• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1995. gada 2. novembra likums "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.11.1995., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/ta/id/37780

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par sociālo palīdzību

Vēl šajā numurā

14.11.1995., Nr. 176

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 02.11.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi
1.pants. 1995.gada 20.janvārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms šā likuma 1.pantā minētais Līgums latviešu valodā.
3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma 21.pantu sagatavo ratifikācijas rakstu nosūtīšanai Igaunijas Republikas valdībai.
4.pants. Līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 2.novembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 14.novembrī
Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi

Saturs

Preambula

1.pants. Definīcijas

2.pants. Tiesības veikt satiksmi

3.pants. Aviokompāniju nozīmēšana

4.pants. Anulēšana, apturēšana un nosacījumu izpildes uzlikšana

5.pants. Lietotāju maksājumi

6.pants. Muitas nodokļi

7.pants. Likumu un noteikumu piemērošana

8.pants. Kapacitātes noteikumi

9.pants. Tarifi

10.pants. Komerciālie un finansiālie noteikumi

11.pants. Lidojumu sarakstu apstiprināšana

12.pants. Apmaiņa ar statistikas datiem

13.pants. Drošums

14.pants. Aviācijas drošība

15.pants. Konsultācijas

16.pants. Grozījumi

17.pants. Strīdu izšķiršana

18.pants. Līguma pārtraukšana

19.pants. Atbilstība daudzpusējām konvencijām un līgumiem

20.pants. Reģistrācija

21.pants. Līguma termiņš, stāšanās spēkā

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, vēloties saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju un Starptautisko vienošanos par tranzīta gaisa satiksmi, kas atklātas parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā, noslēgt līgumu, lai izveidotu regulāru gaisa satiksmi starp attiecīgajām teritorijām un regulētu civilās aviācijas darbību, ir nozīmējušas savus pilnvarotos pārstāvjus, kuri ir vienojušies par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

1. Šajā Līgumā un tā Pielikumā, ja vien no teksta neizriet kas cits,

a) jēdziens "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā, un visus tās pielikumus, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, kā arī Konvencijas vai tās pielikumu grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šīs Konvencijas 90. vai 94.pantu un kurus ratificējušas abas Līgumslēdzējas Puses;

b) jēdziens "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju, attiecībā uz Igaunijas Republiku — Transporta un komunikāciju ministriju, vai abos gadījumos — jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minēto institūciju funkcijas;

c) ar jēdzienu "nozīmētā aviokompānija" jāsaprot aviokompānija, kura saskaņā ar šī Līguma 3.pantu nozīmēta un pilnvarota veikt šī Līguma Pielikumā noteikto maršrutu ekspluatāciju;

d) jēdzieniem "teritorija", "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "nosēšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 2. un 96.pantā noteiktā nozīme;

e) jēdziens "tarifs" nozīmē:

i) maksu, kuru aviokompānija iekasē vai paredz iekasēt par regulāriem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem;

ii) maksu par papildu pakalpojumiem, kurus aviokompānija sniedz attiecīgā pārvadājuma laikā, un to apstākļiem;

iii) maksu, kuru aviokompānija paredz iekasēt vai iekasē par kravas (izņemot pastu) regulāriem pārvadājumiem;

iv) komisijas naudu, kuru aviokompānija maksā aģentam, kas pārdod pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanas biļetes vai noformē pavadzīmes pārvadājumiem regulārajā gaisa satiksmē;

v) apstākļus, kuri nosaka jebkura tarifa piemērošanas iespēju vai piemērošanu, tai skaitā ar tiem saistītās būtiskās priekšrocības;

f) jēdziens "lietotāju maksājumi" nozīmē maksājumus, kurus kompetentas institūcijas uzliek aviokompānijām par lidostu vai aeronavigācijas līdzekļu izmantošanu gaisa kuģu, apkalpju, pasažieru un kravu vajadzībām;

g) jēdziens "kapacitāte" nozīmē:

attiecībā uz gaisa kuģi — maršrutā vai tā posmā izmantojamā gaisa kuģa kravnesību;

attiecībā uz Līgumā paredzēto satiksmi — šī gaisa kuģa veiktās satiksmes biežumu noteiktā laika periodā vai tā posmā;

h) jēdzieni "Līgumā paredzētā satiksme" un "noteiktais maršruts" attiecīgi nozīmē starptautisko gaisa satiksmi, kas tiek veikta saskaņā ar šī Līguma 2.pantu un maršrutu, kas noteikts maršrutu sarakstā.

