• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1998. gada 19. jūnija likums "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.07.1998., Nr. 199/200 https://www.vestnesis.lv/ta/id/49099

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"

Vēl šajā numurā

08.07.1998., Nr. 199/200

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 19.06.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".

2. Aizstāt visā likumā, izņemot 26.pantu, vārdus "valsts sociālās apdrošināšanas iestāde" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "darbinieks" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "darba ņēmējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

4. Aizstāt visā likumā, izņemot 36.pantu, vārdu "izpeļņa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apdrošināšanas iemaksu alga" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

"Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apdrošināšanas gadījums — sociālā riska gadījums, kas saistīts ar sociāli apdrošinātās personas darbspēju zudumu vai ievērojamu samazināšanos, ja tā rezultātā šī persona pilnīgi vai daļēji zaudē ienākumus, kā arī gadījums, kad personai rodas lieli papildu izdevumi sakarā ar ģimenes locekļa nāvi vai sakarā ar sociāli apdrošinātās personas nāvi, turklāt saskaņā ar šā likuma normām minētie gadījumi ir atzīti par tādiem, kas rada tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu;

2) apdrošināšanas iemaksu alga — ienākumi, no kuriem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

3) pabalsta saņēmējs — persona, kurai saskaņā ar šā likuma normām ir piešķirts valsts sociālās apdrošināšanas pabalsts;

4) apgādībā esošs ģimenes loceklis — sociāli apdrošinātās personas ģimenes loceklis, kuram saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" būtu tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju sociāli apdrošinātās personas (turpmāk — apdrošinātās personas) nāves gadījumā;

5) slimības nauda — algotā darbā gūtie ienākumi, ko darba devējs izmaksā no darba samaksas fonda darba ņēmējam darba nespējas gadījumā."

6. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šā likuma uzdevums ir regulēt valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību šajā likumā paredzētajos apdrošināšanas gadījumos, kā arī noteikt personas, kurām ir tiesības uz šiem pabalstiem, un gadījumus, kad rodas minētās tiesības."

7. 3.pantā:

papildināt panta tekstu pēc vārdiem "valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti" ar vārdiem "(turpmāk arī — pabalsti)";

izslēgt panta otro daļu.

8. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tiesības uz maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstiem ir personām, kuras sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Citām personām ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā.

(2) Personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, bet ir sociāli apdrošinātu personu apgādībā, ir tiesības uz maternitātes pabalstu minimālās algas apmērā."

9. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus.";

izslēgt piektajā daļā vārdus "un bērns nodzīvojis ilgāk par septiņām diennaktīm";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sievietei, kura pēc dzemdībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas, maternitātes pabalstu par dzemdību atvaļinājuma laiku nepiešķir."

10. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "likumā paredzētajā kārtībā" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

11. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

"Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa un darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā darba nespējas periodā."

12. Izteikt 11.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Slimības pabalstu piešķir, ja persona neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbinātais zaudē ienākumus šādu iemeslu dēļ:".

13. Izslēgt 12.pantā vārdus "un izziņa par darba samaksu, par kuru izdarītas (vai bija jāizdara) sociālās apdrošināšanas iemaksas".

14. 15.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus "sociālās apdrošināšanas" ar vārdiem "valsts sociālās apdrošināšanas";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kopējie apdrošināšanas stāža pārtraukumi šo divu mēnešu laikā nepārsniedz septiņas kalendārās dienas".

15. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Slimības pabalsta piešķiršana personām, kurām darba nespēja iestājusies ikgadējā atvaļinājuma laikā vai laikā, kad tās bijušas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas

(1) Ja darba nespēja iestājusies ikgadējā atvaļinājuma laikā sakarā ar slima bērna kopšanu, pabalstu piešķir ar darba nespējas dienu, kad personai bija jāierodas darbā pēc atvaļinājuma beigām.

(2) Ja darba nespēja iestājusies laikā, kad persona bijusi atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, slimības pabalstu piešķir ar darba nespējas 15.dienu, taču ne ātrāk par dienu, kad personai bija jāierodas darbā pēc šā atvaļinājuma beigām."

16. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir arī gadījumā, ja apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāve iestājusies mēneša laikā pēc valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu perioda beigām un persona bijusi apdrošināta pēdējos divus mēnešus pirms šo iemaksu perioda beigām."

17. Izteikt 23.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošinātās personas nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas divkāršai mēneša vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā.

(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst divkāršai valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai (amatalgai), kāda bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā.

(3) Ja apdrošinātās personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt pabalstu saskaņā ar šā likuma un likuma "Par valsts pensijām" normām, piešķir un izmaksā apmērā lielāko pabalstu."

18. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pabalstu pieprasa 12 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

(2) Aprēķinātās pabalsta summas, ko pabalsta saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par 12 mēnešiem no nesaņemtā pabalsta pieprasīšanas dienas."

19. 26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "valsts sociālās apdrošināšanas iestādei" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei";

izslēgt otro daļu .

20. Izslēgt 28.pantu.

21. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pabalstu summas, kuras piešķirtas vai kuras pienākas, bet nav izmaksātas, pabalsta saņēmēja nāves gadījumā ir tiesības saņemt pabalsta saņēmēja laulātajam un pirmās un otrās pakāpes radiniekiem."

22. Izteikt sestās nodaļas nosaukumu un 31. un 32.pantu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai

31.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai

(1) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, izņemot šā likuma 32.pantā noteiktos gadījumus.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas).

(3) Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķināšanai nosaka Ministru kabinets.

32.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai pašnodarbinātajam

Pašnodarbinātajam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāros mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums."

23. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Līdzekļi maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu izmaksāšanai

Maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstus izmaksā no invaliditātes, maternitātes un slimības pabalstu speciālā budžeta."

24. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Ieturējumi no maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstiem

(1) Ieturējumus no maternitātes un slimības pabalstiem var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) lēmumiem, kurus saskaņā ar likumu izpilda tiesas nolēmumu izpildīšanai noteiktajā kārtībā;

2) pamatojoties uz valsts institūciju (amatpersonu) lēmumiem, kuri izpildāmi bezstrīda kārtībā;

3) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu, lai piedzītu tās pabalstu summas, kas pabalsta saņēmējam pārmaksātas viņa vainas dēļ, ja viņš iesniedzis dokumentus ar apzināti nepatiesām ziņām, sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kuras ietekmē tiesības uz pabalstu, tā apmēru un izmaksas noteikumus. Šajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamā pabalsta.

(2) Ieturējumus no apbedīšanas pabalstiem neizdara."

25. 36.pantā:

papildināt pirmo daļu pirms skaitļiem "75" un "80" ar vārdiem "ne mazāk kā";

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Slimības naudas izmaksas termiņš pielīdzināms Latvijas Darba likumu kodeksā noteiktajiem darba algas izmaksas termiņiem.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "izziņu par darbinieka darba samaksu, par kuru izdarītas sociālās apdrošināšanas iemaksas".

26. Izslēgt 38.pantā vārdus "Labklājības ministrijā, bet tās lēmumu".

27. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma grozījumi sestās nodaļas nosaukumā un 31. un 32.pantā stājas spēkā 1998.gada 1.augustā."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

 

Rīgā 1998.gada 8.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!