Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas Valdības un Dānijas Karalistes Valdības Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras ieceļo un uzturas nelikumīgi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.1997., Nr. 7/8 https://www.vestnesis.lv/ta/id/41828

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Nu arī uz Dāniju bez vīzām

Vēl šajā numurā

09.01.1997., Nr. 7/8

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 18.12.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas Valdības un Dānijas Karalistes Valdības Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras ieceļo un uzturas nelikumīgi

Latvijas Republikas Valdība un Dānijas Karalistes Valdība, turpmāk šī Līguma tekstā sauktas par Līgumslēdzējām Pusēm,

vēlēdamās sadarbības gaisotnē, pamatojoties uz savstarpējības principu, atvieglot personu, kuras ieceļo un uzturas nelikumīgi, atpakaļuzņemšanu,

ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 1950. gada 4. novembra Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un 1951. gada 28. jūlija konvenciju “Par bēgļa statusu” 1967. gada 31. janvāra protokola “Par bēgļu statusu” redakcijā,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Termini

Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1. ārzemnieks — persona, kura nav ne Latvijas, ne Dānijas pilsonis;

2. vīza — vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentu institūciju izsniegta derīga atļauja, kura dod tiesības ārzemniekam ieceļot valstī un uzturēties tajā bez pārtraukuma ne ilgāk par trim mēnešiem;

3. uzturēšanās atļauja — vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentu institūciju izsniegta derīga atļauja, kura dod tiesības ārzemniekam vairākkārtēji ieceļot valstī un uzturēties tajā. Par uzturēšanās atļauju netiek uzskatīta vīza vai iespēja uzturēties valstī uz laiku, kamēr tiek izskatīts pieprasījums par patvēruma tiesību izmantošanu vai uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, vai izraidīšanas procedūras laikā.

2. pants

Savu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma bez papildu formalitātēm uzņem atpakaļ personas, kurām ir vai par kurām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka viņām ir pirmās Līgumslēdzējas Puses pilsonība. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kuras zaudējušas pirmās Līgumslēdzējas Puses pilsonību pēc ieceļošanas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, neiegūstot citas valsts pilsonību.

2. Ja noskaidrojas, ka atpakaļuzņemtā persona ir ārzemnieks un uz viņu nevar tikt attiecināti šī Līguma 3. un 4. panta noteikumi, otra Līgumslēdzēja Puse viņu nekavējoties uzņem atpakaļ.

3. pants

Ārzemnieku atpakaļuzņemšana, pamatojoties uz iepriekšēju paziņojumu

Katra Līgumslēdzēja Puse pēc iepriekšēja otras Līgumslēdzējas Puses kompetentas institūcijas paziņojuma bez papildu formalitātēm uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir ieceļojuši tieši no pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ja kopš ieceļošanas brīža nav pagājušas vairāk nekā septiņas dienas.

4. pants

Ārzemnieku atpakaļuzņemšana, pamatojoties uz pieprasījumu

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir ieceļojuši tieši no pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijas un kuru ieceļošana vai uzturēšanās otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā neatbilst tās likumu prasībām. Tomēr šis noteikums netiek piemērots personām, kurām pēc ieceļošanas otrās Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir bijusi piešķirta uzturēšanās atļauja tajā.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma uzņem ārzemniekus, kuri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā uzturas nelikumīgi un kuriem ir derīga pirmās Līgumslēdzējas Puses izsniegta uzturēšanās atļauja vai vīza, izņemot tranzītvīzu, vai kuri iepriekš pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir uzturējušies ilgāk par trim gadiem.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuri ir bezvalstnieki un kuri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir ieceļojuši ar ceļošanas dokumentiem, ko izsniegusi pirmā Līgumslēdzēja Puse, dodot tiesības atgriezies Līgumslēdzējas Puses, kura izsniegusi šo dokumentu, teritorijā, vai kuri tieši pirms ieceļošanas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir uzturējušies pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijā un ir ieceļojuši otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tieši no pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijas.

5. pants

Termiņi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uz tai adresētajiem pieprasījumiem par personu atpakaļuzņemšanu atbild bez kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Pieprasījums par personu atpakaļuzņemšanu var tikt nosūtīts pa pastu, iesniegts tieši otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai vai nosūtīts pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem.

2. Līgumslēdzēja Puse, kurai adresēts pieprasījums par personas atpakaļuzņemšanu, uzņem šo personu nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad tā piekritusi personas atpakaļuzņemšanai. Šis termiņš var tikt pagarināts pēc tās Līgumslēdzējas Puses, kura pieprasījusi personas atpakaļuzņemšanu, lūguma, lai noskaidrotu tiesiskus un praktiskus apstākļus.

6. pants

Tranzīts pārvietošanas gadījumā

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma atļauj ārzemnieku tranzītu viņu pārvietošanas gadījumā. Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt, lai ārzemnieku laikā, kamēr tiek īstenots tranzīts caur tās teritoriju, pavada otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pārstāvis.