Šī Līguma pantu virsrakstiem ir tikai atsauces un palīgraksturs un tie nekādā veidā neierobežo vai neapraksta šī Līguma mērķi un nolūku.

2.pants

Tiesības veikt satiksmi

1. Lai Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija veiktu regulārus starptautiskus gaisa pārvadājumus, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei sekojošas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

b) nosēsties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) veikt nosēšanos otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā šī Līguma Pielikumā noteiktajos punktos, lai kombinēti vai atsevišķi uzņemtu vai izsēdinātu starptautiskās satiksmes pasažierus, uzņemtu vai izkrautu kravu un pastu.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas, kuras nav nozīmētas saskaņā ar šī Līguma 3.pantu, drīkst izmantot šī panta 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā paredzētās tiesības.

3. Nekas šī panta noteikumos nevar tikt uzskatīts par tiesību piešķiršanu vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā uzņemt pasažierus, kravu un pastu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata pārvadātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3.pants

Aviokompānijas nozīmēšana

1. Lai veiktu Līgumā paredzēto satiksmi, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt aviokompāniju, rakstiski par to paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atcelt vai grozīt tās izdarītos nozīmējumus.

3. Pēc rakstiska paziņojuma par aviokompānijas nozīmēšanu saņemšanas, ja no šī panta 4. un 5.punkta noteikumiem neizriet kas cits, otrai Līgumslēdzējai Pusei nekavējoties jāizsniedz šai aviokompānijai vai aviokompānijām attiecīga pārvadājumu atļauja.

4. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt no otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pierādīt, ka tā spēj pildīt likumus un noteikumus, kurus minētās institūcijas saskaņā ar Konvencijas noteikumiem parasti un pieņemamā veidā piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei.

5. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties izsniegt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai šī panta 3.punktā minēto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ja nozīmētā aviokompānija izmanto 2.pantā noteiktās tiesības, jebkurā gadījumā, kad tai nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības uz minēto aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas to nozīmējusi, vai tās pilsoņiem, vai tiem abiem.

6. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija jebkurā laikā drīkst uzsākt Līgumā paredzēto satiksmi, ja tā izpilda visus šī Līguma noteikumus, ieskaitot tarifu noteikšanu saskaņā ar šī Līguma 9.pantu, un ja šie tarifi ir stājušies spēkā attiecībā uz minēto satiksmi.

4.pants

Anulēšana, apturēšana un nosacījumu izpildes uzlikšana

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības apturēt vai anulēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai saskaņā ar šī Līguma 2.pantu piešķirto tiesību izmantošanu vai pieprasīt izpildīt tādus nosacījumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, izmantojot šīs tiesības, ja:

a) šī aviokompānija nepilda tās Līgumslēdzējas Puses likumus vai noteikumus, kas piešķīrusi šīs tiesības;

b) aviokompānija citādi nespēj darboties saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

c) tai nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības un efektīvā kontrole pār šo aviokompāniju ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, tās pilsoņiem vai tiem abiem.

2. Ja nav nepieciešams nekavējoties anulēt vai apturēt šī panta 1.punktā minēto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, lai novērstu turpmāku likumu vai noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības tiks izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Konsultācijām jāsākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi rakstveida pieprasījumu.

