Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma (turpinājums). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.04.1997., Nr. 104/105 https://www.vestnesis.lv/ta/id/43189

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Otrdiena, 29.04.1997.

Laidiena Nr. 106/107, OP 1997/106/107

Vēl šajā numurā

25.04.1997., Nr. 104/105

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Uzņēmumu darbības pārskati

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Lauksaimniecības finansu sabiedrība” (“Laukkredīts”)

Reģistrācijas Nr.000317271

1996.gada 31.decembra bilance (latos)

Aktīvi 1996 1995

Nemateriālie ieguldījumi 66 176 87 351

Pamatlīdzekļi 176 936 195 608

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 2 664 327 2 221 559

Debitori 1 980 357 1 546 414

Vērtspapīri 1 912 896 —

Naudas līdzekļi 818 826 423 307

Aktīvi kopā 7 619 518 4 474 239

Pasīvi

Pašu kapitāls 2 238 447 2 346 429

Citi uzkrājumi — 89 651

Ilgtermiņa saistības 5 223 292 1 969 508

Īstermiņa saistības 157 779 68 651

Pasīvi kopā 7 619 518 4 474 239

Ģenerāldirektors A.Riekstiņš

Galvenais grāmatvedis J.Strads

“Laukkredīts” publicē saīsinātu gada pārskatu par 1996.gadu. Pilns gada pārskats brīvi pieejams uzņēmumā

Pamatojoties uz 1997.gada 10.janvāra LR MK rīkojumu nr.10, ar 1997.gada 1.maiju valsts akciju sabiedrība “Latvijas Lauksaimniecības finansu sabiedrība” (saīsināti a/s “Laukkredīts”) tiek pievienota valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir a/s “Laukkredīts” tiesību un saistību pārņēmēja.

Detalizētāku informāciju var saņemt valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Auditoru ziņojums VAS “Latvijas Lauksaimniecības finansu sabiedrība” (“Laukkredīts”) akcionāriem

Mēs, “Price Waterhouse” SIA un zvērināts revidents Māris Bergmanis, esam veikuši VAS “Latvijas Lauksaimniecības finansu sabiedrība” (“Laukkredīts”) 1996.gada pārskata auditu. Gada pārskatā ietilpst bilance 1996.gada 31.decembrī, peļņas un zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats par 1996.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šo gada pārskatu. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par šo gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto auditu.

Pamatojums atzinumam

Mēs veicām auditu atbilstoši Starptautiskajiem audita standartiem. Šie standarti nosaka, ka audits ir jāplāno un jāveic ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur nekādas būtiskas kļūdas. Audits ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Audits ietver lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārējās gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktais audits dod pietiekošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Atzinums

Mēs uzskatām, ka VAS “Latvijas Lauksaimniecības finansu sabiedrība” (“Laukkredīts”) 1996.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām un Latvijas Republikas vispāratzītajiem grāmatvedības standartiem.

Price Waterhouse SIA Māris Bergmanis , zvērināts revidents, licence Nr.67

1997.gada 16.aprīlī

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “Rīgas Fenikss” saīsinātā bilance uz 1996. gada 31. decembri

Reģistrācijas Nr.40003131253

(tūkst. Ls) 31.12.96.

Aktīvi

Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi 2

Investīcijas 3,362

Zeme un ēkas 2,607

Daļas saistītajos uzņēmumos 3

Depozīti kredītiestādēs 752

Debitori 1,326

Citi aktīvi 445

Pamatlīdzekļi 70

Nauda bankā un kasē 375

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 15

Kopā aktīvi 5,150

Pasīvi

Kapitāls un rezerves 912

Parakstītais pamatkapitāls 501

Akciju emisijas uzcenojums 190

Nesadalītā peļņa 221

Tehniskās rezerves 132

Uzkrājumi citām saistībām un zaudējumiem 75

Kreditori 3425

Kreditori no apdrošināšanas operācijām 1276

Aizņēmumi 1,802

Kreditori saistītajos uzņēmumos 347

Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa 606

Kopā pasīvi 5,150

Rīgā 1997. gada 21. aprīlī Valdes priekšsēdētājs I.Veide

Revidenta atzinums par 1996. gada finansu pārskatu un grāmatvedības uzskaites revīziju

Saskaņā ar līgumu ir veikta AAS “Rīgas Fenikss” 1996. gada finansu pārskatu un grāmatvedības uzskaites dokumentārā revīzija.

