Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2001. gada 18. oktobra likums "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par savstarpēju palīdzību katastrofu gadījumos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.10.2001., Nr. 154 https://www.vestnesis.lv/ta/id/55049

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.34 izraksts

Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija Turpinājums

Vēl šajā numurā

26.10.2001., Nr. 154

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.10.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par savstarpēju palīdzību katastrofu gadījumos
1.pants. 2001.gada 4.jūnijā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par savstarpēju palīdzību katastrofu gadījumos (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.
3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 18.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 26.oktobrī
Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par savstarpējo palīdzību katastrofu gadījumos

Latvijas Republikas Valdība un Igaunijas Republikas Valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses:

Pārliecībā par sadarbības nepieciešamību starp kompetentajām institūcijām dabas vai tehnoloģisko katastrofu gadījumos;

Ņemot vērā tās prasības, kas noteiktas 1986.gada 26.septembra Vīnes Konvencijā par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, 1986.gada 26.septembra Vīnes Konvencijā par palīdzību kodolnegadījumā vai radiācijas avārijsituācijā un 1992.gada 17.marta Helsinku Konvencijā par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību;

Uzskatot šo Vienošanos par savstarpējās palīdzības vispārējo Vienošanos;

Vēloties uzlabot sadarbību šai jomā,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Vienošanās apjoms

Šī Vienošanās attiecas uz sadarbību un savstarpējās palīdzības sniegšanu katastrofas vai draudošas katastrofas gadījumā nolūkā novērst vai izvairīties no cilvēku ievainojumiem vai bojāejas un no kaitējumiem veselībai, videi un īpašumam.

Līgumslēdzējas Puses sniedz savstarpējo palīdzību dabas, tehnoloģisko, radiācijas katastrofu un citu katastrofu gadījumā, kas rada postošas sekas apkārtējai videi un civilizācijai, atbilstoši savām iespējām un šīs Vienošanās noteikumiem.

2. pants

Kompetentās institūcijas

Tās kompetentās institūcijas, kurām saskaņā ar šo Vienošanos ir tiesības tieši saistīties savā starpā šīs Vienošanās noteikumu īstenošanas nolūkā un slēgt papildus Līgumus šīs Vienošanās ietvaros, ir:

Latvijas Republikā — Iekšlietu ministrija;

Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Radiācijas drošības centrs.

Igaunijas Republikā — Iekšlietu ministrija;

Glābšanas dienests;

Radiācijas aizsardzības centrs.

3. pants

Valsts robežas šķērsošana un glābšanas operāciju organizēšana

1. Kompetentās institūcijas, kas minētas 2.pantā un kas atbild par katastrofas novēršanu vai likvidēšanu nolūkā novērst cilvēku ievainojumus un bojāeju un ierobežot kaitējumu videi un īpašumam, var lūgt palīdzību tieši no otras Līgumslēdzējas Puses kompetentām institūcijām. Palīdzības lūgšanas un sniegšanas procedūra tiek noteikta Līgumā starp kompetentajām institūcijām.

2. Par operatīvo vadību pilnībā ir atbildīgas tās Līgumslēdzējas Puses institūcijas, kuras teritorijā attiecīgā operācija tiek veikta. Palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas darbojas savā vadībā un saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā palīdzību sniedzošajā valstī.

3. Palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju pienākums ir nodrošināt, lai palīdzības sniegšanā iesaistītais personāls varētu šķērsot robežu un transporta līdzekļi, glābšanas iekārtas un citi materiāli, kas iekļauti palīdzībā, varētu tikt transportēti pāri robežām vienkāršotā robežšķērsošanas režīmā, neapliekot tos ar muitas maksājumiem, nodevām un citiem maksājumiem. Transporta līdzekļus, glābšanas iekārtas un citus materiālus var izmantot saskaņā ar palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses noteikumiem bez nepieciešamības prasīt konkrētu apstiprinājumu. Pēc operāciju pabeigšanas visi transporta līdzekļi, glābšanas iekārtas un citi materiāli, kas iekļauti palīdzības resursos, izņemot to tehniku, kura ir nelietojama vai sabojāta, ir cik vien iespējams ātri jātransportē ārā no palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijas. Izvedamās iekārtas tiek atbrīvotas no visiem muitas maksājumiem, nodevām un citiem maksājumiem. Iepriekš minētais attiecas arī uz glābšanas operāciju mācībām.

4. Gadījumā, ja palīdzības sniegšanā piedalās militārais personāls, valsts kuģi, valsts lidmašīnas vai militārie transporta līdzekļi, kuriem ir nepieciešamas speciālas iebraukšanas atļaujas, tad palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses institūcija izsniedz šīs atļaujas. Nevienu palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses robežu nedrīkst šķērsot pirms šo atļauju izsniegšanas.

4. pants

Izdevumi

1. Palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse kompensē visus ar palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus, ieskaitot medicīniskos izdevumus. Ņemot vērā katastrofas raksturu un apjomu, Līgumslēdzējas Puses var vienoties citādi.

2. Palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var atsaukt savu lūgumu, bet palīdzību sniegušai Līgumslēdzējai Pusei tādā gadījumā ir tiesības saņemt jau radušos izdevumu atlīdzību.

3. Ja Līgumslēdzējas Puses nevienojas citādi, izdevumi tiek atlīdzināti 60 dienu laikā pēc pamatotas atskaites iesniegšanas.

5. pants

Zaudējumu atlīdzība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse apņemas atteikties no jebkādām prasībām par atlīdzību pret otru Līgumslēdzēju Pusi nāves, miesas bojājumu vai citu veselības kaitējumu vai glābšanas vienības dalībnieku personīgo lietu kaitējumu gadījumos, ja tāds kaitējums ir radies, pildot pienākumus saskaņā ar šo Vienošanos. Palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse apdrošina savu glābšanas vienību saskaņā ar tiem noteikumiem, kas ir spēkā tās valstī. Apdrošināšanas izmaksas tiek pieskaitītas vispārējiem palīdzības izdevumiem, un palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse tās atlīdzina saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

2. Ja kāds palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienības dalībnieks izraisa kaitējumu kādai trešajai personai palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, pildot tos pienākumus, kas izriet no šīs Vienošanās, tad palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse atlīdzina šos zaudējumus saskaņā ar tiem pašiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka zaudējumu atlīdzību, ja tos izraisa palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses darbinieks.

3. Šī panta 1. un 2.daļas netiek piemērotas, ja kaitējums radīts ar nodomu vai aiz neuzmanības.

6. pants

Strīdu risināšana

Jebkādi strīdi sakarā ar šīs Vienošanās interpretāciju vai izpildi, kurus nav iespējams atrisināt pārrunu kārtībā starp kompetentajām institūcijām, tiek atrisināti starp Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem.

7. pants

Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas informē viena otru par katastrofu gadījumiem vai par draudošām katastrofām, kā arī par citām katastrofām, kas rada kaitējumu videi un civilizācijai.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas viena otru informē par vispārējo attīstību kodolenerģijas izmantošanas jomā miera laika vajadzībām un par tiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz kodoliekārtu drošību un aizsardzību pret radiāciju.

3. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas viena otru informē par attiecīgo pieredzi, kas gūta, būvējot un sākot darbināt kodoliekārtas, kā arī par pasākumiem kodoldrošības jomā, aizsardzībā pret radiāciju un radioaktīvo materiālu izplūdes ierobežošanai, ja tas ir nepieciešams, lai izvērtētu kādas 1.pantā minētas katastrofas galīgās sekas.

4. Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainās ar tiem datiem, kas minēti šī panta 1., 2. un 3.daļās. Otra Līgumslēdzēja Puse tiek nekavējoties informēta par īpašiem gadījumiem, kas tiek vērtēti ar 2 vai vairāk punktiem pēc starptautiskās kodolavāriju skalas (INES). Par citiem gadījumiem ziņo pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju lūguma.

5. Līgumslēdzējas Puses visos aspektos cenšas attīstīt sadarbību glābšanas un palīdzības operāciju jomā.

6. Tikšanās šīs Vienošanās ietvaros notiek tik bieži, cik tas ir nepieciešams.

8. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šī Vienošanās ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja Puse var to izbeigt jebkurā laikā, paziņojot par to pa diplomātiskajiem kanāliem sešus (6) mēnešus iepriekš.

2. Līgumslēdzējas Puses viena otrai caur diplomātiskajiem kanāliem paziņo par to, ka ir izpildītas tās nepieciešamās iekšējās prasības, lai Vienošanās stātos spēkā. Vienošanās stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc pēdējā oficiālā paziņojuma saņemšanas.

3. Vienošanos var grozīt Līgumslēdzējas Puses, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta 2.daļas noteikumiem.

Sastādīts Rīgā (kur) 2001.gada 4.jūnijā (kad) divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem katrs ir latviešu, igauņu un angļu valodās, turklāt visi teksti ir autentiski. Jebkādu interpretācijas domstarpību gadījumā noteicošais ir Vienošanās teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā
Mareks Segliņš Tarmo Loodus

Latvijas Republikas iekšlietu ministrs

Igaunijas Republikas iekšlietu ministrs

Framework Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia on Mutual Assistance in the Event of Disasters

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Contracting Parties:

Being convinced in the need for collaboration between competent authorities in case of natural or technological disasters;

Taking into account the requirements of 26 September 1986 Vienna Convention on Early Notification of a Nuclear Accident and 26 September 1986 Vienna Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, and 17 March 1992 Helsinki Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents;

Regarding this agreement as a framework Agreement that regards mutual assistance;

Desiring to improve co-operation in this field,

have agreed as follows:

Article 1

Extent of the Agreement

This Agreement relates to the co-operation and rendering of mutual assistance in the event of a disaster or imminent disaster with the aim of preventing or avoiding human casualties and damage to the health, environment and property.

The Contracting Parties shall render mutual assistance in the event of natural, technological, radiation disasters as well as other disasters devastating environment and civilisation in accordance with their own limitations and stipulations of this Agreement.