5.pants

Lietotāju maksājumi

1. Maksājumi, kas no vienas Līgumslēdzējas Puses jebkuras nozīmētās aviokompānijas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tiek iekasēti par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu, nebūs augstāki par tiem, kuri tiek iekasēti šīs otras Līgumslēdzējas Puses līdzīgā starptautiskajā gaisa satiksmē izmantotiem gaisa kuģiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veicinās konsultācijas starp tās institūcijām, kuru kompetencē ietilpst maksājumu uzlikšana, un aviokompānijām, kuras izmanto to piedāvātos pakalpojumus un līdzekļus, cik vien iespējams, izmantojot šo aviokompāniju pārstāvniecības institūciju starpniecību. Saprātīgs paziņojums par šādu maksājumu maiņu jāpaziņo lietotājiem, lai viņiem dotu iespēju izteikt savas domas pirms maiņas izdarīšanas. Katrai Līgumslēdzējai Pusei turpmāk jāveicina informācijas par maksājumiem apmaiņa starp tās institūcijām, kuru kompetencē ietilpst maksājumu uzlikšana, un pakalpojumu un līdzekļu lietotājiem.

6.pants

Muitas nodokļi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju gaisa kuģi, kuri veic starptautisko gaisa satiksmi, kā arī to parastais aprīkojums, degvielas un smērvielu krājumi un gaisa kuģa krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas gaisa kuģī, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tiks atbrīvoti no visiem muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un citām nodevām vai nodokļiem, ja šis aprīkojums un krājumi atradīsies gaisa kuģī līdz to aizvešanai.

2. No šī panta 1.punktā minētajām nodevām, nodokļiem un maksājumiem, izņemot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tiks atbrīvoti arī:

a) gaisa kuģa krājumi (tai skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kuri saprātīgā daudzumā ievesti vai piegādāti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā uzņemšanai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģī;

b) rezerves daļas, ieskaitot dzinējus, kas ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģa tehnisko apkopi vai remontu;

c) degviela, smērvielas un nepieciešamie tehniskie līdzekļi, kas ievesti vai uzņemti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lietošanai otras Līgumslēdzējas Puses starptautiskās satiksmes gaisa kuģī, pat ja šie krājumi tiks izmantoti, lidojot virs tās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Šī panta 2.punktā minētais aprīkojums un krājumi pēc pieprasījuma var tikt nodoti attiecīgu institūciju uzraudzībā vai kontrolē.

4. No muitas nodevām un nodokļiem uz savstarpējiem pamatiem tiek atbrīvoti arī reklāmas un informatīvie līdzekļi, un transporta dokumenti, kurus izmanto nozīmētā aviokompānija, izņemot to maksas daļu, kas ir vienāda ar pakalpojumu pašizmaksu.

5. Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli un krājumi, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģī, otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā var tikt izkrauti tikai pēc šīs teritorijas muitas institūciju piekrišanas. Tādā gadījumā tie jānovieto minēto institūciju uzraudzībā līdz to aizvešanai vai citādai izvietošanai saskaņā ar muitas noteikumiem.

6. Bagāža un krava, kura tiešā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses teritoriju, tiek atbrīvota no muitas nodevām, akcīzes nodokļiem un citiem maksājumiem, izņemot maksu par pakalpojumiem, kas tiek sniegti, ierodoties šajā teritorijā.

7.pants

Likumu un noteikumu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģi, ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, atrodoties tajā vai to atstājot, ievēros šīs otras Līgumslēdzējas Puses pārvadājumu un gaisa kuģu navigācijas likumus un noteikumus.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kuri regulē pasažieru, apkalpju, kravas un pasta ierašanos tās teritorijā vai tās teritorijas atstāšanu, tas ir, formalitātes, kas attiecas uz pasu, muitas, valūtas, sanitārajiem un karantīnas noteikumiem, tiks piemēroti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģu pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam to ierašanās, aizceļošanas vai uzturēšanās laikā šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Pasažieriem, kuri ceļo tranzītā pāri Līgumslēdzējas Puses teritorijai, ja viņi neatstāj lidostas speciālās zonas teritoriju, tiek piemērotas pēc iespējas atvieglotas muitas un robežas kontroles procedūras.

