Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" rīcības likumību. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.03.1998., Nr. 66 (1127) https://www.vestnesis.lv/ta/id/47262

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvija un ASV: pašu darbs un palīdzība

Vēl šajā numurā

12.03.1998., Nr. 66 (1127)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1-2-83

Pieņemts: 09.02.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģijas lēmums Nr. 5.1-2-83

Rīgā 1998. gada 9. februārī

Par bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" rīcības likumību

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs departamenta direktors I.Šķibelis; kolēģijas locekļi M.Lēruma, I.Klēģeris, V.Pucis; piedaloties valsts kontroles padomniekam U.Greiškalnam, vecākajām valsts revidentēm I.Atvarei un I.Kalniņai, valsts revidentei I.Riekstiņai, kā arī uzaicinātajiem: bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" finansu direktoram I.Razumovskim, SIA "Olmafarm" komercdirektora vietniekam H.Kaminskim, a/s "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" ķīmiskās ražošanas un projektēšanas departamenta direktoram A.Černobrovijam, a/s "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" pilnvarotai zvērinātai advokātei I.Voronovai; protokolēja valsts revidente J.Ikvilde, no š. g. 14. janvāra līdz 9. februārim izskatīja pārbaudes materiālus par bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" rīcības likumību, samazinot valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" akciju kontrolpaketes pirkuma cenu saskaņā ar revīzijas uzdevumu Nr. 5.1–2–83 un

konstatēja:

Valsts uzņēmums "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" nodots privatizācijai atbilstīgi Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) 1994. gada 28. jūnija rīkojumam Nr. 305–r "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai", un 1994. gada 19. jūlijā tas nodots bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (PA) valdījumā.

PA 1994. gada 26. septembrī noslēdza līgumu ar auditorfirmu SIA "Invest–Rīga" (SIA "Invest–Rīga") par privatizējamā valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" (v/u "OĶFR") novērtēšanu, kurā līgumslēdzējpuses vienojās, ka SIA "Invest–Rīga" veic v/u "OĶFR" inventarizācijas aktu atbilstības faktiskajam stāvoklim pārbaudi un novērtē uzņēmumu pēc substances un peļņas diskontēšanas metodēm.

SIA "Invest–Rīga" v/u "OĶFR" 1994. gada novērtējuma kopsavilkuma slēdzienā "v/u "OĶFR" nosacītās cenas noteikšana" uzņēmuma nosacītā cena 1994. gada oktobrī pēc mantas vērtības (substances metode) ir noteikta Ls 3 374 234 (uzņēmuma aktīvu vērtība Ls 8 085 261 — parādi kreditoriem Ls 4 711 027 = Ls 3 374 234). Vērtēšana ar peļņas diskontēšanas metodi netika veikta.

Veicot v/u "OĶFR" novērtēšanu, t. sk. aktīvu, pasīvu un saistību inventarizāciju, 1994. gadā no septembra līdz oktobrim SIA "Invest–Rīga" nav veikusi krājumu, t. sk. izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu (bilances 210. rinda), inventarizācijas aktu atbilstības faktiskajam stāvoklim pārbaudi. Tā arī to nevarēja veikt, jo v/u "OĶFR" krājumu inventarizācija, kā to konstatē SIA "Invest–Rīga" 1994. gada auditorpārbaudes aktā, pirms uzņēmuma nodošanas PA valdījumā netika veikta. Arī SIA "Invest–Rīga" neveica krājumu inventarizāciju, bet v/u "OĶFR" novērtēšanā izmantoja tā grāmatvedības reģistros iegūto informāciju gan par krājumu daudzumu, gan to vērtību. Krājumi netika vērtēti. SIA "Invest–Rīga" nav izpildījusi Latvijas Republikas likuma "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" 3. panta prasības, kurā noteikts: "Pirms privatizējamā īpašuma objekta nosacītās cenas noteikšanas veicama šā objekta aktīvu, pasīvu un saistību inventarizācija".

Pieņemot no SIA "Invest–Rīga" minētajam likumam neatbilstošu v/u "OĶFR" novērtējumu, PA ieguva nepilnvērtīgu informāciju par privatizējamo uzņēmumu, tā mantas stāvokli.

Par uzņēmuma novērtēšanu PA samaksājusi SIA "Invest–Rīga" Ls 46 256 atbilstīgi noslēgtajam līgumam. PA neizmantoja līgumā noteiktās tiesības par nekvalitatīvu, līguma noteikumiem neatbilstīgu darbu samazināt samaksu par 10%, t.i., par Ls 4625,6, kā arī turpmāk neveica krājumu inventarizāciju un to novērtēšanu, lai iegūtu pilnīgu informāciju par privatizējamo uzņēmumu.

