• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1998. gada 21. oktobra Komercķīlas likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.11.1998., Nr. 337/338 https://www.vestnesis.lv/ta/id/50685-komerckilas-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem

Vēl šajā numurā

11.11.1998., Nr. 337/338

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 21.10.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Komercķīlas likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) komercķīlu reģistrs — komercķīlu datu bāze;

2) komercķīlu reģistra turētājs — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas kārto komercķīlu reģistru un nodrošina tā publiskumu;

3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas — sauszemes transportlīdzekļi, lidaparāti un citas ķermeniskas kustamās lietas, kuru reģistrācija noteikta likumā;

4) kustamo lietu reģistra turētājs — iestāde, kuras pienākumos ietilpst reģistrācijai pakļauto kustamo lietu reģistrācijas kārtošana.

 

2.pants. Komercķīla

(1) Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta komercķīlu reģistrā.

(2) Komercķīlai neatkarīgi no tās nodibināšanas pamata un dienas ir prioritāte attiecībā pret nereģistrētu ķīlu, izņemot rokas ķīlu, kuras priekšmetu ķīlas ņēmējs pirms komercķīlas nodibināšanas saņēmis savās rokās (Civillikuma 883.panta 1.punkts).

(3) Komercķīlai piemērojami Civillikumā paredzētie ķīlas tiesības vispārīgie noteikumi, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

 

3.pants. Komercķīlas priekšmets

(1) Par komercķīlas priekšmetu var būt:

1) kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas pieder uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai);
2) 1.punktā minēto lietu kopība;
3) visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta.

(2) Gaisakuģi un sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, kā arī uzņēmums kā lietu kopība, uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas var būt par komercķīlas priekšmetu neatkarīgi no tā, kam šīs lietas pieder.

(3) Komercķīla, kuras priekšmets ir lietu kopība, aptver gan šīs kopības jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, ja vien nav skaidri redzams, ka komercķīlas devēja nodoms bijis ieķīlāt vienīgi šīs lietu kopības sastāvu, kāds tas bijis ķīlas tiesības nodibināšanas laikā.

 

4.pants. Lietas, kas nevar būt par komercķīlas priekšmetu

(1) Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

(2) Ja ir ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai ir ieķīlāta lietu kopība, šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi, kā arī nekustamais īpašums un kuģi uzskatāmi par izslēgtiem no ieķīlātās mantas.

 

5.pants. Komercķīlas devējs

Komercķīlas devējs ir persona, kas piešķir komercķīlas tiesību.

 

6.pants. Komercķīlas ņēmējs

Komercķīlas ņēmējs ir persona, kas pieņem komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai.

 

7.pants. Ar komercķīlu nodrošinātais prasījums

(1) Ja nav noteikti norunāts pretējais, komercķīla nodrošina ne tikai galveno prasījumu, bet arī blakus prasījumus.

(2) Pusēm komercķīlas līgumā jānosaka maksimālā summa, līdz kurai sniedzas kopējā galvenā prasījuma un blakus prasījumu nodrošinājums. Prasījuma daļa, kas pārsniedz pielīgto maksimālo komercķīlas atbildības apmēru, uzskatāma par nenodrošinātu prasījumu.

(3) Kad komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs vienojas par nodrošināta prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielināšanu, šāds palielinājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas nodibināms un reģistrējams atbilstoši šā likuma prasībām.

 

8.pants. Komercķīlas tiesība un apdrošināšanas atlīdzība

Ja komercķīlas priekšmets ir apdrošināts, komercķīla ietver arī prasījuma tiesību uz apdrošināšanas atlīdzību.

II nodaļa. Komercķīlas nodibināšana un reģistrācija

 

9.pants. Komercķīlas nodibināšana

(1) Komercķīlu nodibina uz līguma pamata un reģistrē komercķīlu reģistrā atbilstoši šā likuma prasībām.

(2) Ja puses ir noslēgušas līgumu par komercķīlas nodibināšanu, bet komercķīla nav reģistrēta, komercķīlas ņēmējs nevar izlietot savu tiesību un komercķīla nav spēkā pret trešajām personām, bet komercķīlas līgums savu spēku nezaudē. Komercķīlas ņēmējs var celt personīgu prasību pret komercķīlas devēju. Prasības priekšmets ir reģistrācija, un neviena n o pusēm nevar bez otras puses piekrišanas atkāpties no saistības tāpēc, ka komercķīla nav reģistrēta. Pirmtiesība šādai komercķīlai tiek noteikta no reģistrācijas brīža.

 

10.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikuma saturs

(1) Komercķīlas reģistrācijas pieteikumā (turpmāk arī — reģistrācijas pieteikums) sniedzamas šādas ziņas:

1) komercķīlas devēja, parādnieka (ja tas nav komercķīlas devējs) un komercķīlas ņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas dati (fiziskajām personām — vārds, uzvārds, dzīvesvieta un personas kods, ja tāda nav, — personu apliecinošā dokumenta dati);
2) ieķīlātās mantas apraksts un raksturojums atbilstoši pieteikuma formai;
3) summa latos, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība;
4) pievienoto dokumentu saraksts.