Revīzija tika veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

Revīzijas rezultāti

1. AAS “Rīgas Fenikss” 1996. gada finansu pārskata dokumenti un ziņojums sagatavoti saskaņā ar likumu “Par gada pārskatiem” un Latvijas Republikas vispāratzītajiem grāmatvedības standartiem un atbilst pirmdokumentiem.

2. AAS “Rīgas Fenikss” gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un atspoguļo reālo finansiālo stāvokli uz 31.12.1996.

3. Visi dokumenti un informācija, kas nepieciešama atzinuma izteikšanai par iesniegto gada pārskatu, no uzņēmuma vadības ir saņemta.

Ar šo atzinumu tiek apstiprināta bilance, kura satur šādu informāciju:

— ilgtermiņa ieguldījumi Ls 3 362 052,76,

— apgrozāmie līdzekļi Ls 1 787 792,46,

— pašu kapitāls Ls 912 591,13,

— kreditori Ls 4 237 254,09,

— bilances kopsumma Ls 5 149 845,22.

Zvērināta revidente Māra Kalpiņa

Sabiedriskās organizācijas “Luda Bērziņa piemiņas fonds” pārskats par finansiālo darbību 1996.gadā

Summa Ls

Līdzekļu atlikums uz 01.01.96. — 974,46

I. Ieņēmumi — kopā — 28 267,40

tai skaitā:

1.1. biedru nauda — 82,50

1.2. ziedojumi — 28 172,01

no tiem:

1.2.1. — no SIA “Ilzes Katlapas medicīniskās privātprakses” — 276,35

— no Liepājas pilsētas domes — 200

— no firmas “Riga–American LTD.” (ASV) — 1092

— no Hanti–Mansijskas bankas (Krievija) — 8325

— no firmas “Arko” (Krievija) — 5463,56

— no LR Izglītības un zinātnes ministrijas — 500

1.2.2. — no privātpersonām kopā — 6829

— no Latvijas — 3100,80

— no Krievijas — 1151,80

— no Gruzijas — 2369,40

— no Itālijas — 207

1.2.3. — no bezpeļņas organizācijas “R.A.L.” — 3650

(reģ.Nr. LV 50003259951, pamatojoties uz statūtiem p.1.3.)

1.2.4. — no “Keggi Ortopēdiskā fonda” (ASV) 2 hum. kravas — 1836,10

1.3. peļņa no naudas atlikuma bankā — 12,89

II. Izdevumi — kopā — 28 874,72

tai skaitā:

2.1. darba samaksa, ieskaitot sociālo nodokli — 11 254,62

2.2. muzeja ēkas kapitālremonts — 12 033,85

2.3. muzeja uzturēšana — 1563,51

2.4. bankas pakalpojumi — 38,56

2.5. Latvijas skolotāju konkurss — 600

2.6. bērnu Ziemassvētku pasākums (ar dāvanām) — 185

2.7. ziedotas medicīnas preces no humānās kravas Latvijas slimnīcām — 1010

2.8. zaudējumi no valūtas konvertācijas — 189,18

2.9. dažādi kultūras pasākumi muzejā — 2000

III. Ieņēmumu un izdevumu starpība — 607,32

Līdzekļu atlikums uz 01.01.97. — 367,14

Fonda valdes locekle Iveta Ķelle

Fonda grāmatvede Larisa Sazonova

Izsole

Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” ieceltais likvidējamās valsts akciju sabiedrības “Madonas labība” administratora pārstāvis paziņo, ka: — 1997.gada 30.maijā pulksten 11 notiks likvidējamās valsts akciju sabiedrības “MADONAS LABĪBA” mantas izsole. Izsoles sākumcena Ls 76 114.

Dalībnieku reģistrāciju veic administratora pārstāvis darbdienās no pulksten 9 līdz 17 Rīgā, Vesetas ielā 11, SIA “Īpašuma, pārvaldes un investīciju firmas “ANNO”” telpās, līdz 1997.gada 29.maijam pulksten 17.

Informācija pa tālruni 378785. Ar mantu var iepazīties tās atrašanās vietā Madonā, par to iepriekš brīdinot uzņēmuma vadību un administratora pārstāvi.