Kaut gan 1996. gada 17. jūnijā PA saņēma Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta 1996. gada 14. jūnija kolēģijas lēmumu (vēstule Nr. 5.1–2–77/1295), kurā konstatēts, ka uz 1996. gada 10. maiju (Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta revidentu akta sastādīšanas datums) v/u "OĶFR" ir 121,4 tonnas izejvielu (bilances vērtība Ls 265 077), kurām ir beidzies normatīvais derīguma laiks, tātad neatbilstošas uzņēmuma produkcijas ražošanai, un 1996. gada 30. jūlijā SIA "Invest–Rīga", dodot zvērināta revidenta atzinumu par v/u "OĶFR" 1995. gada pārskatu atbilstīgi 1996. gada 9. jūlija līgumam starp PA un SIA "Invest–Rīga" (par izpildīto darbu PA samaksājusi Ls 1180), norādīja, ka v/u "OĶFR" 1995. gadā nebija veicis krājumu (Ls 3 139 128), t. sk. izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu (Ls 1 341 118) inventarizāciju, PA neveica neko, lai noskaidrotu krājumu stāvokli un to vērtību uz privatizācijas noteikumu apstiprināšanas brīdi (pēdējie grozījumi privatizācijas noteikumos — 1996. gada 10. decembrī) un uzņēmuma akciju kontrolpaketes pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, kā arī nepieprasīja v/u "OĶFR" direktoram A.Bulam veikt krājumu, t. sk. izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu (izejvielas) inventarizāciju un atbilstīgi inventarizācijas rezultātiem sastādīt bilanci uz v/u "OĶFR" privatizācijas noteikumu (grozījumu) apstiprināšanas brīdi (1996. gada 10. decembris). Līdz ar to v/u "OĶFR" apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem tika pievienota nepatiesa v/u "OĶFR" bilance par 1996. gada janvāri–oktobri, jo bilances 210. rindā "Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli" ir uzrādīta arī to izejvielu vērtība, kurām bija beidzies normatīvais derīguma laiks, un tātad tās bija jānoraksta, jāizslēdz no bilances 210. rindas un jāveic to iznīcināšana, kam jāplāno attiecīgi izdevumi.

PA atbilstīgi MK 1994. gada 17. maija noteikumiem nr. 105 "Par Privatizācijas aģentūras finansēšanas kārtību" aprēķinājusi atskaitījumus PA finansēšanai par v/u "OĶFR" novērtēšanu Ls 102 791. Par šo summu samazināti naudas līdzekļi, kuri jāpārskaita Valsts īpašuma privatizācijas fondam pēc pirkuma cenas samaksāšanas.

Informāciju par izejvielām, kurām beidzies normatīvais derīguma laiks, saņēma arī v/u "OĶFR" direktors A.Buls.

Kaut gan Latvijas Republikas likums "Par grāmatvedību" nosaka: "...grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt savlaicīgai, patiesai un salīdzināmai..." (2. pants);

"...par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā ir atbildīgs tā vadītājs..." (2. pants);

"Uzņēmumam, kas uzsāk darbību, ir jāveic inventarizācija, sastādot tā īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu... sarakstu. Turpmāk šāda inventarizācija jāveic katra pārskata gada beigās..." (11. pants), v/u "OĶFR" direktors A.Buls, sastādot bilanci par 1995. gadu, nav veicis krājumu inventarizāciju un, sastādot bilanci par 1996. gada janvāri–oktobri, nav ņēmis vērā jau konstatētos faktus, ka noliktavās atrodas izejvielas, kurām beidzies normatīvais derīguma laiks, un nav veicis krājumu inventarizāciju. Līdz ar to v/u "OĶFR" privatizācijas noteikumiem tika pievienota v/u "OĶFR" bilance par 1996. gada janvāri–oktobri, kurā ierakstīta nepatiesa informācija par uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu apmēru. Bilanci ir parakstījis uzņēmuma direktors A.Buls.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu atbildīgs ir v/u "OĶFR" direktors A.Buls atbilstīgi likumam "Par grāmatvedību".