(2) Reģistrācijas pieteikumā iekļaujama arī šāda informācija, ja attiecīgie noteikumi ir paredzēti līgumā:

1) komercķīlas pārvaldnieka personas dati;
2) komercķīlas ņēmēja tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles;
3) aizliegums izvest ieķīlāto sauszemes transportlīdzekli vai tā piekabi ārpus Latvijas;
4) aizliegums atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu;
5) kurš no komercķīlas ņēmējiem vai komercķīlas devējiem, ja tie ir vairāki, saņems komercķīlas reģistrācijas aktu.

(3) Ja tiek ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai lietu kopība un tajā ietilpst reģistrācijai pakļautas kustamās lietas, tās pieteikumā norāda atsevišķi. Ja kāda no minētajām lietām nav iekļauta pieteikumā, tā nav uzskatāma par ieķīlātu.

(4) Pieteikumā papildus var iekļaut arī citu informāciju.

 

11.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikuma forma

(1) Reģistrācijas pieteikumu noformē uz speciālas veidlapas.

(2) Reģistrācijas pieteikuma veidlapas paraugu apstiprina un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Dažādām lietu kategorijām var noteikt dažādus pieteikuma veidlapu paraugus.

 

12.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikuma parakstīšana

(1) Reģistrācijas pieteikumu paraksta komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs. Ja pieteikums tiek noformēts uz tiesas sprieduma pamata (9.panta otrā daļa), to paraksta tikai komercķīlas ņēmējs.

(2) Parakstu uz reģistrācijas pieteikuma apliecina notariāli.

(3) Ja tiek ieķīlāta kopīpašumā esoša lieta, reģistrācijas pieteikumu paraksta visi kopīpašnieki vai viņu pilnvarots pārstāvis, ievērojot šā panta prasības.

 

13.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Reģistrācijas pieteikumam pievieno:

1) komercķīlas līgumu — trijos eksemplāros;
2) dokumentu, no kura izriet nodrošināmais prasījums, — trijos eksemplāros;
3) dokumentu par valsts nodevas samaksu.

(2) Ja komercķīla tiek reģistrēta uz tiesas sprieduma pamata (9.panta otrā daļa), reģistrācijas pieteikumam pievieno arī trīs apliecinātus tiesas sprieduma norakstus.

 

14.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana reģistrācijai

(1) Pieteikumu reģistrācijai iesniedz komercķīlas devējs, komercķīlas ņēmējs vai viņu pārstāvji vai arī nosūta pa pastu ar ierakstītu vēstuli.

(2) Reģistrācijas pieteikumu puses var atsaukt, iekams komercķīlu reģistra turētājs nav pieņēmis attiecībā uz to lēmumu. Šajā gadījumā valsts nodevu atmaksā.

 

15.pants. Komercķīlas reģistrācijas pieteikuma izskatīšana

(1) Saņemtos reģistrācijas pieteikumus komercķīlu reģistra turētājs reģistrē speciālā žurnālā to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un piešķirto kārtas numuru.

(2) Reģistrācijas pieteikumu komercķīlu reģistra turētājs izskata piecu darbadienu laikā, neieskaitot pieteikuma saņemšanas dienu. Ja ir saņemti vairāki viena komercķīlas devēja reģistrācijas pieteikumi, vispirms izskatāms agrāk saņemtais pieteikums. Reģistrācijas pieteikumi, kas saņemti pa pastu vai iesniegti vienā dienā, atzīstami par vienā laikā saņemtiem.

(3) Izskatot reģistrācijas pieteikumu, komercķīlu reģistra turētājs pārliecinās tikai par to, vai:

1) pieteikums noformēts atbilstoši likuma prasībām;
2) komercķīlas devējs nav pasludināts par maksātnespējīgu;
3) dokumentos, uz kuriem pamatots pieteikums, nav nekā acīmredzami pretlikumīga;
4) ir samaksāta valsts nodeva.

(4) Pārliecinoties, vai iesniegtajos dokumentos nav nekā acīmredzami pretlikumīga, komercķīlu reģistra turētājs noskaidro, vai līgumos ir:

1) norādīts līguma parakstīšanas datums un pušu paraksti;
2) fiksēta skaidri izteikta pušu vienošanās;
3) nepārprotami norādīts komercķīlas priekšmets.

(5) Komercķīlu reģistra turētājs nav atbildīgs par darījumu iekšējiem trūkumiem.

 

16.pants. Komercķīlas reģistrācija

(1) Komercķīlu reģistra turētājs reģistrē komercķīlu, izdarot par to ierakstu komercķīlu reģistrā un piešķirot tai reģistrācijas numuru. Uzreiz pēc reģistrācijas, bet ne vēlāk kā tās pašas darbadienas laikā noformē komercķīlas reģistrācijas aktu, bet uz komercķīlas līguma un dokumenta, no kura izriet nodrošinātais prasījums, izdara atzīmi, norādot komercķīlas reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu. Šos dokumentus paraksta un apzīmogo.

(2) Komercķīlu reģistrā ieraksta visas reģistrācijas pieteikumā iekļautās ziņas. Komercķīlu reģistrā un reģistrācijas pieteikumā norāda komercķīlas reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un komercķīlas ņēmēja kārtu, ja viens komercķīlas priekšmets ieķīlāts atkārtoti.

