Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.07.1997., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/ta/id/44193

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dzīvojamo māju privatizācijā daudz kas būs savādāk

Vēl šajā numurā

03.07.1997., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 11.04.1980.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem

(Vīne, 1980.gada 11.aprīlis)

Valstis — šīs Konvencijas dalībnieces,

ņemot vērā rezolūciju kopīgos mērķus, kuras pieņemtas Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas sestajā speciālajā sesijā, par jaunā starptautiskā ekonomiskā stāvokļa noteikšanu,

uzskatot, ka uz vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma pamatiem balstītas starptautiskās tirdzniecības attīstība ir draudzīgu starpvalstisko attiecību attīstības veicināšanas svarīgs elements,

uzskatot, ka vienotu normu pieņemšana, kuras regulē preču starptautiskā pirkuma–pārdevuma līgumus un ņem vērā dažādas sabiedriskās, ekonomiskās un tiesību sistēmas, veicinās starptautiskā tirdzniecībā esošo tiesisko šķēršļu likvidēšanu un starptautiskās tirdzniecības attīstību,

vienojušās par sekojošo:

I.daļa. Pielietošanas sfēra un vispārīgie noteikumi

I.nodaļa. Pielietošanas sfēra

1.pants

1) Šī Konvencija tiek piemērota preču pirkuma — pārdevuma līgumiem starp pusēm, kuru uzņēmumi atrodas dažādās valstīs:

a) kad šīs valstis ir Līgumslēdzējas valstis; vai arī

b) kad, atbilstoši starptautisko privāto tiesību normām, ir piemērojamas Līgumslēdzējas valsts tiesības.

2) Tas apstāklis, ka pušu komerciālie uzņēmumi atrodas dažādās valstīs, netiek ņemts vērā, ja tas neizriet ne no līguma, ne no tā noslēgšanas brīdī pušu starpā esošām vai pirms tam pastāvējušām lietišķajām attiecībām vai informācijas apmaiņas.

3) Ne pušu nacionālā piederība, ne viņu vai līguma civilais vai komerciālais raksturs netiek ņemti vērā, nosakot šīs Konvencijas piemērojamību.

2.pants

Šī Konvencija netiek piemērota, ja pārdod:

a) preces, kuras tiek iegādātas personiskajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām, izņemot gadījumus, kad pārdevējs jebkurā laikā pirms vai līguma slēgšanas brīdī nezināja un viņam nevajadzēja zināt, ka preces tiek iegādātas šādām vajadzībām;

b) izsolē;

c) izpildot spriedumu vai citā veidā, saskaņā ar likumu;

d) fondu vērtspapīrus, akcijas, nodrošinājuma dokumentus, apgrozījuma dokumentus vai naudu;

e) gaisa un ūdens transporta kuģus, kā arī kuģus uz gaisa spilvena;

f) elektroenerģiju.

3.pants

1) Līgumi preču piegādei, kuras paredzētas izgatavošanai vai ražošanai, tiek uzskatīti par pirkuma — pārdevuma līgumiem, ja tikai puse, kura pasūta preces, neuzņemas saistības piegādāt būtisku daļu materiālu, kuri nepieciešami tādu preču izgatavošanai vai ražošanai.

2) Šī Konvencija netiek piemērota līgumiem, kuros preču piegādātājas puses saistību dominējoša daļa sastāv no darba izpildes vai citu pakalpojumu sniegšanas.

4.pants

Šī Konvencija regulē tikai pirkuma — pārdevuma līguma slēgšanu un pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, kuri rodas no šāda līguma. Īpaši, ja nekas cits tieši nav paredzēts Konvencijā, tā neattiecas uz:

a) paša līguma vai kādu tā noteikumu, vai jebkuras paražas spēkā esamību;

b) sekām, kuras var būt līgumam, attiecībā uz īpašuma tiesībām uz pārdoto preci.

5.pants

Šī Konvencija netiek piemērota attiecībā uz pārdevēja atbildību par kādai personai nodarītajiem veselības bojājumiem vai nāvi, ko izraisījusi prece.

6.pants

Puses var izslēgt šīs Konvencijas piemērošanu, vai arī, ievērojot 12.pantu, atkāpties no jebkura tās noteikuma, vai mainīt kādu no šādiem noteikumiem.

II.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

7.pants

1) Interpretējot šo Konvenciju, jāņem vērā tās starptautiskais raksturs un nepieciešamība veicināt tās vienveidīgas piemērošanas sasniegšanu un godprātības ievērošanu starptautiskajā tirdzniecībā.

2) Jautājumi, kas attiecas uz ar šo konvenciju regulējamiem jautājumiem, kuri nav tieši noteikti tajā, ir jāatrisina atbilstoši vispārējiem principiem uz kuriem tā balstīta, vai, šādu principu neesamības gadījumā, atbilstoši tiesībām, kuras tiek piemērotas saskaņā ar starptautisko privāto tiesību normām.

8.pants

1) Šīs Konvencijas mērķiem, paziņojumi vai citāda puses rīcība tiek interpretēta saskaņā ar puses nodomu, ja otra puse zināja vai nevarēja nezināt, kāds bija šis nodoms.

2) Ja iepriekšējais punkts nav piemērojams, tad paziņojumi vai citāda puses uzvedība tiek interpretēta saskaņā ar to izpratni, kura būtu saprātīga, ja tā darbotos tādā pašā veidā kā otra puse analoģiskos apstākļos.

3) Nosakot puses nodomus vai izpratni, kura būtu saprātīga, nepieciešams ņemt vērā visus lietas atbilstošos apstākļus, ieskaitot pārrunas, jebkuru praksi, kuru puses noteikušas savās savstarpējās attiecībās, paražas un jebkuru sekojošu pušu uzvedību.

9.pants

1) Puses ir saistītas ar jebkuru paražu, par kuru viņas vienojušās, un ar praksi, kuru viņas noteikušas savās savstarpējās attiecībās.

2) Ja nav vienošanās par ko citu, tiek uzskatīts, ka puses domājušas viņu līgumam vai līguma slēgšanai piemērot paražu, par kuru tās zināja, vai par kuru tām vajadzēja zināt, un kura starptautiskajā tirdzniecībā ir plaši pazīstama, un kuru šāda veida līgumos attiecīgajā tirdzniecības jomā puses pastāvīgi ievēro.

10.pants

Šīs Konvencijas mērķiem:

a) ja pusei ir vairāk kā viens uzņēmums, par tās uzņēmumu tiek uzskatīts tas, kurš, ņemot vērā apstākļus, kuri pusēm ir zināmi vai bija pušu paredzēti jebkurā laikā līdz līguma noslēgšanai vai tā noslēgšanas brīdī, ir visciešāk saistīts ar līgumu un tā izpildi;

b) ja pusei nav uzņēmuma, tiek ņemta vērā tās pastāvīgā dzīvesvieta.

11.pants

Nav nepieciešams, lai pirkuma — pārdevuma līgums tiktu noslēgts vai apstiprināts rakstiskā formā vai lai tas pakļautos citai prasībai attiecībā uz formu. Tas var tikt pierādīts jebkuriem līdzekļiem, tai skaitā ar liecinieku liecībām.

12.pants

Jebkurš šīs Konvencijas 11.panta, 29.panta, vai II.daļas noteikums, kurš pieļauj, ka pirkuma — pārdevuma līgums, tā izmainīšana vai pārtraukšana, pusēm vienojoties, vai oferte, akcepts vai jebkura cita nodoma izpausme tiktu izdarīti nevis rakstiskā, bet jebkurā formā, nav piemērojams, ja kaut vienai no pusēm ir savs uzņēmums valstī, kura ir Līgumslēdzēja valsts, bet kura izdarījusi paziņojumu, saskaņā ar šīs Konvencijas 96.pantu. Puses nevar atkāpties no šī panta vai mainīt tā darbību.

13.pants

Šīs Konvencijas mērķiem “rakstveida forma” sevī ietver telegrammu un teleksu.

II.daļa. Līguma slēgšana

14.pants

1) Vienai vai vairākām konkrētām personām adresēts priekšlikums slēgt līgumu ir oferte, ja tas ir pietiekoši noteikts un izsaka oferenta apņemšanos akcepta gadījumā uzskatīt sevi par saistības uzņēmušos. Priekšlikums ir pietiekoši noteikts, ja tajā ir noteikta prece un tieši vai netieši tiek noteikts daudzums un cena, vai arī ir paredzēta kārtība to noteikšanai.

2) Priekšlikums, kurš adresēts nenoteiktam personu lokam, tiek uzskatīts tikai kā priekšlikums izdarīt ofertes, ja tikai persona, kura izdarījusi šādu priekšlikumu, nav tieši norādījusi uz ko citu.

15.pants

1) Oferte stājas spēkā ar brīdi, kad to ir saņēmis ofertes adresāts.

