Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 2001. gada 13. septembra lēmums Nr. 89/12 "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.10.2001., Nr. 141 https://www.vestnesis.lv/ta/id/54399-par-skaidras-naudas-inkasacijas-licencu-sanemsanas-noteikumu-apstiprinasanu-jauna-redakcija

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 24.09.2001 līdz 28.09.2001

Vēl šajā numurā

04.10.2001., Nr. 141

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Latvijas Banka

Veids: lēmums

Numurs: 89/12

Pieņemts: 13.09.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 89/12

Rīgā 2001. gada 13. septembrī

Par “Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumu” apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt “Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumus” jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1998. gada 12. marta lēmumu Nr. 45/4 ‘’Par “Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumu” apstiprināšanu jaunā redakcijā’’.

3. Noteikt, ka licences skaidrās naudas inkasācijai, kuras Latvijas Banka izsniegusi saskaņā ar ‘’Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumiem’’, kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 1998. gada 12. marta lēmumu Nr. 45/4, ir spēkā līdz licencēs norādītajam termiņam.

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2001. gada 15. oktobri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. “Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi”.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz licenci skaidrās naudas inkasācijai (tālāk tekstā – licence), un prasības inkasācijas veikšanai.

1.3. Skaidrās naudas inkasācija (tālāk tekstā – inkasācija) ir uzņēmējdarbības veidā veikta Latvijas Republikā reģistrēto banku un ārvalstu banku filiāļu (tālāk tekstā – bankas) klientu skaidrās naudas savākšana, nogādāšana attiecīgajā uzņēmējsabiedrībā, apstrāde un glabāšanas drošības nodrošināšana līdz brīdim, kad skaidrā nauda tiek ieskaitīta klientu kontos. Uzņēmējsabiedrība, kas saņēmusi licenci, pēc bankas pieprasījuma var nogādāt neapstrādātu tās klientu skaidro naudu attiecīgajā bankā.

1.4. Inkasācijas procesā savāktās skaidrās naudas apdrošināšanai jāaptver visi iespējamie zaudējumi un bojājumi, kas var rasties inkasācijas procesā, un apdrošinājuma summai jābūt ne mazākai par summu, kas vienlaikus atrodas uzņēmējsabiedrības turējumā, un apdrošinātai Latvijas Republikā reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā.

1.5. Latvijas Banka licences izsniedz uz pieciem gadiem Latvijas Republikā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām, kuru dibinātājiem un īpašniekiem ir nevainojama reputācija.

2. Licences saņemšana un atsaukšana

2.1. Lai saņemtu licenci, uzņēmējsabiedrībai Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei jāuzrāda inkasācijas veikšanai nepieciešamais aprīkojums (piemērots transports, naudas apstrādes iekārtas un telpas) un jāiesniedz:

2.1.1. pieteikums (sk. 1. pielikumu);

2.1.2. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences saņemšanu samaksu apstiprinošā dokumenta kopija;

2.1.3. dokumenta, kas dod skaidru priekšstatu par inkasācijas veikšanas struktūru un darba organizāciju, kopija;

2.1.4. uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

2.1.5. dokumentu, kas nosaka būtisko ar inkasācijas veikšanu saistīto risku pārvaldīšanas politiku un procedūras, un klientu aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras kopijas;

2.1.6. dokumenta, kas apliecina ar inkasācijas veikšanu saistīto risku apdrošināšanu, kopija;

2.1.7. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka uzņēmējsabiedrībai nav nodokļu parāda. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

2.2. Visas 2.1.2.–2.1.6. punktā minētās dokumentu kopijas apstiprina uzņēmējsabiedrības vadītājs. Uz vairākām lapām rakstītu dokumentu kopiju lapām jābūt numurētām un caurauklotām.

2.3. Ja kārtējās licences izmantošanas laikā 2.1.3.–2.1.6. punktā minētajos dokumentos veikti grozījumi, par to jāinformē Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvalde un laikus jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

2.4. Inkasācijas turpināšanai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības pārreģistrēt licenci uz laiku līdz pieciem gadiem, iesniedzot 2.1.1. punktā minēto pieteikumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences pārreģistrāciju samaksu apstiprinošā dokumenta kopiju un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka uzņēmējsabiedrībai nav nodokļu parāda. 2.1.3.–2.1.6. punktā minētās dokumentu kopijas jāiesniedz, ja attiecīgajos dokumentos veikti grozījumi.

2.5. Latvijas Banka uz noteiktu laiku var ierobežot inkasācijas veikšanu, aizliegt uzņēmējsabiedrībai veikt inkasāciju vai atsaukt licenci šādos gadījumos:

2.5.1. ja uzņēmējsabiedrība neievēro Latvijas Republikas likumus, šos noteikumus un citus normatīvos aktus;

2.5.2. ja uzņēmējsabiedrība gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi inkasāciju;

2.5.3. ja uzņēmējsabiedrība iesniegusi Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei iesniegumu par inkasācijas veikšanas pārtraukšanu;

2.5.4. ja uzņēmējsabiedrība tiek likvidēta.

