Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Projekti. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.10.1997., Nr. 272/273 (987/988) https://www.vestnesis.lv/ta/id/45454

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Protokols par grozījumiem 1969.gada starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem

Vēl šajā numurā

17.10.1997., Nr. 272/273 (987/988)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

projekti

Saeimas dokuments nr. 3153;

likumprojekts nr. 890

Par Ieguldījumu sabiedrību

likumu

Saeimas Prezidijam

Pamatojoties uz Kārtības ruļļa 79. pantu, Budžeta un finansu (nodokļu) komisija iesniedz Saeimai likumprojektu “Ieguldījumu sabiedrību likums”. Lūdzam iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā minētā likumprojekta nosūtīšanu komisijām, nosakot Budžeta un finansu (nodokļu) komisiju kā vienīgo un atbildīgo komisiju.

Pielikumā: Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas izstrādātais likumprojekts “Ieguldījumu sabiedrību likums”.

Ar cieņu, Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas

1997. gada 23. septembrī priekšsēdētājs V. Balodis

Likumprojekts

Ieguldījumu sabiedrību likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini

(1) Ieguldījumu fonds — lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

(2) Fonda manta — lietas, kuru kopums veido ieguldījumu fondu.

(3) Ieguldījumu apliecība — ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kurš apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

(4) Fonda ieguldītājs — persona, kura ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu.

(5) Ieguldījuma objekts — brīvi pārvedami vērtspapīri, nekustamais īpašums, termiņnoguldījums kredītiestādē un cita lieta, kuru saskaņā ar šā likuma noteikumiem sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu.

(6) Sabiedrības amatpersonas — ieguldījumu sabiedrības valdes locekļi, ieguldījumu fondu pārvaldnieki, direktori rīkotāji un viņu vietnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz ieguldījumu fonda mantu vai rīkoties ar to šīs sabiedrības vārdā.

(7) Sabiedrības ieinteresētās personas — sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu sabiedrības balsstiesīgo akciju, ar sabiedrību saistītie uzņēmumi un personas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, kā arī visu šeit nosaukto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni.

(8) Turētājbankas ieinteresētās personas — turētājbankas padomes un valdes locekļi, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu turētājbankas balsstiesīgo akciju, ar turētājbanku saistītie uzņēmumi un personas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, kā arī visu šeit nosaukto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni.

(9) Riska samazināšanas princips — finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus.

2. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir samazināt risku darījumos ar vērtspapīriem un veicināt privāto uzkrājumu ieguldīšanu vērtspapīru tirgū.

3. pants. Likumā regulētā darbība

(1) Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā ar mērķi tos ieguldīt piesaistītāja vārdā.

(2) Šā panta 1. daļas kārtībā iegūto naudas līdzekļu ieguldīšana atļauta tikai šai likumā noteiktos ieguldījumu objektos.

II nodaļa. Ieguldījumu sabiedrība

4. pants. Ieguldījumu sabiedrība

(1) Šā likuma 3. panta 1. daļā nosaukto darbību drīkst veikt tikai Latvijas Republikā reģistrētas ieguldījumu sabiedrības, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ieguldījumu sabiedrība (turpmāk — sabiedrība) ir finansu un kredīta publiska akciju sabiedrība, kuras vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un to ieguldījumu apliecību emisija un ar to tieši saistītās darbības.

(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”.

(4) Sabiedrība tiek dibināta un darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu “Par akciju sabiedrībām”, likumu “Par vērtspapīriem”, saviem statūtiem un citiem normatīvajiem aktiem.

5. pants. Sabiedrības akcijas

(1) Sabiedrībai ir tikai vārda akcijas.

(2) Sabiedrības akcijas nedrīkst laist publiskā apgrozībā.

6. pants. Sabiedrības kapitāls un finansu rādītāji

(1) Sabiedrības minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir 100 000 lati.

(2) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams tikai naudā.

(3) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams pilnā apmērā līdz brīdim, kad sabiedrība iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai (turpmāk — Komisija) pieteikumu licences saņemšanai.

(4) Sabiedrības pašu kapitāls nedrīkst būt mazāks par minimālo dibināšanas pamatkapitālu.

(5) Ja sabiedrība ir pārkāpusi šā panta 4. daļas prasības, tad tā drīkst turpināt savu darbību tikai ar Komisijas atļauju.

(6) Komisijai ir tiesības noteikt sabiedrībām papildu prasības attiecībā uz likviditāti un citiem finansu rādītājiem.

7. pants. Sabiedrības atrašanās vieta

Sabiedrības pārvaldes institūciju atrašanās vietai jābūt Latvijas Republikā.

8. pants. Sabiedrības darbības laiks

Sabiedrība drīkst tikt dibināta tikai uz nenoteiktu laiku.

9. pants. Sabiedrības nosaukums

(1) Sabiedrības nosaukumā jābūt iekļautam papildinājumam, kurš sastāv no vārdkopas “ieguldījumu sabiedrība” vai “investīciju sabiedrība” vai tās saīsinājuma “IS”.

(2) Uzņēmējsabiedrība, kura nenodarbojas ar šai likumā paredzēto darbību, savā nosaukumā nedrīkst lietot papildinājumus, kuri tieši vai netieši norāda uz ieguldījumu sabiedrību.

(3) Ieguldījumu sabiedrības nosaukumā vārdkopas “akciju sabiedrība” vai tās saīsinājuma “a/s” lietošana nav obligāta.

(4) Sabiedrības nosaukumam būtiski jāatšķiras no ārvalstu uzņēmējsabiedrību nosaukumiem, kuru vērtspapīri uz sabiedrības dibināšanas dienu oficiāli kotējas Latvijas fondu biržās.

10. pants. Darbības uzsākšana

(1) Sabiedrība ir tiesīga uzsākt darbību tikai pēc speciālas atļaujas (turpmāk — licences) saņemšanas.

(2) Licence tiek izsniegta saskaņā ar šo likumu un Komisijas apstiprinātiem ieguldījumu sabiedrību licencēšanas noteikumiem.

11. pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Sabiedrība saskaņā ar likumu, tās statūtiem un ieguldījumu fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu savā vārdā uz fonda ieguldītāju rēķina rīkojas ar ieguldījumu fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, ieguldot to šajā likumā atļautos ieguldījuma objektos saskaņā ar riska samazināšanas principu.

(2) Sabiedrība ar fonda mantu rīkojas vienīgi fonda ieguldītāju interesēs.

(3) Sabiedrībai, veicot ar fonda pārvaldi saistītās darbības, tai skaitā izmantojot pie fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama fonda ieguldītāju piekrišana.

(4) Sabiedrībai ir tiesības uz atlīdzību par fonda pārvaldīšanu, ieskaitot komisijas naudu un kompensāciju par izdevumiem, šai likumā, fonda pārvaldes nolikumā un fonda prospektā noteiktajā kārtībā.

(5) Sabiedrībai ir tiesības pārvaldīt vairākus fondus.

(6) Sabiedrībai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret turētājbanku vai trešajām personām, ja attiecīgie apstākļi to prasa. Tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

(7) Sabiedrība atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti fonda ieguldītājiem vai trešajām personām tās amatpersonu vai pilnvaroto personu ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības rezultātā, pārkāpjot likuma, fonda pārvaldes nolikuma vai fonda prospekta noteikumus vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

12. pants. Sabiedrības līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumi

(1) Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā ieguldījumu sabiedrībā, kā arī iegādāties sevis pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.

(2) Šā panta 1. daļā noteiktie ierobežojumi, kuri attiecas uz sevis pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecību iegūšanu, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad ieguldījumu sabiedrība pārņem citas sabiedrības izveidota fonda pārvaldi. Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas pabeigšanas sabiedrībai ir jāveic pasākumi, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta 1. daļas noteikumiem.

13. pants. Sabiedrības reorganizācija

(1) Sabiedrību nedrīkst reorganizēt, to pārveidojot citā uzņēmējdarbības formā.

(2) Sabiedrība var tikt pievienota tikai citai ieguldījumu sabiedrībai.

(3) Sabiedrības saplūšana ar citu vai citu uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību nav atļauta.

(4) Sabiedrības sadalīšana ir atļauta tikai tad, ja visas iegūstošās sabiedrības ir ieguldījumu sabiedrības.

(5) Reorganizācija ir atļauta tikai ar iepriekšēju Komisijas atļauju.

14. pants. Pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas:

1) ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;

2) ar licences izbeigšanos;

3) ar licences anulēšanu;

4) ar slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par sabiedrības maiņu;

5) ar fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic sabiedrība;

6) ar brīdi, kad Komisija ieceļ fonda likvidatoru saskaņā ar šā likuma 35.panta 5.daļu;

7) citos fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā paredzētajos gadījumos.

15. pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

(1) Sabiedrība var nodot fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai uz līguma pamata.

(2) Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja.

(3) Komisijas atļaujas saņemšanai sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu, pievienojot tam pārvaldes tiesību nodošanas līgumu vai tā notariāli apliecinātu norakstu.

(4) Sabiedrībai jāiesniedz Komisijai visi saskaņā ar šo likumu un Komisijas noteikumiem paredzēto Komisijai iesniedzamo dokumentu grozījumi, ja šādi grozījumi sakarā ar pārvaldes tiesību nodošanu ir izdarīti.

(5) Komisija dod atļauju pārvaldes tiesību nodošanai viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja šāda nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses.

(6) Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas sabiedrībai ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā citā laikrakstā paziņojums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs citas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

(7) Līgums par pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc viena mēneša no publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienas.

(8) Līdz ar līguma spēkā stāšanos visas ar fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

16. pants. Pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai

(1) Gadījumā, ja sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt fondu pāriet šā fonda turētājbankai, izņemot šā likuma 14. panta 1. punktā noteiktos gadījumus.

(2) Turētājbankai nekavējoties ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā citā laikrakstā paziņojums par pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā jānorāda:

1) sabiedrības nosaukums, kuras pārvaldē šis fonds atradās;

2) fonda nosaukums;

3) turētājbankas nosaukums, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta.

(3) Sabiedrībai, kurai tiesības pārvaldīt fondu ir izbeigušās citādi nekā ar fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai, ir nekavējoties jānodod turētājbankai visi ar fonda pārvaldi saistītie dokumenti.

(4) Turētājbankai, kurai pārgājušas fonda pārvaldes tiesības, ir visas sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt tās pārvaldē esošā fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

(5) Triju mēnešu laikā no pārvaldes tiesību pārejas dienas turētājbankai ir jānodod fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas.