(3) Visus ar komercķīlu saistītos dokumentus komercķīlu reģistra turētājs glabā papīra vai elektroniskā formā. Šiem dokumentiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.

 

17.pants. Atteikums reģistrēt komercķīlu

(1) Komercķīlas reģistrāciju atsaka, ja ir juridiski šķēršļi tās nodibināšanai:

1) komercķīlas devējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, izņemot gadījumu, kad ieķīlāšanu izdara administrators;
2) komercķīlu reģistrā ir ieraksts par atkārtotas ieķīlāšanas aizliegumu;
3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie neatbilst šā likuma prasībām.

(2) Par komercķīlas reģistrācijas atteikumu komercķīlu reģistra turētājs rakstveidā paziņo komercķīlas ņēmējam un komercķīlas devējam, izsniedzot vai nosūtot katram no tiem vienu reģistrācijas pieteikumam pievienoto dokumentu eksemplāru. Valsts nodeva šajā gadījumā nav atmaksājama.

 

18.pants. Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta

(1) Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta kustamā lieta un nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai, komercķīlu reģistra turētājs reģistrācijas pieteikuma norakstu nosūta attiecīgajam kustamo lietu reģistra turētājam komercķīlas atzīmes izdarīšanai.

(2) Attiecīgā reģistra turētājs uz saņemtā reģistrācijas pieteikuma noraksta pamata divu dienu laikā izdara atzīmi par komercķīlu uz katru pieteikumā minēto lietu, norādot katrai lietai maksimālo summu, līdz kurai sniedzas kopējā galvenā prasījuma un blakus prasījumu nodrošinājums.

(3) Kustamo lietu reģistra turētājs atsakās izdarīt komercķīlas atzīmi, ja ir juridiski šķēršļi lietas ieķīlāšanai.

(4) Ja tiek ieķīlāts sauszemes transportlīdzeklis vai tā piekabe, komercķīlas devējam vienlaikus jāiesniedz attiecīgā reģistra turētājam transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kurā reģistra turētājs izdara atzīmi par transportlīdzekļa ieķīlāšanu. Ja komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest šo transportlīdzekli vai tā pie k abi ārpus Latvijas, apliecībā norāda arī šo aizliegumu.

(5) Par ķīlas atzīmes izdarīšanu vai par atteikumu izdarīt atzīmi, kā arī par ieraksta izdarīšanu apliecībā kustamo lietu reģistra turētājs nekavējoties paziņo komercķīlu reģistra turētājam.

(6) Pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas komercķīlu reģistra turētājs reģistrē komercķīlu. Ja saņemts paziņojums par atteikumu izdarīt ķīlas atzīmi, komercķīlu reģistra turētājs komercķīlu reģistrē, bet no ieķīlātās mantas izslēdz lietu, par kuru saņemts atteikums izdarīt atzīmi. Par lietas izslēgšanu no ieķīlājamās mantas izdara ierakstu reģistrācijas pieteikumā un paziņo komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam.

(7) Ja ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai lietu kopība, ietverot arī nākamās lietas, un komercķīlas devējs iegūst lietu īpašumā vai pievieno to ieķīlātajai lietu kopībai, kura saskaņā ar šā likuma 10.pantu ir atsevišķi norādāma komercķīlas reģistrācijas pieteikumā, viņam piecu dienu laikā no lietas iegūšanas dienas šis grozījums reģistrācijas pieteikumā iekļautajās ziņās jāpiesaka komercķīlu reģistra turētājam. Šā noteikuma neizpildīšanas gadījumā komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā.

(8) Šajā pantā paredzētā informācijas apmaiņa starp komercķīlu reģistra turētāju un kustamo lietu reģistra turētāju var notikt ar elektronisku dokumentu palīdzību.

 

19.pants. Komercķīlas reģistrācijas akts

(1)Komercķīlas reģistrācijas akts ir komercķīlu reģistra turētāja izsniegts dokuments, kurā ietverta komercķīlu reģistrā iekļautā informācija. Komercķīlas reģistrācijas aktu paraksta un apzīmogo.

(2) Komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs pēc reģistrācijas saņem komercķīlas reģistrācijas aktu, komercķīlas līgumu un dokumentu, no kura izriet nodrošinātais prasījums (katrs vienu eksemplāru). Komercķīlu reģistra turētājs šos dokumentus nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Pēc puses lūguma šos dokumentus var saņemt personiski.

 

20.pants. Komercķīlas pārjaunojums un komercķīlas noteikumu grozījumi

(1) Ja, pārjaunojot saistību, notiek kreditora maiņa, pārjaunojuma ierakstīšanai komercķīlu reģistrā nepieciešams komercķīlas ņēmēja, komercķīlas devēja un jaunā kreditora pieteikums, kas noformēts šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Pieteikumu par citu grozījumu izdarīšanu komercķīlu reģistra ierakstā iesniedz komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Pieteikums par grozījumu izdarīšanu komercķīlu reģistra ierakstā noformējams un iesniedzams šā likuma 12.un 14.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Komercķīlu reģistra turētājs pieteikumu par komercķīlas pārjaunojumu vai citu grozījumu izdarīšanu izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja pieteikums tiek apmierināts, komercķīlu reģistra turētājs izdara grozījumu komercķīlu reģistra ierakstā un izsniedz ieinteresētajām personām reģistrācijas aktu.