Article 2

Competent Authorities

The competent authorities of the Contracting Parties, which shall have the right to maintain direct contacts and to conclude additional arrangements for the implementation of the provisions of this Agreement, are:

In the Republic of Latvia —

Ministry of the Interior;

Centre of Disaster Medicine of the Ministry of Welfare;

Ministry of Environmental Protection and Regional Development;

Radiation Safety Centre of the Ministry of Environmental Protection and Regional Development.

In the Republic of Estonia —

Ministry of Internal Affairs;

Rescue Board;

Radiation Protection Centre.

Article 3

Crossing of State Border and Organising Relief Operations

1. Competent authorities referred to in Article 2 to be responsible for prevention or liquidation of the disaster with the aim of preventing human casualties and limiting damage to the environment and property, may request assistance directly from competent authorities of the other Contracting Party. The procedure of requesting and rendering assistance shall be determined by an agreement between the competent authorities.

2. Full responsibility of the operational command shall lie with the authorities of the Contracting Party in whose territory the operation is carried out. The competent authorities of the Contracting Party rendering assistance shall operate under their own command and in accordance with the service regulations in force in the state rendering assistance.

3. The competent authorities of the Contracting Party requesting assistance shall ensure that personnel engaged in rendering assistance may cross the border and vehicles, rescue equipment and other supplies that are included in the aid may be transported over the borders in simplified border-crossing regimen and exempted from custom duties, taxes or other fees. Vehicles, rescue equipment and other supplies may be used in accordance with the regulations of the Contracting Party rendering assistance without the need to apply for any specific authorisation. After the operations have been completed, all vehicles, rescue equipment and other supplies included in the aid resources, except for equipment that is useless or damaged, shall be transported out of the territory of the Contracting Party requesting assistance as soon as possible. The exported equipment shall be exempted from all taxes, duties or other fees. The above shall also apply to relief operations exercises.

4. Should the assistance include military personnel, state vessels, state aircraft or military vehicles that require special entry permits, the authority of the Contracting Party requesting assistance shall provide these permits. No border of the Contracting Party requesting assistance may be crossed prior to permits have been issued.

Article 4

Expenses

1. The Contracting Party requesting assistance shall compensate all the costs, including medical expenses, related to rendering the assistance. The Contracting Parties may, considering the nature and extent of the disaster, come to different terms.

2. The Contracting Party requesting assistance may, at any time, withdraw its request, but the Contracting Party rendering assistance has in that case right to compensation for costs already incurred.

3. Unless the Contracting Parties have agreed differently, the costs shall be compensated within 60 days after submittal of a justified account.

Article 5

Compensation of Damages

1. Each Contracting Party shall renounce any claim of compensation to the other Contracting Party in case of death, bodily injury or any other damage to the health and personal effect of the member of the relief team, provided that such damage has occurred in the course of fulfilling duties deriving from this Agreement. The Contracting Party rendering assistance shall insure the relief team in accordance with the rules valid in its own state. The insurance costs shall be added to the general costs of assistance and the Contracting Party requesting assistance shall reimburse them according to the provisions of this Agreement.

2. If a member of the relief team of the Contracting Party rendering assistance causes damage to the third party in the territory of the Contracting Party requesting assistance by fulfilling duties deriving from this Agreement, the Contracting Party requesting assistance shall compensate the damage according to the same legal acts, as if the damage had been caused by the employee of the Contracting Party requesting assistance.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be valid, if the damage was caused intentionally or through negligence.

Article 6

Settlement of Disputes

Any disputes concerning the interpretation of implementation of this Agreement, that cannot be settled by negotiations between the competent authorities, shall be settled between the Contracting Parties through diplomatic channels.

Article 7

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about events of disasters or imminent disasters as well as other disasters devastating environment and civilisation.

2. The competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about the overall development of using the nuclear energy for peaceful purposes and legal acts concerning the safety of the nuclear facilities and radiation protection.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about relevant experience acquired in building and starting the nuclear facilities, also about measures in the field of nuclear safety, radiation protection and limitations to the output of radioactive materials, provided it is necessary for evaluating the final effect of a disaster referred to in Article 1.

4. Data referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be exchanged on a regular basis. The other Contracting Party shall be notified immediately of special cases, which score 2 or more on the international scale for nuclear accidents (INES). Other cases shall be reported on the request of the competent authorities of other Contracting Party.

5. The Contracting Parties shall seek to develop in every aspect the co-operation in the field of relief and assistance operations.

6. Meetings will be held in the framework of this Agreement as often as is considered necessary.

Article 8

Final Provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Each Contracting Party may terminate it at any moment with six (6) months prior notification through diplomatic channels.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that the necessary internal requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after the receipt of the last note.

3. The Agreement may be amended mutually by the Contracting Parties in written form. The amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 2 of this Article.

Done at Riga on 04 June 2001 in two originals, each in the Latvian, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Estonia
Mareks Segliņš Tarmo Loodus

Minister of Interior of the Republic of Latvia

Minister of Interior of the Republic of Estonia

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!