Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Atbalsta struktūras uzņēmējdarbības veicināšanai un pašvaldību attīstībai. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.06.1998., Nr. 165/166 https://www.vestnesis.lv/ta/id/48548

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Informācija

Vēl šajā numurā

05.06.1998., Nr. 165/166

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Atbalsta struktūras uzņēmējdarbības veicināšanai un pašvaldību attīstībai

Nosaukums, juridiskais statuss, adrese, tālrunis Mērķis Pieteikumu iesniedzēji Atbalsta iespējas
Reģionālais fonds Ekonomikas ministrijas pakļautībā Finansēt īpaši atbalstāmo reģionu attīstības pasākumus. Pašvaldības, uzņēmēji, • Kredītprocentu maksājumi vai daļēji procentu maksājumi.
valsts bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība Papildus finansēt projektus, kuru īstenošana attiecīgajā teritorijā uzņēmējsabiedrības. • Ieguldījumi uzņēmumu (statūtsabiedrību) statūtkapitālā
ar ierobežotu atbildību "Reģionu attīstība". dod iespēju radīt jaunas darba vietas un sekmēt šīs (pamatlīdzekļi, izpētes darbs, patentu iegāde) - ne vairāk
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 tālr.7013114 teritorijas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos. kā 35% no projekta izmaksām.
• Vienreizēji maksājumi (ekonomiskās izglītības pasākumiem,
līdzfinansējumam infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībā).
Pašvaldību kreditēšanas fonds Fondu pārvalda Nodrošināt pašvaldībām papildu iespējas finansēt ilgtermiņa Pašvaldības, pašvaldību Kredīti investīciju programmām:
Ekonomikas ministrijas apstiprināta padome. investīciju projektus, kuri iekļauti Valsts investīciju programmā. uzņēmumi. • enerģētikā un komunālajā saimniecībā,
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 tālr.7013232 • transportā un komunikācijā,
• vides aizsardzībā,
• izglītības un veselības aizsardzībā,
• sabiedriskajās vajadzībās un sociālajā aprūpē.
Finansējuma pieprasījumam jābūt lielākam
par 0,5 miljoniem ASV dolāru.
Latvijas Garantiju aģentūra Atbalstīt uzņēmējsabiedrību (investīciju) projektus, Privātie mazie un vidējie Garantijas vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumiem:
Ekonomikas ministrijas pakļautībā bezpeļņas kuri uzlabo mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, uzņēmumi • materiālās vērtībās (iekārtas, ražotnes, telpas),
organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību. un sekmēt nelielu kredītu pieejamību. (uzņēmējsabiedrības) • perspektīvā - nemateriālās vērtībās (projekti, tirgus
Kaļķu iela 24, Rīga, LV-1050 tālr.7243402 izpēte, inovācijas).
Vides aizsardzības fonds Uzkrāt papildu līdzekļus vides aizsardzības pasākumu Fiziskas un Dotācijas. Fonda mērķiem (ūdens, gaisa aizsardzība,
VARAM pakļautībā valsts pārvaldes iestāde. un projektu finansēšanai. Nodrošināt šo līdzekļu juridiskas personas. atkritumu saimniecība u.c.) atbilstošo projektu
Pils iela 17, Rīga, LV-1050, tālr.7225641 mērķtiecīgu izlietošanu un projektu uzraudzību. līdzfinansēšana (60-70% no projekta izmaksām).
Uzkrāt finansu līdzekļus vides aizsardzības projektu
realizācijai, izmantoto kredītu likmju samazināšanai.
Uzkrāt dabas resursu nodokļa iemaksas par videi
kaitīgo preču un produktu patēriņu.
Vides investīciju fonds Apvienot vietējos un ārvalstu naudas līdzekļus aizdevumu Fonda mērķiem atbilstošu projektu līdzfinansēšana