(6) Fonda pārvaldes tiesību nodošanai citai sabiedrībai nepieciešama Komisijas atļauja.

(7) Ja šā panta 5. daļā noteiktajos termiņos turētājbanka nenodod fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai, tai jāveic fonda likvidācija.

17. pants. Sabiedrības likvidācija

(1) Sabiedrības likvidācija notiek saskaņā ar likumu “Par akciju sabiedrībām”, ievērojot šajā likumā noteiktos papildu noteikumus.

(2) Sabiedrība nedrīkst uzsākt likvidāciju, pirms beidzas tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldāmos ieguldījumu fondus.

18. pants. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

(1) Sabiedrību pārvalda akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

(2) Sabiedrības amatpersonu maiņas gadījumā šīs amatpersonas stājas amatā, ja Komisija nedēļas laikā pēc paziņojuma saņemšanas par šo personu ievēlēšanu nav cēlusi motivētus iebildumus par šo personu neatbilstību likuma un Komisijas apstiprināto noteikumu prasībām.

19. pants. Ierobežojumi sabiedrības pārvaldes institūciju locekļiem un pārstāvjiem

(1) Par sabiedrības valdes locekli drīkst būt tikai tāda persona, kura ir kompetenta investīciju jautājumos un kurai ir nevainojama reputācija.

(2) Šā panta 1. daļas piemērošanas noteikumus apstiprina Komisija.

(3) Sabiedrības padomes vai valdes loceklis vai sabiedrības pilnvarota persona nedrīkst vienlaicīgi būt sabiedrības pārvaldē esoša fonda turētājbankas padomes vai valdes loceklis, turētājbankas pilnvarota persona vai turētājbankas darbinieks.

(4) Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura ir bijusi sodīta par izdarītu tīšu noziegumu vai par tīšu vai aiz neuzmanības izdarītu noziegumu pret īpašumu, saimniecisko noziegumu, noziegumu uzņēmējdarbībā, amatnoziegumu, noziegumu pret jurisdikciju vai noziegumu pret pārvaldes kārtību — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

(5) Šā likuma izpratnē persona uzskatāma par nesodītu, ja nodarījumu, par kuru tā bijusi notiesāta, uz šīs personas amatā ievēlēšanas brīdi likums neatzīst par noziegumu.

III nodaļa. Ieguldījumu fonds

20. pants. Ieguldījumu fonda un tā mantas tiesiskais statuss

(1) Ieguldījumu fonds (turpmāk — fonds) nav juridiska persona.

(2) Fonda manta ir ieguldītāju kopīpašums un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu, kā arī turētājbanku mantas.

(3) Ieguldītājam nav tiesības prasīt fonda dalīšanu. Šādas tiesības nav arī ieguldītāja ieķīlātās mantas ķīlas ņēmējam, kreditoram vai administratoram ieguldītāja maksātnespējas procesā.

(4) Fonda mantu nedrīkst iekļaut sabiedrības vai turētājbankas kā parādnieka mantā, ja sabiedrība vai turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

(5) Prasījumi pret fonda ieguldītāju par tā saistībām var tikt vērsti uz viņa īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām, bet ne uz fonda mantu.

21. pants. Ieguldījumu fondu veidi

(1) Ieguldījumu fonds var tikt dibināts kā atvērtais vai slēgtais ieguldījumu fonds.

(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kuru pārvaldošai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa.

(3) Slēgtais ieguldījumu fonds ir fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegta ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

22. pants. Fonda nodibināšana

(1) Fondu dibina sabiedrība.

(2) Lēmumu par fonda dibināšanu, fonda pārvaldes nolikuma un fonda prospekta apstiprināšanu pieņem sabiedrības akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulcei ir tiesības pilnvarot valdi apstiprināt fonda pārvaldes nolikumu un fonda prospektu.

(3) Sabiedrība drīkst dibināt vairākus fondus.

(4) Komisija reģistrē fondu pēc emisijas atļaujas izsniegšanas. Slēgto fondu reģistrē pēc pirmās emisijas atļaujas izsniegšanas.

23. pants. Emisijas atļauja

(1) Fonda ieguldījumu apliecību emisijas atļauju (turpmāk — emisijas atļauja) izsniedz Komisija.

(2) Emisijas atļaujas saņemšanai sabiedrība iesniedz Komisijai pieteikumu un tam pievienotus sekojošus dokumentus:

1) fonda prospektu;

2) fonda pārvaldes nolikumu;

3) turētājbankas līgumu;

4) ziņas par fonda pārvaldnieku;

5) ziņas par fonda auditoru (74. panta 3. daļa).

24. pants. Ieguldījumu fonda nosaukums

(1) Fonda nosaukumā jābūt iekļautai vārdkopai “ieguldījumu fonds” vai “investīciju fonds” vai tās saīsinājums “IF”. Šīs vārdkopas nedrīkst iekļaut uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumos.

(2) Fonda nosaukumam ir būtiski jāatšķiras no citu fondu nosaukumiem, kuru ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri tiek izplatīti Latvijā.

25. pants. Fonda ieguldītāju tiesības

(1) Fonda ieguldītājam ir sekojošas tiesības:

1) pieprasīt sabiedrībai atpirkt tā īpašumā esošās ieguldījumu apliecības;

2) bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības, ja likums nenosaka citādi;

3) proporcionāli ieguldījumu apliecību skaitam saskaņā ar likumu un fonda prospektu piedalīties ienākumu sadalē, kas gūti darījumos ar fonda mantu;

4) proporcionāli ieguldījumu apliecību skaitam piedalīties fonda likvidācijas ieņēmumu sadalē.

(2) Šā panta 1. daļas 1. punkts nav attiecināms uz slēgtā fonda ieguldītājiem.

(3) Slēgtā fonda ieguldītājiem ir tiesības pieprasīt fonda ieguldītāju sapulces sasaukšanu šai likumā noteiktos gadījumos un kārtībā.

(4) Citas fonda ieguldītāju tiesības nosaka likums un fonda prospekts.

26. pants. Fonda ieguldītāju atbildība

(1) Fonda ieguldītājs neatbild par sabiedrības saistībām.

(2) Fonda ieguldītājs personiski neatbild par prasījumiem, kuri var tikt vērsti pret fonda mantu.

(3) Vienošanās, kas ir pretrunā ar šā panta noteikumiem, nav spēkā ar noslēgšanas brīdi.

27. pants. Slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce

(1) Slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulci (turpmāk — ieguldītāju pilnsapulce) sasauc sabiedrība, turētājbanka vai Komisija.

(2) Sabiedrībai jāsasauc ieguldītāju pilnsapulce fonda emisijas prospekta apstiprināšanai, izņemot pirmo emisiju, vai ja to rakstveidā pieprasījuši ieguldītāji, kuriem kopsummā pieder vismaz 10 procenti no šā fonda daļām. Ja ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu pieprasa fonda ieguldītāji, sabiedrībai šī sapulce jāsasauc mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Citos gadījumos sabiedrība var sasaukt ieguldītāju pilnsapulci arī pēc savas iniciatīvas.

(3) Pieprasījumā jānorāda ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas iemesli un darba kārtība. Pieprasījuma kopija jāiesniedz turētājbankai.

(4) Ja sabiedrība ieguldītāju pilnsapulci nesasauc šā panta 2. daļā noteiktajā termiņā, tad turētājbankai jāsasauc šī sapulce divu mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas sabiedrībai dienas.

(5) Ja turētājbanka nesasauc ieguldītāju pilnsapulci noteiktajā termiņā, fonda ieguldītāji iesniedz rakstveida pieprasījumu Komisijā, kura sasauc ieguldītāju pilnsapulci mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Uz šo gadījumu nav attiecināma šā panta 2. daļā noteiktā 10 procentu robeža.

(6) Ziņas par pilnsapulces sasaukšanu jāpublicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā citā laikrakstā un jāpaziņo Komisijai, turētājbankai, sabiedrībai un fonda auditoriem.

(7) Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no fonda mantas.

(8) Ieguldītāju pilnsapulcei ir tiesības pieņemt sabiedrībai saistošus lēmumus par:

1) fonda emisijas prospekta apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajā;

2) sabiedrības vai turētājbankas maiņu;

3) fonda likvidāciju;

4) citiem jautājumiem, ko noteikusi Komisija vai kuri ir paredzēti ieguldījumu fonda emisijas prospektā.

(9) Ieguldītāju pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse fonda ieguldītāju pēc fonda daļu vērtības.

(10) Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā trīs ceturtdaļas ieguldītāju no pilnsapulcē pārstāvēto fonda daļu vērtības.

(11) Sabiedrībai, turētājbankai, Komisijas locekļiem, auditoriem ir tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām un ar tiesībām tikt uzklausītiem.

(12) Ieguldītāju tiesību piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē pārbaude notiek saskaņā ar likuma “Par akciju sabiedrībām” noteikumiem attiecībā uz publiskām akciju sabiedrībām.

(13) Ieguldītāju pilnsapulces protokola noraksts jāiesniedz Komisijā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pilnsapulces.

(14) Lēmums stājas spēkā pēc viena mēneša no tā pieņemšanas dienas, ja Komisija šajā laikā nav cēlusi pret to motivētus iebildumus par šā lēmuma neatbilstību likumam vai Komisijas noteikumiem. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par īsāku ieguldītāju pilnsapulces lēmuma spēkā stāšanās termiņu.

28. pants. Fonda pārvaldes nolikums

(1) Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk — nolikums) nosaka ieguldījumu fonda pārvaldīšanas kārtību. Nolikums stājas spēkā ar fonda nodibināšanu. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar to apstiprināšanu Komisijā.

(2) Nolikumam jābūt brīvi pieejamam visiem fonda ieguldītājiem pēc to pieprasījuma.

(3) Nolikumā jānorāda:

1) fonda nosaukums;

2) sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un licences numurs;

3) fondu pārvaldes vispārīgie principi, kārtība, īpaši norādot lēmumu pieņemšanas kompetenci un kārtību attiecībā uz rīcību ar fonda mantu;

4) klientu apkalpošanas kārtība, īpaši norādot:

a) fonda prospekta izsniegšanas kārtību;

b) ieguldījumu apliecības iegādes pieteikumu pieņemšanas un reģistrēšanas kārtību;

c) ieguldījumu apliecību iegrāmatojuma kvīšu izsniegšanas kārtību;

d) informēšanas kārtību par ienākumu no fonda mantas sadali pārmaiņām, kuras skar fonda darbību, un līdzīgiem notikumiem;

e) ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtību;

5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principi;

6) fonda likvidācijas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana turētājbankai vai citām personām;

8) sabiedrības sadarbības kārtība ar turētājbanku fondu pārvaldīšanā;

9) slēgtajam fondam — ieguldītāju pilnsapulču sasaukšanas un norises kārtība;

10) fondam piekritīgu maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība;

11) kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija;

12) nolikuma grozīšanas kārtība.