8.pants

Kapacitātes noteikumi

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām būs taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt lidojumus jebkurā no šī Līguma Pielikumā noteiktajiem maršrutiem.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām, veicot Līgumā paredzēto satiksmi pa šim Līgumam pievienotajā maršrutu sarakstā noteiktajiem maršrutiem, jāņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru vēlāk šīs otras Līgumslēdzējas Puses minētā aviokompānija vai aviokompānijas veiks pa šiem maršrutiem.

3. Veicot Līgumā paredzēto satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju galvenais uzdevums ir nodrošināt kapacitāti, kas atbilst esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, pasta un kravas pārvadājumiem no aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritorijas un uz to.

4. Līgumslēdzējas Puses periodiski kopīgi noteiks kapacitāti, kura tiek nodrošināta noteiktajos maršrutos.

9.pants

Tarifi

1. Tarifiem, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija piemēro, veicot Līgumā paredzēto satiksmi, jābūt noteiktiem pieņemamā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot vissiem būtiskajiem faktoriem, ieskaitot pārvadājumu izmaksas, saprātīga apmēra peļņu, pakalpojumu līmenim, konkurences apstākļiem un tirgum, kā arī satiksmes izmantotāju interesēm. Kompetentas aviācijas institūcijas var atteikties apstiprināt tarifu tikai tad, ja tas neatbilst minētajiem principiem. Šādi tarifi tiek noteikti saskaņā ar sekojošajiem šī panta noteikumiem.

2. Par šī panta 1.punktā minēto tarifu piemērošanu noteiktajos maršrutos jāvienojas nozīmētajām aviokompānijām. Tomēr tarifu iesniegšanai un apstiprināšanai tādas vienošanās nav obligātas.

3. Katru tarifu jāiesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās to ieviešanas dienas. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ir tiesīgas vienoties par minētā perioda saīsināšanu.

4. Katrs paredzētais tarifs jebkurā laikā jāapstiprina otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja šāda apstiprinājuma nav, tas tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas divdesmit (20) dienu laikā pēc ieteiktā tarifa iesniegšanas nav saņēmušas otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju rakstveida noraidījumu. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas iesniedz šādu rakstveida noraidījumu, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt, lai tarifu mēģinātu noteikt abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas pēc savstarpējas vienošanās.

5. Ja aviācijas institūcijas nespēj noteikt tarifu saskaņā ar šī panta 4.punkta noteikumiem, strīdu pēc vienas aviācijas institūcijas pieprasījuma izšķir saskaņā ar šī Līguma 17.panta noteikumiem.

6. Katrs tarifs, kas noteikts saskaņā ar šī panta prasībām, ir spēkā līdz dienai, kad saskaņā ar šī panta prasībām ir noteikts jauns tarifs. Ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nav vienojušās citādi, tarifa termiņu saskaņā ar šo punktu nevar pagarināt vairāk par divpadsmit (12) mēnešiem no dienas, kurā tā termiņš notecētu.

10.pants

Komerciālie un finansu noteikumi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem pamatiem piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām tiesības tās teritorijā uzturēt savus birojus un pārstāvniecības, kurās tiktu nodarbināts nepieciešamais administratīvais, komerciālais un tehniskais personāls.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības pārdot transporta pakalpojumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tieši vai ar aģentu starpniecību. Līgumslēdzēja Puse neierobežos otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās avio-kompānijas tiesības pārdot transporta pakalpojumus un jebkuras personas tiesības tos pirkt.

3. Minētās darbības jāveic saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem.

4. Savstarpējos norēķinus un maksājumus Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas kārto saskaņā ar šo valstu divpusējo līgumu par maksājumiem. Ja šādi noteikumi līgumā par maksājumiem nav ietverti, minētie norēķini un maksājumi tiks kārtoti saskaņā ar valūtas noteikumiem, kuri ir spēkā to teritorijās.

5. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības brīvi pārsūtīt no pārdošanas teritorijas uz to mītnes teritoriju naudas pārpalikumus, kas radušies, ienākumiem pārsniedzot izdevumus. Šajos pārvedumos var tikt iekļauti ienākumi no gaisa satiksmes pakalpojumu pārdošanas, kas iegūti tieši vai ar aģentu starpniecību, palīgpakalpojumiem un papildu pakalpojumiem, kā arī parastie bankas procenti, kuri aprēķināti par laika periodu līdz pārvedumam.

6. Minēto ienākumu konvertēšana un pārvedums tiks veikts pēc valūtas kursa konvertēšanas un pārveduma dienā un tie netiks aplikti ar nodokļiem vai pakļauti jebkādiem citiem ierobežojumiem, izņemot parasto maksu par bankas pakalpojumiem, veicot minēto konvertēšanu un pārvedumu.

11.pants

Lidojumu sarakstu apstiprināšana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām jāiesniedz apstiprināšanai vasaras un ziemas lidojumu programmas ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms lidojumu uzsākšanas. Sarakstos jāiekļauj reisu biežums, izlidošanas un ierašanās galapunktā laiks, kā arī izmantojamo gaisa kuģu tipi. Otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām divdesmit (20) dienu laikā rakstiski jāpaziņo minētās Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai vai aviokompānijām par šo sarakstu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

2. Visi grozījumi, kuri tiks izdarīti vēlāk, jāiesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

3. Lūgumus atļaut veikt papildu lidojumus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tieši jāiesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

12.pants

Apmaiņa ar statistikas datiem

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijai pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pieprasījuma jāiesniedz tai visi kārtējie un citi statistikas dati, kuri nepieciešami, lai pārbaudītu nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu apjomus. Šajā informācijā, ciktāl tas iespējams, jāiekļauj dati par pārvadājumu sākuma un galapunktiem.

13.pants

Drošums

1. Katra Līgumslēdzēja Puse šajā Līgumā paredzēto gaisa pārvadājumu veikšanai atzīst par spēkā esošām lidojumu derīguma apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai atzinusi par spēkā esošām otra Līgumslēdzēja Puse, ja šo apliecību vai licenču prasības nav zemākas par minimālajiem standartiem, kuri var tikt noteikti saskaņā ar Konvenciju. Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga atteikties atzīt par spēkā esošiem lidojumiem virs savas teritorijas kompetences sertifikātus un licences, kuras tās pilsoņiem izsniegusi vai atzinusi par spēkā esošām otra Līgumslēdzēja Puse.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt konsultācijas par drošības standartiem, no kuriem vadās otra Līgumslēdzēja Puse un kuri attiecas uz aeronavigācijas iekārtām, apkalpēm, gaisa kuģiem un drošības prasībām, kuras jāievēro nozīmētajām aviokompānijām, veicot gaisa pārvadājumus. Ja šādu konsultāciju laikā viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse neievēro un nepiemēro drošības standartus un prasības, kas atbilstu vismaz minimālajiem standartiem, kurus nosaka saskaņā ar Konvenciju, tad par šiem jautājumiem un par pasākumiem, kuri uzskatāmi par nepieciešamiem, lai ievērotu šos minimālos standartus, var paziņot šai otrajai Līgumslēdzējai Pusei, kurai jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu pārkāpumus. Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga apturēt, atcelt vai ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām izsniegto pārvadājumu atļauju vai aviokompānijas vai aviokompāniju tehnisko atļauju, ja otra Līgumslēdzēja Puse pieņemamā termiņā neveic nepieciešamos pasākumus.