2) Oferents var atcelt oferti, pat, ja tā ir neatsaucama, tanī gadījumā, ja paziņojumu par atcelšanu ofertes adresāts saņēmis agrāk kā pašu oferti vai vienlaicīgi ar to.

16.pants

1) Kamēr līgums nav noslēgts, oferte var tikt atsaukta, ja ofertes adresāts paziņojumu par atsaukšanu saņem vēl pirms akcepta nosūtīšanas.

2) Tomēr oferte nevar tikt atsaukta:

a) ja ofertē, nosakot noteiktu akcepta termiņu, vai citā veidā tiek norādīts, ka tā ir neatsaucama; vai arī

b) ja ofertes adresātam bija saprātīgi iemesli uzskatīt oferti par neatsaucamu, un ofertes adresāts ir atbilstoši rīkojies.

17.pants

Oferte, pat ja tā ir neatsaucama, zaudē spēku, ja oferents saņem paziņojumu par ofertes noraidīšanu.

18.pants

1) Ofertes adresāta paziņojums vai tā citas darbības, kuras izsaka piekrišanu ofertei, ir akcepts. Klusēšana vai bezdarbība pašas par sevi nav akcepts.

2) Ofertes akcepts stājas spēkā ar brīdi, kad oferents saņēmis norādīto piekrišanu. Akcepts nav spēkā, ja oferents nesaņem piekrišanu viņa noteiktajā termiņā, vai, ja termiņš nav noteikts, tad saprātīgā termiņā, šajā gadījumā ņemot vērā darījuma apstākļus, ieskaitot oferenta izmantoto sakaru līdzekļu ātrumu. Mutiska oferte akceptējama nekavējoties, ja no apstākļiem neizriet kas cits.

3) Taču, ja saskaņā ar oferti vai arī prakses rezultātā, kuru puses noteikušas savās savstarpējās attiecībās, vai arī parašas rezultātā ofertes adresāts, nepaziņojot oferentam, var izteikt piekrišanu, izdarot kādu darbību, piemēram, izdarot darbību, kura attiecas uz preces nosūtīšanu vai cenas samaksu, akcepts stājas spēkā ar brīdi, kad tiek veikta šāda darbība, ar noteikumu, ka tā ir izdarīta iepriekšējā punktā paredzētā termiņa ietvaros.

19.pants

1) Atbilde uz oferti, kuras mērķis ir būt par akceptu, bet kura satur papildinājumus, ierobežojumus vai citas izmaiņas, ir ofertes noraidījums un rada pretoferti.

2) Taču atbilde uz oferti, kuras mērķis ir būt par akceptu, bet kura satur papildinošus vai atšķirīgus noteikumus, kuri ofertes noteikumus būtiski nemaina, rada akceptu, ja tikai oferents bez neattaisnotas kavēšanās mutiski neiebildīs pret šīm nesaskaņām vai nenosūtīs paziņojumu par to. Ja viņš to neizdarīs, tad līguma noteikumi būs tās ofertes noteikumi, kura ietver izmaiņas, kuras satur akcepts.

3) Par ofertes noteikumus būtiski mainošiem tiek uzskatīti papildus vai atšķīrīgi noteikumi, kuri citu starpā attiecas uz cenu, maksājumu, preču kvalitāti un daudzumu, piegādes vietu un laiku, vienas puses atbildības apjomu otras puses priekšā vai strīdu izskatīšanu.

20.pants

1) Akcepta termiņš, kuru oferents noteicis telegrammā vai vēstulē, sākas ar brīdi, kad telegramma nodota nosūtīšanai vai arī ar vēstulē norādīto datumu, vai arī, ja šāds datums nav norādīts, ar datumu, kurš norādīts uz aploksnes. Ja akcepta termiņu oferents noteicis pa telefonu, teletaipu vai ar citu tamlīdzīgu sakaru līdzekļu palīdzību, akcepta termiņš sākas no brīža, kad oferti saņēmis tās adresāts.

2) Akcepta termiņa laikā ietilpstošie valsts svētki vai brīvdienas tiek iekļauti šī termiņa aprēķināšanā. Taču, ja paziņojums par akceptu nevar tikt nogādāts pēc oferenta adreses norādītā termiņa pēdējā dienā, sakarā ar to, ka šī diena oferenta uzņēmuma atrašanās vietā ir valsts svētki vai brīvdiena, termiņš tiek pagarināts līdz pirmajai nākošajai darba dienai.

21.pants

1) Novēlots akcepts tomēr saglabā akcepta spēku, ja oferents nevilcinoties mutiski paziņo par to ofertes adresātam vai arī nosūtīs viņam atbilstošu paziņojumu.

2) Kad no vēstules vai citāda rakstiska paziņojuma, kurš satur novēlotu akceptu, ir redzams, ka tas tika nosūtīts tādos apstākļos, ka, ja tā pārsūtīšana būtu bijusi normāla, tad tas būtu saņemts laicīgi, novēlots akcepts saglabā akcepta spēku, ja oferents bez vilcināšanās mutiski nepaziņos ofertes adresātam, ka viņš uzskata savu oferti par spēku zaudējušu, vai arī nenosūtīs viņam par to paziņojumu.

22.pants

Akcepts var tikt atcelts, ja oferents paziņojumu par atcelšanu saņēmis agrāk vai tajā pašā brīdī, kad akceptam būtu jāstājas spēkā.

23.pants

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad ofertes akcepts stājas spēkā saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem.

24.pants

Šīs Konvencijas II.daļas mērķiem oferte, paziņojums par akceptu vai jebkura cita gribas izpausme tiek uzskatīti par adresāta “saņemtiem”, kad tie darīti zināmi viņam mutiski vai nogādāti jebkurā veidā viņam personīgi, uz viņa uzņēmumu vai arī pēc viņa pasta adreses, vai arī, ja viņam nav uzņēmuma vai pasta adreses — viņa pastāvīgajā dzīves vietā.

III.daļa. Preču pirkums–pārdevums

I.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

25.pants

Vienas puses pieļauts līguma noteikumu pārkāpums ir būtisks, ja tas rada otrai pusei tādu kaitējumu, ka šī otrā puse lielā mērā zaudē to, ar ko tai bija tiesības rēķināties saskaņā ar līgumu, izņemot gadījumus, kad līguma noteikumus pārkāpusī puse nebija paredzējusi tādu iznākumu, un saprātīga persona, darbojoties analoģiskos apstākļos, to nebūtu paredzējusi.

26.pants

Paziņojums par līguma laušanu ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja tas darīts zināms otrajai pusei paziņojuma veidā.

27.pants

Ja vien šīs Konvencijas III. daļā nav tieši paredzēts savādāk, gadījumā, ja puse ir sniegusi vai izdarījusi paziņojumu, pieprasījumu vai citus sūtījumus saskaņā ar šo Konvencijas daļu un ar dotajos apstākļos nepieciešamajiem līdzekļiem, aizkavēšanās vai kļūda sūtījuma pārsūtīšanā vai arī tā nenogādāšana uz paredzēto vietu neatņem šai pusei tiesības atsaukties uz savu sūtījumu.

28.pants

Ja saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem vienai no pusēm ir tiesības pieprasīt no otras puses kādas saistības izpildi, tiesas pienākumos neietilpst lēmuma pieņemšana par tās konkrētu izpildi, izņemot gadījumus, kad tiesa to darītu, pamatojoties uz pašas skaidrojumu attiecībā uz analoģiskiem pirkuma — pārdevuma līgumiem, kurus šī Konvencija neregulē.

29.pants

1) Līgums var tikt mainīts vai izbeigts pušu vienkāršas vienošanās ceļā.

2) Rakstisks līgums, kurš satur noteikumu, kas pieprasa, lai jebkuras līguma izmaiņas vai tā pārtraukšana pusēm vienojoties tiktu izdarīti rakstiskā formā, nevar citādā veidā tikt mainīts vai izbeigts pusēm vienojoties. Tomēr puses rīcība var liegt tai iespēju atsaukties uz norādīto noteikumu tik lielā mērā, cik lielā mērā otra puse paļāvās uz tādu rīcību.

II.nodaļa. Pārdevēja pienākumi

30.pants

Pārdevējam ir jāpiegādā prece, jānodot dokumentus, kuri attiecas uz šo preci un īpašuma tiesības uz preci atbilstoši līguma un šīs Konvencijas prasībām.

I.sadaļa. Preču piegāde un dokumentu nodošana

31.pants

Ja pārdevēja pienākumos neietilpst preces piegāde kādā citā noteiktā vietā, viņa piegādes pienākumi ir sekojoši:

a) ja pirkuma — pārdevuma līgums paredz preces pārvešanu — nodot preci pirmajam pārvadātājam, nodošanai pircējam;

b) ja gadījumos, kuri nav paredzēti iepriekšējā apakšpunktā, līgums attiecas uz specifisku preci vai uz atsevišķi neizdalītu preci, kura ir jāizņem no noteiktiem krājumiem vai arī jāizgatavo vai jāsaražo, un puses līguma slēgšanas brīdī zināja to, ka prece atrodas vai arī tai jābūt izgatavotai vai saražotai noteiktā vietā — nodot preci pircēja rīcībā šajā vietā;

c) citos gadījumos — nodot preci pircēja rīcībā tai vietā, kur līguma slēgšanas brīdī atradās pārdevēja uzņēmums.