(4) Nolikumā drīkst ietvert arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu vai Komisijas noteikumiem.

29. pants. Fonda pārvaldnieks

(1) Sabiedrības valde ievēlē katram ieguldījumu fondam vienu vai vairākus fonda pārvaldniekus, kuri organizē fonda darbību.

(2) Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu sabiedrībā.

(3) Fonda pārvaldnieks drīkst pārvaldīt vairākus sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

30. pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība ir ieguldījumu fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātajām prasījuma tiesībām atbilstošā ieguldījumu fonda domājamā daļa.

(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

(4) Apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas prasības saņemšanu.

(5) Atklātā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(6) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī.

31. pants. Atlīdzība sabiedrībai, turētājbankai un trešajām personām

(1) Atlīdzība sabiedrībai, turētājbankai un trešajām personām, kā arī jebkuri citi maksājumi, kas gulstas uz ieguldījumu fondu, jānomaksā no fonda mantas atbilstoši fonda prospekta noteikumiem.

(2) Sabiedrībai nav tiesības uz komisijas naudu un kompensāciju par darījumiem, kas saistīti ar fonda mantas ieguldīšanu tādu fondu ieguldījumu apliecībās, kurus pārvalda tā pati sabiedrība vai cita sabiedrība, ar kuru šai sabiedrībai ir kopīga pārvalde vai ietekme, vai kuras atrodas vienā koncernā.

32. pants. Darījumi ar fonda mantu

Sabiedrība veic darījumus ar fonda mantu saskaņā ar šo likumu, fonda pārvaldes nolikumu un fonda prospektu.

33. pants. Darījumu ierobežojumi

(1) Sabiedrībai nav tiesības uzņemties saistības uz fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz ieguldījumu fondu.

(2) Sabiedrība nedrīkst veikt bezatlīdzības darījumus ar fonda mantu.

(3) Prasījumi pret sabiedrību un fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(4) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, izņemot, ja tie kalpo kā nodrošinājums šā panta 9. un 10. daļā noteiktajos gadījumos.

(5) Fonda mantu nedrīkst atsavināt:

1) šo fondu pārvaldošajai sabiedrībai un tās ieinteresētajām personām;

2) šā fonda turētājbankai un tās ieinteresētajām personām;

3) citiem fondiem, ko pārvalda tā pati sabiedrība.

(6) Fonda mantu nedrīkst izmantot mantas iegādei no šā panta 5. daļā nosauktajām personām.

(7) Fonda mantu nedrīkst izmantot vērtspapīru iegādei, kurus emitējusi kāda no šā panta 5. daļā nosauktajām personām, citādi kā ar fondu biržas vai cita regulēta un publiska vērtspapīru tirgus starpniecību.

(8) Uz fonda rēķina nedrīkst veikt sekojošas darbības:

1) izpildīt sabiedrības saistības, kuras tai radušās tās vārdā un uz tās rēķina;

2) emitēt vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu apliecības;

3) uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem.

(9) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz atvērtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz 3 mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 10% no atvērtā fonda vērtības.

(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz 3 mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25% no slēgtā fonda vērtības.

(11) Sabiedrība nedrīkst ņemt aizņēmumus uz atvērtā fonda rēķina no šā panta 5. daļā nosauktajām personām, izņemot bezprocentu aizņēmumus no sabiedrības un aizņēmumus no turētājbankas par procentu likmi, kas nepārsniedz vidējo kredītprocentu likmi finansu tirgū aizņēmuma ņemšanas brīdī.

(12) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot vērtspapīrus vai uzņemties saistības par vērtspapīru pārdošanu, ja tie darījumu noslēgšanas brīdī nav fonda manta. Šā noteikuma pārkāpums neietekmē darījumu spēkā esamību.

34. pants. Fonda reorganizācija

Fonda apvienošana vai sadalīšana nav atļauta.

35. pants. Fonda likvidācija

(1) Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt sabiedrība, turētājbanka vai komisijas iecelta persona.

(2) Sabiedrība veic fonda likvidāciju šādos gadījumos:

1) ja mēneša laikā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav noslēgts jauns līgums;

2) ja gada laikā pēc fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena ieguldījumu apliecība;

3) ja visi fonda ieguldītāji ir izmantojuši atpakaļpārdošanas tiesības.

(3) Sabiedrība veic slēgtā fonda likvidāciju, ja šā fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par fonda likvidāciju.

(4) Turētājbanka veic fonda likvidāciju, ja tā nenodod fonda pārvaldi ieguldījumu sabiedrībai šajā likumā noteiktajos termiņos.

(5) Ja sabiedrība vai turētājbanka neuzsāk fonda likvidāciju viena mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai ir tiesības iecelt fonda likvidatoru. Šādam fonda likvidatoram ir visas tiesības, kuras ir sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju.

(6) Likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un fonda prospektā paredzēto fonda ienākumu sadali fonda ieguldītājiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības.

(7) Likvidatoram ir jārīkojas kreditoru un fonda ieguldītāju interesēs.

(8) Likvidators pilnā apmērā atbild fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, likvidatoram ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpjot likumu vai fonda pārvaldes nolikumu vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

36. pants. Paziņojums par fonda likvidāciju

(1) Par fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Paziņojumā par likvidāciju jānorāda ziņas par likvidatoru, kreditoru pieteikšanās termiņu un vietu. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

37. pants. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana

(1) Pēc likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic fonda mantas, izņemot fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

(2) Likvidējamā fonda mantas pārdošanas ieņēmumus un fondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk — likvidācijas ieņēmumus) turētājbanka vai likvidators sadala sekojošā kārtībā:

1) nodrošināto kreditoru prasījumi;

2) kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā noteiktajā termiņā;

3) kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet līdz likvidācijas ieņēmumu sadalei.

(3) Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu šā panta 2. daļā nosauktos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no ieguldījumu sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc šīs sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

(4) Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu šā panta 2. daļā nosauktos prasījumus, kuri radušies laika posmā, kad pārvaldes tiesības realizējusi turētājbanka, apmierina turētājbanka.

(5) Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu īpašumā esošo ieguldījumu apliecību skaitam.

(6) Turētājbankai vai likvidatoram jāiesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojums par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vieta un laiks.

(7) Visi maksājumi kreditoriem un fonda ieguldītājiem jāveic naudā.

38. pants. Fonda likvidācijas izdevumi

(1) Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem.

(2) Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem.

39. pants. Likvidācijas pārskati

(1) Likvidators reizi mēnesī iesniedz Komisijai pārskatu par likvidācijas gaitu.

(2) Vienas nedēļas laikā pēc likvidācijas pabeigšanas likvidators iesniedz Komisijai paziņojumu par likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas beigu pārskatu. Pārskata noteikumus apstiprina Komisija.

IV nodaļa. Turētājbanka

40. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Fonda mantas glabāšanu un darījumus ar to, kā arī ieguldījumu apliecību izlaišanu, atpakaļpieņemšanu un atpakaļpirkšanu sabiedrība veic ar turētājbankas starpniecību.

(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle) Latvijā, kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū.

(3) Turētājbanka un sabiedrība nedrīkst būt saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

41. pants. Fonda mantas glabāšana turētājbankā

(1) Sabiedrība atver atsevišķu kontu turētājbankā katram tās pārvaldē esošajam fondam.

(2) Ienākumi no fonda mantas un ienākumiem no ieguldījumu apliecību emisijas ieskaitāmi attiecīgā fonda kontā turētājbankā.

(3) Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no fonda konta tikai uz sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar likumu, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un turētājbankas līgumu.

42. pants. Turētājbankas pienākumi

(1) Turētājbankai ir sekojoši pienākumi:

1) glabāt fonda mantu saskaņā ar likumu un turētājbankas līgumu;

2) sekot, lai ieguldījumu apliecību emisija, pārdošana un atpakaļpirkšana notiktu sabiedrības vārdā un saskaņā ar likumu, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu;

3) sekot, lai fonda vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar likumu, Komisijas noteikumiem, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu;

4) izpildīt sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu, Komisijas noteikumiem, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un turētājbankas līgumu;

5) nodrošināt, lai fonda ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar likumu, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu.

6) sekot, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar fonda mantu noteiktie maksājumi.

(2) Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no sabiedrības un vienīgi fonda ieguldītāju interesēs, izņemot šā panta 1. daļas 4. punktā noteiktos gadījumus.

(3) Turētājbankai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret sabiedrību, ja attiecīgie apstākļi to prasa. Tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

(4) Turētājbankai ir pienākums celt pretprasību gadījumā, ja par tās saistībām tiek vērsta piedziņa pret fonda mantu.

43. pants. Turētājbankas pienākumu nodošana

(1) Turētājbankai ir tiesības ar līgumu nodot fonda mantas glabāšanu un fonda konta apkalpošanu trešajām personām, ja tas ir paredzēts turētājbankas līgumā.

(2) Ja turētājbanka pilnībā vai daļēji nodod savas funkcijas trešajai personai, šāds līgums ir spēkā, ja to ir apstiprinājusi sabiedrība un Komisija.

(3) Turētājbankas pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo turētājbanku no likumā un turētājbankas līgumā paredzētās atbildības.

44. pants. Turētājbankas atlīdzība

(1) Turētājbankai ir tiesības uz atlīdzību par turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu.

(2) Turētājbankas atlīdzība tiek segta no fonda mantas uz sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar turētājbankas līgumu.

45. pants. Pienākums ziņot

Turētājbankai ir pienākums nekavējoties ziņot Komisijai un sabiedrības padomei par turētājbankai zināmo sabiedrības rīcību, kas ir pretrunā ar likumu, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu vai turētājbankas līgumu.

46. pants. Turētājbankas atbildība

(1) Turētājbanka pilnā apmērā atbild fonda ieguldītājiem, sabiedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti, turētājbankai ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpjot likumu vai turētājbankas līgumu vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

(2) Ja turētājbanka devusi piekrišanu darījumam, kurš neatbilst šā likuma nosacījumiem, vai nav iesniegusi pretenziju par šā likuma noteikumu pārkāpumu, tad turētājbanka un sabiedrība ir solidāri atbildīgas par fondam radītajiem zaudējumiem.