Atbilstīgi likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8. panta prasībām PA pārvalda un savas kompetences ietvaros rīkojas ar šā likuma 13. panta kārtībā tai nodotajiem valsts īpašuma objektiem (v/u "OĶFR" nodots PA valdījumā 1994. gada 19.jūlijā) līdz to pilnīgai privatizācijas pabeigšanai, sagatavo valsts īpašuma objektus privatizācijai, organizē un veic privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtēšanu. PA ir tiesības dot privatizējamo valsts īpašuma objektu pārvaldes institūcijām obligāti izpildāmus uzdevumus attiecībā uz valsts īpašuma objektu privatizāciju un pieprasīt, un saņemt bez maksas jebkuru tai nepieciešamo ar īpašuma privatizāciju saistīto informāciju no valsts uzņēmumiem.

Aktus, kuros konstatēts, ka v/u "OĶFR" izejvielas neatbilst normatīvo dokumentu prasībām, šīs izejvielas nevar izmantot ražošanā un tās jāiznīcina, uzņēmuma direktors A.Buls apstiprina 1996. gada 12. decembrī un 18. decembrī, tas ir, laikā, kad ir izdarīti grozījumi apstiprinātajos uzņēmuma privatizācijas noteikumos (1996. gada 10. decembrī) un notikusi v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes izsole (1996. gada 14. decembrī), kaut gan to normatīvais derīguma laiks daudzām no tām jau bija beidzies 1994., 1995. gadā un 1996. gada pirmajā pusē.

V/u "OĶFR" privatizācijas noteikumus (PN) PA valde ir apstiprinājusi 1995. gada 3. oktobrī (valdes sēdes lēmums Nr. 109/1150). PN, t. sk. noteikts, ka:

— akciju sabiedrības pamatkapitāls, Ls 3 000 000,

— vienas akcijas nominālvērtība, Ls 1,

— akciju pārdošanas nosacītā cena, Ls 1 500 000,

— kontrolpaketei atvēlēto akciju daudzums 1 530 000 (51%),

— kontrolpaketes nosacītā cena, Ls 30000,

— pamatlīdzekļu bilances vērtība, Ls 5 639 400,

— debitoru parādi, Ls 2 881 000,

— parādi kreditoriem, Ls 6 348 900.

V/u "OĶFR" akciju vērtība, kas aprēķināta, ņemot vērā bilancē, kura pievienota apstiprinātajiem PN, uzrādītās aktīvu un pasīvu posteņu vērtības (turpmāk tekstā — akciju bilances vērtība), pat neņemot vērā krājumu bilances vērtību, ir Ls 2 171 500 (Ls 5 639 400 + Ls 2 881 000 – Ls 6 348 900 = Ls 2 171 500).

Pēc vairākiem PN grozījumiem (09.11.1995. valdes lēmums Nr. 120/1418, 15.02.1996. valdes lēmums Nr. 18/324, 29.02.1996. valdes lēmums Nr. 25/399, 23.05.1996. valdes lēmums Nr. 86/1043, 10.12.1996. valdes lēmums Nr. 190/2283), jo PA bija dažādi sarežģījumi kontrolpaketes pircēja noteikšanā, PN papildus iepriekšteiktajam tika noteikts:

— debitoru parādi uz 01.11.1996. — Ls 3 196 700,

— parādi kreditoriem uz 01.11.1996. — Ls 6 494 200,

— akciju kontrolpaketes īpašniekam atlikušie maksājumi Ls 400 000 apmērā jāizdara līdz 1997. gada 15. aprīlim, kā pirmo kompensējot v/u "OĶFR" iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu valsts budžetam pēc stāvokļa uz 1996. gada 1. novembri,

— noteikt atkārtotu v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes izsoli starp diviem pretendentiem SIA "Olmafarm" un Olaines SIA firmu "Vita" 1996. gada 14. decembrī bez atkārtotas apliecinājuma dokumentu iesniegšanas.

PN (ar grozījumiem 10.12.1996.) pielikumā, kā jau teikts iepriekš, tika pievienota v/u "OĶFR" bilance par 1996. gada janvāri–oktobri, kuras 210. rindā ir uzrādīta nepatiesa izejvielu bilances vērtība Ls 1 521 243, jo šajā vērtībā ietilpst arī izejvielas, kurām bija izbeidzies normatīvais derīguma laiks, un par šo izejvielu bilances vērtību bija jāsamazina 210. rindā uzrādītā summa.