2.6. Par inkasācijas veikšanas ierobežojumu vai aizliegumu uz noteiktu laiku vai licences atsaukšanu saskaņā ar 2.5. punktu Latvijas Banka nekavējoties rakstiski paziņo uzņēmējsabiedrībai.

2.7. Licence, kuras termiņš beidzies vai kura atsaukta, septiņu dienu laikā jānodod Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei.

2.8. Ja licence zaudēta ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju rezultātā, kā arī ja licence ir prettiesiski izgājusi no tās uzņēmējsabiedrības valdījuma, kurai tā izsniegta, uzņēmējsabiedrība var saņemt licences dublikātu, iesniedzot Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei pieteikumu un dokumentus, kas apliecina minētos faktus, un samaksājot valsts nodevu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Šajā punktā minētajos gadījumos uzņēmējsabiedrībai Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” jāpublicē paziņojums, ka licence atzīstama par nederīgu.

2.9. Latvijas Bankas pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt to, kā uzņēmējsabiedrība veic inkasāciju. Par gadījumiem, kad tiek pārkāptas Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasības, Latvijas Banka ziņo policijai vai citai valsts institūcijai, kuras pienākumos ietilpst vainīgo saukšana pie likumos paredzētās atbildības par atklātajiem pārkāpumiem.

3. Pieteikumu izskatīšanas kārtība

3.1. Latvijas Banka pieteikumu licences saņemšanai vai pārreģistrācijai izskata 30 dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi 2.1. punktā minētie dokumenti.

3.2. Pieteikumu nepieņem, ja tam nav pievienoti visi 2.1. punktā minētie dokumenti vai ja pieteikumam pievienotie dokumenti sagatavoti nekvalitatīvi (nepareizi noformēti, neprecīzi formulēti, kļūdaini u.tml.). Ja šos trūkumus konstatē pēc dokumentu pieņemšanas, Latvijas Banka par to rakstiski paziņo dokumentu iesniedzējam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņa tecējumu pārtrauc.

3.3. Pieteikumu izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju vai par motivētu atteikumu, kā arī lēmumu par aizliegumu uz laiku veikt inkasāciju vai par licences atsaukšanu pieņem Latvijas Bankas valde. Licenci paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs.

3.4. Ja licences izsniegšana atteikta, jaunu pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc 90 dienām no atteikuma dienas.

4. Prasības inkasācijas veikšanai

4.1. Uzņēmējsabiedrība veic inkasāciju saskaņā ar rakstisku bankas un uzņēmējsabiedrības līgumu, kas nosaka inkasācijas procesā iesaistīto pušu pienākumus, tiesības un atbildību. Katram līgumam jāpievieno inkasācijas objektu saraksts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Uzņēmējsabiedrībai jānodrošina, lai:

4.2.1. tiktu īstenoti pasākumi iespējamo risku mazināšanai;

4.2.2. būtu spēkā uzņēmējsabiedrībai izsniegtā apdrošināšanas polise;

4.2.3. inkasāciju veiktu attiecīgi sagatavotas un apmācītas personas;

4.2.4. tiktu ievērota Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktā ieroču glabāšanas un lietošanas kārtība;

4.2.5. darbiniekiem, veicot inkasāciju, būtu līdzi personu apliecinoši dokumenti.

 

1. pielikums

Paraugs

___________ 20___. gada___. ___________

Nr. _____________

LATVIJAS BANKAI

PIETEIKUMS

________________________________________________________________________________

(uzņēmējsabiedrības nosaukums, reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese)

__________________________________________________________________________________

Lūdzu izsniegt/pārreģistrēt1 licenci skaidrās naudas inkasācijas veikšanai.

Pielikumā:

1. Dokumenta, kas apstiprina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences saņemšanu samaksu, kopija Jā/nē1

1.1._______________________________________________________________________________

2. Dokumenta, kas dod skaidru priekšstatu par inkasācijas veikšanas struktūru un darba organizāciju, kopija Jā/nē1

2.1._____________________________________________________________________________

3. Uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija Jā/nē1

3.1._______________________________________________________________________________

4. Dokumentu, kas nosaka būtisko ar inkasācijas veikšanu saistīto risku pārvaldīšanas politiku un procedūras, kopijas Jā/nē1

4.1._______________________________________________________________________________

5. Dokumenta, kas apliecina ar inkasācijas veikšanu saistīto risku apdrošināšanu, kopija Jā/nē1

5.1._______________________________________________________________________________

6. Klientu aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras kopija Jā/nē1

6.1._______________________________________________________________________________

7. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka uzņēmējsabiedrībai nav nodokļu parāda Jā/nē1

7.1._______________________________________________________________________________

Pielikumā: dokumenti un dokumentu kopijas uz ____________ lapām.

Uzņēmējsabiedrības vadītājs __________________________________________________________ (vārds, uzvārds; paraksts)

1 Lieko nosvītrot.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!