Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma (turpinājums). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.1997., Nr. 171/174 https://www.vestnesis.lv/ta/id/44287

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sludinājumi, paziņojumi, reklāma (turpinājums)

Vēl šajā numurā

04.07.1997., Nr. 171/174

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Uzņēmumu darbības pārskati

A/s "Latvijas finieris"

reģ. Nr.000309417, nodokļu maksātāja reģ. Nr.40003094173,

Bauskas ielā 59, LV-1004, Rīgā, tālr.7067246, fakss 611959,

pārvaldes institūcija - Privatizācijas aģentūra,

nodokļu inspekcija - Lielo nodokļu maksātāju pārvalde,

pamatdarbības veids - kokapstrāde

Mēra vienība: Ls

Peļņas un zaudējumu aprēķins

par 1996.gadu

Klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes

Nr. Rādītāja nosaukums LVL 1995.g. LVL 1996.g.
1. Neto apgrozījums 25 352 713 33 704 093
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -18 777 982 -24 270 398
3. Bruto peļņa (zaudējumi) 6 574 731 9 433 695
4. Pārdošanas izmaksas -2 386 010 -3 389 999
5. Administrācijas izmaksas -422 769 -548 452
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi -70 638 -41 701
7. Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo
un saistīto uzņēmumu kapitālos 2642 63 436
8. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem,
kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 2386 7900
9. Pārējie procentu ieņēmumi
un tamlīdzīgi ieņēmumi 203 430 239 692
10. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu
un vērtspapīru vērtības samazināšanās 0 -11 407
11. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -659 025 -560 919
12. Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem
un nodokļiem 3 244 747 5 192 245
13. Ārkārtas ieņēmumi 19 833 334 581
14. Ārkārtas izmaksas -53 894 -51 759
15. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi
pirms nodokļiem -34 061 282 822
16. Uzņēmuma ienākuma nodoklis
par pārskata gadu -604 873 -1 023 126
17. Pārējie nodokļi -171 505 -199 488
18. Pārskata gada peļņa (zaudējumi) 2 434 308 4 252 453
Bilance
Aktīvs LVL 01.01.1996. LVL 31.12.1996.
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi:
Zemes gabali, ēkas, būves
un ilggadīgie stādījumi 2 358 242 3 181 404
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 628 353 1 888 110
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 564 477 1 094 430
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas 613 345 291 027
Pamatlīdzekļi kopā 5 164 417 6 454 971
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 24 000 552 182
Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā 144 105 211 347
Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem - 50 000
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 17 400 17 250
Pārējie aizdevumi - 34 721
Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai 91 192 33 790
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā 276 697 899 290
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 441 114 7 354 261
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 372 452 1 357 699
Nepabeigtie ražojumi 386 203 257 209
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 738 690 860 011
Avansa maksājumi par precēm 398 035 559 057
Krājumi kopā 2 895 380 3 033 976
Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi 2 371 606 3 665 697
Radniecisko uzņēmumu parādi - 118 623
Saistīto uzņēmumu parādi 117 490 24 555
Citi debitori 675 325 660 621
Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma
līdzīpašniekiem un vadībai 17 347 3222
Nākamo periodu izmaksas - 3631
Debitori kopā 3 181 768 4 476 349
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 46 472 1601
Nauda 694 815 1 812 579
Apgrozāmie līdzekļi kopā 6 818 435 9 324 505
Aktīvs kopā 12 259 549 16 678 766
Pasīvs LVL 01.01.1996. LVL 31.12.1996.
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 5 573 000 5 573 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1 672 829 1 656 367
Rezerves: 3 459 380 7 201 291
- likumā noteiktās rezerves 216 753 429 753
- pārējās rezerves 3 242 627 6 771 538
Pašu kapitāls kopā 10 705 209 14 430 658
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 147 914 147 914
Kreditori
Ilgtermiņa parādi:
Aizņēmumi no kredītiestādēm - 227 606
Pārējie kreditori (valsts mantas a/s valdījumā) 13534 13 391
Ilgtermiņa parādi kopā 13 534 240 997
Īstermiņa parādi:
No pircējiem saņemtie avansi 46 460 84 469
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 568 110 535 211
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem - 4999
Parādi saistītajiem uzņēmumiem - 4810
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 257 416 204 649
Pārējie kreditori 296 861 688 473
Pārskata gada dividendes 222 920 334 380
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes 1125 2206
Īstermiņa parādi kopā 1 392 892 1 859 197
Kreditori kopā 1 406 426 2 100 194
Pasīvs kopā 12 259 549 16 678 766

Prezidents valdes priekšsēdētājs J.Biķis

Padomes priekšsēdētājs A.Nikuļcevs

Zvērināta revidenta ziņojums

par akciju sabiedrības

"Latvijas finieris"

1996.gada pārskatu

Esmu pārbaudījusi akciju sabiedrības "Latvijas finieris" bilanci uz 1996.gada 31.decembri, pārskatu par peļņu un zaudējumiem un izmaiņas tās finansiālajā stāvoklī šajā gadā. Akciju sabiedrības vadība ir pilnīgi atbildīga par iesniegto finansu pārskatu pareizību. Revidents atbildīgs par atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem.

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Saskaņā ar šo standartu prasībām esmu plānojusi un veikusi revīziju, lai iegūtu pietiekamus pierādījumus, ka finansu pārskatos uzrādītā informācija atbilst patiesajiem faktiem. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta finansu pārskatos uzrādīto summu un posteņu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver akciju sabiedrībā lietoto grāmatvedības principu un akciju sabiedrības veikto aprēķinu nosūtīšanu, kā arī vispārējo finansu pārskatu sagatavošanas novērtēšanu. Uzskatu, ka veiktā revīzija sniedz pamatu atzinuma izteikšanai.

Finansu pārskats visos būtiskos aspektos patiesi un skaidri atspoguļo akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 1996.gada 31.decembri, kā arī tās darbības rezultātus un naudas plūsmas par pārskata gadu saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" prasībām, akciju sabiedrības statūtiem un vispārēji pieņemtajiem grāmatvedības principiem.

Atzinums bez iebildumiem.

Licence Nr.42 Zvērināta revidente Z.Garance

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!