32.pants

1) Ja pārdevējs, saskaņā ar līgumu vai šo Konvenciju, nodod preci pārvadātājam un ja prece līguma mērķiem nav precīzi identificēta, to marķējot, ar iekraušanas dokumentu palīdzību vai citādā veidā, pārdevējam ir jānodod pircējam paziņojums par nosūtīšanu, norādot preci.

2) Ja pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces pārvešanu, viņam ir jāslēdz līgumi, kuri ir nepieciešami preces pārvešanai uz piegādes vietu, izmantojot dotajos apstākļos nepieciešamos transportēšanas veidus, un uz noteikumiem, kādi ir parasti šādai transportēšanai.

3) Ja pārdevēja pienākumos neietilpst preces apdrošināšana, to transportējot, viņa pienākums ir pēc pircēja lūguma nodot tam visu esošo informāciju, kura nepieciešama pircējam šādas apdrošināšanas veikšanai.

33.pants

Pārdevējam prece jāpiegādā:

a) ja līgums nosaka vai ļauj noteikt piegādes datumu — šajā datumā;

b) ja līgums nosaka vai ļauj noteikt piegādes laika periodu — jebkurā brīdī šī perioda ietvaros, ja vien no apstākļiem neizriet, ka piegādes datumu nosaka pircējs; vai arī

c) jebkurā citā gadījumā — saprātīgā termiņā pēc līguma noslēgšanas.

34.pants

Ja pārdevēja pienākums ir nodot dokumentus, kuri attiecas uz preci, viņam tas ir jāizdara laikā, vietā un formā, kādi ir pieprasīti līgumā. Ja pārdevējs nodevis dokumentus agrāk par norādīto laiku, viņš var līdz šim laikam beigām novērst jebkuru dokumentu neatbilstību, ar noteikumu, ka, viņam realizējot šīs tiesības, pircējam netiek sagādātas nesaprātīgas neērtības vai nesaprātīgi izdevumi. Tomēr pircējam tiek saglabātas tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar šo Konvenciju.

II.sadaļa. Preces atbilstība un trešo personu tiesības

35.pants

1) Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci, kura pēc daudzuma, kvalitātes un apraksta atbilst līguma prasībām, un kuras iepakojums atbilst līguma noteikumiem.

2) Izņemot gadījumus, kad puses vienojušās par ko citu, prece neatbilst līguma noteikumiem, ja tā:

a) nav derīga mērķiem, kuriem tāda paša apraksta prece parasti tiek izmantota;

b) nav derīga jebkuram konkrētam mērķim, par kuru pārdevējam tieši vai netieši tika paziņots līgumu slēdzot, izņemot tos gadījumus, kad no apstākļiem izriet, ka pircējs nepaļāvās vai arī viņam nebija saprātīgi paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumiem;

c) nesatur tās preces īpašības, kuru pārdevējs nodevis pircējam kā paraugu vai modeli;

d) nav iepakota tādām precēm pieņemtā veidā, bet tāda neesamības gadījumā — veidā, kurš ir nepieciešams šīs preces saglabāšanai un aizsargāšanai.

3) Pārdevējs neatbild saskaņā ar iepriekšējā punkta a) — d) apakšpunktiem par jebkuru preces neatbilstību, ja līguma slēgšanas laikā pircējs zināja vai nevarēja nezināt par tādu neatbilstību.

36.pants

1) Pārdevējs atbild saskaņā ar līgumu un šo Konvenciju par jebkuru preces neatbilstību, kura pastāv brīdī, kad risks pāriet pircējam, pat, ja šī neatbilstība kļūst acīmredzama tikai vēlāk.

2) Pārdevējs tāpat atbild par jebkuru preces neatbilstību, kura rodas pēc iepriekšējā punktā norādītā brīža, un ir sekas viņa rīcībai, ar kuru viņš pārkāpis jebkuru savu saistību, ieskaitot jebkuru tās garantijas pārkāpumu, ar kuru garantēts, ka tā vai cita perioda laikā prece būs derīga parastiem mērķiem, vai arī kādam konkrētam mērķim, vai arī saglabās noteiktās īpašības un kvalitāti.

37.pants

Pirmstermiņa piegādes gadījumā pārdevējam saglabājas tiesības līdz paredzētajam piegādes datumam piegādāt preces trūkstošo daļu vai daudzumu, vai arī jaunu preci piegādātās preces vietā, ja pēdējā neatbilst līguma noteikumiem, vai arī novērst jebkuru piegādātās preces neatbilstību, ar noteikumu, ka, viņam realizējot šīs tiesības, pircējam netiks sagādātas pārmērīgas neērtības vai pārmērīgi izdevumi. Tomēr pircējs saglabā tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar šo Konvenciju.

38.pants

1) Pircējam ir jāapskata prece vai jānodrošina tās apskate tik īsā laikā, kāds ir dotajos apstākļos praktiski iespējams.

2) Ja līgums paredz preces pārvadājumu, apskate var tikt atlikta līdz preces nogādāšanai piegādes vietā.

3) Ja piegādes vieta tiek mainīta, precei atrodoties ceļā, vai arī, ja pircējs preci pārsūta, un pie tam pircējam nebija pieņemamas iespējas to apskatīt, bet pārdevējs līguma slēgšanas laikā zināja vai tam vajadzēja zināt par šādas izmaiņas vai pārsūtīšanas iespējamību, preces apskate var tikt atlikta līdz tās nonākšanai jaunajā piegādes vietā.

39.pants

1) Pircējs zaudē tiesības atsaukties uz preces neatbilstību, ja viņš nenosūta pārdevējam paziņojumu, kurš satur datus par neatbilstības raksturu, saprātīgā termiņā pēc tam, kad pircējs to ir atklājis vai kad viņam to vajadzēja atklāt.

2) Jebkurā gadījumā pircējs zaudē tiesības atsaukties uz preces neatbilstību, ja viņš nenosūta pārdevējam paziņojumu par to ne vēlāk kā divu gadu ilga termiņa ietvaros, skaitot no datuma, kad prece tika faktiski nodota pircējam, ja vien šis termiņš nav pretrunā ar līgumā noteikto garantijas laiku.

40.pants

Pārdevējam nav tiesību atsaukties uz 38. un 39. pantu noteikumiem, ja preces neatbilstība saistīta ar faktiem, par kuriem viņš zināja vai nevarēja nezināt un kurus viņš nav atklājis pircējam.

41.pants

Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci brīvu no jebkurām trešo personu tiesībām vai interesēm, izņemot gadījumus, kad pircējs ir piekritis pieņemt ar tādām tiesībām vai interesēm saistītu preci. Taču, ja tādas tiesības vai intereses balstās uz rūpniecisku īpašumu vai uz citu intelektuālu īpašumu, tad pārdevēja pienākumus regulē 42.pants.

42.pants

1) Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci brīvu no jebkurām trešo personu tiesībām vai interesēm, kuras balstītas uz rūpniecisko īpašumu vai uz citu intelektuālo īpašumu, par kurām pārdevējs līguma slēgšanas brīdī zināja vai nevarēja nezināt, ar noteikumu, ka šādas tiesības vai intereses balstītas uz rūpniecisko īpašumu vai cita veida intelektuālo īpašumu:

a) pēc tās valsts likuma, kurā prece tiks atkārtoti pārdota vai citā veidā izmantota, ja līguma slēgšanas brīdī puses bija pārliecinātas, ka prece tiks atkārtoti pārdota vai citā veidā izmantota šajā valstī; vai

b) jebkurā citā gadījumā — saskaņā ar tās valsts likumu, kurā atrodas pircēja uzņēmums.

2) Pārdevēja pienākums, kurš paredzēts iepriekšējā punktā, neattiecas uz gadījumiem, kad:

a) līguma slēgšanas brīdī pircējs zināja vai nevarēja nezināt par tādām tiesībām vai interesēm; vai

b) tādas tiesības vai intereses ir sekas tam, ka pārdevējs ievērojis pircēja dotos tehniskos rasējumus, dizainu, formulas vai citus izejas datus.

43.pants

1) Pircējs zaudē tiesības atsaukties uz 41. vai 42. pantu noteikumiem, ja viņš nenosūta pārdevējam paziņojumu, kurš satur datus par trešās personas tiesību vai interešu raksturu, saprātīgā termiņā pēc tam, kad viņš uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par tādām tiesībām vai interesēm.

2) Pārdevējam nav tiesību atsaukties uz iepriekšējā punkta nosacījumiem, ja viņš zināja par trešās personas tiesību vai interesi un par tādas tiesības vai intereses raksturu.