Izsole

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Ludzas 23.ceļu pārvalde” izsludina nomas konkursu ar sekojošām izpirkšanas tiesībām par pamatlīdzekļiem:

Trīs ēkas ar kopējo platību 2532,4 m2 .

Pretendentiem jāpiesakās Ludzā, Dagdas ielā 1, tālr. 22400.

Izsole notiks Ludzā, Dagdas ielā 1, BOVU “Ludzas 23.CP” direktora kabinetā 1997.gada 28.maijā pulksten 10.

Izsole

Limbažu rajona tiesu izpildītāju kantoris pirmajā izsolē pārdod MĀRTIŅAM KABULIM piederošo nekustamo īpašumu :

1. Dzīvojamo māju — koka guļbūves ar šīfera jumtu .

2. Kūti ar šķūni .

3. Kūti — jaunbūvi .

4. Saimniecības ēku — nepabeigtu .

Īpašums atrodas Limbažu rajona Vidrižu pagasta “Skujniekos”.

Izsoles sākumcena Ls 2000.

Piedzinējs — LUB Limbažu nodaļa.

Hipotekārie kreditori nav reģistrēti.

Visām personām, kam ir tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 1997.gada 23.maijā pulksten 11, Limbažu TIK, Limbažos, Cēsu ielā 18.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no vērtības tiesu izpildītāju depozīta rēķinā Nr.13–000144601, LUB Limbažu nodaļā, kods Nr.310101900.

Interesēties — Limbažu TIK, Limbažos, Cēsu ielā 18, tālr.8 240 22780.

Dokumentu atsaukums

Uzskatīt par nederīgām no 1997.gada17.aprīļa SIA “MT—IZOLS LTD” preču pavadzīmes—rēķinus sērija AH—II Nr.926007–926050 .

SIA “MT—IZOLS LTD” direktors A.Tepers

Dokumentu atsaukums

Preču pavadzīmes ar sēriju AH—II Nr.556790 līdz 556800 uzskatāmas par nederīgām. Paju sabiedrības “ĀBELE” valdes priekšsēdētājs L.Likums

Izsole

Krāslavas pilsētas dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu — ēku Krāslavā, Brīvības ielā 7, ar kopējo platību 248,5 kv.m.

Sākumcena Ls 10 000.

Izsole notiks 1997.gada 23.maijā pulksten 10 Krāslavas pilsētas domes ēkā Krāslavā, Rīgas ielā 51.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā 10% no sākumcenas Krāslavas pilsētas domes kontā.

Sīkākas ziņas pa tālruni: 23859, 24383.

Uzsākta privatizācija

Pamatojoties uz Vangažu pilsētas domes lēmumu Nr.6 25.02.1997 (prot.Nr.2), ir uzsākta privatizācija pašvaldības īpašumam — diviem angāriem un palīgtelpām (nepabeigta celtniecība) 1100 m2 platībā Gaujas ielā 23a, Vangažos, Rīgas rajonā, LV–2136.

Objekta nosacītā cena — Ls 1400. Samaksa par pirkumu 100% latos.

Iesniegumi iesniedzami un informācija saņemama Vangažu pilsētas domē Meža ielā 1, Vangažos, Rīgas rajonā, tālr. 995650, divu nedēļu laikā pēc publikācijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

A/s “Hansabank – Latvija” Bilance uz 1997. gada 31. martu

(tūkst. latu)

Aktīvi

Kase un korkonts Latvijas Bankā 4725

Latvijas valsts parādzīmes 8166

Prasības pret kredītiestādēm 13866

Kredīti tīrā veidā 14579

Pārējie aktīvi 14285

Kopā aktīvi 55621

Pasīvi

Saistības pret kredītiestādēm 6318

Noguldījumi, 43509

tajā skaitā privātpersonu 9672

Pārējās saistības 2221

Kapitāls uz rezerves 3573

Kopā pasīvi 55621

Tīrā peļņa (zaudējumi) 300

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

“Hansabank – Latvija” peļņas / zaudējumu aprēķins (neauditēts)

(LVL) 1997. janv.–marts

Procentu ienākumi 968 222

Procentu izdevumi (430 119)