47. pants. Turētājbankas līgums

(1) Turētājbankas līgums ir rakstveidā noslēgts līgums starp sabiedrību un turētājbanku, saskaņā ar kuru turētājbanka apņemas glabāt fonda mantu un veikt darījumus ar fonda mantu un fonda kontu apkalpošanu saskaņā ar likumu, šo līgumu un sabiedrības rīkojumiem.

(2) Turētājbankas līgumā jānorāda:

1) sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, licences numurs, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta;

2) turētājbankas nosaukums, reģistrācijas numurs, licences numurs, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta;

3) fonda nosaukums;

4) pušu tiesības un pienākumi;

5) fonda kontu apkalpošanas kārtība;

6) turētājbankas atlīdzības apjoms un samaksas kārtība;

7) turētājbankas izdevumu segšanas kārtība, kuri radušies, veicot darījumus ar fonda mantu vai apkalpojot fonda kontus;

8) kārtība, kādā turētājbanka nodod trešajām personām fonda kontus, dokumentus un citas lietas;

9) atbildība par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

10) līguma termiņš;

11) līguma noteikumu grozīšanas kārtība;

12) līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi un kārtība;

13) strīdu izskatīšanas kārtība;

14) citi no fonda prospekta izrietoši noteikumi.

(3) Turētājbankas līgumā puses drīkst iekļaut arī citus nosacījumus, kas nav pretrunā ar likumu, fonda pārvaldes nolikumu vai fonda prospektu.

48. pants. Turētājbankas līguma izbeigšanās

(1) Turētājbankas līgums izbeidzas šādos gadījumos:

1) izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam;

2) līguma pusēm savstarpēji vienojoties;

3) vienai pusei vienpusēji atkāpjoties no līguma, ievērojot šā panta 2. daļā noteiktos termiņus;

4) iestājas apstākļi, kuru rezultātā turētājbanka vairāk neatbilst likuma prasībām;

5) turētājbanka atzīta par maksātnespējīgu;

6) turētājbanka izbeidz darbību;

7) ir uzsākta fonda likvidācija;

8) Komisija dod rīkojumu sabiedrībai mainīt turētājbanku;

9) citos turētājbankas līgumā noteiktos gadījumos.

(2) Pusei, kura vienpusēji atkāpjas no līguma, ir pienākums paziņot par to otrai pusei trīs mēnešus iepriekš, ja turētājbankas līgums nenosaka ilgāku termiņu.

(3) Turētājbankas līgums neizbeidzas ar fonda pārvaldes tiesību pāreju turētājbankai.

49. pants. Rīkojums par turētājbankas maiņu

(1) Komisijai ir tiesības dot sabiedrībai rīkojumu mainīt turētājbanku, ja turētājbanka pārkāpj šā likuma vai turētājbankas līguma noteikumus vai ja tas nepieciešams fonda ieguldītāju interešu aizsardzībai.

(2) Šā panta 1. daļā noteiktajā gadījumā turētājbankas līgums izbeidzas ar Komisijas lēmuma pieņemšanas dienu.

50. pants. Jauna turētājbankas līguma noslēgšana

(1) Sabiedrībai viena mēneša laikā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās ir jānoslēdz cits turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, ja līgums izbeidzas fonda likvidācijas gadījumā.

(2) Ja sabiedrība šā panta 1. daļā noteiktajā termiņā nenoslēdz jaunu turētājbankas līgumu, tai ir jāuzsāk fonda likvidācija.

V nodaļa. Ieguldījumu apliecību emisija un apgrozība

51. pants. Ieguldījumu apliecības

(1) Ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība notiek saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem”.

(2) Viena fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst būt nostiprinātas dažādas tiesības, un šajās ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta.

(3) Ar ieguldījumu apliecības atsavināšanu ieguvējam pāriet arī attiecīgā atsavinātāja mantas domājamā daļa fondā.

(4) Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā. Ieguldījumu apliecības ir vārda vērtspapīrs.

52. pants. Ieguldījumu apliecību emisija

(1) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecību skaitu un emisijas laiku nedrīkst ierobežot.

(2) Slēgtā fonda ieguldījumu apliecību viena laidiena sākotnējās izvietošanas apjoms ir ierobežots, un tās laiks nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

(3) Pēc šā panta 2. daļā noteiktā termiņa beigām emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto ieguldījumu apliecību apjomā.

(4) Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu tās cenas samaksu naudā saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem. Par ieguldījumu apliecībām saņemtā nauda, izņemot izlaišanas pieskaitījumus, nekavējoties jāieskaita fondā.

(5) Ja ieguldījumu apliecības nokļuvušas apgrozībā, bet attiecīgo fonda daļu vērtība netiek ieskaitīta fondā, tad sabiedrībai no savas mantas jāiegulda fondā iztrūkstošā summa.

53.pants. Ieguldījumu apliecības cena

(1) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības emisijas cena ir pirmās ieguldījumu apliecības pārdošanas cena.

(2) Slēgtā fonda ieguldījumu apliecības emisijas cena ir ieguldījumu apliecības cena sākotnējā izvietošanā, un tā nemainās visā emisijas laikā.

(3) Fonda ieguldījumu apliecības emisijas cenu nosaka sabiedrība atbilstoši fonda prospekta noteikumiem.

(4) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtības un izlaišanas komisijas naudas summa.

(5) Izlaišanas komisijas nauda ir atlīdzība sabiedrībai par ieguldījumu apliecību emisiju.

(6) Atpakaļpirkšanas komisijas nauda ir atlīdzība sabiedrībai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

(7) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena jānosaka līdz ar fonda daļas vērtības noteikšanu, un informācijai par to ir jābūt pieejamai fonda prospektā norādītās vietās.

(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas jāsamazina par atpakaļpirkšanas komisijas naudas daļu saskaņā ar fonda prospektu.

(9) Ja sabiedrība paziņo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, tās pienākums ir paziņot arī atpakaļpirkšanas cenu un otrādi.

54. pants. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

(1) Atvērto fondu pārvaldošai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītājs to pieprasa, samaksājot fonda ieguldītājam ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu naudā.

(2) Pēc atpakaļpirkuma prasības saņemšanas ieguldījuma apliecība nekavējoties tiek izņemta no apgrozības. Pēc izņemšanas no apgrozības ieguldītājiem izbeidzas visas no ieguldījuma apliecības izrietošās tiesības, izņemot prasījuma tiesību ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

(3) Atpakaļpirkšanas cena jāmaksā no fonda mantas fonda prospektā noteiktā kārtībā un termiņā.

(4) Atpakaļpirkšanas cenas samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus, skaitot no atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienas.

(5) Ieguldījumu apliecības ir jāatpērk atpakaļpirkšanas prasību iesniegšanas secībā.

55. pants. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasība

(1) Ja sabiedrības vainas dēļ fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecību un atlīdzina ieguldītājam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.

(2) Ja iestājas šā panta 1. daļā norādītais gadījums un fonda ieguldītājs ir ieguvis fonda apliecību no personas, kura nodarbojas ar starpniekdarbību vērtspapīru tirgū, šī persona ir līdz ar sabiedrību solidāri atbildīga par zaudējumu atlīdzināšanu fonda ieguldītājam. Šī persona neatbild, ja tā pierāda, ka tā nav zinājusi un nevarēja zināt par ziņu nepareizumu vai nepilnību.

(3) Ja brīdī, kad fonda ieguldītājs ir uzzinājis par ziņu nepareizību vai nepilnību, viņš vairs nav ieguldījumu apliecības īpašnieks, viņam ir tiesības pieprasīt sabiedrībai samaksāt starpību, par kādu viņa ieguldītā summa pārsniedz ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu atpakaļpirkšanas brīdī.

(4) Prasība pēc šā panta 1.–3. daļām noilgst sešu mēnešu laikā no brīža, kad fonda ieguldītājs ir uzzinājis par ziņu nepareizību vai nepilnību, un vēlākais trijos gados kopš ieguldījumu apliecības iegādes.

56. pants. Fonda apliecību emisijas prospekts

(1) Fonda apliecību emisija nedrīkst tikt veikta bez Komisijas apstiprināta fonda apliecību emisijas prospekta (turpmāk — fonda prospekta).

(2) Fonda prospektu izdod sabiedrības valde, ja sabiedrības statūti nenosaka citādu fonda prospekta izdošanas kārtību.

(3) Slēgtā fonda prospektu, izņemot šā fonda pirmo prospektu, apstiprina šī fonda ieguldītāju pilnsapulce.

(4) Fonda prospekts un tā pielikumi stājas spēkā pēc tam, kad Komisija devusi fonda apliecību emisijas atļauju. Grozījumi tajos stājas spēkā, ja Komisija nedēļas laikā pēc to saņemšanas nav cēlusi motivētus iebildumus.

57. pants. Fonda prospekta saturs

(1) Fonda prospektam jāatbilst normatīvo aktu un Komisijas noteiktām prasībām par vērtspapīru emisijas prospektu.

(2) Fonda prospektam jāsatur informācija par fondu, sabiedrību, turētājbanku un konsultantiem.

(3) Fonda prospektā attiecībā uz fondu jānorāda:

1) fonda prospekta un tajā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās datums;

2) fonda nosaukums;

3) vieta, kurā var saņemt fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu, ja tas nav pievienots prospektam, fonda gada vai pusgada pārskatus ,ziņas par fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu;

4) šajā likumā paredzēto fonda ieguldītāju tiesību īss skaidrojums;

5) ziņas par ieguldītājam piemērojamajiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību;

6) fonda auditors;

7) ieguldījumu apliecību emisijas cena, apjoms un laiks;

8) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība;

9) apstākļi, kuros var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu;

10) ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas metodes un biežums, šo cenu nodošanas atklātībā veids, vietas un biežums;

11) komisijas nauda par ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

12) fonda vērtības noteikšanas principi un noteikumi;

13) noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu, to izlietošanu un sadali fonda ieguldītājiem;

14) ieguldījumu politika (ieguldījumu objektu veidi, specializācija noteiktos ģeogrāfiskos rajonos vai industriālos sektoros u. tml.), ieguldīšanas mērķi, tajā skaitā finansiālie mērķi, un ar ieguldījumiem saistīto risku analīze;

15) ieguldījumu ierobežojumi;

16) sabiedrībai, turētājbankai un citām personām no fonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālais apjoms un aprēķināšanas kārtība, kā arī citi izdevumi, kuri jāsedz no fonda mantas;

17) principi un kārtība, kādā izdarāmi aizņēmumi uz fonda rēķina;

18) fonda saimnieciskā gada sākums un beigas.