44.pants

Neskatoties uz 39.panta 1.punkta un 43.panta 1.punkta noteikumiem, pircējs var samazināt cenu atbilstoši 50.panta nosacījumiem vai arī pieprasīt zaudējumu, izņemot neiegūto labumu, atlīdzināšanu, ja viņam ir pamatots attaisnojums tam, ka viņš nav devis nepieciešamo paziņojumu.

III.sadaļa. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumā, ja pārdevējs pārkāpis līgumu

45.pants

1) Ja pārdevējs nepilda kādu no savām līguma vai šīs Konvencijas saistībām, pircējs ir tiesīgs:

a) realizēt 46.—52. pantos paredzētās tiesības;

b) pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, kā tas paredzēts 74.—77. pantos.

2) Ja pircējs realizē savas tiesības uz citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tas neatņem viņam tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

3) Arbitrāža vai tiesa nevar dot pārdevējam nekādu termiņa pagarinājumu, ja pircējs izmanto kādu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kurš vērsts pret līguma pārkāpumu.

46.pants

1) Pircējs var pieprasīt no pārdevēja viņa saistību izpildi, ja tikai pircējs nepielieto tiesiskās aizsardzības līdzekli, kurš nav savienojams ar šādu prasību.

2) Ja prece neatbilst līguma noteikumiem, pircējs var pieprasīt preces apmaiņu tikai gadījumā, ja šī neatbilstība veido būtisku līguma pārkāpumu, un prasība par preces apmaiņu pieteikta kopā ar paziņojumu, kurš nosūtīts saskaņā ar 39.pantu, vai arī saprātīgā termiņā pēc tā.

3) Ja prece neatbilst līguma noteikumiem, pircējs var pieprasīt no pārdevēja novērst šo neatbilstību izlabošanas ceļā, izņemot gadījumus, kad tas nebūtu saprātīgi, ņemot vērā visus apstākļus. Prasība par preces neatbilstības līguma noteikumiem novēršanu jāiesniedz kopā ar paziņojumu, kurš nosūtīts saskaņā ar 39.pantu, vai arī saprātīgā termiņā pēc tā.

47.pants

1) Pircējs var noteikt pārdevējam saprātīgi ilgu papildus termiņu viņa saistību izpildei.

2) Izņemot gadījumus, kad pircējs saņēmis no pārdevēja paziņojumu par to, ka viņš nerealizēs izpildi šādā veidā noteiktajā termiņā, pircējs šī termiņa laikā nevar izmantot nekādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas vērsti pret līguma pārkāpumu. Taču pircējs līdz ar to nezaudē tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu par izpildes termiņu neievērošanu.

48.pants

1) Ar noteikumu, ka tiek ievērots 49.pants, pārdevējs pat pēc piegādei noteiktā datuma var par saviem personīgajiem līdzekļiem novērst jebkuru nepilnību savu saistību izpildē, ja viņš var to izdarīt bez nepamatotas kavēšanās un nesagādājot pircējam pārmērīgas neērtības vai nedrošību attiecībā uz pircējam radušos izdevumu kompensāciju no pārdevēja puses. Tomēr pircējs saglabā tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar šo Konvenciju.

2) Ja pārdevējs lūdz pircēju paziņot, vai viņš pieņems izpildi, un pircējs neizpilda šo lūgumu saprātīga termiņa ietvaros, pārdevējs var realizēt izpildi termiņā, kurš norādīts viņa pieprasījumā. Pircējs šī termiņa laikā nav tiesīgs izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli, kurš nav savienojams ar pārdevēja saistību izpildi.

3) Ja pārdevējs paziņo pircējam par to, ka viņš realizēs izpildi noteiktā termiņa ietvaros, tiek uzskatīts, ka šāds paziņojums satur arī lūgumu pircējam paziņot par savu lēmumu atbilstoši iepriekšējam punktam.

4) Pārdevēja pieprasījums vai paziņojums, saskaņā ar šī panta 2. un 3. punktiem, nav spēkā, ja pircējs tos nav saņēmis.

49.pants

1) Pircējs var paziņot par līguma laušanu:

a) ja pārdevējs nepilda kādu no savām līguma vai šajā Konvencijā paredzētajām saistībām, un tas izraisa būtisku līguma pārkāpumu; vai arī

b) preces nepiegādāšanas gadījumā, ja pārdevējs nepiegādā preci arī papildus termiņa laikā, kuru pircējs noteicis saskaņā ar 47. panta 1.punktu, vai arī paziņo, ka viņš neveiks piegādi šādā veidā noteiktajā termiņā.

2) Taču gadījumā, ja pārdevējs piegādājis preci, pircējs zaudē tiesības paziņot par līguma laušanu, ja viņš to neizdarīs:

a) attiecībā uz piegādes termiņa nokavēšanu — saprātīgā termiņā pēc tam, kad viņš uzzinājis par to, ka piegāde ir veikta;

b) attiecībā uz jebkuru citu līguma pārkāpumu, izņemot piegādes termiņa nokavēšanu — saprātīga termiņa ietvaros:

i) pēc tam, kad viņš uzzinājis vai kad viņam vajadzēja uzzināt par tādu pārkāpumu;

ii) pēc papildus termiņa izbeigšanās, kuru pircējs noteicis saskaņā ar 47.panta 1.punktu, vai pēc tam, kad pārdevējs ir paziņojis, ka viņš neizpildīs savas saistības šāda papildus termiņa ietvaros; vai arī

iii) pēc jebkura papildus termiņa izbeigšanās, kuru pārdevējs norādījis saskaņā ar 48.panta 2.punktu, vai pēc tam, kad pircējs paziņojis, ka viņš nepieņems izpildi.

50.pants

Ja prece neatbilst līguma prasībām tad, neatkarīgi no tā, vai cena jau ir nomaksāta, pircējs var samazināt cenu tādā pašā proporcijā, kādā vērtība, kura piegādātajai precei faktiski bija piegādes brīdī, attiecas pret vērtību, kura precei tajā brīdī būtu bijusi, ja prece atbilstu līguma prasībām. Taču, ja pārdevējs novērš nepilnības savu saistību izpildē saskaņā ar 37. vai 48. pantiem, vai arī, ja pircējs atsakās pieņemt izpildi no pārdevēja puses saskaņā ar šiem pantiem, pircējs nevar samazināt cenu.

51.pants

1) Ja pārdevējs piegādā tikai preces daļu vai ja tikai preces daļa atbilst līguma prasībām, 46.—50.panti tiek piemēroti attiecībā uz trūkstošo daļu vai daļu, kura neatbilst līguma prasībām.

2) Pircējs var paziņot par līguma laušanu kopumā tikai tajā gadījumā, ja piegādes pilnīga neizpildīšana vai preces neatbilstība līguma prasībām veido būtisku līguma pārkāpumu.

52.pants

1) Ja pārdevējs piegādā preci pirms noteiktā datuma, pircējs var pieņemt piegādi vai atteikties no tās pieņemšanas.

2) Ja pārdevējs piegādā lielāku preces daudzumu, nekā paredzēts līgumā, pircējs var pieņemt piegādi vai atteikties no piegādes liekā daudzuma pieņemšanas. Ja pircējs pieņem visu vai daļu no liekās piegādes daudzuma, viņam jāmaksā par to pēc līguma likmes.

III.nodaļa. Pircēja pienākumi

53.pants

Pircējam pienākums ir samaksāt cenu par preci un pieņemt preces piegādi atbilstoši līguma un šīs Konvencijas prasībām.

I.sadaļa. Cenas apmaksa

54.pants

Pircēja pienākums apmaksāt cenu ietver tādu pasākumu veikšanu un tādu formalitāšu ievērošanu, kuras var tikt prasītas saskaņā ar līgumu vai saskaņā ar likumiem un noteikumiem, lai darītu iespējamu maksājuma izdarīšanu.

55.pants

Tajos gadījumos, kad līgums tika noslēgts juridiski pareizā veidā, bet tajā tieši vai netieši nav noteikta cena vai nav paredzēta tās noteikšanas kārtība, tiek uzskatīts, ka puses, ja nav nekādas norādes uz ko citu, ir domājušas atsauksmi uz cenu, kura līguma slēgšanas brīdī parasti tika ņemta par tādām precēm, kuras tika pārdotas līdzīgos apstākļos atbilstošā tirdzniecības nozarē.

56.pants

Ja cena noteikta atkarībā no preces svara, tad šaubu gadījumā tā tiek aprēķināta pēc netto svara.

57.pants

1) Ja pircēja pienākums nav samaksāt cenu kādā citā noteiktā vietā, viņam tā jāsamaksā pārdevējam:

a) pārdevēja uzņēmuma atrašanās vietā; vai arī

b) ja maksājums jāizdara pret preces vai dokumentu nodošanu — to nodošanas vietā.