VARAM valsts bezpeļņas organizācija valsts sniegšanai vides projektiem, palīdzība projektu (kredīti 20-50% no projekta izmaksām)
sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Pils iela 17, sagatavošanā un īstenošanā.
Rīga, LV-1050, tālr.7225641
Mērķdotācijas teritoriālplānošanai un Atbalstīt un veicināt teritoriālplānojumu (nacionālas un Pašvaldības. Dotācijas:
attīstības projektu izstrādāšanai starptautiskas nozīmes plānojumu, reģionu un īpaši aizsargājamu • Ls 7000 vienam pagastam vai pilsētai,
VARAM komisija mērķdotāciju piešķiršanai dabas un kultūrvēsturisko teritoriju plānojumu, rajonu • Ls 15 000 vienam rajonam vai republikas pilsētai.
teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai. plānojumu, pilsētu un pagastu ģenerālplānu), kā arī Pašvaldības finansējuma daļa ir 25% no kopējās
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr.7026483 attīstības projektu izstrādāšanu. pasākuma summas.
Valsts autoceļu fonds Nodrošināt pietiekamus un stabilus finansiālos resursus Pašvaldības un to Dotācijas:
Fonda turētājs un rīkotājs ir Satiksmes ministrija valsts autoceļu uzturēšanai. Veidot finansējumu valsts uzņēmumi. • valsts autoceļu uzturēšanai, remontam un būvniecībai,
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1018, tālr.7028159 autoceļu tīkla pilnveidošanai un uzturēšanai. • pilsētu pašvaldību subsidēšanai tranzītceļu uzturēšanai,
• vides aizsardzības pasākumiem, infrastruktūras attīstībai
valsts autoceļiem pieguļošās zemēs,
• valsts nozīmes mērķprogrammām.
Valsts subsīdiju programma Veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās Fiziskas un Saskaņā ar ZM apstiprinātajiem nolikumiem:
Zemkopības ministrija (rajonu lauksaimniecības ražošanas attīstību un konkurētspēju. juridiskas personas. • ražošanas tehniskā parka atjaunošanai un modernizācijai,
departamenti): • zemes pirkšanai,
Subsīdijas lauksaimnieciskās ražošanas • ražošanas nozīmes objektu būvniecībai,
attīstībai un tehniskai modernizācijai • augstvērtīgu vaislas dzīvnieku pirkšanai,
• produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai.
Valsts subsīdiju programma Atbalstīt netradicionālo lauksaimniecības nozaru un Fiziskas un Saskaņā ar ZM apstiprinātajiem noteikumiem:
Zemkopības ministrija konkurētspējīgas alternatīvās uzņēmējdarbības attīstību. juridiskas personas. • netradicionālajām nozarēm (jaunu netradicionālu augu,
(rajonu lauksaimniecības departamenti): dzīvnieku un sēņu audzēšana),
Subsīdijas netradicionālo nozaru un lauku • lauku tūrisma objektu izveidei un ar to saistītā servisa
vides sakārtošanai, kā arī privāto mežu platību pakalpojumu sniegšanai zemnieku un piemājas saimniecībās,
atjaunošanai un neizmantojamo zemju apmežošanai. • mežu mākslīgai atjaunošanai un neizmantojamo zemju
apmežošanai,
• bioloģiskās lauksaimniecības atbalstīšanai un
zemnieku izglītošanai.
Kredītgarantiju fonds Sniegt kredītu garantijas lauksaimniecības produkcijas Fiziskas un Līdz 30% apmērā no kredīta summas:
(VAS "Lauku attīstības fonds") Zemkopības ministrija. ražotājiem. juridiskas personas. • zemes un z/s pirkšanai,
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tālr.7027129 • ražošanas objektu būvniecībai,
• ražošanas tehniskā parka atjaunošanai un modernizācijai,
• augstvērtīga vaislas ganāmpulka pirkšanai,
• produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai.
Pasaules bankas lauku attīstības programma Sekmēt lauksaimniecības sektora pārstrukturēšanu Lauksaimnieki un Nacionālo un reģionālo lauku teritoriju attīstības stratēģiju