(4) Fonda prospektā attiecībā uz fondu pārvaldošo sabiedrību jānorāda:

1) sabiedrības nosaukums un reģistrācijas numurs;

2) sabiedrības juridiskā adrese un tās izpildinstitūcijas atrašanās vieta;

3) sabiedrības dibināšanas datums;

4) sabiedrības dibināšanas pamatkapitāla, reģistrētā un apmaksātā kapitāla apjoms;

5) sabiedrības valdes un padomes locekļu vārdi un uzvārdi, viņu pienākumi ārpus sabiedrības, ja tiem ir nozīme sabiedrības darbībā;

6) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukumi un īss apraksts;

7) fonda pārvaldnieku vārdi un uzvārdi;

8) sabiedrības akcionāru vārdi un uzvārdi vai nosaukumi, kuriem pieder vairāk nekā 10 procenti sabiedrības akciju vai no akcijām izrietošu balsstiesību.

(5) Fonda prospektā attiecībā uz konsultantu, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu atlīdzība tiek izmaksāta no fonda mantas, jānorāda:

1) konsultanta, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju vārds, uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs, to atrašanās vieta;

2) attiecīgā līguma noteikumi, kuri ir svarīgi ieguldītājam, izņemot noteikumus par atlīdzību.

(6) Fonda prospektā attiecībā uz turētājbanku jānorāda:

1) turētājbankas nosaukums un reģistrācijas numurs;

2) turētājbankas juridiskā adrese un atrašanās vieta;

3) turētājbankas dibināšanas datums;

4) turētājbankas valdes un padomes locekļu vārdi un uzvārdi.

(7) Slēgtā fonda prospektā papildus jānorāda:

1) ieguldītāju tiesības pieprasīt ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu un piedalīties tajās;

2) ieguldītāju pilnsapulces kompetence un lēmumu pieņemšanas kārtība.

(8) Fonda prospekta pielikumā jābūt pievienotam pēdējam gada pārskatam vai pusgada pārskatam, ja tas ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata.

(9) Fonda prospektam pielikumā ir jāpievieno ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma veidlapa ar norādi, ka ar pieteikuma parakstīšanu fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši fonda ieguldītāja un sabiedrības savstarpējās attiecībās.

(10) Komisija ir tiesīga izdot noteikumus, kuri nosaka fonda prospektā iekļaujamo papildu informāciju.

58. pants. Fonda prospekta pieejamība

(1) Sabiedrībai jānodrošina fonda prospekta un tā pielikumu izsniegšana visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

(2) Ja fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrībai nekavējoties pēc to spēkā stāšanās jānodrošina pilna fonda prospekta teksta pieejamība, norādot grozījumus un to spēkā stāšanās datumu.

59. pants. Fonda emisijas reklāma

(1) Fonda emisijas reklāmā, kas tiek veikta, ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot emisijas noteikumus, reklāmā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

1) fonda nosaukums;

2) fondu pāvaldošās sabiedrības nosaukums, juridiskā adrese un tās izpildinstitūcijas atrašanās vieta;

3) turētājbankas nosaukums un juridiskā adrese un atrašanās vieta;

4) fonda apliecību izvietošanas sākuma datums;

5) fonda apliecību emisijas vai pārdošanas cena;

6) adrese, kur notiek fonda prospekta un ieguldījumu apliecību izsniegšana;

7) norāde, ka netiek garantēta peļņa.

60. pants. Ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību emisija un apgrozība

(1) Ārvalstu ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību un tām pielīdzināmo vērtspapīru publiska emisija un apgrozība Latvijā ir atļauta tikai ar Latvijā reģistrēta izplatītāja starpniecību, kurš atbild par atvērto fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu Latvijas Republikā. Noteikumus par šādu starpnieku statusu un darbību apstiprina Komisija.

(2) Atļaujas saņemšanai Komisijā jāiesniedz iesniegums ar tam pievienotiem sekojošiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem:

1) izziņa no attiecīgās valsts kompetentas institūcijas par to, ka attiecīgais fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti un ka šī institūcija garantē informācijas pieejamību par tiem;

2) fonda pārvaldes nolikums vai tam pielīdzināms dokuments;

3) fonda pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, kā arī pusgada pārskats, ja tas apstiprināts pēc gada pārskata apstiprināšanas;

4) fonda emisijas prospekts;

5) līgums ar fonda apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru izplatītāju Latvijā.

(3) Fonda pārvaldes nolikumam, fonda prospektam, līgumam ar izplatītāju un tiem pielīdzināmiem dokumentiem jāpievieno to notariāli apliecināts tulkojums Latvijas Republikas valsts valodā. Tulkojumam valsts valodā ir augstāks juridiskais spēks. Citiem Komisijā iesniedzamiem dokumentiem jāpievieno to tulkojums valsts valodā vai citā Komisijas atļautā valodā.

(4) Komisija izsniedz atļauju ārvalstu fonda apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru emisijai divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas, ja vienlaikus pastāv sekojoši nosacījumi:

1) fonds un to pārvaldošā sabiedrība atrodas valstī, kuras normatīvie akti nosaka līdzīgu regulāciju tai, kura noteikta šajā likumā;

2) fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti vai licencēti attiecīgās valsts kompetentā institūcijā;

3) pastāv garantijas šai likumā noteiktās informācijas iegūšanai par attiecīgo fondu, kā arī par to pārvaldošo sabiedrību;

4) līgums ar izplatītāju noslēgts atbilstoši Komisijas noteikumiem.

(5) Komisijai ir tiesības apturēt emisiju un apgrozību pie jebkura no sekojošiem nosacījumiem:

1) fonds vai to pārvaldošā sabiedrība vairāk neatbilst šā panta 4. daļas 1.–4. punktu noteikumiem;

2) Komisijai iesniegtie dokumenti un informācija nesniedz patiesas ziņas par fondu vai to pārvaldošo sabiedrību un tās darbību;

3) fonds, to pārvaldošā sabiedrība vai izplatītājs pārkāpj fonda pārvaldes nolikumu vai fonda prospekta noteikumus;

4) fonda, fondu pārvaldošās sabiedrības vai izplatītāja darbība ir pretrunā ar fonda ieguldītāju interesēm;

5) citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

VI nodaļa. Fonda ieguldījumi

61. pants. Sabiedrības pienākums iegūt informāciju

Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums iegūt pietiekamu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzraudzīt to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta fonda manta.

62. pants. Ieguldījumi

(1) Fonda naudas līdzekļus var ieguldīt tikai vērtspapīros, ievērojot šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Šī likuma ietvaros par vērtspapīriem tiek uzskatīti arī citi naudas tirgus instrumenti, kas ietverti Komisijas apstiprinātā sarakstā.

(2) Slēgtā fonda naudas līdzekļus papildus šā panta 1. daļā nosauktajiem ieguldījumu objektiem var ieguldīt arī nekustamajā īpašumā un termiņnoguldījumos kredītiestādēs, ievērojot šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

63. pants. Riska diversifikācija

(1) Izdarot ieguldījumus, sabiedrībai jānodrošina adekvāta ieguldījumu diversifikācija dažādos ieguldījumu objektos.

(2) Fonda ieguldījumi viena emitenta izlaistos brīvi pārvedamos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 5 procentus no fonda aktīviem.

(3) Šā panta 2. daļā minēto ierobežojumu var palielināt līdz 10 procentiem no fonda aktīviem, ja tas paredzēts fonda prospektā. Šo vērtspapīru kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no fonda aktīviem.

64. pants. Ieguldījumi vērtspapīros

(1) Fonda ieguldījumi var tikt izdarīti tikai brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:

1) tie kotējas fondu biržā, kas atrodas Latvijā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstī vai ir dalībniece Starptautiskajā biržu federācijā;

2) tie kotējas fondu biržā, kas neatrodas Latvijā vai ESAO dalībvalstī, vai tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, ja šādu biržas vai tirgus izvēli ir apstiprinājusi Komisija.

(2) Fonda ieguldījumi var tikt izdarīti arī nesen emitētos brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri netiek kotēti vai tirgoti šā panta 1. daļā noteiktajā kārtībā, ja šo vērtspapīru emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru iekļaušanu šā panta 1. daļā nosaukto biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, un šo vērtspapīru iekļaušana fondu biržas sarakstos notiks viena gada laikā no emisijas brīža.

(3) Fonda ieguldījumi var tikt izdarīti šā panta 1. un 2. daļās neparedzētos brīvi pārvedamos vērtspapīros, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no atvērtā fonda aktīviem vai 30 procentus no slēgtā fonda aktīviem.

(4) Fonda mantu nedrīkst ieguldīt no dārgmetāliem atvasinātos vērtspapīros.

65. pants. Ieguldījumi valsts, pašvaldību, Latvijas Bankas un kredītiestāžu emitētos vai garantētos vērtspapīros

(1) Šā likuma 64. pantā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz ieguldījumiem Latvijas Republikas, Latvijas Republikas pašvaldību, ESAO dalībvalstu, Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas emitētajos vai garantētajos brīvi pārvedamos vērtspapīros.

(2) Fondam piederošo šā panta 1. daļā nosaukto vienas personas emitēto vai garantēto brīvi pārvedamo vērtspapīru vērtība nedrīkst pārsniegt 35 procentus no fonda aktīviem.

(3) Šā panta 2. daļā noteikto apjomu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

1) to ir apstiprinājusi Komisija;

2) fondam pieder vērtspapīri no sešām vai vairāk emisijām un katras emisijas vērtspapīru vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no fonda aktīviem;

3) pārvaldes nolikumā ir uzskaitītas personas, kuru emitētajos vai garantētajos vērtspapīros fonds gatavojas ieguldīt vai ir ieguldījis vairāk nekā 35 procentus no fonda aktīviem.

(4) Fondam piederošo šā panta 1. daļā neminēto valstu vienas valsts emitēto vai garantēto vērtspapīru vērtība nedrīkst pārsniegt 25 procentus no fonda aktīviem.

(5) Šā panta 2. un 4. daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz slēgto fondu, ja tā emisijas prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms vai ja ierobežojums ir atcelts.

(6) Šā likuma 64. panta 2. daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz ieguldījumiem Latvijas Bankas un Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktā kārtībā ieguldīt lietās, kuras visā šādu vērtspapīru apgrozības laikā pietiekami nodrošina tajos nostiprinātās saistības un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas, kad iestājies šo saistību termiņš. Komisija apstiprina šādu vērtspapīru sarakstu.