2) Maksājumu izdevumu palielināšanos, kuru radījusi pārdevēja uzņēmuma atrašanās vietas maiņa, kura notikusi pēc līguma slēgšanas, sedz pārdevējs.

58.pants

1) Ja pircēja pienākums nav samaksāt cenu kādā citā konkrētā termiņā, viņam tā jāsamaksā, kad pārdevējs saskaņā ar līgumu un šo Konvenciju nodod vai nu pašu preci, vai nu dokumentus, kuri attiecas uz preci pircēja rīcībā. Pārdevējs var noteikt, ka preces vai dokumentu nodošana notiek tikai pēc šāda maksājuma izdarīšanas.

2) Ja līgums paredz preces pārvadājumu, pārdevējs var to nosūtīt saskaņā ar noteikumiem, saskaņā ar kuriem prece vai dokumenti, kuri attiecas uz preci, netiks nodoti pircējam citādi, kā pret cenas samaksu.

3) Pircēja pienākums nav samaksāt cenu līdz tam laikam, kamēr viņam nav radusies iespēja apskatīt preci, izņemot gadījumus, kad pušu saskaņotā piegādes vai maksājuma kārtība nav savienojama ar šādas iespējas gaidīšanu.

59.pants

Pircēja pienākums ir samaksāt cenu tai dienā, kurā noteikts vai var būt noteikts saskaņā ar līgumu un šo Konvenciju, bez jebkāda pieprasījuma vai jebkādu formalitāšu izpildes no pārdevēja puses.

II.sadaļa. Piegādes pieņemšana

60.pants

Pircēja pienākums pieņemt piegādi sevī ietver:

a) visu darbību veikšanu no viņa puses, kuras varētu no viņa saprātīgi sagaidīt, lai dotu iespēju pārdevējam realizēt piegādi, un

b) preces pieņemšanu.

III.sadaļa. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja pircējs pārkāpis līgumu

61.pants

1) Ja pircējs nepilda kādu no savām saistībām saskaņā ar līgumu vai šo Konvenciju, pārdevējs var:

a) realizēt 62.—65. pantos paredzētās tiesības;

b) pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, kā tas paredzēts 74.—77. pantos.

2) Ja pārdevējs realizē savas tiesības ar citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tas neatņem viņam tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

3) Tiesa vai arbitrāža nevar piešķirt pircējam nekādu termiņa pagarinājumu, ja pārdevējs pielieto kādu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas vērsts pret līguma pārkāpumu.

62.pants

Pārdevējs var pieprasīt no pircēja cenas samaksu, piegādes pieņemšanu vai citu viņa saistību izpildi, ja tikai pārdevējs nav ķēries pie tāda tiesiskā aizsardzības līdzekļa pielietošanas, kurš nav savienojams ar šādu prasību.

63.pants

1) Pārdevējs var noteikt saprātīga ilguma papildus termiņu pircējam viņa saistību izpildei.

2) Izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir saņēmis pircēja paziņojumu par to, ka viņš nepildīs savas saistības tādā veidā noteiktajā termiņā, pārdevējs nevar šī termiņa laikā pielietot jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas vērsti pret līguma pārkāpumu. Tomēr pārdevējs līdz ar to nezaudē tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu par izpildes termiņa pagarināšanu.

64.pants

1) Pārdevējs var paziņot par līguma laušanu:

a) ja saskaņā ar līgumu vai šo Konvenciju jebkuras pircēja saistības neizpildīšana no pircēja puses ir būtisks līguma pārkāpums; vai arī

b) ja pircējs papildus termiņa laikā, kuru pārdevējs noteicis saskaņā ar 63.panta 1.punktu, neizpilda savu saistību samaksāt cenu vai pieņemt preces piegādi, vai paziņo par to, ka viņš to neizdarīs šādā veidā noteikta termiņa ietvaros.

2) Taču gadījumos, kad pircējs ir samaksājis cenu, pārdevējs zaudē tiesības paziņot par līguma laušanu, ja vien viņš to neizdarīs:

a) attiecībā uz pircēja nokavēto izpildes termiņu — līdz tam, kad pārdevējs uzzinājis par notikušo izpildi; vai arī

b) attiecībā uz jebkuru citu līguma pārkāpumu, neskaitot izpildes termiņa nokavējumu — saprātīga termiņa ietvaros:

i) pēc tam, kad pārdevējs uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par šādu pārkpumu; vai arī

ii) pēc papildus termiņa izbeigšanās, kuru pārdevējs noteicis, saskaņā ar 63.panta 1.punktu, vai pēc tam, kad pircējs ir paziņojis, ka neizpildīs savas saistības šāda papildus termiņa ietvaros.

65.pants

1) Ja saskaņā ar līgumu pircēja pienākums ir noteikt formu, izmērus vai citus preci raksturojošos datus un ja viņš to neizdara laikā, par kuru puses vienojušās, vai arī saprātīgā laikā pēc pārdevēja pieprasījuma saņemšanas, pēdējais var, nekaitējot jebkurām citām tiesībām, kuras var tam būt, pats to veikt saskaņā ar tām pircēja prasībām, kuras var būt zināmas pārdevējam.

2) Ja pārdevējs pats sastāda specifikāciju, viņa pienākums ir sīki informēt pircēju par tās saturu un noteikt saprātīgu termiņu, kura laikā pircējs var sastādīt citu specifikāciju. Ja, pēc pārdevēja paziņojuma saņemšanas, pircējs to neizdarīs šādā veidā noteiktajā laikā, specifikācija, kuru sastādījis pārdevējs, kļūs obligāta.

IV.nodaļa. Riska pāreja

66.pants

Preces nozaudēšana vai bojājums pēc tam, kad risks pārgājis pircējam, neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt cenu, ja tikai nozaudēšana vai bojājums nebija pārdevēja darbību vai nolaidības izraisīti.

67.pants

1) Ja pirkuma–pārdevuma līgums paredz preces pārvešanu un pārdevējam pienākums nav nodot to kādā noteiktā vietā, risks pāriet pircējam, kad prece nodota pirmajam pārvadātājam preces nodošanai pircējam atbilstoši pirkuma — pārdevuma līgumam. Ja pārdevēja pienākums ir nodot preci pārvadātājam kādā noteiktā vietā, risks nepāriet pircējam, kamēr prece nav nodota pārvadātājam šajā vietā. Tas apstāklis, ka pārdevējs ir pilnvarots paturēt uz preci attiecošos dokumentus, neietekmē riska pāreju.

2) Neskatoties uz to, risks nepāriet pircējam, kamēr prece dotā līguma mērķiem nav precīzi identificēta, to marķējot, ar iekraušanas dokumentu palīdzību, ar pircējam nosūtītu paziņojumu vai citādā veidā.

68.pants

Pircējs uzņemas risku par preci, kura pārdota tai atrodoties ceļā, no līguma noslēgšanas brīža. Tomēr, ja apstākļi uz to norāda, pircējs uzņemas risku no brīža, kad prece nodota pārvadātājam, kurš izdevis pārvadājuma līgumu apstiprinošus dokumentus. Taču, ja pirkuma — pārdevuma līguma slēgšanas brīdī pārdevējs zināja vai viņam vajadzēja zināt, ka prece ir nozaudēta vai bojāta, un viņš par to nepaziņoja pircējam, tāds nozaudējums vai bojājums ietilpst pārdevēja riskā.

69.pants

1) Gadījumos, uz kuriem neattiecas 67. un 68. pantu noteikumi, risks pāriet pircējam brīdī, kad viņš ir pieņēmis preci, vai, ja viņš to nedara noteiktajā laikā, no brīža, kad prece nodota viņa rīcībā un viņš pieļauj līguma pārkāpumu, nepieņemot piegādi.

2) Taču, ja pircēja pienākums ir pieņemt preci ne tajā vietā, kur atrodas pārdevēja uzņēmums, bet kādā citā vietā, risks pāriet, kad iestājies piegādes termiņš un pircējam ir darīts zināms, ka prece nodota viņa rīcībā šajā vietā.

3) Ja līgums attiecas uz vēl neidentificētu preci, tiek uzskatīts, ka prece nav nodota pircēja rīcībā, kamēr tā šī līguma mērķiem nav skaidri identificēta.

70.pants

Ja pārdevējs pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu, 67.,68. un 69.pantu noteikumi neietekmē sakarā ar tādu pārkāpumu pircēja rīcībā esošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

V.nodaļa. Noteikumi, kuri kopēji pircēja un pārdevēja saistībām

I.sadaļa. Paredzamais līguma pārkāpums un līgumi preču piegādei atsevišķās daļās

71.pants

1) Puse var apturēt savu saistību izpildi, ja pēc līguma noslēgšanas kļūst redzams, ka otra puse neizpildīs ievērojamu daļu no savām saistībām:

a) tādēļ, ka puse nespēj izpildīt saistības vai nespēj maksāt; vai arī

b) puses rīcības rezultātā, sagatavojot izpildi vai realizējot līguma izpildi.