Tīrie procentu ienākumi 538 103

Uzkrājumi nedrošiem kredītiem (24 823)

Tīrie procentu ienākumi pēc uzkrājumiem 513 280

Saņemtā komisijas nauda 868 857

Izmaksātā komisijas nauda 123 577

Ienākumi no pārvērtēšanas 127 987

Finansu darbības ienākumi 1 386 547

Administratīvie izdevumi (407 522)

Citi operāciju izdevumi (257 754)

Nolietojums (311 179)

Parastās darbības ienākumi 410 092

Nodokļi (109 942)

Pārskata gada peļņa (zaudējumi) 300 150

Padomes priekšsēdētājs Hanness Tamjarvs

Valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma

Likvidējamās akciju komercbankas “Latvijas Privātbanka” 1996.gada pārskats*

Bilance 1996.gada 31.decembrī

Aktīvi 1996 Ls 1995 Ls

Kase un prasības pret centrālo banku 1 032 650 651639

Prasības pret kredītiestādēm 5 395 886 1 527 881

Akcijas un vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 20 876 23 855

Pamatlīdzekļi 32 380 18 272

Pārējie aktīvi 540 621 493 145

Uzkrātie ienākumi 69 697 7 246

Kopā aktīvi 7 092 110 2 722 038

Pasīvi

Noguldījumi 4 571 173 1 061 305

Pārējās saistības 1 306 698 933 085

Uzkrātie izdevumi 57 642 40 691

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 5 003 169 227

Kopā saistības 5 940 516 2 204 308

Kapitāls un rezerves 1 151 594 517 730

Apmaksātais kapitāls 1 000 000 300 000

Akciju emisijas uzcenojums 17 239 3 239

Rezerves kapitāls 212 677 212 618

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (202 606) (202 606)

Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 124 284 204 479

Kopā pasīvi 7 092 110 2 722 038

Likvidators K.Čeže

Likvidators G.Meldrājs

* Tiek publicēts saīsināts LAKB “Latvijas Privātbanka” 1996.gada pārskats. Pilns gada pārskats ir pieejams bankas telpās Rīgā, Stabu ielā 11.

Likvidējamās akciju komercbankas “Latvijas Privātbanka”

revidentu atzinums

No 2. līdz 21.lpp. ietvertie dokumenti un informācija veido likvidējamās akciju komercbankas “Latvijas Privātbanka” 1996.gada pārskatu.

Mēs esam veikuši likvidējamās akciju komercbankas “Latvijas Privātbanka” 1996.gada pārskata pārbaudi. Bankas vadība ir atbildīga par šo finansu pārskatu sastādīšanu. Mūsu pienākums ir sniegt atsauksmi par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto auditu.

Mēs veicām auditu atbilstoši Starptautiskajiem audita standartiem. Šie standarti nosaka, ka audits jāplāno un jāveic ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktais audits dod pietiekamu pamatojumu mūsu slēdzienam.

Bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši grāmatvedības pirmatnējās uzskaites ierakstiem. Grāmatvedība tika kārtota pēc nepārtrauktības principa visu pārskata gadu. Ienākumi netika ietverti peļņā, ja bija jebkādas šaubas par to saņemšanas iespējamību. Saistības atspoguļotas atbilstoši to reālajam novērtējumam.

Esam konstatējuši gadījumus, kad nav ievēroti Latvijas Bankas norādījumi attiecībā uz liela riska darījumiem un darījumiem ar saistītām personām.

Bankā ir veikti pasākumi, lai saglabātu iekšējās uzskaites dokumentāciju.

Novērtējot bankas darbības rezultātus, jāņem vērā, ka bankas aktīvā darbība NVS valstīs pārskata gadā bija saistīta ar zināmu riska pakāpi. Mēs nevaram prognozēt riska iespējamo ietekmi uz bankas finansiālo stāvokli pēc šī atzinuma nodošanas.

Gada pārskata rādītāji ir dokumentāli apstiprināti un skaidri atspoguļo bankas finansiālo darbību pārskata gadā.