14.pants

Aviācijas drošība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse apliecina, ka tās saistības pret otru Līgumslēdzēju Pusi novērst nelikumīgas iejaukšanās aktus civilās aviācijas darbībā ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei, lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā, stingri jādarbojas saskaņā ar prasībām, kuras paredzētas Konvencijā par noziegumiem un dažiem citiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970.gada 16.decembrī Hāgā, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971.gada 23.septembrī Monreālā un Protokolā par cīņu pret nelikumīgiem vardarbības aktiem lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš papildina 1971.gada 23.septembrī Monreālā parakstīto Konvenciju par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību un kurš parakstīts 1988.gada 24.septembrī Monreālā.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanu un citus nelikumīgus pret gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību vērstus aktus un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

4. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās ievēros Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteiktos un Konvencijas pielikumos paredzētos aviācijas drošības noteikumus. Katra Līgumslēdzēja Puse pieprasīs, lai tās reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru mītnes vai darbības vieta ir tās teritorijā, vai tās teritorijā esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga pieprasīt, lai tās gaisa kuģu ekspluatanti ievērotu šī panta 4.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, ierodoties šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jānodrošina lai tās teritorijā tiktu veikti attiecīgi efektīvi pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, rokas bagāžas, bagāžas, kravas, pasta, gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas un iekraušanas vai tās laikā. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ar sapratni jāuztver otras Līgumslēdzējas Puses prasība veikt sevišķus drošības pasākumus, lai novērstu īpašus draudus.

6. Ja notikusi nelikumīga gaisa kuģa sagrābšana vai ir tās draudi vai iespējamas citas pretlikumīgas darbības, kuras var apdraudēt šī gaisa kuģa, pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, katra Līgumslēdzēja Puse palīdzēs otrai Līgumslēdzējai Pusei, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus attiecīgus pasākumus, lai ātri un droši novērstu incidentu vai tā draudus.

15.pants

Konsultācijas

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski savstarpēji konsultēsies, lai nodrošinātu šī Līguma un tā Pielikuma noteikumu izpildi un pienācīgu piemērošanu.

2. Viena Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga mutiski vai rakstveidā prasīt konsultācijas, kurām jāsākas četrdesmit piecu (45) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, ja šī Līguma noteikumi neparedz ko citu.

16.pants

Grozījumi

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt jebkādus šī Līguma noteikumus, tā ir tiesīga pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi; šīm konsultācijām, kuras sarunu veidā vai apmainoties ar vēstulēm var veikt aviācijas institūcijas, jāsākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu. Šādā veidā saskaņotie grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu valstu likumdošanu, pēc tam apmainoties ar diplomātiskajām notām.

2. Šī Līguma Pielikuma grozījumi var tikt izdarīti pēc kompetentu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju vienošanās, un tie stāsies spēkā pēc apmaiņas ar attiecīgām vēstulēm.

17.pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm ir domstarpības par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses pirmām kārtām to centīsies nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar domstarpības noregulēt sarunu ceļā, tās var vienoties strīda nodošanu izšķiršanai kādai personai vai organizācijai vai arī pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma triju tiesnešu šķīrējtiesai, kurai katra Līgumslēdzēja Puse nozīmē vienu tiesnesi un trešo tiesnesi nozīmē abi minētie tiesneši. Katrai Līgumslēdzējai Pusei savs šķīrējtiesas tiesnesis jānozīmē sešdesmit (60) dienu laikā pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā ir saņēmusi prasību par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā un trešais tiesnesis jānozīmē nākošo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja viena Līgumslēdzēja Puse noteiktajā laikā nenozīmē savu tiesnesi vai ja trešais tiesnesis nav nozīmēts noteiktajā laikā, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidentu nozīmēt nepieciešamo šķīrējtiesas tiesnesi vai tiesnešus. Jebkurā gadījumā trešajam šķīrējtiesas tiesnesim jābūt trešās valsts pilsonim, tam jāveic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumi un jānosaka vieta, kur notiks šķīrējtiesa. Ja prezidents uzskata, ka viņš ir tādas valsts pilsonis, kura nav uzskatāma par neitrālu attiecībā uz strīdu, vecākais viceprezidents, kuru minēto iemeslu dēļ nevar noraidīt, veic nepieciešamo nozīmēšanu.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse segs sava tiesneša izdevumus un izmaksās tam atlīdzību, trešā tiesneša atalgojumu un izdevumus, kā arī šķīrējtiesas darbības izmaksas Līgumslēdzējas Puses segs vienādās daļās.