(7) Fondā esošo šā panta 6. daļā minēto vienas personas emitēto vai garantēto vērtspapīru vērtība nedrīkst pārsniegt 25 procentus no fonda aktīviem.

(8) Ja fondā esošo šā panta 6. daļā minēto viena emitenta vērtspapīru vērtība pārsniedz 5 procentus no fonda aktīviem, tad kopējā šādu 5 procentu ierobežojumu pārsniedzošā vērtspapīru vērtība nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.

(9) Šajā pantā minētie vērtspapīri nav jāņem vērā, piemērojot 63. panta 3. daļā noteikto 40 procentu ierobežojumu. Šā likuma 63. panta 2. un 3. daļā un šā panta 2. un 4. daļā noteiktos ierobežojumus nedrīkst kombinēt.

66. pants. Ieguldījumi kapitāla daļās

(1) Koncernuzņēmumu akcijas, kuri pieder pie viena koncerna ar fondu pārvaldošo sabiedrību, drīkst iegādāties tikai ar fondu biržas starpniecību.

(2) Fonda mantas ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura no sekojošiem rādītājiem:

1) viena emitenta vērtspapīros, kuros nostiprinātas emitenta parādu saistības;

2) viena emitenta akciju bez balsstiesībām nominālvērtības.

(3) Slēgtā fonda mantas ieguldījumi vienas akciju sabiedrības akcijās bez balsstiesībām tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 25 procentus no to kopskaita.

(4) Visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu mantas ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura no sekojošiem rādītājiem:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.

67. pants. Ieguldījumi fondu ieguldījumu apliecībās

(1) Fonda ieguldījumi citu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 5 procentus no fonda aktīviem.

(2) Fonda ieguldījumi cita fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no šā cita fonda aktīviem.

(3) Fonda mantu drīkst ieguldīt citu tās pašas sabiedrības vai citas sabiedrības, kura ar to atrodas vienā koncernā, pārvaldāmo fondu ieguldījumu apliecībās tikai gadījumos, ja tiek ievēroti visi sekojošie noteikumi:

1) šo fondu ieguldījumu politika ir pilnīgi atšķirīga;

2) tas ir paredzēts fonda prospektā;

3) Komisija ir devusi atļauju šādam ieguldījumam.

68. pants. Ieguldījumi kredītiestāžu termiņnoguldījumos

(1) Ieguldījumus banku termiņnoguldījumos ir atļauts veikt tikai no slēgtā fonda mantas.

(2) Ieguldījumus termiņnoguldījumos drīkst veikt tikai tādās Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un ESAO dalībvalstīs licencētās bankās.

(3) Ieguldījumi termiņnoguldījumos nedrīkst pārsniegt 25 procentus no slēgtā fonda aktīviem, izņemot sekojošus gadījumus:

1) ja tas ir nepieciešams fonda aktīvu sadalei fonda likvidācijas gadījumā;

2) ja tas ir nepieciešams riska samazināšanai.

(4) Fonda aktīvi, kas noguldīti termiņnoguldījumos vienā bankā, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējiem fonda aktīviem.

69. pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

(1) Ieguldījumi nekustamajā īpašumā ir atļauti tikai no slēgtā fonda mantas.

(2) Slēgtā fonda mantu atļauts ieguldīt tikai nekustamā īpašumā, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai ESAO dalībvalstīs.

(3) Fondā esošais nekustamais īpašums jāieraksta Zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda. Sabiedrība nodrošina to, lai šai likumā un fonda prospektā noteiktie rīcības ierobežojumi ar nekustamo īpašumu tiktu ierakstīti Zemesgrāmatā.

(4) Nedrīkst ieguldīt zemes gabalos, kuriem nav saņemta būvatļauja, un ar tiem saistītajās tiesībās.

(5) Kā atsevišķs nekustamais īpašums šā panta trešās daļas izpratnē ir arī vienā zemes gabalā vai blakus esošajos zemes gabalos izvietotu vairāku nekustamo īpašumu kopums.

(6) Fondu pārvaldošā sabiedrība pati neveic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, bet par to slēdz līgumu ar trešo personu.

(7) Nekustamā īpašumā var ieguldīt tikai tad, ja sabiedrības apstiprināta ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu un fonda ieguldāmā manta nepārsniedz ekspertu komisijas noteikto vērtību. Šajā daļā minētais nosacījums ir spēkā arī attiecībā uz vienošanos par zemes lietojuma tiesību vērtības noteikšanu un šīs vērtības iespējamo vēlāko maiņu.

(8) Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas iegādes brīdī nedrīkst pārsniegt 25% no fonda aktīviem.

(9) Nekustamais īpašums tā iegādes brīdī nedrīkst pārsniegt vērtību, kas ir lielāka par 15 procentiem no fonda vērtības.

(10) Šā panta septītās un astotās daļas ierobežojumi jāievēro, sākot ar ceturto gadu pēc fonda nodibināšanas.

(11) Fondam piederošo nekustamo īpašumu apgrūtināšana ir pieļaujama, ja tā paredzēta fonda prospektā un tiek veikta ikdienas ekonomisko aktivitāšu ietvaros. Šāda apgrūtināšana kopsummā nedrīkst pārsniegt 50% no šā ieguldījumu objekta tirgus vērtības.

70. pants. Noteikumi darījumiem ar atvasinātiem vērtspapīriem

(1) Atvasinātais vērtspapīrs šā likuma izpratnē ir iespējas darījumu un nākotnes darījumu apliecinošs dokuments.

(2) Iespējas darījums ir darījums, kurā ir paredzētas tiesības, bet ne pienākums pirkt (pirkuma iespēja) vai pārdot (pārdošanas iespēja) vērtspapīrus vai valūtu līgumā noteiktā termiņa ietvaros par līgumā noteikto cenu.

(3) Nākotnes darījums šā likuma kontekstā ir darījums, kurā ir paredzēts pienākums pirkt vai pārdot vērtspapīrus vai valūtu līgumā noteiktā termiņā par līgumā noteiktu cenu.

(4) Darījumus ar atvasinātajiem vērtspapīriem uz fonda rēķina drīkst veikt tikai, lai nodrošinātos pret risku, kas rodas no fonda aktīvu vērtības svārstībām, ja vienlaikus tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

1) šādu darījumu veikšana ir paredzēta fonda prospektā;

2) ir atļauta šo vērtspapīru publiskā apgrozība;

3) ir iespējama precīza un objektīva atvasināto vērtspapīru novērtēšana.

(5) Ieguldījumu sabiedrība uz fonda rēķina nedrīkst:

1) slēgt pārdošanas iespējas darījumus;

2) veikt darījumus par atvasinātajiem vērtspapīriem, ja to izpildes rezultātā var tikt pārkāpti šajā likumā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi;

3) veikt darījumus par atvasinātajiem vērtspapīriem, ja to izpilde nav segta ar fondam piederošiem vērtspapīriem vai valūtu.

71. pants. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

(1) Šajā likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana neatceļ attiecīgā darījuma spēkā esamību, bet ieguldījumu sabiedrība atbild fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies šādas darbības rezultātā, izņemot šā panta 2., 4., 5. un 6. daļā noteiktos gadījumus.

(2) Šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus drīkst pārsniegt 6 mēnešu laikā pēc atvērtā fonda nodibināšanas un 12 mēnešu laikā pēc slēgtā fonda nodibināšanas.

(3) Šā panta 2.daļa nav attiecināma uz fondiem, kuru vērtība pārsniedz 500 000 latus.

(4) Ieguldījumu ierobežojumus, kas minēti 66. pantā, drīkst pārsniegt uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to pārsniegšana radusies no ieguldījumu sabiedrības neatkarīgu apstākļu rezultātā — parakstīšanās tiesību izmantošanas, pamatkapitāla palielināšanas no nesadalītās peļņas, vērtspapīru tirgus vērtības izmaiņu un citu līdzīgu iemeslu dēļ. Šajā gadījumā sabiedrībai jāveic pārdošanas operācijas ierobežojumu pārsniegšanas novēršanai atbilstoši riska samazināšanas principam.

(5) Ieguldījumu ierobežojumus, kas minēti 66. panta 2. un 4. daļā, 67. panta 2. daļā, ieguldījuma izdarīšanas brīdī drīkst pārsniegt, ja tajā brīdī nav bijis iespējams noteikt vai aprēķināt visu emitēto vērtspapīru, kuros nostiprinātas parāda saistības, daudzumu vai vērtību vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījuma apliecību vērtību vai skaitu.

(6) Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai.

VII nodaļa. Pārskati

72. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Sabiedrībai ir jāveic ieguldījumu fondu grāmatvedība un finansu pārskatu sagatavošana saskaņā ar šo likumu, likumu “Par grāmatvedību”, Latvijas grāmatvedības standartiem un Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumiem.

(2) Šīs nodaļas noteikumi piemērojami, sabiedrībai veicot tās pārvaldāmā fonda grāmatvedību un finansu pārskatu sagatavošanu.

(3) Finansu pārskatiem jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par fonda aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli, ienākumiem un izdevumiem un neto aktīvu kustību pārskata periodā.

73. pants. Fonda grāmatvedības vešana un pārskatu sagatavošana

(1) Fonda grāmatvedības uzskaiti veic sabiedrība vai tās pilnvarota persona.

(2) Katra fonda grāmatvedības uzskaite ir jāveic atsevišķi.

(3) Fonda pārskata periods parasti ir viens gads, un tam ir jāsakrīt ar sabiedrības finansu gadu.

(4) Sabiedrībai ir jāsagatavo fonda gada un pusgada pārskati, kuru saturu, tajos iekļaujamās informācijas apjomu un publicēšanas termiņus nosaka šis likums un Komisijas noteikumi.

(5) Fonda finansu pārskatus ir jāapstiprina sabiedrības valdei.

(6) Fonda finansu gada pārskatiem ir jābūt publiski pieejamiem visām fonda darbībā ieinteresētajām personām.

74. pants. Fonda finansu pārskatu revīzija

(1) Fonda gada finansu pārskatu revīziju veic auditors, ko ieceļ un apstiprina sabiedrības valde.

(2) Komisija apstiprina auditoru sarakstu, kuriem atļauts veikt fondu pārskatu revīziju.

(3) Par auditoru šā likuma izpratnē var būt Latvijā licencēts zvērināts revidents vai cita persona, kurai Komisija piešķīrusi tiesības veikt fondu pārskatu revīziju.

