Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1995. gada 7. novembra noteikumi Nr. 324 "Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.1995., Nr. 177 https://www.vestnesis.lv/ta/id/37865

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi nr. 325

Likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" piemērošanas noteikumi

Vēl šajā numurā

15.11.1995., Nr. 177

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 324

Pieņemts: 07.11.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi nr. 324

(prot.nr.60, 23.§) Rīgā 1995.gada 7.novembrī

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 1.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču (tālāk tekstā —”projektu skices”) konkursi (tālāk tekstā —”konkursi”). Šie noteikumi piemērojami arī projektu skiču inženiertehnisko daļu konkursu rīkošanai, žūrijas komisijā uzaicinot atbilstīgus speciālistus.

Šie noteikumi ir obligāti tām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Latvijas teritorijā rīko minētos konkursus neatkarīgi no projektējamā objekta lieluma un nozīmīguma, un ir attiecināmi arī uz starptautiskajiem konkursiem par objektu projektēšanu Latvijas teritorijā.

2. Konkursus rīko ieinteresētās juridiskās un fiziskās personas, lai, izmantojot radošu sacensību, iegūtu iespējami labāko projekta skici un nodrošinātu piedāvāto projekta skiču vispusīgu salīdzinājumu arhitektūras vai teritoriālplānošanas uzdevuma optimālam atrisinājumam.

3. Projekta skiču sacensība realizējama atklāta, slēgta vai pasūtījuma konkursa veidā. Konkursa veidu nosaka tā rīkotājs.

4. Konkursa noteikumi saskaņojami ar Latvijas Arhitektu savienību. Rīkojot projektu skiču inženiertehnisko daļu konkursus, konkursa noteikumi saskaņojami ar atbilstīgajām profesionālajām organizācijām.

 

 

II. Atklāto konkursu organizēšanas kārtība

5. Atklātajā konkursā dalībnieku skaits nav ierobežots, tajā var piedalīties jebkurš speciālists vai speciālistu kolektīvs, kurš iesniedzis savu konkursa programmas un noteikumu prasībām atbilstīgu projekta skici.

6. Ir pieļaujama konkursa izsludināšana kādas noteiktas speciālistu grupas vai reģiona ietvaros.

7. Ja projektējams sarežģīts un īpaši nozīmīgs objekts, konkursu var organizēt divās kārtās:

7.1. pirmajā kārtā iegūst projekta skices idejas priekšlikumu;

7.2. otrajā kārtā nodrošina pirmajā kārtā pieņemtā priekšlikuma padziļinātu izstrādāšanu. Dalībai otrajā kārtā uzaicināmi pirmās kārtas labāko projekta skiču autori (autoru grupas).

8. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš sākas no konkursa noteikumu un projektējamā objekta programmas (tālāk tekstā —”programma”) publicēšanas brīža. Konkursa darbu iesniegšanas termiņa grozījumi izsludināmi ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā termiņa beigām.

9. Konkurss rīkojams pēc vienotas programmas un noteikumiem, kurus izstrādā konkursa rīkotāji un kuri ir obligāti visiem konkursa dalībniekiem.

10. Konkursa noteikumos un programmā jānorāda:

10.1. konkursa rīkotājs (rīkotāji);

10.2. tēmas nosaukums un konkursa mērķis;

10.3. iesniedzamā projekta skices sastāvs (zīmējumi, makets, paskaidrojuma raksts), zīmējumu vai rasējumu mērogs un izstrādāšanas pakāpe, kā arī prasības attiecībā uz projekta skices noformējumu, devīzi un paskaidrojuma rakstu;

10.4. projekta skiču iesniegšanas laiks un vieta, kā arī projekta skiču iesniegšanas kārtība;

10.5. termiņš un veids, kādā saņemamas konsultācijas programmas jautājumos (mutiski vai rakstiski);

10.6. prēmiju skaits un to apmērs, prēmiju izmaksas termiņš, kā arī neprēmēto projekta skiču saņemšanas kārtība;

10.7. žūrijas komisijas sastāvs.

11. Konkursa programmai pievienojami darbam nepieciešamie materiāli (topogrāfiskais plāns, situācijas plāns, tehniskie noteikumi, fotogrāfijas un citi materiāli).