 

21.pants. Komercķīlu reģistra ierakstu publiskums

Komercķīlu reģistram ir publisks raksturs, un jebkura persona var iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, iesniegtajiem komercķīlas reģistrācijas pieteikumiem un saņemt no tiem izrakstus.

 

22.pants. Ieraksta labošana

(1) Ja komercķīlu reģistra ierakstos tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda vai neatbilstība reģistrācijas pieteikumam, kļūdu izlabo pēc komercķīlu reģistra turētāja vai ieinteresētās personas iniciatīvas. Komercķīlu reģistra turētājs par konstatēto kļūdu informē komercķīlas devēju un visus komercķīlas ņēmējus un nosaka termiņu atsauksmes iesniegšanai.

(2) Pēc šā termiņa beigām komercķīlu reģistra turētājs izlemj jautājumu par ieraksta labošanu. Atbildes neiesniegšana vai noraidoša atsauksme nav šķērslis kļūdas labošanai. Acīmredzamas kļūdas var izlabot, nepieprasot atsauksmi.

(3) Lēmums par kļūdas labošanu neskar citu komercķīlas ņēmēju tiesības, kas iegūtas pirms labojumu izdarīšanas komercķīlu reģistrā.

 

23.pants. Valsts nodeva

(1) Par komercķīlas nodibināšanas, pārjaunojuma un dzēšanas reģistrāciju, par tiesībām iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, par rakstveida informācijas saņemšanu no komercķīlu reģistra, kā arī par komercķīlas noteikumu grozīšanu un nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva.

(2) Valsts nodevas apmērus nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets var noteikt to personu loku, kas pilnīgi vai daļēji ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

III nodaļa. Komercķīlas sekas

 

24.pants. Komercķīlas devēja tiesības

Ar ieķīlāšanu neizbeidzas komercķīlas devēja īpašumtiesības uz ieķīlāto lietu. Ja puses nav vienojušās citādi, komercķīlas devējs ieķīlāto lietu var valdīt un lietot, kā arī patērēt savām vajadzībām vispārpieņemto normu ietvaros, kamēr komercķīlas devējs to labprātīgi nenodod valdīt komercķīlas ņēmējam vai kamēr viņu uz to nepiespiež tiesas ceļā.

 

25.pants. Komercķīlas ņēmēja tiesības un pienākumi, ja komercķīlas priekšmets nodots viņa valdījumā

(1) Komercķīlas ņēmējam visu to laiku, kamēr ieķīlātā lieta atrodas viņa valdījumā, jārūpējas par to kā gādīgam saimniekam.

(2) Ja ieķīlātā lieta bojāta vai gājusi bojā komercķīlas ņēmēja vainas dēļ (nepietiekamas rūpības, rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka rezultātā), komercķīlas ņēmējs atlīdzina zaudējumus komercķīlas devējam.

(3) Ja ieķīlātā lieta bojāta vai gājusi bojā noziedzīga nodarījuma vai nepārvaramas varas rezultātā, komercķīlas ņēmējs par to neatbild un zaudējumus cieš lietas īpašnieks.

(4) Komercķīlas ņēmējs nedrīkst viņam ieķīlāto lietu lietot, ja puses nav vienojušās citādi.

(5) Ja komercķīlas ņēmējs lieto ieķīlāto lietu, to sabojā vai iznīcina, viņš atbild par radušos zaudējumu arī tajā gadījumā, ja tas radies nejauši vai nepārvaramas varas rezultātā.

(6) Ja komercķīlas ņēmēja prasījums ir nolīdzināts vai viņa komercķīlas tiesība kā citādi izbeigusies, viņam ieķīlātā lieta nekavējoties jāatdod komercķīlas devējam, ja vien komercķīlas ņēmējam nav bijusi tiesība arī pēc tam lietu aizturēt vai ja viņš pats nav kļuvis par tās īpašnieku un var to pierādīt.

(7) Komercķīlas ņēmējs var aizturēt komercķīlas priekšmetu arī par visiem pārējiem (arī personiskiem) prasījumiem pret komercķīlas devēju, bet šī tiesība viņam ir tikai pret pašu komercķīlas devēju un tā mantiniekiem, bet ne pret trešajām personām. Turklāt tiesība aizturēt lietu neaptver tiesību to pārdot cita prasījuma nolīdzināšanai.

(8) Ja ieķīlāta un komercķīlas ņēmēja valdījumā nodota augļus nesēja lieta, piemērojami noteikumi par lietošanas ķīlu.

 

26.pants. Svešas lietas ieķīlāšanas sekas

(1) Ja kāds labticīgi pieņem par komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai tādu kustamu lietu, kuru īpašnieks labprātīgi uzticējis komercķīlas devējam, tad komercķīlas tiesība paliek spēkā.

(2) Ja ir ieķīlāta noziedzīgā ceļā iegūta lieta, komercķīlas tiesība ir spēkā, kamēr īpašnieks šo lietu nav atprasījis. Atprasīšanas gadījumā komercķīlas tiesība izbeidzas un komercķīlas ņēmējs savu prasījumu, kā arī prasību par izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu var vērst tikai pret komercķīlas devēju.