Sekojošie notikumi pēc pārskata gada beigām:

• 1997.gada 20.janvārī Latvijas Bankas valde pieņēma lēmumu Nr.249/2 par AKB “Latvijas Privātbanka” licences Nr.92 atsaukšanu un prasības iesniegšanu tiesā par AKB “Latvijas Privātbanka” likvidāciju;

• 1997.gada 7.martā notika bankas akcionāru ārkārtas pilnsapulce un akcionāri nolēma ar 1997.gada 10.martu uzsākt AKB “Latvijas Privātbanka” pašlikvidāciju Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un iecēla K.Čeži un G.Meldrāju par bankas likvidatoriem;

• 1997.gada 12.martā tika uzsākts bankas pašlikvidācijas process un likvidatoru pilnvaras tika reģsitrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

nozīmē, ka nevaram uzskatīt banku par strādājošu uzņēmumu.

1997.gada 27.martā bankas aktīvi skaidrā naudā un tās ekvivalentos pārsniedza saistības par Ls 116 169.

Rīgā 1997.gada 27.martā

KPMG Latvia SIA

Daina Eiche ,

Zviedrijas autorizēta revidente

Latvijas Hipotēku un zemes bankas bilance uz 1997. gada 31. martu

(tūkst. latu)

Aktīvi

Kase un korespondējošais konts Latvijas Bankā 1907

Ieguldījumi 941

Prasības pret citām kredītiestādēm 920

Kredīti — tīrā vērtība 845

Pamatlīdzekļi 2282

Pārējie aktīvi 343

Kopā aktīvi 7238

Pasīvi

Saistības pret kredītiestādēm 50

Noguldījumi 3587

Pārējās saistības 659

Kapitāls un rezerves 2942

Kopā pasīvi 7238

1997. gada 1. ceturkšņa tīrā peļņa ir 62

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

Valdes priekšsēdētaja vietnieks R.Paņko

Galvenā grāmatvede A.Laicāne

Kreditoru sapulce

1997.gada 10.maijā pulksten 10 Stendē, Dumpīšu ielā 6, notiks a/s “STENDES DZIRNAVNIEKS” (reģistrācijas Nr.000303997) pirmā kreditoru sapulce. Tālrunis informācijai 21697.

Administrators G.Leimanis

Kreditoru sapulce

1997. gada 7. maijā pulksten 11 notiks maksātnespējīgās SIA “Latvijas kinofonds” pirmā kreditoru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Kreditoru prasījumu izskatīšana.

2. SIA “Latvijas kinofonds” pārstāvju atskaite.

3. SIA “Latvijas kinofonds” maksātnespējas cēloņu analīze.

4. SIA “Latvijas kinofonds” maksātnespējas stāvokļa risinājums.

5. Par administratora nodrošinājumu.

6. Administratora darba pārskats.

7. Par administrācijas izmaksām.

Kreditoru sapulce notiks Rīgā, E. Birznieka–Upīša ielā 12, 3. stāvā (SIA juridiskā biroja “INLAT” telpās, tālr. 7217196).

SIA “Latvijas kinofonds” administrators I. Drozdovs

Pagarināts privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš

Ar Ogres pilsētas 17.04.1997. domes lēmumu Nr.56 privatizācijas komisija pagarina privatizācijas projektu iesniegšanas termiņu objektam — nekustamais īpašums Ogrē, Pūpolu ielā 4, ar šādiem nosacījumiem:

• pārdošanas cena Ls 14 000;

• maksāšanas līdzekļi — latos — Ls 14 000;

• maksāšanas termiņi — Ls 3000, atbilstoši domes 16.02.1995. lēmumam Nr.50, t.i., Ls 1500 — privatizācijas projekta iesniegšanas dienā, Ls 1500 — līguma noslēgšanas dienā, pārējā summa Ls 11 000 trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

• Privatizācijas projektus var iesniegt un pirmpirkuma tiesības pieteikt Ogrē, Brīvības ielā 48, viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

• Ja uz minēto objektu iesniegti vairāki privatizācijas projekti, tiek rīkota izsole.

Pagarināts privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš

Ar Ogres pilsētas 17.04.1997. domes lēmumu Nr.55 privatizācijas komisija pagarina privatizācijas projektu iesniegšanas termiņu objektam — nekustamajam īpašumam Ogrē, Meža pr. 6, ar šādiem nosacījumiem:

• pārdošanas cena Ls 9000;

• maksāšanas līdzekļi — latos — Ls 4000, ar atlikto maksājumu,— sertifikātos — Ls 5000 jeb 178,6 gab.