Pārdodamo v/u "OĶFR" akciju bilances vērtība pēc jau iepriekš aprakstītās aprēķina metodes 1996. gada 10. decembrī (dienā, kad izdarīti pēdējie grozījumi PN) bija Ls 2 341 900, t. sk. akciju kontrolpaketes vērtība — Ls 1 194 369. PN uz 1996. gada 10. decembri tika noteikta akciju kontrolpaketes (51%) pārdošanas cena (izsoles sākumcena) — Ls 30 000, citiem akcionāriem pārdodamo akciju (49%) cena — Ls 735 000.

Kā redzams no iepriekš teiktā, akciju kontrolpaketes izsoles sākumcena Ls 30 000 ir daudzas reizes mazāka par aprēķināto akciju kontrolpaketes bilances vērtību (40 reizes), kuras vērtībā nav ietverta krājumu bilances vērtība, un citiem akcionāriem pārdodamo akciju cenu (24 reizes).

V/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes izsole notika 1996. gada 14. decembrī, kurā visaugstāko cenu Ls 710 000 nosolīja SIA "Olmafarm". PA valde 1996. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 197/2387 "Par 1996. gada 14. decembrī notikušās v/u "OĶFR" (Rūpnīcu ielā 5, Olainē) kontrolpaketes izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā noteica, ka par v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes pircēju tiek apstiprināta SIA "Olmafarm" un ka nosolītā akciju kontrolpaketes pirkuma cena ir Ls 710 000; akciju kontrolpaketes izsoles sākuma cena — Ls 30 000; pircējam pirkuma cena ir jāsamaksā latos.

1996. gada 17. decembrī tika noslēgts v/u "OĶFR" akciju pirkuma līgums starp PA un SIA "Olmafarm", kurā puses vienojās:

1. PA pārdod SIA "Olmafarm" 1 530 000 akcijas, kuru kopējā nominālvērtība ir Ls 1 530 000 (līguma 2.1. punkts).

2. Akciju pirkuma cena ir Ls 710 000 (līguma 3.1. punkts).

3. Akciju pirkuma sākuma cena ir Ls 30 000 (līguma 3.1. punkts).

4. Privatizējamā uzņēmuma sākuma bilance tiks pievienota objekta mantas nodošanas aktam kā pielikums (līguma 9.1.3. punkts).

5. Puses vienojās pielikt maksimālas pūles, lai atrisinātu jebkādas nesaskaņas vai domstarpības attiecībā uz doto līgumu pārrunu ceļā. Jebkuras pretrunas vai prasības, kas rodas sakarā ar doto līgumu vai dotā līguma nosacījumu pārkāpumu vai neizpildi, tiks izskatītas PA Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumiem. Strīds tiks izskatīts trīs tiesnešu sastāvā (līguma 13. punkts).

6. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir privatizācijas noteikumi (līguma 15.4. punkts).

1997. gada 11. aprīlī akciju sabiedrība "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" (a/s "OĶFR") informē PA, ka tā, pārņemot rūpnīcu un veicot inventarizāciju pēc a/s "OĶFR" reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1997. gada 27. martā, ir konstatējusi, ka rūpnīcā ir izejvielas, pildvielas un substances, nepabeigti ražošanas pusprodukti un iepakošanas materiāli par kopējo summu Ls 768 718,85, kuri ir nekvalitatīvi, nav izmantojami ražošanā un paredzēti iznīcināšanai. Bez tam ir konstatēts, ka par Ls 13 256 ir samazinājušies debitori. Tādējādi objekta aktīvi uz 1996. gada 1. novembri ir samazinājušies par Ls 781 975 un šādos apstākļos saskaņā ar privatizācijas noteikumu 4.1.2. punktu ir pamats koriģēt kontrolpaketes pārdošanas cenu par Ls 398 807, kas ir 51% no Ls 781 975. Faktu, ka rūpnīcā ir nekvalitatīvas izejvielas, pildvielas un substances, nepabeigti ražošanas pusprodukti un iepakošanas materiāli par kopējo summu Ls 768 718,85, 1997. gada 11. aprīlī (vēstules Nr. 19.6–44/288) apstiprina Latvijas Republikas Valsts farmācijas inspekcijas vadītāja I.Streipa.