 

27.pants. Komercķīlas pirmtiesība

(1) Komercķīlas devējs uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu var piešķirt vairāk nekā vienu komercķīlu, ja atkārtotas ieķīlāšanas aizliegums neizriet no iepriekš reģistrēta komercķīlas līguma.

(2) Komercķīlu pirmtiesību nosaka pēc secības, kādā tās ierakstītas komercķīlu reģistrā.

(3) Pirmtiesību var mainīt ar rakstveida vienošanos starp komercķīlas ņēmējiem.

(4) Pirmtiesības maiņu reģistrē komercķīlu reģistrā. Pirmtiesības maiņas reģistrācijas pieteikumu paraksta vienošanās aktā pilnvarota persona, un tam pievieno visu to komercķīlas ņēmēju notariāli apliecinātu piekrišanu, kuriem mainās komercķīlas pirmtiesība vai kuru intereses tiek aizskartas.

 

28.pants. Attiesāšana un trūkumi

Ja lietu, ko komercķīlas ņēmējs saņēmis par komercķīlu labticīgi, trešā persona attiesā vai lietā izrādās tādi būtiski trūkumi, kuri tās vērtību samazina tiktāl, ka šī vērtība nesasniedz ar to nodrošināmā prasījuma apmēru, komercķīlas ņēmējam ir tiesības visu viņam no tā radušos zaudējumu atlīdzību prasīt no komercķīlas devēja.

IV nodaļa. Komercķīlas pārvaldnieks

 

29.pants. Komercķīlas pārvaldnieks

(1) Reģistrētai komercķīlai komercķīlas ņēmējs jebkurā brīdī var iecelt komercķīlas pārvaldnieku. Par komercķīlas pārvaldnieku var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona.

(2) Komercķīlas pārvaldnieks rīkojas kā komercķīlas ņēmēja pilnvarnieks atbilstoši Civillikumā paredzētajiem pilnvarojuma noteikumiem, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

 

30.pants. Komercķīlas pārvaldnieka iecelšana

(1) Komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē komercķīlu reģistrā. Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vienlaikus ar komercķīlas nodibināšanu, ziņas par pārvaldnieku iekļauj komercķīlas reģistrācijas pieteikumā. Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vēlāk, to reģistrē uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Šajā gadījumā pirms komercķīlas pārvaldnieka iecelšanas reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

(2) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem dažādas kārtas komercķīlas ņēmējiem, komercķīlas pārvaldnieku var iecelt vai atcelt pirmais komercķīlas ņēmējs. Ja pirmais komercķīlas ņēmējs nevēlas realizēt šīs savas tiesības, viņš var tās nodot citam komercķīlas ņēmējam, ievērojot komercķīlas pirmtiesību.

(3) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem vienas kārtas komercķīlas ņēmējiem, komercķīlas pārvaldnieku var iecelt, atcelt vai atteikties no tiesībām iecelt komercķīlas pārvaldnieku par labu citam komercķīlas ņēmējam, tikai komercķīlas ņēmējiem savstarpēji vienojoties.

 

31.pants. Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras

(1) Komercķīlas pārvaldniekam ir tiesības darboties komercķīlas ņēmēja vārdā visās attiecībās, kas izriet no likuma un komercķīlas līguma, bet izdarīt pārjaunojumus, atteikties no kādām tiesībām vai izlietot komercķīlas tiesību pārvaldnieks drīkst tikai tad, ja tas īpaši norādīts pilnvarojumā. Citi pilnvaru ierobežojumi ir spēkā pret trešajām personām tikai tad, ja šīs personas zinājušas vai tām bija jāzina par šādiem ierobežojumiem.

(2) Ja persona ir reģistrēta kā komercķīlas pārvaldnieks saskaņā ar šā likuma noteikumiem, jebkura šīs personas rīcība pilnvaru ietvaros ir saistoša komercķīlas ņēmējam.

(3) Ja komercķīlas ņēmējs nodrošināto prasījumu nodod citai personai, komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras saglabājas un viņš rīkojas jaunā komercķīlas ņēmēja vārdā, ja puses nav vienojušās citādi. Arī komercķīlas ņēmēja — fiziskās personas — nāve un komercķīlas ņēmēja — juridiskās personas — beigšana pastāvēt pati par sevi neizbeidz komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras. Tās paliek spēkā, un līdz ar ieķīlātās mantas pāreju jaunieguvējam komercķīlas pārvaldniek a rīcība kļūst saistoša jaunieguvējam.

 

32.pants. Komercķīlas pārvaldnieka atcelšana un pilnvaru izbeigšanās

(1) Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras izbeidzas ar komercķīlas tiesības izbeigšanos.

(2) Iecelto komercķīlas pārvaldnieku komercķīlas ņēmējs var jebkurā brīdī atcelt.

(3) Komercķīlas pārvaldnieks, ja tam ir dibināts iemesls, var atteikties no komercķīlas pārvaldnieka pienākumu pildīšanas, par to divus mēnešus iepriekš paziņojot komercķīlas ņēmējam. Komercķīlas līgumā puses var paredzēt arī īsāku paziņošanas termiņu.

(4) Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanos reģistrē komercķīlu reģistrā uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

V nodaļa. Trešās personas

 

33.pants. Komercķīlu reģistra ierakstu saistošais spēks

(1) Komercķīlu reģistra ieraksti ir saistoši trešajām personām, un neviens nevar aizbildināties ar to nezināšanu.