12. Konkursa noteikumos jāformulē prēmiju sadales princips un žūrijas komisijas tiesības prēmiju pārdalē. Prēmiju apmērus nosaka organizācija, kas finansē konkursu.

13. Pēc konkursa noteikumu publicēšanas grozījumus tajos var izdarīt tikai izņēmuma gadījumos un tikai noteiktā darbu iesniegšanas termiņa pirmajā pusē. Par minētajiem grozījumiem jāpaziņo, izmantojot tos informācijas avotus, kuros izsludināts konkurss.

14. Lai nodrošinātu konkursa dalībnieku anonimitāti, visi projekta skices materiāli apzīmējami ar devīzi un iesniedzami kopā ar aizlīmētu aploksni, kas apzīmēta ar devīzi un kurā ievietota žūrijas komisijas noteiktā informācija par attiecīgās projekta skices autoriem. Ja projekta skici izstrādājusi autoru grupa, uzrādāma katra autora līdzdalības pakāpe, kas apstiprināta ar attiecīgās personas parakstu, un iespējamās prēmijas sadalījums starp autoriem (procentos).

15. Projekta skice uzskatāma par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tā ir iesniegta konkursa noteikumos norādītajā vietā vai nodota nosūtīšanai pa pastu ne vēlāk par konkursa noteikumos norādīto laiku. Ja projekta skices materiālus konkursam nosūta pa pastu, tas ar telegrammu jāpaziņo žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, norādot pasta kvīts numuru un datumu, kā arī projekta skices devīzi.

16. Konkursa sarīkošanas izdevumu tāmi apstiprina organizācija, kas finansē konkursu. Izdevumu tāmē ieteicams paredzēt līdzekļus:

16.1. konkursa prēmijām;

16.2. programmas, kā arī darbam nepieciešamo materiālu sagatavošanai;

16.3. pasta un transporta izdevumiem, izdevumiem par projekta skiču uzglabāšanai nepieciešamo telpu īri, kā arī līdzekļus iespējamai izstādes organizēšanai;

16.4. žūrijas komisijas atbildīgā sekretāra un ekspertu darba atalgošanai;

16.5. informācijai un publikācijām presē;

16.6. projekta skiču fotofiksācijai un informatīvo materiālu sagatavošanai.

17. Konkursam iesniegto projekta skiču izskatīšanai un novērtēšanai izveido žūrijas komisiju, uzaicinot tajā kompetentus speciālistus un vismaz vienu attiecīgās pašvaldības pārstāvi.

18. Žūrijas komisijas atbildīgo sekretāru izvirza konkursa rīkotāji vai to uzaicina no Latvijas Arhitektu savienības.

19. Par žūrijas komisijas priekšsēdētāju parasti uzaicina tās organizācijas pārstāvi, kura finansē konkursu, bet par viņa vietnieku — Latvijas Arhitektu savienības pārstāvi.

20. Žūrijas komisijas uzdevumi ir:

20.1. noteikt konkursam iesniegto projekta skiču atbilstību konkursa noteikumu un programmas prasībām un pieņemt lēmumu par iesniegto projekta skiču nodošanu izskatīšanai un vērtēšanai;

20.2. organizēt projekta skiču ekspertīzi, sagatavot rakstisku anotāciju par katru izskatāmo projekta skici un sagatavot kopējo vērtējumu un atzinumu.

Minētā uzdevuma veikšanai izveidot darba grupu, iesaistot tajā žūrijas komisijas locekļus vai piesaistot citus ekspertus;

20.3. apkopot konkursa rezultātus un pieņemt lēmumu par labāko projekta skiču prēmēšanu, kā arī sagatavot ieteikumus projekta skiču tālākai izmantošanai.

21. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs:

21.1. ir atbildīgs par konkursa materiālu savlaicīgu izsniegšanu un sniedz konkursa dalībniekiem nepieciešamos paskaidrojumus;

21.2. pieņem konkursam iesniegtās projekta skices un nodrošina to uzglabāšanu un izstādīšanu;

21.3. līdz konkursa noslēgumam ir materiāli atbildīgs par iesniegtajām projekta skicēm;

21.4. nodrošina žūrijas komisijas darbu, organizē žūrijas komisijas sēdes, protokolē to gaitu un pieņemtos lēmumus;

21.5. sagatavo darba līgumus par konkursa sarīkošanas izdevumu tāmē paredzētajiem darbiem;

21.6. sagatavo sludinājumus un publikācijas presē par konkursa norisi un rezultātiem;

21.7. piedalās žūrijas komisijas sēdēs bez balsstiesībām.

22. Lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem žūrijas komisija var pieņemt, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no žūrijas komisijas locekļiem.

23. Lēmumu pieņem slēgtā sēdē, atklāti vai aizklāti balsojot par katru projekta skici un rezultātu nosakot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss.

24. Žūrijas komisijas lēmumu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi klātesošie žūrijas komisijas locekļi. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs.

25. Pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas:

25.1. atver aploksnes, kas apzīmētas ar prēmēto projekta skiču devīzēm; 25.2. sastāda jaunu protokolu, norādot prēmēto projekta skiču autorus;

25.3. visi klātesošie žūrijas komisijas locekļi paraksta protokolu un lapas ar prēmēto projekta skiču devīzēm un ziņām par autoriem.

26. Atklātā konkursa rīkotāju pienākums ir iepazīstināt sabiedrību ar konkursam iesniegtajām projekta skicēm un, ja nepieciešams, sarīkot izstādi. Izstādi un projekta skiču sabiedrisku apspriešanu vēlams rīkot pēc žūrijas komisijas lēmuma paziņošanas.

27. Žūrijas komisijas locekļiem un atbildīgajam sekretāram nav tiesību būt par konkursa dalībniekiem.

28. Ja konkursu organizē divās kārtās, žūrijas komisijas sastāvs paliek nemainīgs.

29. Pirmo prēmiju ieteicams piešķirt tādai projekta skicei, kas ir piemērota īstenošanai.

30. Konkursa rezultāti ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas publicējami tajā informācijas avotā, kurā bija izsludināts konkurss. Minētajā termiņā jāpaziņo prēmēto projekta skiču autoriem par prēmijas izmaksas laiku un vietu.

31. Prēmijas izmaksājamas ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas.

32. Neprēmētās projekta skices to autori, uzrādot žūrijas komisijas atbildīgā sekretāra izsniegtu izziņu, var saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām konkursa rīkotāji par darbu saglabāšanu nav atbildīgi.

33. Prēmētās projekta skices pāriet konkursa rīkotāju īpašumā, ja konkursa noteikumos nav noteikts citādi.

34. Pēc žūrijas komisijas priekšlikuma un ar projekta skiču autoru piekrišanu neprēmētās projekta skices var tikt nopirktas. Samaksa par neprēmētu projekta skici nedrīkst pārsniegt 50% no mazākās prēmijas apmēra.

35. Konkursa dalībnieku autortiesības attiecībā uz publikācijām presē, līdzdalību izstādēs, kā arī uz līdzdalību projekta skiču tālākajā izstrādē tiek ievērotas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

36. Pirmo prēmiju ieguvušās projekta skices autoram ir tiesības uz projekta skices tālāko izstrādi un īstenošanu. Par autora līdzdalības veidu projekta skices tālākajā izstrādē un īstenošanā ieinteresētās puses vienojas rakstiski.

 

 

III. Pasūtījuma konkursu un slēgto konkursu rīkošanas kārtība

37. Pasūtījuma konkursos un slēgtajos konkursos sacensību rīko starp uzaicinātiem speciālistiem vai speciālistu kolektīviem.

38. Pasūtījuma konkursā konkursa rīkotāji katram dalībniekam (dalībnieku kolektīvam) garantē samaksu par atbilstīgi konkursa prasībām izstrādātu projekta skici, kā arī paredz prēmijas labākajām projekta skicēm.

39. Slēgtā konkursā dalībnieku loku nosaka konkursa rīkotāji, bet prēmiju skaits var būt mazāks par dalībnieku skaitu.

40. Pēc konkursa rīkotāju vēlēšanās projekta skices konkursam iesniedzamas anonīmi (apzīmējot tās ar devīzi) vai atklāti (ar autora parakstu).

41. Konkursam nepieciešamos materiālus sagādā un konkursa noteikumus un programmu izstrādā konkursa rīkotāji.

42. Pārējie pasūtījuma konkursa un slēgtā konkursa noteikumi ir analogi atklāto konkursu noteikumiem.

Ministru prezidents M.Gailis

Kultūras ministrs J.Dripe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!