1997. gada 29. aprīlī PA valde pieņēma lēmumu Nr. 67/995 "Par a/s "OĶFR" akciju kontrolpaketes pirkuma cenas korekciju", kurā nolēma koriģēt v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes pirkuma cenu, samazinot to par Ls 398 807 (51% no Ls 781 975) atbilstīgi v/u "OĶFR" privatizācijas noteikumu 4.1.2. punktam un PA 1995. gada 9. maija valdes lēmumam Nr. 50/382 "Par objektu pārdošanas cenas korekcijas algoritma apstiprināšanu", neņemot vērā to, ka PA bija pamatojums atteikt cenas samazinājumu atbilstīgi PA izstrādātajiem dokumentiem un spēkā esošiem tiesību aktiem, jo:

— izsoles dalībniekiem atbilstīgi Latvijas Republikas likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un PN bija dota iespēja iepazīties ar privatizējamo v/u "OĶFR", ko PA paskaidrojumos arī nenoliedz, un akciju kontrolpaketes (51%) sākumcena izsolē bija tikai Ls 30 000 (kā teikts iepriekš, tās bilances vērtība — Ls 1 194 369), citiem akcionāriem pārdodamo akciju (49%) cena — Ls 735 000);

— akciju pirkuma līguma 13. punktā līgumslēdzējpuses vienojās, ka jebkuras pretrunas vai prasības, kas rodas sakarā ar doto līgumu vai dotā līguma nosacījumu pārkāpumu vai neizpildi, tiks izskatītas PA Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumiem;

— PA 1995. gada 9. maija lēmumā Nr. 50/382 "Par objektu pārdošanas cenas korekcijas algoritmu apstiprināšanu" noteikts:

"Sakarā ar to, ka pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas un pārdošanas cenas noteikšanas var atklāties neparedzētas saistības vai kreditoru parādi, kuri būtiski izmaina privatizācijas subjektam piedāvātos noteikumus, atsevišķos gadījumos ir nepieciešams mainīt objekta pārdošanas cenu. Lai noteiktu gadījumus, kad tiek mainīta šī pārdošanas cena, kā arī to, ka objekta jaunajam īpašniekam ir jāpārņem šīs nezināmās saistības un nezināmie kreditoru parādi, tika izstrādāti objektu (akciju) pārdošanas cenas korekcijas algoritmi".

Šajā lēmumā nekas nav teikts, ka algoritms ir izstrādāts sakarā ar nekvalitatīvu izejvielu vai citu nekvalitatīvu lietu esamību pārdotajā objektā;

— Civillikuma 1596. pants nosaka "...ja atsavina lietu kopību (uzņēmums, veikals), tad par tajā esošiem atsevišķiem priekšmetiem viņš atbild tikai tad, ja atsavinot nav bijusi domāta tik daudz kopība visā tās sastāvā, kā tās atsevišķas daļas, vai ja atsevišķās daļas noteikti nosauktas. Ja turpretim, atsavinot lietu kopību, bijusi domāta tikai kopība visā tās sastāvā, tad atsevišķās daļas atzīstamas par atsavinātām tādā stāvoklī, kādā tās atradušās, pieņemot tomēr, ka atsavinātājs pie tam nav rīkojies ļaunprātīgi";

— PA 1996. gada 10. decembrī apstiprinātajiem PN (grozījumiem) pielikumā netika pievienota v/u "OĶFR" bilance uz PN (grozījumu) apstiprināšanas brīdi (PN pievienota bilance par 1996. gada janvāri–oktobri) un uz v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes pirkuma līguma noslēgšanas brīdi v/u "OĶFR" bilance nav sastādīta, kā arī, protams, nav auditēta kādā no PA apstiprinātām auditorfirmām, kaut gan PA izstrādātais un ar PA valdes 1995. gada 9. maija lēmumu Nr. 80/382 akceptētais algoritms "Objekta akciju kontrolpaketes pārdošanas cenas korekcijas algoritms" noteica, ka bilancei uz pirkuma līguma brīdi jābūt auditētai kādā no PA apstiprinātām auditorfirmām un auditam apmaksātam no subjekta puses. Šo faktu apstiprina PA ģenerāldirektors J.Naglis, iesniedzot Valsts kontrolē paskaidrojumu. Ņemot vērā iepriekš teikto, PA akceptētais un privatizācijas valsts ministra apstiprinātais algoritms a/s "OĶFR" kontrolpaketes cenas samazināšanai nebija piemērojams.

Pamatojoties uz iepriekš teikto, Civillikuma 1596. panta noteikumiem un ņemot vērā to, ka PA nav izmantojusi akciju pirkuma līguma 13. punktā noteiktās tiesības izskatīt jebkuras pretrunas vai prasības, kas rodas sakarā ar pirkuma līguma neizpildi, PA Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumiem, PA ir netieši atzinusi, ka ir rīkojusies ļaunprātīgi, jo bez strīda izskatīšanas tiesā ir atzinusi savu vainu un koriģējusi akciju kontrolpaketes cenu, kā arī nav cēlusi prasību tiesā par valstij radīto zaudējumu piedziņu no v/u "OĶFR" direktora A.Bula, vai nosūtījusi materiālus Ģenerālprokuratūrai A.Bula saukšanai pie atbildības tiesību aktu noteiktā kārtībā. PA ir līdzatbildīga ar v/u "OĶFR" direktoru A.Bulu par radītajiem apstākļiem, kuru dēļ bija nepieciešams veikt a/s "OĶFR" akciju kontrolpaketes pirkuma cenas korekciju, to samazinot par Ls 398 807.