(2) Komercķīlu reģistra ieraksti attiecībā uz trešajām personām uzskatāmi par pareiziem, un trešajām personām nav pienākuma pārbaudīt komercķīlu reģistra ierakstu atbilstību likumam.

 

34.pants. Komercķīlas devēja tiesības atsavināt ieķīlāto mantu

(1) Komercķīlas devējs drīkst atsavināt ieķīlāto mantu tikai ar komercķīlas ņēmēja rakstveida atļauju (atļauts atsavinājums). Ja nav citas vienošanās ar komercķīlas priekšmeta ieguvēju, komercķīla uz atsavināto lietu izbeidzas.

(2) Ja atsavina reģistrācijai pakļautas kustamās lietas, slēgtās emisijas akcijas, slēgtās emisijas obligācijas vai ja ārpusbiržas tirgū atsavina publiskajā apgrozībā esošos vērtspapīrus, vai arī ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atsavina lietu, kas acīmredzami nav tā parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, vai j a parasti ražojamās vai pārdodamās lietas tiek atsavinātas neparasti lielos apjomos, ieguvējam ir jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas, un, ja ir ieķīlātas, — jāpārbauda, vai atsavinājums ir atļauts.

(3) Ja komercķīlas devējs atsavina ieķīlāto mantu bez komercķīlas ņēmēja atļaujas (neatļauts atsavinājums), komercķīla uz atsavināto mantu:

1) pāriet ieguvējam atsavinātās mantas vērtības apmērā, ja viņš zinājis vai viņam saskaņā ar šā panta otro daļu bija jāzina, ka manta ir ieķīlāta un atsavinājums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums);
2) izbeidzas, ja ieguvējs ir labticīgs.
 

35.pants. Nodrošinātā prasījuma cesija

(1) Cedējot nodrošināto prasījumu, cesionāram tiek nodotas arī visas komercķīlas ņēmēja tiesības, ja vien cedents un cesionārs nav vienojušies citā di.

(2) Par cesijas līguma noslēgšanu komercķīlu reģistra turētājs izdara atzīmi uz komercķīlas ņēmēja rakstveida paziņojuma pamata.

VI nodaļa. Komercķīlas tiesības izlietošana un izbeigšanās

 

36.pants. Komercķīlas tiesības izlietošana

(1) Ja ar komercķīlu nodrošinātais prasījums netiek izpildīts noteiktajā termiņā, turklāt prasījuma izpilde sadalīta vairākos termiņos, komercķīlas ņēmējam, kad nokavēts kāds no šiem termiņiem, ir tiesības pārņemt ieķīlāto mantu savā valdījumā (ja vien ieķīlātā manta jau iepriekš nebija viņa valdījumā) un pārdot to.

(2) Ja komercķīlas ņēmējs nav pārņēmis ieķīlāto mantu savā valdījumā, viņš likumā noteiktajā kārtībā var lūgt saistības bezstrīdu piespiedu izpildīšanu.

(3) Ja komercķīlas ņēmējs bez pamatota iemesla vilcinās pārdot komercķīlas priekšmetu, kreditori, kas vērsuši piedziņu uz pārpalikumu, var lūgt tiesu, lai komercķīlas ņēmējam nosaka laiku komercķīlas pārdošanai.

(4) Ja komercķīlas devējs tiek atzīts par maksātnespējīgu, komercķīlas ņēmēja tiesības izlietot komercķīlas tiesību var ierobežot likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā.

 

37.pants. Ieķīlātās mantas pārdošana izsolē

(1) Ja komercķīlas devējs nav piešķīris komercķīlas ņēmējam tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles, ieķīlātā manta pārdodama izsolē, ievērojot Civillikuma 2073.panta un turpmāko pantu noteikumus.

(2) Mantas izsoli komercķīlas devējs izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā ne vēlāk kā mēnesi pirms izsoles dienas.

(3) Sludinājumā norāda:

1) komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi) un reģistrācijas datus, bet fiziskajām personām — vārdu, uzvārdu;
2) pārdodamās mantas īsu aprakstu un atrašanās vietu;
3) vietu, kur var iepazīties ar izsoles noteikumiem un izsoles sākumcenu;
4) pārdošanas laiku, vietu, kā arī izsolītāju, ja pārdošana uzticēta trešajai personai;
5) citus izsoles noteikumus, kurus ķīlas devējs uzskata par nepieciešamiem.
 

38.pants. Tiesība pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles

(1) Komercķīlas ņēmējs var pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles, ja komercķīlas devējs šādu tiesību viņam ir piešķīris un šī tiesība ir reģistrēta komercķīlu reģistrā. Šādu tiesību var atsaukt, tikai komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam savstarpēji vienojoties.

(2) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem komercķīlas ņēmējiem, tiesību pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles var piešķirt tikai visiem komercķīlas ņēmējiem. Ja šāda tiesība tika piešķirta, nodibinot pirmo komercķīlu, uzskatāms, ka šāda tiesība tiek piešķirta arī visiem nākamajiem komercķīlas ņēmējiem. Pēc otrās komercķīlas nodibināšanas šādu tiesību var atsaukt, tikai komercķīlas devējam vienojoties ar visiem komercķīlas ņēmējiem.