2) Ja pārdevējs jau ir nosūtījis preci pirms iepriekšējā punktā minēto iemeslu atklāšanās, viņš var nepieļaut preces nodošanu pircējam, pat ja pircēja rīcībā ir dokuments, kurš dod viņam tiesības saņemt preci. Šis punkts attiecas tikai uz tiesībām uz preci attiecībās starp pircēju un pārdevēju.

3) Pusei, kura aptur izpildi, neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts līdz vai pēc preces nosūtīšanas, ir nekavējoties jānosūta paziņojums par to otrajai pusei un jāturpina izpilde, ja otra puse uzrāda pietiekošas garantijas savu saistību izpildei.

72.pants

1) Ja pirms noteiktā līguma izpildes datuma kļūst skaidrs, ka viena no pusēm izdarīs būtisku līguma pārkāpumu, otra puse var paziņot par līguma laušanu.

2) Ja laiks atļauj, pusei, kura ir nolēmusi paziņot par līguma laušanu, ir jānosūta pamatots paziņojums otrajai pusei, lai dotu viņai iespēju uzrādīt pietiekošas garantijas savu saistību izpildei.

3) Iepriekšējā punkta prasības nav piemērojamas, ja otra puse paziņojusi, ka tā nepildīs savas saistības.

73.pants

1) Ja, gadījumā, kad līgums paredz preces piegādi atsevišķās daļās, viena no pusēm nepilda kādas savas saistības attiecībā uz jebkuru preču piegādes daļu, un šī nepildīšana rada būtisku līguma pārkāpumu attiecībā uz šo daļu, otra puse var paziņot par līguma laušanu attiecībā uz šo preču piegādes daļu.

2) Ja viena puse nepilda kādu no savām saistībām attiecībā uz jebkuru preču piegādes daļu, un tas dod otrai pusei pamatotus iemeslus uzskatīt, ka līguma būtisks pārkāpums tiks izdarīts attiecībā uz nākošajām preču piegādes daļām, viņa var paziņot par līguma laušanu nākotnē, ar noteikumu, ka viņa to izdarīs saprātīgā termiņā.

3) Pircējs, kurš paziņo par līguma laušanu attiecībā uz kādu preces piegādes daļu, var vienlaicīgi paziņot par tā laušanu attiecībā uz jau piegādātām vai vēl piegādājamām daļām, ja to savstarpējās saiknes rezultātā tās nevar tikt izmantotas mērķim, kuru puses bija paredzējušas līguma slēgšanas brīdī.

II.sadaļa. Zaudējumi

74.pants

Zaudējumi,kuri rodas pusei neievērojot līgumu, sastāv no summas, kura ir vienāda ar tiem zaudējumiem, ieskaitot neiegūto labumu, kuri radušies, otrajai pusei pārkāpjot līgumu. Tādi zaudējumi nedrīkst pārsniegt zaudējumus, kurus līgumu pārkāpusī puse līguma slēgšanas brīdī paredzējusi vai kurus tai vajadzēja paredzēt kā iespējamās sekas līguma pārkāpumam, ņemot vērā apstākļus, par kuriem viņa tai laikā zināja vai par kuriem viņai vajadzēja zināt.

75.pants

Ja līgums ir lauzts un ja saprātīgā veidā un saprātīgā termiņā pēc laušanas pircējs ir nopircis citu preci vietā vai pārdevējs pārdevis preci, puse, kura pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, var piedzīt starpību starp līguma cenu un cenu pēc vietā izdarītā darījuma, kā arī jebkurus papildus zaudējumus, kuri var tikt piedzīti, pamatojoties uz 74.pantu.

76.pants

1) Ja līgums ir lauzts un ja eksistē pašreizējā cena dotajai precei, puse, kura pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, ja tā nav veikusi iepirkumu vai pārdošanu citam saskaņā ar 75.pantu, var pieprasīt starpības starp cenu, kura noteikta līgumā, un cenu uz līguma laušanas brīdi, kā arī jebkuru papildus zaudējumu atlīdzināšanu, kuri var tikt piedzīti, pamatojoties uz 74.pantu. Taču, ja puse, kura pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, lauzusi līgumu pēc preces pieņemšanas, cenas uz līguma laušanas brīdi vietā tiek piemērota cena uz pieņemšanas brīdi.

2) Iepriekšējā punkta mērķiem patreizējā cena ir cena, kura pārsvarā eksistē tai vietā, kurā bija jāveic piegāde, vai, ja šajā vietā neeksistē patreizējās cenas, cena tādā citā vietā, kura kalpo par saprātīgu aizstājēju, ņemot vērā preces transportēšanas izdevumu starpību.

77.pants

Pusei, kura atsaucas uz līguma pārkāpumu, jāveic tādi pasākumi, kuri dotajos apstākļos ir saprātīgi zaudējumu, ieskaitot neiegūto labumu, samazināšanai, kuri ir radušies līguma pārkāpuma rezultātā. Ja viņa neveic tādus pasākumus, tad līgumu pārkāpusī puse var pieprasīt atlīdzināmo zaudējumu samazināšanu par summu, par kādu tie varēja tikt samazināti.

III.sadaļa. Procenti

78.pants

Ja puse pieļāvusi termiņa nokavējumu cenas vai citas summas samaksā, otrai pusei ir tiesības uz procentiem no šīs summas, nekaitējot jebkurai prasībai par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri var tikt piedzīti, pamatojoties uz 74.pantu.

IV.sadaļa. Atbrīvošana no atbildības

79.pants

1) Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja pierādīts, ka tā bija tāda šķēršļa radīta, kuru puse nespēj kontrolēt, un, ka no puses saprātīgi nevarēja gaidīt šī šķēršļa ņemšanu vērā līgumu slēdzot vai izvairīšanos no šī šķēršļa, vai šķēršļa, vai tā seku pārvarēšanu.

2) Ja puse nav izpildījusi savu saistību sakarā ar to, ka izpildi nav veikusi trešā persona, kuru viņa iesaistījusi visa līguma vai tā daļas izpildē, šī puse tiek atbrīvota no atbildības tikai tajā gadījumā, ja:

a) viņa tiek atbrīvota no atbildības saskaņā ar iepriekšējo punktu; un

b) viņas iesaistītā persona tāpat būtu tikusi atbrīvota no atbildības, ja norādītā punkta noteikumi tiktu piemēroti attiecībā uz šo personu.

3) Atbrīvošana no atbildības, kuru paredz šis pants, ir attiecināma tikai uz to periodu, kura laikā pastāv dotais šķērslis.

4) Pusei, kura neizpilda savu saistību, ir jānosūta paziņojums otrajai pusei par šķērsli un tā ietekmi uz puses spēju veikt izpildi. Ja otra puse nav saņēmusi šo paziņojumu saprātīgā termiņā pēc tam, kad par šo šķērsli kļuva vai vajadzēja kļūt zināmam pusei, kura nepilda savu saistību, pēdējā puse atbild par zaudējumiem, kuri ir sekas tam, ka šāds paziņojums netika saņemts.

5) Nekas šajā pantā neliedz katrai no pusēm realizēt jebkuras tiesības, citādas nekā pieprasījums atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar šo Konvenciju.

80.pants

Puse nevar atsaukties uz otras puses saistību neizpildīšanu tik lielā mērā, cik šo neizpildīšanu izraisījusi pirmās puses darbība vai bezdarbība.

V.sadaļa. Līguma laušanas sekas

81.pants

1) Līguma laušana atbrīvo abas puses no to saistībām saskaņā ar līgumu, saglabājot tiesības piedzīt zaudējumus, kurus iespējams atlīdzināt. Līguma laušana neskar nekādus līguma noteikumus, kuri attiecas uz strīdu izšķiršanas kārtību vai pušu tiesībām un pienākumiem līguma laušanas gadījumā.

2) Puse, kura līgumu izpildījusi pilnīgi vai daļēji, var pieprasīt otrai pusei visa tā atgriešanu, ko pirmā puse ir piegādājusi vai samaksājusi saskaņā ar līgumu. Ja abām pusēm jārealizē saņemtā atgriešana, viņām tas ir jādara vienlaicīgi.

82.pants

1) Pircējs zaudē tiesības paziņot par līguma laušanu vai pieprasīt no pārdevēja preces apmainīšanu, ja pircējs nespēj atgriezt preci pēc būtības tādā pašā stāvoklī, kādā viņš to ir saņēmis.

2) Iepriekšējais punkts netiek piemērots:

a) ja neiespējamību atgriezt preci vai atgriezt preci pēc būtības tādā pašā stāvoklī, kādā pircējs to saņēmis, nav izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība; vai arī

b) ja prece vai preces daļa kļuvuši nelietojami vai sabojājušies apskates rezultātā, kura paredzēta 38.pantā; vai arī

c) ja pircējs preci vai tās daļu pārdevis normālas tirdzniecības gaitā vai izlietojis, vai pārtaisījis normālas lietošanas gaitā līdz tam, pirms viņš pamanīja vai viņam vajadzēja pamanīt preces neatbilstību līgumam.