(4) Fonda finansu pārskatu revīziju auditors veic saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un savā atzinumā norāda vai:

1) sabiedrības sagatavotie fonda finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli, fonda ieņēmumiem un izdevumiem, fonda neto aktīvu kustību pārskata periodā;

2) fonda finansu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem un Komisijas noteikumiem fondu finansu pārskatu sagatavošanā;

3) finansu pārskatos iekļautā informācija atbilst fonda prospekta noteikumiem.

75. pants. Fonda gada finansu pārskatos iekļaujamā informācija

(1) Fonda gada finansu pārskatos ir jābūt iekļautai sekojošai informācijai:

1) fonda neto aktīvi uz vienu fonda daļu un to salīdzinājums ar iepriekšējo periodu;

2) sabiedrības ziņojums par fonda darbību;

3) turētājbankas ziņojums;

4) auditora, sabiedrības un turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījums;

5) fondā izdarīto ieguldījumu atdeves aprēķins par pārskata periodu;

6) fonda neto aktīvu kustības pārskats par pārskata periodu;

7) fonda investīciju portfeļa pārskats uz pārskata perioda beigām;

8) fonda bilance uz pārskata perioda beigām;

9) būtisku fonda aktīvu izmaiņu apkopojums par pārskata periodu;

10) piezīmes pie finansu pārskatiem;

11) fonda būtiskāko grāmatvedības metožu uzskaitījums;

12) fondā ieguldītājiem izmaksājamo ieņēmumu pārskats.

(2) Salīdzinošie rādītāji ir jāsniedz attiecībā uz visu informāciju, kas ir iekļauta fonda ienākumu un izdevumu aprēķinā par pārskata periodu, fonda neto aktīvu kustības pārskatā par pārskata periodu, fonda investīciju portfeļa pārskatā uz pārskata perioda beigām attiecībā uz sektoru procentuālo sadalījumu un fonda bilancei uz pārskata perioda beigām.

(3) Fonda gada finansu pārskatiem jāpievieno auditora atzinums.

(4) Fonda finansu pārskatos iekļaujamās informācijas formu apjomu nosaka Komisija.

(5) Fonda pusgada finansu pārskatus, kuri var būt nerevidēti, ir jāsagatavo, pielietojot tās pašas grāmatvedības uzskaites metodes un formātu, kas tiek izmantotas fonda gada finansu pārskatiem. Pusgada finansu pārskatu saturu nosaka Komisija.

(6) Sabiedrība iesniedz tās pārvaldāmā fonda gada finansu pārskatus kopā ar auditora atzinumu Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc gada finansu pārskatu apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskatu gada beigām.

(7) Sabiedrības valdes apstiprinātie fonda pusgada finansu pārskati jāiesniedz Komisijai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata perioda beigām.

VIII nodaļa. Uzraudzība

76. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu “Par vērtspapīriem”, likumu “Par vērtspapīru tirgus komisiju” un citiem normatīviem aktiem.

(2) Uzraudzību pār turētājbankām veic Latvijas Banka saskaņā ar “Kredītiestāžu likumu”, šo likumu un citiem normatīviem aktiem.

(3) Uzraudzības mērķis ir nodrošināt fondu un sabiedrību dibināšanas un darbības atbilstību šim likumam un citiem normatīviem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu, un nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību.

77. pants. Komisijas pienākumi un tiesības

(1) Komisijai ir pienākums:

1) sekot, lai sabiedrības un turētājbankas ievēro likuma prasības;

2) publicēt sabiedrības un fonda licenču piešķiršanas, apturēšanas un citus sabiedrībām un turētājbankām saistošos noteikumus;

3) apstiprināt to ārvalstīs darbojošos biržu sarakstu, kurās oficiāli kotētos vērtspapīrus drīkst iekļaut fonda mantā.

(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, likums “Par Vērtspapīru tirgus komisiju” un likums “Par vērtspapīriem”.

78. pants. Sabiedrības iekšējā pārbaude

(1) Komisijai ir tiesības veikt sabiedrības iekšējo pārbaudi.

(2) Sabiedrībai ir jāatļauj komisijas pilnvarotām personām, kas veic sabiedrības iekšējo pārbaudi, brīvi iepazīties ar visiem dokumentiem un informāciju, kas attiecas uz sabiedrības darbību un fonda pārvaldi.

(3) Komisijai ir tiesības veikt turētājbankas iekšējo pārbaudi par darbībām, kas saistītas ar fondu.

(4) Ja pārbaudes veicējs pārbaudes laikā konstatē krimināli vai administratīvi sodāmus darījumus sabiedrības darbībā, viņam ir tiesības uz laiku izņemt attiecīgus dokumentus, par to sastādot aktu.

(5) Pārbaudes veicējam ir tiesības izdarīt izrakstus no dokumentiem, pieprasīt uz sabiedrības rēķina dokumentu kopijas, dokumentu apstiprinātas kopijas vai norakstus.

(6) Pārbaudītājs sastāda ziņojumu par pārbaudes rezultātiem un ar to iepazīstina sabiedrības valdi. Ziņojumu paraksta valdes priekšsēdētājs.

79. pants. Komisijas tiesības iegūt informāciju

Komisijai saskaņā ar likumu ir tiesības:

1) sabiedrības bankrota gadījumā rakstveidā pieprasīt un saņemt informāciju no sabiedrības, turētājbankas, Latvijas Bankas, Uzņēmumu reģistra, likvidatoriem vai administratoriem, kā arī sabiedrības amatpersonām par sabiedrības un fonda darbību;

2) rakstveidā pieprasīt no 1. punktā minētajām personām uzrādīt viņu rīcībā esošos dokumentus par sabiedrību un fondu.

80. pants. Komisijas tiesības pieprasīt pārvaldes institūciju sēdes sasaukšanu

Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt sasaukt slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulci, sabiedrības valdes, padomes sēdi vai akcionāru pilnsapulci, iepriekš norādot darba kārtību;

2) nosūtīt savu pārstāvi uz slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulci, sabiedrības valdes vai padomes sēdi vai akcionāru pilnsapulci, kas sasaukta saskaņā ar 1. punktu, ar tiesībām izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus.

81. pants. Pienākums informēt Komisiju

Sabiedrība vienas nedēļas laikā rakstiski informē Komisiju par jebkurām izmaiņām sabiedrības un turētājbankas ieinteresēto personu sarakstos, kā arī par jebkuriem grozījumiem un papildinājumiem Komisijā iesniegtajos dokumentos un informācijā.

82. pants. Tiesību rīkoties ar banku kontiem ierobežošana

(1) Gadījumos, kad ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda naudas plūsmu un bankas kontu atlikumu un dot rakstisku rīkojumu kredītiestādēm par sabiedrības vai fonda bankas kontu rīcības tiesību ierobežošanu uz laiku līdz 2 nedēļām.

(2) Kredītiestādēm šā panta 1. daļā minētie rīkojumi ir jāizpilda nekavējoties pēc to saņemšanas.

(3) Izmaksas no kontiem, attiecībā uz kuriem sabiedrībai ir ierobežotas rīcības tiesības, tiek veiktas tikai ar Komisijas atļauju.

(4) Līdz šā panta 1. daļā minētā termiņa beigām konti, attiecībā uz kuriem sabiedrībai ir ierobežotas rīcības tiesības, var tikt atbrīvoti ar Kosmisijas atļauju.

83. pants. Licence

Licenci sabiedrībai izsniedz Komisija uz nenoteiktu termiņu.

84. pants. Licences izsniegšanas nosacījumi

Komisija izsniedz sabiedrībai licenci, ja vienlaikus pastāv sekojoši apstākļi:

1) pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst likuma prasībām un Komisijas izdotajiem licencēšanas notiekumiem;

2) sabiedrība atbilst prasībām, kuras likums uzstāda ieguldījumu sabiedrībām;

3) sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri atbilst likuma prasībām;

4) sabiedrībai izsniegtā licence nav tikusi anulēta.

85. pants. Komisijai iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai

(1) Sabiedrības dibinātāji vai nodibinātas sabiedrības izpildinstitūcija licences saņemšanai iesniedz Komisijai pieteikumu licences saņemšanai. Pietiekumam pievienojami sekojoši dokumenti:

1) sabiedrības statūti un dokuments, kas apliecina dibināšanas pamatkaptiāla izveidošanu un tā lielumu;

2) izziņa no Uzņēmumu reģistra, sabiedrības pēdējais gada pārskats un izziņa no nodokļu administrācijas par to, ka sabiedrībai nav nodokļu parādu;

3) sabiedrības ieinteresēto personu saraksts, norādot to pilnus vārdus un uzvārdus, personas kodu, izglītību, amatus, kurus šīs personas ieņēmušas pēdējo piecu gadu laikā un uz darba aprakstu attiecināmos līgumu noteikumus, kurus sabiedrība noslēgusi ar šīm personām, juridiskai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un pārvaldes institūciju locekļus, kā arī pievienojot pēdējo gada pārskatu;

4) sabiedrības akcionāru saraksts, norādot katra akcionāra akciju skaitu un balsu skaitu;

5) citi Komisijas izdotajos licencēšanas noteikumos paredzēti dokumenti.

(2) Komisijai ir tiesības pieprasīt sabiedrībai precizēt iesniegtos dokumentus un informāciju.

(3) Gadījumā, ja līdz lēmuma pieņemšanai par licences izsniegšanu notiek izmaiņas šā panta 1. daļā norādītajā informācijā vai dokumentos, sabiedrībai ir pienākums nekavējoties iesniegt Komisijai jauno informāciju vai šo dokumentu pilnu tekstu ar izdarītajiem grozījumiem.

86. pants. Licences izsniegšana

(1) Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(2) Par pieteikuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kurā iesniegti visi 85. panta 1. daļā nosauktie dokumenti vai šo dokumentu precizējumi saskaņā ar 85. panta 2. daļu.

(3) Komisija izsniedz licenci vienas nedēļas laikā no lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas dienas un tikai pēc dokumenta, kurš apliecina valsts nodevas samaksu, saņemšanas.

87. pants. Licences izbeigšanās

Licence izbeidzas šādos gadījumos:

1) ja sešu mēnešu laikā no licences izsniegšanas dienas sabiedrība nav uzsākusi darbības, kuras atļautas ar licenci;

2) ja sabiedrība izbeidz darbību;

3) ja sabiedrība tiek pievienota citai ieguldījumu sabiedrībai.