ES un PB Lauku attīstības projekta vadības vienība, un aktivizēt ekonomisko dzīvi Latvijas laukos. sīkie uzņēmēji. izstrāde un īstenošana. Kredīti.
Zemkopības ministrija. Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010, tālr.7027375
Mežsaimniecības attīstības fonds Nodrošināt finansējumu valsts mežos un lietošanā Dotācijas fonda mērķiem atbilstošiem pasākumiem.
Fondu pārvalda Valsts mežu dienests. esošajos mežos šādām vajadzībām: meža atjaunošanai Bankas kredītprocentu apmaksai.
13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932, tālr.7220370 un ieaudzēšanai, medību saimniecības attīstībai, Meža monitoringa organizācijai un funkcionēšanai.
meža infrastruktūras objektu uzturēšanai.
Zivju fonds Nodrošināt papildu finansu līdzekļus zivju resursu Fiziskas vai Dotācijas:
Fonda turētājs un rīkotājs ir Valsts atražošanai, aizsardzībai un izpētei. juridiskas personas. • zivsaimniecības attīstības prognozēšanai, zivsaimniecības
zivsaimniecības pārvalde. K.Valdemāra iela 63, attīstības programmu un projektu izstrādāšanai un realizēšanai,
Rīga, LV-1142, tālr.7334651 • zivju resursu aizsardzības pasākumiem,
• starpvalstu sadarbības programmām un projektiem
zivsaimniecības jomā u.c.
Norvēģijas-Latvijas uzņēmējdarbības Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību. Privātie mazie un Ieguldījumi uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā
attīstības fonds Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, vidējie uzņēmumi. (līdz 45% statūtkapitāla).
Baltijas-Amerikas Uzņēmējdarbības fonds Nodrošināt papildu iespējas finansēt (izsniegt kredītus) Fiziskas un Ilgtermiņa kredīti un ieguldījumi pamatkapitālā
ASV valdības finansēta privāta bezpeļņas uzņēmējsabiedrību veicinošos projektus, kuru īstenošana juridiskas personas. (25-49% no uzņēmuma akciju daļām).
organizācija. Brīvības iela 57, Rīga, LV-1050, dod iespēju radīt darba vietas.
tālr.7310215
Baltijas mazo uzņēmumu Investīciju fonds Nodrošināt papildu iespējas finansēt (izsniegt kredītus) Fiziskas un Īstermiņa un ilgtermiņa (līdz 5 gadiem) kredīti agrobiznesā,
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas uzņēmējdarbību veicinošos projektus, kuru īstenošana juridiskas personas. ražošanā, pakalpojumu sfērā, enerģētikā, vides projektos.
veidota kapitālieguldījumu firma. Lāčplēša iela 13 - 9, dod iespēju radīt jaunas darba vietas.
Rīga, LV-1010, tālr.7289500
ES Phare Baltijas projektu fonds Sadarbības veicināšana vietējo un reģionālo pašvaldību Pašvaldības. Dotācijas (granti).
"Phare/Tacis CBC projektu fonds" līmenī starp ES un Baltijas valstīm. • Baltijas mazo projektu fonds - projektu ilgums līdz 12
Meistaru iela 1/3, 4.st., Rīga, LV-1050, tālr.7214410 mēnešiem, maksimālais finansējums - ECU 100 000.
• Baltijas mikroprojektu fonds - nelieli projekti
līdz 6 mēnešiem, maksimālais finansējums - ECU 10 000.
• Phare Interreg fonds - finansējums projektiem, kuri ilgst
līdz 18 mēnešiem un iesaista Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas un Polijas vietējās un reģionālās pašvaldības
jau eksistējošos vai potenciālos INTERREG projektos.
Starptautisko palīdzības programmu Sabiedrības informēšana par tehniskās palīdzības
koordinācijas departaments. iespējām Latvijā.
Finansu ministrija. Smilšu iela 1, Rīga,
LV-1919, tālr.7213891

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!