83.pants

Pircējs, kurš zaudējis tiesības paziņot par līguma laušanu vai pieprasīt no pārdevēja preces apmainīšanu saskaņā ar 82.pantu, saglabā tiesības uz visiem pārējiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kurus paredz līgums un šī Konvencija.

84.pants

1) Ja pārdevēja pienākums ir atmaksāt cenu, viņam tāpat ir jāsamaksā procenti par to, skaitot no cenas samaksas datuma.

2) Pircējam ir jānodod pārdevējam visi ienākumi, kurus pircējs ir guvis no preces vai tās daļas:

a) ja viņa pienākums ir atgriezt preci pilnībā vai daļēji; vai arī

b) ja viņš nespēj atgriezt preci pilnībā vai daļēji, vai atgriezt preci pilnībā vai daļēji pēc būtības tai pašā stāvoklī, kurā viņš to ir saņēmis, bet viņš tomēr ir paziņojis par līguma laušanu vai ir pieprasījis no pārdevēja preces apmaiņu.

VI.sadaļa. Preces saglabāšana

85.pants

Ja pircējs pieļauj termiņa nokavējumu piegādes pieņemšanā vai, tajos gadījumos, kad cenas samaksai un preces piegādei jānotiek vienlaicīgi, ja pircējs nesamaksā cenu, bet prece vai nu atrodas pārdevēja valdījumā, vai pārdevējs ir spējīgs citādā veidā kontrolēt tās valdījumu, pārdevējam ir jāveic tādi pasākumi, kādi dotajos apstākļos būtu saprātīgi preces saglabāšanai. Viņam ir tiesības aizturēt preci, kamēr pircējs nekompensēs viņa pamatotus izdevumus.

86.pants

1) Ja pircējs ir saņēmis preci un domā realizēt tiesības atteikties no tās, pamatojoties uz līgumu vai uz šo Konvenciju, viņam jāveic tādi pasākumi, kādi dotajos apstākļos būtu saprātīgi preces saglabāšanai. Viņam ir tiesības aizturēt preci, kamēr pārdevējs nekompensēs viņa pamatotus izdevumus.

2) Ja pircējam nosūtītā prece tika nodota viņa rīcībā piegādei paredzētajā vietā un viņš realizē tiesības atteikties no tās, pircēja pienākums ir sākt preces valdīšanu pārdevēja vārdā ar noteikumu, ka tas var tikt izdarīts bez cenas samaksas un bez pārmērīgām neērtībām un pārmērīgiem izdevumiem. Dotie noteikumi netiek piemēroti gadījumā, ja pārdevējs vai persona, kas pilnvarota saņemt preci viņa vārdā, atrodas preces piegādei paredzētajā vietā. Ja pircējs sāk valdīt preci, pamatojoties uz šo punktu, viņa tiesības un pienākumus regulē iepriekšējā punkta noteikumi.

87.pants

Puse, kurai jāveic pasākumi preces saglabāšanai, var to nodot trešās personas noliktavā uz otras puses rēķina, ja tikai ar to saistītie izdevumi nav nesaprātīgi.

88.pants

1) Puse, kuras pienākums ir veikt pasākumus preces saglabāšanai saskaņā ar 85. un 86. pantiem, var to pārdot jebkurā pienācīgā veidā, ja otra puse nesaprātīgi kavējusies sākt valdīt preci vai pieņemt to atpakaļ, vai samaksāt cenu vai saglabāšanas izdevumus, ar noteikumu, ka otrai pusei tika nosūtīts saprātīgs paziņojums par apņemšanos pārdot preci.

2) Ja prece ātri bojājas vai ja tās saglabāšana rada pārmērīgus zaudējumus, pusei, kurai jāsaglabā prece saskaņā ar 85. un 86. pantiem, ir jāveic saprātīgi pasākumi tās pārdošanai. Viņai iespēju robežās jānosūta otrajai pusei paziņojums par savu apņemšanos veikt pārdošanu.

3) Pusei, kura pārdod preci, ir tiesības ieturēt no pārdošanā iegūtās summas to daļu, kura ir vienāda ar pamatotiem izdevumiem par preces saglabāšanu un pārdošanu. Atlikums viņai ir jānodod otrajai pusei.

IV.daļa. Nobeiguma noteikumi

89.pants

Par šīs Konvencijas depozitāriju tiek iecelts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

90.pants

Šī Konvencija nav prioritāra pār jebkuru starptautisku nolīgumu, kurš jau ir noslēgts vai var tikt noslēgts, un kurš satur noteikumus jautājumos, kuri ir šīs Konvencijas regulēšanas priekšmets, ar noteikumu, ka pusēm pieder to uzņēmumi, valstīs — šāda nolīguma dalībniecēs.

91.pants

1) Šī Konvencija atvērta parakstīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskā preču pirkuma — pārdevuma līguma konferences noslēguma sēdē; tā paliks atklāta parakstīšanai visām valstīm Apvienoto Nāciju Organizācijas Galvenajā mītnē Ņujorkā līdz 1981.gada 30.septembrim.

2) Šo Konvenciju parakstījušajām valstīm tā ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina.

3) Šī Konvencija ir atklāta pievienošanās mērķim visām valstīm, kuras to nav parakstījušas, sākot ar datumu, kad tā tiek atklāta parakstīšanai.

4) Ratifikācijas raksti, pieņemšanas, apstiprināšanas un pievienošanās dokumenti tiek nodoti glabāšanā Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāram.

92.pants

1) Līgumslēdzējas valsts parakstīšanas, ratifikācijas, pieņemšanas apstiprināšanas vai pievienošanās laikā var paziņot, ka šīs Konvencijas II.daļa nebūs viņai saistoša vai ka šīs Konvencijas III.daļa nebūs viņai saistoša.

2) Līgumslēdzēja valsts, kura saskaņā ar iepriekšējo punktu izdarījusi paziņojumu attiecībā uz šīs Konvencijas II. un III. daļām, netiek uzskatīta par Līgumslēdzēju valsti saskaņā ar šīs Konvencijas 1.panta 1.punktu attiecībā uz jautājumiem, kuri tiek regulēti tajā Konvencijas daļā, uz kuru ir attiecināms šis paziņojums.

93.pants

1) Ja Līgumslēdzēja valsts sastāv no divām vai vairākām teritoriālām vienībām, kurās, atbilstoši tās konstitūcijai, tiek piemērotas dažādas tiesību sistēmas jautājumos, kuri ir šīs Konvencijas regulēšanas priekšmets, tad tā parakstīšanas, ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās brīdī var paziņot, ka šī Konvencija tiek attiecināta uz visām tās teritoriālajām vienībām vai tikai uz vienu vai vairākām no tām, un var izmainīt savu paziņojumu, izdarot citu paziņojumu jebkurā laikā.

2) Šie paziņojumi tiek darīti zināmi depozitārijam, un tajos jābūt skaidri norādītām tām teritoriālajām vienībām, uz kurām tiek attiecināta Konvencija.

3) Ja saskaņā ar paziņojumu, kurš izdarīts saskaņā ar šo pantu, šī Konvencija tiek attiecināta uz vienu vai vairākām teritoriālajām vienībām, bet ne uz visām Līgumslēdzējas valsts teritoriālajām vienībām un ja puses uzņēmums atrodas šajā valstī, tad šīs Konvencijas mērķiem tiek uzskatīts, ka šis uzņēmums neatrodas tādā Līgumslēdzējā valstī, ja tikai tas neatrodas teritoriālajā vienībā, uz kuru tiek attiecināta šī Konvencija.

4) Ja Līgumslēdzēja valsts neizdara paziņojumu saskaņā ar šī panta 1.punktu, Konvencija tiek attiecināta uz visām šīs valsts teritoriālajām vienībām.

94.pants

1) Divas un vairākas Līgumslēdzējas valstis, kuras piemēro analoģiskas vai līdzīgas tiesību normas jautājumos, kurus regulē šī Konvencija, var jebkurā laikā paziņot par Konvencijas nepiemērojamību pirkuma — pārdevuma līgumiem vai to slēgšanai gadījumos, kad pušu komerciālie uzņēmumi atrodas šajās valstīs. Šādi paziņojumi var tikt izdarīti kopīgi vai abām pusēm izdarot vienpusējus paziņojumus uz savstarpējības pamata.

2) Līgumslēdzēja valsts, kura jautājumos, kurus regulē šī Konvencija, piemēro tiesību normas, kuras ir analoģiskas vai līdzīgas vienas vai vairāku valstu tiesību normām, kuras nav šīs Konvencijas dalībnieces, var jebkurā laikā paziņot par Konvencijas nepiemērošanu pirkuma — pārdevuma līgumiem vai to slēgšanai gadījumos, kad pušu uzņēmumi atrodas šajās valstīs.