• Maksāšanas termiņi:

— latos — Ls 1500, atbilstoši 16.02.1995. domes lēmumam Nr.50, t.i., Ls 750 privatizācijas projekta iesniegšanas dienā, Ls 750 līguma noslēgšanas dienā, pārējā summa — Ls 2500, viena gada laikā no līguma noslēgšanas dienas,

— sertifikātos — divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

• Privatizācijas projektus var iesniegt un pirmpirkuma tiesības pieteikt Ogrē, Brīvības ielā 48, viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

• Ja uz minēto objektu iesniegti vairāki privatizācijas projekti, tiek rīkota izsole.

Apstiprināti privatizācijas noteikumi

Jelgavas dome paziņo, ka ir apstiprināti privatizācijas noteikumi šādiem pašvaldības īpašuma objektiem :

1. Sporta komplekss K.Barona ielā 19a

— privatizācijas metode — piedāvājumu konkurss;

— objekta cena — Ls 21400, t.sk.pašvaldības īpašums — Ls 8421,71;

— izpirkšanas termiņš — trīs gadi.

2. Ēkas Pasta ielā 39 puse (Driksas ielai pieguloša)

— privatizācijas metode — pārdošana izsolē;

— sākumcena — Ls 27500, t.sk.privatizācijas sertifikātos 85%.

Pretendentus un personas, kam likumā noteiktas pirmpirkuma tiesības šo objektu privatizācijā, lūdzam pieteikties Jelgavā, Lielajā ielā 11, 203.istabā, tel.22949, viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Valsts ieņēmumu dienests izsludina konkursu par tiesībām veikt relāciju datu bāzu vadības sistēmas platformas piegādi Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas izveidei

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš — 1 mēnesis no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Uzziņas pa tālruni 7213018.

Valsts zemes dienesta Valmieras rajona nodaļa izsludina atklāto konkursu uz vakantajām ierēdņu amatu vietām:

* vecākais inspektors Kadastra daļā;

* vecākais referents Kadastra daļā;

* inspektors Kadastra daļā.

Prasības: — atbilstība LR likumam “Par valsts civildienestu”,

— augstākā vai vidējā speciālā izglītība,

— zināšanas likumdošanā par zemes reformu,

— iemaņas darbā ar datoru.

Pieteikumi jāiesniedz VZD Valmieras rajona nodaļā Valmierā, Rīgas ielā 47, 60 dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 25027.

Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties juridiskās personas ēku nojaukšanai un teritorijas sakopšanai Bulduru prospektā 33 un Viktorijas ielā 26, lit. 1 (daļēji) un lit. 2.

Pieteikuma veidlapas var saņemt un līdz 1997. gada 1. maijam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļā Jūrmalā, LV–2015, Jomas ielā 1/5, 26. kabinetā, tel. 764578, 762377, fakss 3712762288, 3712764572.

Aizsardzības ministrija izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām:

* Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs

Prasības: — atbilstība likuma “Par valsts civildienestu” 6.panta prasībām,

— augstākā izglītība,

— ne mazāk kā 3 gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes iestādēs,

no tiem ne mazāk kā 2 gadi valsts militārā dienesta iesaukšanas sistēmā,

— prasme rakstīt, lasīt un brīvi sazināties divās svešvalodās

(viena no tām angļu),

— izpratne par valsts militārās aizsardzības politikas jautājumiem

(sistēmas attīstības plānošana, militāri patriotiskās audzināšanas darba

organizācija, mobilizācijas rezervju izmantošanas būtība),

— dienests LR Nacionālajos bruņotajos spēkos vai ārvalstu armijās.

* Aizsardzības politikas departamenta

Valsts aizsardzības nodaļas vecākais referents

Prasības: — atbilstība likuma “Par valsts civildienestu” 6.panta prasībām,

— augstākā izglītība,

— pamatzināšanas militārajos jautājumos,

— pieredze dokumentu sastādīšanā,

— svešvalodu zināšanas.

Rakstiskus pieteikumus, autobiogrāfiju un izglītības dokumenta kopiju iesniegt LR Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļā Rīgā, K.Valdemāra ielā 10/12, 1.stāvā 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas. Tālr.7210412.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!