilstoši Saeimā pieņemtajiem likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumiem. Nodokļa maksātājiem līdz 2002.gada 1.februārim jāiesniedz pašvaldībām un Valsts ieņēmumu dienestam deklarācija un pārskats par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu atbilstoši noteikumos ietverto deklarāciju un pārskatu redakcijai. Noteikts, ka noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī un ir attiecināmi arī uz ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa pārskatu un kopsavilkuma pārskatu par 2001.gadu.

Akceptēti noteikumi “Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība”, kuri nosaka alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību. Noteikts, ka alkoholu denaturē tikai akcīzes preču noliktavā alkoholiskajiem dzērieniem.

Akceptēts rīkojums “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai”, kurš paredz saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju” nodot privatizācijai šādus valsts nekustamā īpašuma objektus: koka baraku bez pamatiem Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—17; koka baraku bez pamatiem un piebūvi Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—16; ēku Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—4; mācību korpusu Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—5; vienstāva ēku (9. korpuss) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—8; trīsstāvu ēku (4.b korpuss) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—8; sporta zāles ēku (31. korpuss) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—11; fotolaboratorijas ēku Rīgā, Lomonosova ielā 6a; skaitļošanas centru (21. korpuss) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—18; laboratorijas (20. korpuss) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—18; studentu ēdnīcu Rīgā, Lomonosova ielā 6; ēku Rīgā, Lomonosova ielā 1, k—12; viesnīcu Rīgā, Lauvas ielā 2.

Akceptēts rīkojums “Par O.Kienkasu”, kurš paredz, ievērojot Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, atbrīvot Ojāru Kienkasu no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa pienākumiem. Akceptēts rīkojums “Par A.Baļčūnu”, kurš paredz, ievērojot Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, iecelt Andreju Baļčūnu par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli. Attiecīgi veikti grozījumi rīkojumā “Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 4.septembra rīkojumā Nr.498 “Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu””, kas izdara izmaiņas komisijas sastāvā, izslēdzot O.Kienkasu un iekļaujot A.Baļčūnu.

Akceptēts rīkojums “Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā”, kurā iekļauts 241 pilsonības pretendents, t.sk. 28 viņu nepilngadīgie bērni.

Akceptēts rīkojums “Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 8.septembra rīkojumā Nr.430 “Par Latvijas Republikas austrumu robežas atjaunošanas kontroles komisiju””, kurš paredz papildināt rīkojumu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā: 2.1. Komisijai izvērtēt un iesniegt iekšlietu ministram atzinumu par Eiropas Savienības PHARE 2000.gada nacionālās programmas “Integrētas robežu vadības un infrastruktūras attīstība” apakšprogrammas “Integrētas Latvijas robežas vadības stratēģija” projektu. 2.2 Iekšlietu ministram pēc šī rīkojuma 2.1 punktā minētā atzinuma saņemšanas iesniegt apakšprogrammas “Integrētas Latvijas robežas vadības stratēģija” projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.

Akceptēts rīkojums “Par zemesgabala Līvānos, Liepu ielā 2, pirkšanu”, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai pirkt zemesgabalu 2637 m2 platībā Līvānos, Liepu ielā 2, Preiļu rajona policijas pārvaldes vajadzībām.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.429 “Tirgus uzraudzības padomes nolikums”’, kuri paredz no 2002.gada 1.janvāra Tirgus uzraudzības padomes sastāvā iekļaut Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvi un izslēgt Valsts veterinārā dienesta pārstāvi, grozījumi nepieciešami sakarā ar Sanitārās robežinspekcijas un Valsts veterinārā dienesta reorganizāciju.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.167 “Valsts meža dienesta un Valsts veterinārā dienesta ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus””. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.167 “Valsts meža dienesta un Valsts veterinārā dienesta ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus” veikti, lai Valsts veterinārā dienesta nosaukumu aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta nosaukumu, Valsts veterinārā dienesta amatpersonu nosaukumus aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu nosaukumiem un lai tiktu noteikti ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārajā robežinspekcijā strādājošajiem sakarā ar Sanitārās robežinspekcijas iekļaušanu Pārtikas un veterinārā dienesta sastāvā. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumos Nr.225 “Aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika””. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumos Nr.225 “Aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika” veikti, lai Valsts veterinārā dienesta nosaukumu aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta nosaukumu un lai Valsts veterinārā dienesta struktūrvienību nosaukumus aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību nosaukumiem. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām pārtikas kazeīniem un pārtikas kazeinātiem””. Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām pārtikas kazeīniem un pārtikas kazeinātiem” veikti, lai Valsts veterinārā dienesta nosaukumu aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta nosaukumu un lai Pārtikas un veterinārajam dienestam kā vienotam pārtikas aprites valsts uzraudzības dienestam tiktu deleģētas tiesības noteikt pārtikas aprites ierobežojumus gadījumos, kad notikusi vai ir iespējama pārtikas izraisīto slimību vai saindēšanās masveida izplatība. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.185 “Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai””. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.185 “Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai” veikti, lai Valsts veterinārā dienesta nosaukumu aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta nosaukumu un veterināro inspektoru nosaukumus aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterināro inspektoru nosaukumiem. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Akceptēti noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumos Nr.247 “Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums””. Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumos Nr.247 “Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums” veikti, lai Valsts veterinārā dienesta nosaukumu aizstātu ar Pārtikas un veterinārā dienesta nosaukumu un lai Pārtikas un veterinārajam dienestam kā vienotam pārtikas aprites valsts uzraudzības dienestam tiktu deleģētas tiesības noteikt pārtikas aprites ierobežojumus gadījumos, kad notikusi vai ir iespējama pārtikas izraisīto slimību vai saindēšanās masveida izplatība. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

Valsts kancelejas Komunikācijas departaments

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!