3) Ja valsts, attiecībā uz kuru tiek izdarīts paziņojums saskaņā ar iepriekšējo punktu, vēlāk kļūst par Līgumslēdzēju valsti, tad izdarītais paziņojums ar datumu, kurā šī Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šo jauno Līgumslēdzēju valsti, iegūst tāda paziņojuma spēku, kurš izdarīts saskaņā ar 1.punktu, ar noteikumu, ka šī jaunā Līgumslēdzēja valsts pievienojas šādam paziņojumam vai izdara vienpusēju paziņojumu uz savstarpējības pamata.

95.pants

Jebkura valsts, nododot glabāšanā savu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, var paziņot, ka tā netiks saistīta ar šīs Konvencijas 1.panta 1.punkta b. apakšpunkta noteikumiem.

96.pants

Līgumslēdzēja valsts, kuras likumdošana prasa, lai pirkuma — pārdevuma līgumi tiktu slēgti vai apstiprināti rakstveidā, var jebkurā laikā izdarīt paziņojumu saskaņā ar 12.pantu par to, ka jebkurš šīs Konvencijas 11., 29. panta vai II.daļas noteikums, kurš pieļauj, lai pirkuma — pārdevuma līgums, tā izmainīšana vai izbeigšana pusēm vienojoties vai oferte, akcepts vai jebkura cita gribas izpausme tiktu izdarīti nevis rakstveidā, bet jebkurā formā, nav pieņemams, ja kaut vienai no pusēm ir savs uzņēmums šajā valstī.

97.pants

1) Saskaņā ar šo Konvenciju izdarītie paziņojumi, kuri izdarīti parakstīšanas laikā, ir jāapstiprina ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas laikā.

2) Paziņojumi un paziņojumu apstiprinājumi tiek izdarīti rakstveida formā, un par tiem tiek oficiāli darīts zināms depozitārijam.

3) Paziņojums stājas spēkā vienlaicīgi ar šīs Konvencijas stāšanos spēkā attiecībā uz attiecīgo valsti. Taču paziņojums, par kuru oficiālo ziņojumu depozitārijs saņem pēc šādas spēkā stāšanās, stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc sešu mēnešu notecēšanas pēc datuma, kurā to ir saņēmis depozitārijs. Vienpusēji paziņojumi, kas izdarīti uz savstarpējības pamata, un kuri izdarīti saskaņā ar 94.pantu, stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc sešu mēnešu notecēšanas pēc datuma, kurā depozitārijs ir saņēmis pēdējo paziņojumu.

4) Jebkura valsts, kura ir izdarījusi paziņojumu saskaņā ar šo Konvenciju, var atsaukt to jebkurā laikā ar oficiāla rakstiska ziņojuma palīdzību, kas adresēts depozitārijam. Tāds atteikums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc sešu mēnešu notecēšanas pēc datuma, kurā depozitārijs saņēmis šo ziņojumu.

5) Paziņojuma atsaukums, kas izdarīts saskaņā ar 94.pantu, ar šāda atsaukuma spēkā stāšanās datumu rada arī jebkura savstarpēja paziņojuma darbības izbeigšanos, kuru cita valsts izdarījusi saskaņā ar šo pantu.

98.pants

Nav pieļaujamas nekādas atrunas, izņemot tās, kuras ir tieši paredzētas šajā Konvencijā.

99.pants

1) Šī Konvencija stājas spēkā, ja tiek ievēroti šī panta 6.punkta noteikumi, tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc divpadsmit mēnešu notecēšanas pēc datuma, kurā ir nodots glabāšanā desmitais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, ieskaitot dokumentu, kurš satur paziņojumu, kas izdarīts saskaņā ar 92.pantu.

2) Ja valsts ratificē, pieņem, apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc desmitā ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināsanas vai pievienošanās dokumenta nodošanas glabāšanā, šī Konvencija, izņemot nepieņemto daļu, stājas spēkā attiecībā uz doto valsti ar noteikumu, ka tiek ievēroti šī panta 6.punkta noteikumi, tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc divpadsmit mēnešu notecēšanas pēc datuma, kurā nodots glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments.

3) Valsts, kura ratificē, pieņem, apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai un kura ir Konvencijas par vienoto likumu par preču starptautiskā pirkuma — pārdevuma līgumu slēgšanu, kura tika pieņemta 1964.gada 1.jūlijā Hāgā (1964.gada Hāgas konvencija par līguma slēgšanu), dalībniece vai Konvencijas par vienoto likumu par starptautisko preču pirkumu — pārdevumu, kura pieņemta 1964.gada 1.jūlijā Hāgā ( 1964.gada Hāgas konvencija par pirkumu — pārdevumu), dalībniece, vai abu šo konvenciju dalībniece, vienlaicīgi denonsē, atkarībā no apstākļiem, vienu vai abas Hāgas konvencijas — 1964.gada Hāgas konvenciju par pirkumu — pārdevumu un 1964.gada Hāgas konvenciju par līgumu slēgšanu, darot to zināmu Nīderlandes valdībai.

4) Valsts — 1964.gada Hāgas konvencijas par pirkumu — pārdevumu dalībniece, kura ratificē, pieņem, apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai un saskaņā ar 92.pantu izdara vai ir jau izdarījusi paziņojumu par to, ka šīs Konvencijas II.daļa nebūs viņai saistoša, ratificējot, pieņemot, apstiprinot šo Konvenciju vai pievienojoties tai, denonsē 1964.gada Hāgas konvenciju par pirkumu — pārdevumu, darot to zināmu Nīderlandes valdībai.

5) Valsts — 1964.gada Hāgas konvencijas par līgumu slēgšanu dalībniece, ratificējot, pieņemot, apstiprinot šo Konvenciju vai pievienojoties tai un saskaņā ar 92.pantu izdara vai ir jau izdarījusi paziņojumu par to, ka šīs Konvencijas III.daļa nebūs viņai saistoša, ratificējot, pieņemot, apstiprinot šo Konvenciju vai pievienojoties tai, denonsē 1964.gada Hāgas konvenciju par līgumu slēgšanu, darot to zināmu Nīderlandes valdībai.

6) Šī panta mērķiem šīs Konvencijas ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana vai pievienošanās tai no to valstu puses, kuras ir 1964.gada Hāgas konvencijas par līgumu slēgšanu dalībnieces vai 1964.gada Hāgas konvencijas par pirkumu — pārdevumu dalībnieces, nestājas spēkā līdz tam laikam, kamēr tādā denonsācija, kura var tikt prasīta no šīm valstīm attiecībā uz divām pēdējām konvencijām, nestāsies spēkā. Šīs Konvencijas depozitārijs konsultējas ar Nīderlandes valdību, kura ir 1964.gada Konvenciju depozitārijs, lai šajā sakarā nodrošinātu nepieciešamo koordināciju.

100.pants

1) Līgumu slēgšanai šī Konvencija tiek piemērota tikai tajos gadījumos, kad priekšlikums par līguma slēgšanu tiek izdarīts tai dienā vai pēc tam, kad šī Konvencija stājusies spēkā attiecībā uz valstīm, kuras ir Līgumslēdzējas valstis, un kuras ir minētas 1.panta 1.punkta a.apakšpunktā, vai attiecībā uz Līgumslēdzēju valsti, kura ir minēta 1.panta 1.punkta b.apakšpunktā.

2) Šī Konvencija piemērojama tikai līgumiem, kuri noslēgti tai dienā vai pēc tam, kad šī Konvencija stājusies spēkā attiecībā uz valstīm, kuras ir Līgumslēdzējas valstis, un kuras ir minētas 1.panta 1.punkta a.apakšpunktā, vai attiecībā uz Līgumslēdzēju valsti, kura minēta 1.panta 1.punkta b.apakšpunktā.

101.pants

1) Līgumslēdzēja valsts var denonsēt šo Konvenciju, vai šīs Konvencijas II.daļu vai III.daļu, nosūtot depozitārijam oficiālu rakstveida ziņojumu.

2) Denonsācija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc divpadsmit mēnešu paiešanas pēc datuma, kurā depozitārijs ir saņēmis ziņojumu. Ja ziņojumā ir norādīts ilgāks denonsācijas spēkā stāšanās periods, tad denonsācija stājas spēkā pēc šī ilgākā perioda paiešanas pēc tā, kā depozitārijs saņēmis tādu ziņojumu.

PIEŅEMTA Vīnē tūktots deviņi simti astoņdesmitā gada vienpadsmitā aprīlī vienā eksemplārā, kura teksti arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodās ir vienādi autentiski.

KO APSTIPRINOT apakšā parakstījušies pilnvarotie pārstāvji, kurus attiecīgi pilnvarojušas to valdības, ir parakstījuši šo Konvenciju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!