 

39.pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta

Ja ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav darbību izbeidzis, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārdodams kopumā kā funkcionējošs, ja puses nav vienojušās citādi.

 

40.pants. Komercķīla un aizturējuma tiesība

Ja kādai personai saskaņā ar Civillikuma 1734., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739. un 1740.pantu ir aizturējuma tiesība attiecībā uz komercķīlas priekšmetu, šī persona nevar izlietot savu aizturējuma tiesību pret komercķīlas ņēmēju un aizturētā manta nekavējoties jāizdod komercķīlas ņēmējam, tiklīdz paziņojums par komercķīlas tiesības izlietošanu iesniegts komercķīlu reģistram.

 

41.pants. Komercķīlas tiesības izlietošana pirms termiņa

(1) Komercķīlas ņēmējs ir tiesīgs pirms termiņa izlietot komercķīlas tiesību un apmierināt savu nodrošināto prasījumu, ja:

1) ieķīlātā manta tiek sadalīta;
2) komercķīlas devēja uzņēmējdarbība ir apturēta vai izbeigta vai spēkā stājies nolēmums par komercķīlas devēja bankrota procedūras uzsākšanu;
3) ieķīlātā manta tiek atsavināta bez komercķīlas ņēmēja atļaujas;
4) komercķīlas devēja rīcības dēļ ieķīlātās mantas lielākā daļa ir gājusi bojā vai tās vērtība būtiski samazinājusies;
5) ieķīlātā manta ir pamesta.

(2) Puses var noteikt arī citus gadījumus, kad komercķīlas tiesību var izlietot pirms termiņa.

 

42.pants. Paziņojums par komercķīlas tiesības izlietošanu

(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības, pirms komercķīlas tiesības izlietošanas komercķīlas ņēmējs komercķīlu reģistra turētājam iesniedz paziņojumu par komercķīlas tiesības izlietošanu (turpmāk — paziņojums). Paziņojuma kopiju pirms paziņojuma iesniegšanas komercķīlu reģistra turētājam komercķīlas ņēmējs nosūta komercķīlas devējam.

(2) Paziņojumā norādāms:

1) komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas dati (fiziskajām personām — vārds, uzvārds, pastāvīgā dzīvesvieta un personas kods, ja tāda nav, — personu apliecinošā dokumenta dati);
2) ieķīlātās mantas apraksts;
3) komercķīlas reģistrācijas datums un numurs;
4) prasījums, saskaņā ar kuru tiek izlietota komercķīlas tiesība;
5) apstāklis, kas dod komercķīlas ņēmējam tiesības izlietot komercķīlas tiesību.

(3) Ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji, komercķīlu reģistra turētājs nosūta viņiem paziņojuma kopiju.

(4) Paziņojumu par komercķīlas tiesības izlietošanu komercķīlas devējs var apstrīdēt tiesā.

 

43.pants. Ieķīlātās mantas pārdošana

(1) Ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības var pārdot, kad pagājušas 30 dienas no paziņojuma iesniegšanas komercķīlu reģistra turētājam.

(2) Komercķīlas ņēmējs ieķīlātās mantas pārdošanu var veikt pats vai uzdot to trešajai personai.

(3) Komercķīlas ņēmējam ieķīlātā manta jāpārdod par visaugstāko cenu, kāda ir iespējama pārdošanas laikā un nenovilcina pārdošanu. Ja ieķīlāto mantu pārdod bez izsoles un komercķīlas devējs apstrīd noteikto cenu, komercķīlas ņēmējam ir jāpierāda cenas pamatotība. Cenas apstrīdēšana neaptur ieķīlātās mantas pārdošanu.

(4) Ieķīlātās mantas pārdošana notiek uz komercķīlas devēja rēķina.

 

44.pants. Ieņēmumu depozitārijs

(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības un uz šo mantu ir nodibinātas vairākas komercķīlas, komercķīlas ņēmējam, kas izlieto komercķīlas tiesību, pirms ieķīlātās lietas pārdošanas ir jānorāda persona, kas realizēs ieķīlāto mantu un saņems pārdošanas ieņēmumus, — ieņēmumu depozitārijs.

(2) Par ieņēmumu depozitāriju var būt komercbanka, zvērināts revidents, zvērināts notārs vai zvērināts advokāts, bet ar visu komercķīlas ņēmēju piekrišanu — viens no komercķīlas ņēmējiem.

(3) Par ieņēmumu depozitāriju nevar būt komercķīlas devējs.

 

45.pants. Samaksa par ieķīlātās mantas pirkumu, ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji

(1) Ieķīlātās mantas pārdošanas ieņēmumi jānogulda atsevišķā kontā komercbankā.

(2) Ieķīlātās mantas pārdevējam uz komercķīlu reģistra datu pamata ir jāizveido saraksts, kurā norādāmi:

1) komercķīlas ņēmēji, kuriem ir tiesības uz pārdošanas ieņēmumiem, atbilstoši viņu prasījumu pirmtiesībai;
2) summa, uz kuru katram komercķīlas ņēmējam ir tiesības.

(3) Kad saraksts ir sastādīts, tā sastādītājs nogādā saraksta kopiju komercķīlas devējam un visiem komercķīlu reģistrā uzrādītajiem komercķīlas ņēmējiem, kam ir komercķīlas tiesība uz pārdodamo mantu.