4. Līgumslēdzējas Puses apņemas izpildīt saskaņā ar šī panta 2.punktu pieņemtos lēmumus.

5. Ja un kamēr viena no Līgumslēdzējām Pusēm nav izpildījusi jebkuru saskaņā ar šī panta 2.punktu pieņemtu lēmumu, otrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības ierobežot, apturēt vai anulēt tiesības un priekšrocības, kuras, pamatojoties uz šo Līgumu, ir piešķirtas lēmumu nepildošajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

18.pants

Līguma pārtraukšana

1. Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga jebkurā laikā rakstiski paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu pārtraukt šo Līgumu. Šāds paziņojums vienlaikus jānosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Tādā gadījumā Līgums tiks uzskatīts par pārtrauktu divpadsmit (12) mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu, ja nav panākta vienošanās par minētā paziņojuma atsaukšanu līdz šī perioda beigām.

2. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapstiprina paziņojuma saņemšanu, paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

19.pants

Atbilstība daudzpusējām konvencijām

1. Ja stājas spēkā abu Līgumslēdzēju Pušu ratificēta daudzpusēja konvencija, kas attiecas uz šajā Līgumā regulētajiem jautājumiem, spēkā būs šīs konvencijas noteikumi.

2. Saskaņā ar šī Līguma 15.pantu var tikt veiktas konsultācijas, lai noteiktu, ciktāl daudzpusējās konvencijas noteikumi ietekmē šo Līgumu.

20.pants

Reģistrācija

Šis Līgums un jebkuri tā grozījumi jāreģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

21.pants

Līguma termiņš, stāšanās spēkā

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Šis Līgums stāsies spēkā no dienas, kad Līgumslēdzējas Puses, apmainoties ar diplomātiskajām notām, paziņos, ka ir izpildītas visas nepieciešamās katras Līgumslēdzējas Puses likumdošanas prasības attiecībā uz Līguma stāšanos spēkā.

Parakstīts Rīgā, 1995.gada 20.janvārī divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

To apliecinot, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Līgumu.

Latvijas Republikas

Igaunijas Republikas
Valdības vārdā Valdības vārdā
Pielikums
Maršrutu saraksts

1. Maršruti, kuros lidojumus abos virzienos veiks Latvijas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Sākumpunkti Punkti Igaunijā Punkti aiz Igaunijas
Punkti Latvijā Tallina un/vai cits punkts Igaunijā pēc Latvijas izvēles Jebkurš punkts trešajās valstīs pēc Latvijas izvēles

Jebkurš punkts vai punkti noteiktajā maršrutā pēc nozīmētās aviokompānijas izvēles var tikt izlaisti jebkurā vai visos lidojumos ar nosacījumu, ka lidojumu sākuma vai galapunkts atrodas Latvijā.

2. Maršruti, kuros lidojumus abos virzienos veiks Igaunijas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Sākumpunkti Punkti Latvijā Punkti aiz Latvijas
Punkti Igaunijā Rīga un/vai cits punkts Latvijā pēc Igaunijas izvēles Jebkurš punkts trešajās valstīs pēc Igaunijas izvēles

Jebkurš punkts vai punkti noteiktajā maršrutā pēc nozīmētās aviokompānijas izvēles var tikt izlaisti jebkurā vai visos lidojumos ar nosacījumu, ka lidojumu sākuma vai galapunkts atrodas Igaunijā.

3. Ņemot vērā, ka nākotnē normas var tikt pārskatītas, abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas vienojas noteikt kapacitātes izmēģinājuma normas satiksmei, kuru noteiktajos maršrutos veic nozīmētās aviokompānijas, 40/60 procentu apjomā no visas kapacitātes, pieļaujot tās svārstības 10 procentu apjomā.

4. Piekto gaisa satiksmes brīvību uz o jebkura punkta var piešķirt tikai pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju vienošanās.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!