88. pants. Licences anulēšana

(1) Komisija ar motivētu lēmumu var anulēt sabiedrībai izsniegto licenci šādos gadījumos:

1) sabiedrība ir sniegusi Komisijai vai publiski izplatījusi nepatiesas ziņas;

2) sabiedrība nav sniegusi grozījumus Komisijai iesniegtajos dokumentos;

3) sabiedrība, tās akcionāri, padomes lcocekļi un amatpersonas neatbilst likuma prasībām;

4) sabiedrība sistemātiski pārkāpj fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus;

5) sabiedrības darbība izbeigta pēc tiesas nolēmuma;

6) sabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu;

7) sabiedrības darbība ir pretrunā ar fondu ieguldītāju interesēm.

(2) Pirms licences anulēšanas Komisijai ir tiesības brīdināt sabiedrību par tās pārkāpumiem un noteikt termiņu to novēršanai. Pēc šā termiņa notecēšanas sabiedrībai ir jāiesniedz Komisijai ziņojums par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.

(3) Lēmumu par licences anulēšanu vai sabiedrības brīdināšanu un pārkāpumu novēršanas termiņa noteikšanu Komisija paziņo sabiedrībai rakstveidā triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

89. pants. Atbildība

(1) Komisijai ir tiesības uzlikt sabiedrībai un turētājbankai soda naudu apjomā līdz 400 minimālajām mēnešalgām par sekojošiem pārkāpumiem:

1) par ieguldījumu sabiedrības vai ieguldījumu fonda nosaukuma pretlikumīgu lietošanu;

2) par šā likuma 3. panta 1. daļā nosauktās darbības veikšanu, ja to veic persona, kas nav ieguldījumu sabiedrība;

3) par likumā un uz tā pamta izdotajos Komisijas noteikumos noteikto dokumentu un ziņu, kā arī grozījumu un izmaiņu tajos neiesniegšanu Komisijai noteiktajos termiņos;

4) par nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu;

5) par rīcību, ar kuru pārkāpti šā likuma noteikumi attiecībā uz ziņu publicēšanu;

6) par fonda mantas grāmatošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu;

7) par ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumu pārkāpšanu;

8) par fonda prospektā neparedzētu maksājumu veikšanu no fonda mantas;

9) par sabiedrības vai fonda likvidācijas kārtības pārkāpšanu;

10) par neziņošanu, konstatējot likuma, fonda nolikuma vai fonda prospekta noteikumu pārkāpšanu;

11) par likumā noteikto iespēju nenodrošināšanu iepazīties ar fonda prospektu, pārvaldes nolikumu un finansu pārskatiem;

12) par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, izņemot gadījumus, kad likums šādu pārsniegšanu pieļauj.

(2) Šā panta 1. daļas 1. un 2. punktā paredzēto atbildību Komisija piemēro arī citām personām.

(3) Soda naudas samaksa neatbrīvo no citas likumā notiektās atbildības.

Pārejas noteikumi

1. Līdz attiecīgu likumu par uzņēmējsabiedrību reorganizāciju spēkā stāšanās par pievienošanos šā likuma izpratnē uzskatāms sabiedrības reorganziācijas process, kurā sabiedrība (pievienojamais uzņēmums) pievienojas citai jau pastāvošai sabiedrībai (pievienojošajam uzņēmumam). Pievienošanās gadījumā pievienojamais uzņēmums beidz pastāvēt bez likvidācijas procedūras veikšanas.

2. Līdz attiecīgu likumu par uzņēmējsabiedrību reorganizāciju spēkā stāšanās par saplūšanu šā likuma izpratnē uzskatāms sabiedrības reorganizācijas process, kurā sabiedrība saplūst ar citu uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību, izveidojot jaunu uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību. Saplūšanas gadījumā saplūstošie uzņēmumi, kas pilnībā iekļāvušies jaunajā uzņēmumā vai uzņēmējsabiedrībā, beidz pastāvēt bez likvidācijas procedūras veikšanas.

3. Līdz attiecīgu likumu par uzņēmējsabiedrību reorganizāciju spēkā stāšanās par sadalīšanu šā likuma izpratnē uzskatāms sabiedrības reorganizācijas process, kurā sabiedrība (sadalāmais uzņēmums) nodod savu mantu citiem uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām (iegūstošajiem uzņēmumiem) sašķelšanās vai nodalīšanas ceļā. Iegūstošais uzņēmums var būt gan jau esošs, gan jaundibināms uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība. Sašķelšanās gadījumā sadalāmais uzņēmums nodod visu savu mantu iegūstošajiem uzņēmumiem. Sašķelšanās gadījumā sadalāmais uzņēmums beidz pastāvēt. Nodalīšanas gadījumā sadalāmais uzņēmums nodod daļu savas mantas vienam vai vairākiem iegūstošajiem uzņēmumiem, sadalāmajam uzņēmumam turpinot pastāvēt.

4. Publiskām akciju sabiedrībām, kas šī likuma spēkā stāšanās brīdī nodarbojas ar šā likuma 3. pantā noteikto darbību, ir jāizbeidz šī darbība, jālikvidējas, jāpārveidojas par slēgto akciju sabiedrību vai jāreorganizējas. Šādai reorganizācijai ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:

1) publiskā akciju sabiedrība var reorganizēties tikai par slēgto ieguldījumu fondu;

2) publiskās akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce trīs mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas pieņem lēmumu par publiskās akciju sabiedrības reorganizāciju uz ieguldījumu fondu, apstiprina fondu pārvaldošo ieguldījumu sabiedrību un fonda prospektu;

3) visiem publiskās akciju sabiedrības akcionāriem proporcionāli viņu īpašumā esošās publiskās akciju sabiedrības akcijas tiek apmainītas pret ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām;

4) visi publiskās akciju sabiedrības aktīvi un saistības pāriet jaunizveidotajā ieguldījumu fondā;

5) reorganizējot publisko akciju sabiedrību, var neievērot šā likuma 52. panta 3. daļas noteikumus;

6) pilnsapulces apstiprinātajai ieguldījumu sabiedrībai sešu mēnešu laikā no fonda prospekta apstiprināšanas brīža atbilstoši šā likuma noteikumiem jāveic nepieciešamās darbības, lai panāktu fonda atbilstību šā likuma un fonda prospekta noteikumiem.

5. Šā likuma Pārejas noteikumos noteiktā publisko akciju sabiedrību reorganizācija netiek aplikta ar Latvijas Republikā noteiktajiem nodokļiem un nodevām.

6. Līdz brīdim, kamēr fonda ieguldījumi neatbilst šā likuma un fonda prospekta noteikumiem, sabiedrībai aizliegts veikt jaunas emisijas.

7. Personām, kuras nav minētas Pārejas notiekumu 4. un 8. punktā un kuras, stājoties spēkā šim likumam, nodarbojas ar šajā likumā regulēto darbību, bet nav kredītiestādes, ir jāpārtrauc šī darbība vai jāsaskaņo ar šo likumu.

8. Publiskām akciju sabiedrībām, kuras ir saņēmušas licences kopīgo ieguldījumu sabiedrības darbībai, šīs licences un izveidoto fondu licences trīs mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās brīža jāreģistrē Komisijā. Šādā gadījumā šīs licences paliek spēkā.

9. Sešu mēnešu laikā pēc reģistrēšanās Komisijā šā likuma Pārejas noteikumu 8. punktā minētajām sabiedrībām:

1) jāiegūst šā likuma prasībām atbilstošs tiesiskaiss statuss, jāizveido pārvaldes struktūra un pamatkapitāls;

2) atbilstoši šā likuma noteikumiem un likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” noteiktajā kārtībā paredzētajiem Ministru kabineta noteikumiem jāveic attiecīgi grozījumi uz fonda ieguldītāju rēķina iegādāto ieguldījumu struktūrā, jāgroza fonda prospekta noteikumi, kā arī jāizstrādā citi dokumenti.

10. Saskaņā ar šā likuma Pārejas noteikumu 9. punktu fonda prospektā izdarītie grozījumi stājas spēkā arī bez fonda ieguldītāju piekrišanas pēc trīs mēnešiem no to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienas.

11. Katrs fonda ieguldītājs neatkarīgi no sākotnējiem līguma (prospekta) noteikumiem triju mēnešu laikā pēc līguma (prospekta) grozījumu publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” var pieprasīt no šā likuma Pārejas notiekumu 8. punktā minētajām sabiedrībām viņa ieguldījuma atmaksāšanu. Ar atmaksāšanu saistītās prasības tiek apmierinātas atbilstoši sākotnējiem līguma (prospekta) noteikumiem.

12. Ja šā likuma Pārejas noteikumu 8. punktā minētās sabiedrības sākotnēji noslēgtais līgums paredz ieguldītāju atbildību par sabiedrības saistībām vai uz fonda ieguldītāju kopējā rēķina veiktiem darījumiem, vai attiecīgo prasījumu piedziņu no mantas, kura iegūta uz fonda ieguldītāju kopējā rēķina, šie prasījumi paliek spēkā.

13. Līdz atbilstošu Latvijas grāmatvedības standartu izstrādei tiek piemēroti Komisijas noteikumi.

14. Līdz nepieciešamo grozījumu veikšanai likumā “Par grāmatvedību”, fonda grāmatvedība tiek veikta saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību”, ciktāl tas ir attiecināms uz ieguldījumu fondu darbību. Kosmisija nosaka likuma “Par grāmatvedību” pantu piemērojamību fonda grāmatvedības vešanai.

15. Šā likuma 9. pantā noteikto sabiedrības nosaukumu pēc šā likuma spēkā stāšanās ir atļauts izmantot tikai tām ieguldījumu sabiedrībām, kas izveidotas vai pārreģistrētas saskaņā ar šo likumu.

16. Fonda ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem nedrīkst veikt līdz Komisijas noteikumu izdošanai, kuri regulē šo maksājumu veikšanas kārtību.

17. Komisija trīs mēnešu laikā pēc šā likuma izsludināšanas apstiprina un publicē ieguldījumu sabiedrību un fondu licencēšanas kārtību. Ja Komisija nav apstiprinājusi šo kārtību, tiek piemēroti attiecīgie Ministru kabineta noteikumi un Finansu ministrijas un Ekonomikas ministrijas tiesību akti.

18. Līdz atbilstošu normatīvo aktu spēkā stāšanās brīdim fondā esošie naudas līdzekļi tiek glabāti turētājbankā atbilstoši Latvijas Bankas normatīviem aktiem par trasta operācijām.

Likums stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no tā izsludināšanas dienas.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!