(4) Ja komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas devējs nepiekrīt sastādītajam sarakstam, viņš piecu darbadienu laikā no saraksta nogādāšanas brīža var informēt sastādītāju par saviem iebildumiem. Šādā gadījumā saraksta sastādītājam ir pienākums sarakstā minētajām personām nogādāt vai nu grozītu sarakstu, vai paziņojumu, ka iebildumi ir pieņemti zināšanai, bet saraksts paliek negrozīts.

(5) Ja galīgā saraksta sastādīšana kāda iemesla dēļ kavējas, var sastādīt pagaidu sarakstu, atstājot pietiekamu rezervi jebkurām nenoskaidrotām vai apstrīdētām summām.

 

46.pants. Pārdošanas ieņēmumu sadale

(1) Pārdošanas ieņēmumi sadalāmi 30 dienu laikā no pārdošanas dienas.

(2) Ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji, var veikt pārdošanas ieņēmumu sākotnējo sadali, balstoties uz pagaidu sarakstu, kas sastādīts saskaņā ar šā likuma 45.pantu.

(3) Pārdošanas ieņēmumus sadala šādā secībā:

1) ieņēmumu depozitārija atalgojums, ja tāds bija pielīgts;
2) pārdošanas izdevumi;
3) izdevumi komercķīlas glabāšanai un uzturēšanai;
4) komercķīlas ņēmēju prasījumi atbilstoši to pirmtiesībai;
5) ar komercķīlu saistītie nenodrošinātie prasījumi (prasījumi, kas pārsniedz pielīgto nodrošinātā prasījuma summu).

(4) Atlikušo summu izmaksā komercķīlas devējam.

(5) Ieņēmumus aprēķina un izmaksā latos.

(6) Ja, ieķīlāto mantu pārdodot, ienāk tāda summa, kuras nepietiek komercķīlas ņēmēju prasījumu pilnīgam apmierinājumam, viņiem ir tiesības parāda atlikumu prasīt no parādnieka.

(7) Pēc pārdošanas ieņēmumu izmaksas komercķīlas ņēmējs, kas ir izlietojis komercķīlas tiesību, dod norēķinu komercķīlas devējam.

 

47.pants. Komercķīlas ņēmēja atbildība par ieķīlātās mantas pārdošanu

Komercķīlas ņēmējs, kas pārdod ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības, atbild par ieķīlātās mantas pārdošanu kā pilnvarnieks, un viņam jāatlīdzina komercķīlas devējam visi zaudējumi, ko radījusi nepietiekama rūpība. Ja pārdodot pieļauts ļauns nolūks un ja pircējs ir piedalījies komercķīlas ņēmēja ļaunprātībā, komercķīlas devējam ir tiesības prasīt atpakaļ pārdotās mantas, atmaksājot pircējam pirkuma summu ar procentiem.

 

48.pants. Komercķīlas tiesības izbeigšanās

(1) Komercķīlas tiesība izbeidzas, ja:

1) komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā vienojas;
2) komercķīlas ņēmējs rakstveidā atsakās no komercķīlas tiesības;
3) nodrošinātais prasījums ir apmierināts vai kā citādi beidz pastāvēt;
4) tiek nodots nodrošinātais prasījums, vienlaikus nenododot komercķīlas tiesību;
5) ir iestājies atceļošs nosacījums vai iestājies termiņš komercķīlas tiesībai, kas bijusi nodibināta ar nosacījumu vai uz zināmu laiku;
6) ieķīlātā manta ir patērēta, gājusi bojā vai citādi beigusi pastāvēt un šī manta nav bijusi apdrošināta vai par to citu iemeslu dēļ apdrošināšanas atlīdzība nepienākas;
7) trešā persona komercķīlas priekšmetu ir ieguvusi īpašumā kā brīvu no jebkādas ķīlas (34. un 36.pants);
8) ieķīlātā manta ir pārgājusi komercķīlas ņēmēja īpašumā.

(2) Komercķīlas dzēšanai nepietiek ar to, ka dzēsts tās pamats, komercķīla ir jādzēš komercķīlu reģistrā. Komercķīlu dzēš, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) saņemts attiecīgs komercķīlas ņēmēja pieteikums, kas noformēts šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā;
2) saņemts tiesas nolēmums;
3) pagājuši pieci gadi kopš komercķīlas reģistrācijas dienas un nav saņemts rakstveida paziņojums no komercķīlas ņēmēja par komercķīlas tiesības termiņa pagarināšanu, norādot pagarinājuma termiņu.

(3) Komercķīlas ņēmējam ir pienākums piecu dienu laikā no komercķīlas izbeigšanās dienas iesniegt komercķīlu reģistra turētājam pieteikumu par komercķīlas dzēšanu. Ja bijusi ieķīlāta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta, komercķīlu reģistra turētājs pieteikuma norakstu nekavējoties nosūta attiecīgajam kustamo lietu reģistra turētājam ķīlas atzīmes dzēšanai.

Pārejas noteikums

Komercķīlas, kas reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā un apspriežamas atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā to reģistrācijas brīdī.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 21.oktobrī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 11.novembrī

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!