2. Līgumslēdzēja Puse, kurai adresēts pieprasījums par personas tranzītu, saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu bez maksas izsniedz vīzas pavadošajām personām un personām, kuras tiek pārvietotas.

3. Neatkarīgi no jebkādām izsniegtajām atļaujām, Līgumslēdzēja Puse, kura pieprasījusi personas tranzītu, uzņem viņu atpakaļ, ja viņa netiek pieņemta trešajā valstī vai viņas tālāka pārvietošana nav iespējama citu iemeslu dēļ.

7. pants

Izmaksas

1. Izmaksas par personu transportu līdz otras Līgumslēdzējas Puses robežai, pamatojoties uz šī Līguma 2., 3. un 4. pantu, saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu sedz Līgumslēdzēja Puse, kura pieprasījusi personas atpakaļuzņemšanu.

2. Izmaksas par personu tranzītu līdz valsts, uz kuru persona tiek nosūtīta, robežai un nepieciešamības gadījumā izmaksas, kas saistītas ar personas atpakaļnosūtīšanu, pamatojoties uz šī Līguma 7. pantu, sedz Līgumslēdzēja Puse, kura pieprasījusi personas tranzītu.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz izdevumus, kas saistīti ar tās kompetento institūciju sniegto palīdzību, īstenojot personu tranzītu caur tās teritoriju.

8. pants

Informācijas sniegšana

Ciktāl, īstenojot šo Līgumu, otrai Līgumslēdzējai Pusei nepieciešams nodot datus, kas attiecas uz personām, šie dati var skart:

a) ziņas par uzņemamo personu un nepieciešamības gadījumā par viņu radiniekiem (uzvārds, jebkuri iepriekšējie uzvārdi, vārds, pieņemtie vārdi, iesaukas vai pseidonīmi, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pašreizējā un iepriekšējā pilsonība /pavalstniecība/);

b) pasi, identifikācijas karti vai citus ceļošanas dokumentus (numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, izdošanas vieta, derīguma termiņš, derīguma teritorija);

c) citu personas identifikācijai nepieciešamu informāciju;

d) Līgumslēdzēju Pušu vai trešo valstu izdotās uzturēšanās atļaujas un vīzas, ceļojuma maršrutu, uzturēšanās vietas, ceļojuma biļetes un citu informāciju par pārvietošanas kārtību;

e) jebkuru informāciju, kas pierāda vai kas dod pietiekamu pamatu pieņemt, ka persona ir uzturējusies Līgumslēdzēju Pušu teritorijā.

9. pants

Līguma īstenošana

1. Pēc šī Līguma pieņemšanas Līgumslēdzējas Puses viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem informē par kompetentajām institūcijām, kas ir atbildīgas par šī Līguma īstenošanu, kā arī par to adresēm un citu informāciju, kas attiecas uz sakaru uzturēšanu. Līgumslēdzējas Puses informē viena otru arī par visām izmaiņām attiecībā uz šīm institūcijām.

2. Kompetentās institūcijas pēc vajadzības rīko tikšanās, lai vienotos par praktiskiem pasākumiem, kas nepieciešami šī Līguma īstenošanai.

3. Kompetentās institūcijas vienojas par citiem noteikumiem, kas nepieciešami šī Līguma īstenošanai, piemēram:

— par personu uzņemšanai nepieciešamajiem pierādījumiem, to detaļām, papildu dokumentiem, kā arī par pasākumiem tranzīta īstenošanai;

— par robežšķērsošanas vietu un laika noteikšanu, īstenojot personu atpakaļuzņemšanu;

— par transportēšanas noteikumiem, īstenojot trešo valstu pilsoņu tranzītu, kurus pavada kompetentās institūcijas pārstāvji, un

— par pierādījumiem un pamatiem, saskaņā ar kuriem uzskatāms par pierādītu vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ārzemnieks vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir ieceļojis tieši no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas.

10. pants

Citi starptautiskie līgumi

Šī Līguma noteikumi nekādā veidā neiespaido Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kuri izriet no citiem starptautiskajiem līgumiem.

11. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis Līgums stājas spēkā 1997. gada 1. janvārī.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse, pamatojoties uz sabiedriskās kārtības, drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem, var uz laiku apturēt šī Līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei. Līguma darbības apturēšana stājas spēkā nekavējoties.

3. Šis Līgums ir spēkā, līdz kāda no Līgumslēdzējām Pusēm paziņo par tā izbeigšanu. Katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei. Šāda denonsācija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi paziņojumu par Līguma denonsāciju.

4. Šis Līgums piemērojams attiecībā uz visām personām, kuras uzturas Līgumslēdzēju Pušu teritorijā šī Līguma spēkā stāšanās brīdī vai vēlāk.

Latvijas Republikas Dānijas Karalistes

Valdības vārdā Valdības vārdā

Valdis Birkavs Niels Helveg Petersen

Ārlietu ministrs Ārlietu ministrs

Parakstīts 1996. gada 18. decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!