V/u "OĶFR" direktors A.Buls, iesniedzot PA v/u "OĶFR" bilanci par 1996. gada janvāri–oktobri, kurā uzrādīta nepatiesa informācija par uzņēmuma rīcībā esošiem krājumiem (bilances 210., 220. rinda), jo krājumu vērtība aprēķināta, ņemot vērā arī nekvalitatīvu, ražošanā neizmantojamu un iznīcināmu izejvielu, pildvielu, substanču, ražošanas pusfabrikātu un iepakošanas materiālu iegādes grāmatvedības uzskaites vērtību, ir pārkāpis likuma "Par grāmatvedību" 2. panta un 11. panta noteikumus.

Nepatiesas informācijas esamība v/u "OĶFR" bilancē par 1996. gada janvāri–oktobri (210., 220. rinda), kura tika pievienota v/u "OĶFR" PN (grozījumiem), kuri apstiprināti ar PA valdes 1996. gada 10. decembra lēmumu Nr. 190/2283, bija iemesls tam, ka v/u "OĶFR" akciju kontrolpaketes pircējs pieprasīja samazināt akciju kontrolpaketes cenu par Ls 398 807, ko PA arī izdarīja, kā teikts iepriekš. Tā rezultātā ieņēmumi Valsts īpašuma privatizācijas fondā ir samazinājušies par Ls 398 807.

Atbilstīgi likuma "Par grāmatvedību" 17. panta prasībām v/u "OĶFR" direktors A.Buls ir atbildīgs par valstij (Valsts īpašuma privatizācijas fonds) radītajiem zaudējumiem (atrautā peļņa), un valsts ir tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Kolēģija, izvērtējot atskaites ziņojumu, revīzijas materiālus un Privatizācijas aģentūras pārstāvju paskaidrojumus un pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33. pantu,

nolēma:

1.

Slēgt revīziju lietā Nr. 5.1–2–83 "Par valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" akciju kontrolpaketes pirkuma cenas samazināšanas likumību".

2.

Kolēģijas lēmumu un revīzijas "Par valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" akciju kontrolpaketes pirkuma cenas samazināšanas likumību" materiālus nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" direktora A.Bula un bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdes darbības (bezdarbības), kā rezultātā ir samazinājušies ieņēmumi Valsts īpašuma privatizācijas fondā par Ls 398 807, izvērtēšanai un saukšanai pie atbildības tiesību aktu noteiktā kārtībā.

3.

Ieteikt bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdei tiesību aktu noteiktajā kārtībā griezties tiesā zaudējumu piedziņai no SIA "Invest–Rīga" sakarā ar nekvalitatīva valsts uzņēmuma "Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca" novērtējuma rezultātā valstij radītiem zaudējumiem.

4.

Ieteikt bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdei, slēdzot līgumus par privatizējamo objektu (uzņēmumu) novērtēšanu, paredzēt reālas sankcijas izpildītājiem par zaudējuma, kas rodas valstij pēc pirkuma līguma noslēgšanas, kam par pamatu ir līdzekļu un saistību neatbilstība faktiskajam stāvoklim.

5.

Ņemot vērā, ka bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" tās izstrādāto objektu pārdošanas cenas korekcijas algoritmu pielieto neatbilstīgi tā izstrādāšanas mērķim, ieteikt bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" šo algoritmu turpmāk nepielietot un izskatīt pircēju pretenzijas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktā kārtībā vai pēc līgumslēdzējpušu vienošanās izbeigt pirkuma līgumus.

Ieteikt bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" tiesību aktu noteiktā kārtībā sagatavot likumprojektu par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", kurā noteikt kārtību, kādā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" veic objektu (akciju) pārdošanas cenas korekciju objektu (akciju) pirkuma līgumos pēc to noslēgšanas un spēkā stāšanās.

6.

Nosūtīt kolēģijas lēmumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai.

Saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs, departamenta direktors I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: M.Lēruma, I.Klēģeris, V.Pucis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!